Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông Tin Cần Biết

 
hidden
 
​Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 25/3 đến ngày 29/3/2019)
 
​Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 18/3 đến ngày 23/3/2019)
 
​Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 11/3 đến ngày 15/3/2019)
 
​ Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 04/3 đến ngày 08/3/2019)
 
​Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 25/02 đến ngày 03/3/2019)
 
​Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 18/02 đến ngày 23/02/2019)
 
​Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 11/02 đến ngày 16/02/2019)
 
​Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 28/01 đến ngày 10/02/2019)
 
​Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 21/01 đến ngày 26/01/2019)
 
​Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 14/01 đến ngày 18/01/2019)
 
 
 
  
Loại bài viết
  
phanloai
  
Phân loại
  
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 25/3 đến ngày 29/3/2019)Đường dây nóngLịch công tác của Ủy ban
Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019TinĐường dây nóngLịch tiếp công dân
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 18/3 đến ngày 23/3/2019)Đường dây nóngLịch công tác của Ủy ban
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 11/3 đến ngày 15/3/2019)Đường dây nóngLịch công tác của Ủy ban
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 04/3 đến ngày 08/3/2019)Đường dây nóngLịch công tác của Ủy ban
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 25/02 đến ngày 03/3/2019)Đường dây nóngLịch công tác của Ủy ban
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 03/2019Tin loại 4Đường dây nóngLịch tiếp công dân
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 18/02 đến ngày 23/02/2019)Đường dây nóngLịch công tác của Ủy ban
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 11/02 đến ngày 16/02/2019)Đường dây nóngLịch công tác của Ủy ban
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 28/01 đến ngày 10/02/2019)Đường dây nóngLịch công tác của Ủy ban
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 02/2019Tin loại 4Đường dây nóngLịch tiếp công dân
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 21/01 đến ngày 26/01/2019)Đường dây nóngLịch công tác của Ủy ban
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 14/01 đến ngày 18/01/2019)Đường dây nóngLịch công tác của Ủy ban
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của tỉnh Tây NinhTinĐường dây nóngQuyết toán tình hình NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019Đường dây nóngDự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
Đường dây nóngĐường dây nóngĐường dây nóng
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 07/01 đến ngày 12/01/2019)Lịch công tác của Ủy banLịch công tác của Ủy ban
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 30/12 đến ngày 06/01/2019)Lịch công tác của Ủy banLịch công tác của Ủy ban
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 01/2019Tin loại 4Đường dây nóngLịch tiếp công dân
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2018)Lịch công tác của Ủy banLịch công tác của Ủy ban
Lịch tiếp công dân năm 2019 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnhĐường dây nóngLịch tiếp công dân
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 17/12 đến ngày 21/12/2018)Lịch công tác của Ủy banLịch công tác của Ủy ban
Số điện thoại đường dây nóng 111 - Tổng đài điện thoại quốc gia về bảo vệ trẻ emĐường dây nóngĐường dây nóng
Công bố đường dây nóng về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong tỉnhĐường dây nóngĐường dây nóng
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018)Lịch công tác của Ủy banLịch công tác của Ủy ban
Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện dự toán NSNN năm 2018 và dự toán NSNN 2019TinDự toán NSĐP trình HĐNDDự toán NSĐP trình HĐND
Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện dự toán NSNN năm 2018Tình hình thực hiện NSĐP trong nămTình hình thực hiện NSĐP trong năm
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 03/12 đến ngày 08/12/2018)Lịch công tác của Ủy banLịch công tác của Ủy ban
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018)Lịch công tác của Ủy banLịch công tác của Ủy ban
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018)Lịch công tác của Ủy banLịch công tác của Ủy ban
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Phụ trách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.