Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 06/02/2015, 12:00
Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/02/2015
Ngày 30/01/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 231/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2015 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, Sở Nội vụ rà soát nhóm TTHC, quy định liên quan về tôn giáo, thi đua khen thưởng; Sở Xây dựng rà soát nhóm các TTHC, quy định có liên quan về nhà ở xã hội (thủ tục thuê nhà ở xã hội được xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội đối với trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngoài ngân sách..);  Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát nhóm thủ tục thành lập/sát nhập/chia tách, cho phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học áp dụng tại cấp tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh rà soát nhóm các TTHC, quy định có liên quan đến môi trường, xây dựng đất đai; Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nhóm TTHC, quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai bao gồm giao đất, chuyển mục đích, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm: Cấp mới, đổi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất...; Sở Khoa học và Công nghệ rà soát nhóm TTHC, quy định có liên quan về an toàn bức xạ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Sở Tư pháp rà soát nhóm các TTHC, quy định có liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, công chức;  Sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát nhóm TTHC, quy định có liên quan về chính sách ưu đãi người có công; Sở Y tế rà soát nhóm TTHC, quy định có liên quan về khám, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm; Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát nhóm các TTHC, quy định có liên quan về đăng ký kinh doanh, xây dựng cơ bản.; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát nhóm TTCH, quy định liên quan đến lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông Vận tải rà soát nhóm TTHC, quy định liên quan đến lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cảng, bến thủy nội địa.

UBND cấp huyện rà soát thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; chứng thực, hộ tịch; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm: cấp mới, đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế...; thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; nhóm TTHC quy định liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thời gian bắt đầu rà soát từ tháng 01/2015 đến tháng 11/2015.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung rà soát, trách nhiệm thực hiện, thời gian và kết quả dự kiến đạt được đã nêu trong Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này, kịp thời thực hiện việc rà soát TTHC theo các tiêu chí về sự cần thiết, tính toán mức chi phí tuân thủ TTHC. Đồng thời, dự thảo quyết định của UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC sau khi rà soát gửi Sở Tư pháp thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét quyết định theo quy định.

Giao Sở Tư pháp tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ hàng quý và cả năng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tiến độ, chất lượng thực hiện Kế hoạch này của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

MN


Lượt người xem:  Views:   556
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.