Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông Tin Cần Biết

 
Thông Tin Cần Biết - Lịch công tác của Ủy ban
 
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017 
 
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17/4/2017 đến ngày 22/4/2017 
 
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ ngày 10/4 đến 15/4/2017 
 
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ ngày 03/4 đến ngày 08/4/2017 
 
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 27/3/2017/ đến ngày 31/3/2017) 
 
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 19/3/2017 đến ngày 24/3/2017)  
 
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 06/3/2017 đến ngày 10/3/2017 
 
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 27/02/2017 đến ngày 03/03/2017 
 
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/01/2017 đến ngày 20/01/2017 
 
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 23/01/2017 đến ngày 04/02/2017 
 
 
 
  
Đường dây nóng
Chương trình giải trí truyền hình từ ngày 24/4/2017 đến hết ngày 30/4/2017
Chương trình giải trí truyền hình từ ngày 01/5/2017 đến ngày 07/5/2017
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017
Giá bán lẻ và giá mua một số mặt hàng thiết yếu từ ngày 11/4/2017 đến ngày 20/4/2017
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17/4/2017 đến ngày 22/4/2017
Chương trình giải trí truyền hình từ ngày 17-04-2017 đến hết ngày 23-04-2017
Giá bán lẻ và giá mua một số mặt hàng thiết yếu từ ngày 01/04/2017 đến ngày 10/04/2017
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ ngày 10/4 đến 15/4/2017
Chương trình giải trí truyền hình từ ngày 03-04-2017 đến hết ngày 09-04-2017
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ ngày 03/4 đến ngày 08/4/2017
Giá bán lẻ và giá mua một số mặt hàng thiết yếu từ ngày 21/03/2017 đến ngày 31/03/2017
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 27/3/2017/ đến ngày 31/3/2017)
Chương trình giải trí truyền hình từ ngày 20/03/2017 đến hết ngày 26/03/2017
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ ngày 19/3/2017 đến ngày 24/3/2017)
Giá bán lẻ và giá mua một số mặt hàng thiết yếu từ ngày 11/03/2017 đến ngày 20/03/2017
Chương trình giải trí truyền hình từ ngày 13-03-2017 đến hết ngày 19-03-2017
Thông tin giá cả thị trường trong tuần
Giá bán lẻ và giá mua một số mặt hàng thiết yếu từ ngày 01/03/2017 đến ngày 10/03/2017
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 06/3/2017 đến ngày 10/3/2017
Giá bán lẻ và giá mua một số mặt hàng thiết yếu từ ngày 21/02/2017 đến ngày 28/02/2017
Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 27/02/2017 đến ngày 03/03/2017
Chương trình giải trí truyền hình từ ngày 27/02/2017 đến hết ngày 05/03/2017
Giá bán lẻ và giá mua một số mặt hàng thiết yếu từ ngày 01/02/2017 đến ngày 10/02/2017
Chương trình giải trí truyền hình từ ngày 20/02/2017 đến hết ngày 26/02/2017
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/01/2017 đến ngày 20/01/2017
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 23/01/2017 đến ngày 04/02/2017
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 06/02/2017 đến ngày 11/02/2017
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017
Chương trình giải trí truyền hình từ ngày 13/02/2017 đến hết ngày 19/02/2017
1 - 30Next
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 87/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/4/2010​ (hiệu lực đến ngày 26/04/2017).
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email: toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.
Địa chỉ: 006 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 066.3828888