Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin tuyên truyền

 
Thông tin tuyên truyền - Công tác thông tin đối ngoại
 
Ngày 21/4/2016, tại Thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016 cho các cán bộ chuyên trách làm công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).  
 
Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 943/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 
 
Ngày 19/11/2015, tại hội trường khách sạn Hoà Bình, Thường trực Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh (Sở Thông và Truyền thông) phối hợp với Cục Thông tin Đối ngoại - Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2015. 
 
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các họat động thông tin tuyên truyền đối ngoại; hoàn thành tốt các nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2015; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại năm 2015 trên các phương tiện truyền thông đại chúng. 
 
Nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Nghị định về thông tin đối ngoại. 
 
Thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020; Quyết định số 296/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1345/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2014. 
 
Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Ngày 02/6/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 1228/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015 – 2017. 
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014. Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh bố trí cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại trong năm 2014. 
 
Theo số liệu tổng kết của Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2013, Cục đã phối hợp với 29 tỉnh, thành phố tổ chức 29 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại cho gần 4.000 cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác phát ngôn, phóng viên báo chí tại các tỉnh, thành phố. 
 
Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020, ngày 04.9, UBND tỉnh phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2013. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lưu Quang đã đến dự và phát biểu khai mạc. 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm
Vừa qua Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh như: Hợp tác xã rau an toàn Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành; Hợp tác xã dịch vụ thuỷ lợi và sản xuất rau an toàn Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng; chợ thành phố Tây Ninh, UBND huyện Hòa Thành và UBND thành phố Tây Ninh.

​Qua giám sát, có thể nói rằng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng được lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm. Từ đó, hoạt động mang lại kết quả ngày càng tốt, trong đó, đối với thành phố Tây Ninh công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP thuộc các lĩnh vực y tế, công thương và nông nghiệp tại các đơn vị ngày càng được chú trọng. Cụ thể, năm 2017, thành phố đã cấp 1.458/1.476 giấy chứng nhận đủ điều kiện về lĩnh vực y tế (đạt 98,78%), đây là tỉ lệ tương đối cao,  thể hiện sự cố gắng của các cơ quan chức năng thành phố.  Công tác quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố được thực hiện đúng theo tinh thần Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương về việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước. Đài Phát thanh thành phố tuyên truyền các văn bản pháp luật, kiến thức về ATTP, cũng qua đó kịp thời phản ánh những cơ sở vi phạm về VSATTP để cảnh báo cho người tiêu dùng, các cơ quan liên quan của thành phố cấp phát 109 băng đĩa, 30 loại tờ rơi tuyên truyền về ATTP, treo 44 băng ron tại các trụ sở như: trường học, Trạm Y tế xã, phường và ở các chợ trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP. Công tác phối hợp giữa Mặt trận, đoàn thể và các ngành chuyên môn bước đầu có sự chuyển biến tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ngày càng được quan tâm, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm về ATTP, tăng cường xử lý cơ sở vi phạm. Cụ thể quí I/2017, ngành Y tế tổ chức thanh tra, kiểm tra được 260 cơ sở, trong đó có 146 cơ sở đạt tiêu chuẩn về ATTP, qua kiểm tra nhắc nhở 104 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chánh 10 cơ sở, với số tiền là 6.650.000 đồng; Phòng Kinh tế tổ chức thanh, kiểm tra được 25 cơ sở. UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ban hành Kế hoạch phối hợp về vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2016 - 2017.

Đối với huyện Hoà Thành, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP thuộc lĩnh vực y tế, công thương, nông nghiệp ngày càng được quan tâm, đảm bảo đúng qui trình, đúng thủ tục, toàn huyện đã cấp cho 1.080/1.144 cơ sở (đạt 94,4%),  Công tác quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, chế biến, dinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn Hòa Thành được thực hiện đúng theo tinh thần Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT theo đó một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước. UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hòa Thành đã tổ chức triển khai cho 940 cơ sở ký cam kết ATTP, đạt tỉ lệ 82,3%. Các cơ quan huyện, xã tổ chức nói chuyện chuyên đề, cấp phát 3.100 tờ rơi, 21 đĩa cho 8 trạm y tế, 57 băng ron, Trung tâm y tế huyện mở 9 lớp xác nhận kiến thức ATTP cho 170 người, 6 tháng đầu năm 2017, huyện đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 466 cơ  sở, qua đó nhắc nhở các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn. Đối với chợ thành phố Tây Ninh và 2 hợp tác xã sản xuất rau an toàn Lộc Khê và Long Mỹ cũng đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và cách làm.

Tuy nhiên, công tác quản lý về an toàn thực phẩm và nhận thức của những người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nói riêng và người dân nói chung còn nhiều hạn chế, cần phải có nỗ lực lớn của các ngành, các cấp và toàn xã hội. Qua giám sát cho thấy việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP của một số cơ quan, đơn vị liên quan chưa tốt, nhiều xã, phường thực hiện công tác ATTP kết quả còn thấp; còn nhiều cơ sở sản xuất, chế biến, din doanh thực phẩm chưa đảm bảo an toàn. Công tác tuyên truyền tuy có quan tâm nhưng thực hiện chưa sâu rộng. Nguồn lực làm công tác VSATTP ở huyện, thành phố và xã, phường còn thiếu và yếu, phần lớn chưa qua tập huấn nghiệp vụ. Số cuộc thanh tra, kiểm tra chưa nhiều, số cơ sở được thanh tra, kiểm tra còn ít: 260/1.476 cơ sở đối với ngành y tế, đạt 17,62% và 25/757 cơ sở  của ngành công thương quản lý, đạt 3,3% ( ở thành phố Tây Ninh) và ở huyện Hoà Thành công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về ATTP cũng giảm 109 cuộc so với cùng kỳ của năm 2016. Công tác xử phạt vi phạm hành chính tuyến xã, phường chưa thực hiện nghiêm, chủ yếu là nhắc nhở nên chưa đủ sức răn đe. Tiến độ triển khai Kế hoạch phối hợp số 2812 và Kế hoạch số 3329 của UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2016 - 2017 còn chậm, bước đầu chỉ mới xây dựng kế hoạch, chưa cụ thể hoá để thực hiện. Ngoài ra, khi tiến hành giám sát tại chợ thành phố Tây Ninh, trong số 15 hộ được khảo sát có 11/15 hộ không có ký cam kết về ATTP và chỉ có 04 hộ được tập huấn kiến thức về ATVSTP. Qua làm việc với Ban quản lý chợ, cho thấy, công tác tuyên truyền về ATTP chưa tốt, chưa thường xuyên và Ban quản lý chợ chưa quan tâm kiểm tra, giám sát nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện tốt ATTP, hầu hết các mặt hành buôn bán ở chợ đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chợ có hệ thống truyền thanh nhưng chưa thông tin thường xuyên các quy định pháp luật về ATTP đến từng hộ kinh doanh trong chợ nên còn nhiều hộ chưa nắm rõ, còn tình trạng ứ đọng rác thải, gây mất vệ sinh trong và ngoài khuôn viên chợ.

Qua giám sát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kiến nghị UBND huyện, thành phố cần tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 2812 và 3329 của UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2016 - 2017, đồng thời đề ra giải pháp đề thực hiện cho từng năm mang lại hiệu quả thiết thực. Tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về ATTP, quản lý việc giết mổ gia súc, gia cầm, tránh tình trạng gia súc, gia cầm đã qua giết mổ nhưng chưa được kiểm dịch mà vẫn được vận chuyển, lưu thông trên thị trường. Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông giáo dục ý thức của cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật và các qui định trong lĩnh vực ATVSTP. Tuyên truyền cho nhân dân nhận thức tốt về lựa chọn các các sản phẩm mua bán trên thị trường, theo hướng tiêu dùng thông minh, bảo vệ sức khoẻ. Chỉ đạo quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là xã, phường trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh. Cần có chủ trương hỗ trợ kinh phí, để trang bị nhà lưới theo tiêu chuẩn đối với các HTX sản xuất rau an toàn, để khuyến khích các HTX phát triển. Đầu tư kinh phí mua sắm các trang thiết bị cho công tác thanh tra, kiểm tra về ATVSTP cho Ban Quản lý các chợ và tuyến xã, phường. Chỉ đạo các Phòng kinh tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát thống nhất thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản để cá nhân, tổ chức tiếp nhận thông tin thuận tiện. Chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn triển khai việc tổ chức ký cam kết trách nhiệm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các hộ sản xuất, kinh doanh buôn bán thực phẩm, chế biến thức ăn nhỏ lẻ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; đồng thời xem đây là tiêu chí trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo hướng từ năm 2017 trở đi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phải đạt tiêu chí về ATTP. Bên cạnh đó, UBND thành phố cần quan tâm chỉ đạo Ban Quản lý chợ Thành phố Tây Ninh khắc phục các tồn tại, hạn chế như đã nêu và cần đặc biệt quan tâm đến công tác ATVSTP, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về ATTP cho các hộ tham gia buôn bán trong phạm vi chợ; Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký cam kết ATTP cho các tiểu thương trong chợ; xây dựng chợ văn minh với môi trường sạch, đẹp, an toàn thực phẩm.

Đối với UBND huyện Hoà Thành cần quan tâm tạo điều kiện và hướng dẫn cho các Hợp tác xã trên địa bàn, nhất là Hợp tác xã rau an toàn Long Mỹ hoạt động tốt hơn, có hướng tìm đầu ra cho sản phẩm, cũng như việc quảng bá thương hiệu sản phẩm hợp tác xã.

Qua giám sát việc việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm giúp các địa phương, đơn vị đánh giá đúng tình hình thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, khắc phục các hạn chế, tồn tại, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2017.

                                                                                      Trần Phước Hiệp

18/08/2017 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXây dựng nông thôn mới12Trần Phước HiệpNo
Tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngTổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 07/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

​Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định  số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) như: Yêu cầu của việc quy định TTHC, đánh giá tác động của TTHC, quyết định công bố TTHC, hình thức công khai, nhập, đăng tải công khai TTHC đã công bố, trách nhiệm quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, nội dung rà soát, đánh giá,...Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo hướng giao nhiệm vụ tham mưu, giúp việc UBND cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác kiểm soát TTHC, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho Văn phòng UBND cấp tỉnh, cấp huyện...

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tổ chức lại Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở chuyển giao Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Sở Tư pháp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC phù hợp với quy định tại Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2017. Bãi bỏ khoản 3a Điều 3, khoản 3a Điều 5, khoản 3a Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ)); bãi bỏ cụm từ “kiểm soát TTHC” tại điểm c khoản 2 Điều 174 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

            NC


18/08/2017 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgCải cách hành chính23NCNo
UBND tỉnh chỉ đạo: tăng cường thực hiện công tác phòng, chống AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâmUBND tỉnh chỉ đạo: tăng cường thực hiện công tác phòng, chống AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm
Ngày 15/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2141/UBND-KGVX yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau tập trung chỉ đạo thực hiện công văn số 1674/UBND-KGVX ngày 23/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

​Trong đó, xác định rõ công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội; tập trung thực hiện mục tiêu 3 giảm: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường công tác phối hợp các lực lượng chức năng để đảm bảo cho công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống và cai nghiện ma túy; đa dạng hóa các hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, chú động truyền thông qua mạng xã hội về hiểm họa của ma túy; phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống và cai nghiện ma túy; nhân rộng mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đẩy mạnh công tác cai nghiện tự nguyện, từng bước giảm cai nghiện bắt buộc. Tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, xóa bỏ các điểm nóng về mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trồng cây có chất ma túy. Đẩy mạnh các hoạt động điều tra, phát hiện, kịp thời bắt giữ và truy tố, xét xử nghiêm các tội phạm về ma túy. Gắn ứng dụng công nghệ thông tin trong việc rà soát, phân loại, quản lý chặt chẽ người sử dụng, người nghiện ma túy . Đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy: Cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế bằng Methadone và kết nối các dịch vụ hỗ trợ xã hội sẵn có tại địa phương; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực hệ thống tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy.

 Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án đổi mới công tác cai nghiện trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, đảm bảo người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

ĐN

18/08/2017 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Xây dựng xã, phường lành mạnh12ĐNNo
Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của TTCP quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc giaBộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của TTCP quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia
Ngày 26/7/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn triển khai Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu nội dung Quyết định 05, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các công việc để triển khai các nội dung cụ thể sau:

​Kiện toàn và bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Bộ, tỉnh đảm nhiệm chức năng Ban chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trong phạm vi Bộ, tỉnh do Lãnh đạo Bộ hoặc Lãnh đạo UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Trong trường hợp chưa có Ban chỉ đạo ứng dụng côing nghệ thông tin hoặc điều kiện đặc thù cần thiết, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét thành lập Ban chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trong phạm vi bộ, tỉnh thành.

Giao cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin hoặc cơ quan chuyên trách về an toàn thông tin đảm nhiệm chức năng và nhiệm vụ là đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tn mạng trong phạm vi bộ, tỉnh, có  nhiệm vụ trình kiện toàn tổ chức hoặc thành lập Đội ứng cứu sự cố và tổ chức hoạt động ứng cứu sự cố trong lĩnh vực, địa bàn, phạm vi quản lý.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc là đơn vị có nghĩa vụ phải tham gia làm thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố điền đầy đủ thông tin vào Bản khai hồ sơ thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố để hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia mạng lưới và thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn của thành viên mạng lưới theo quy định. Thông báo, khuyến khích và tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc có đơn đăng ký  tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố hoặc đăng ký tự nguyện tham gia mạng lưới ứng cứu để được chia sẻ thông tin, tham gia hỗ trợ, phối hợp trong điều phối, ứng cứu sự cố, bao đảm an toàn thông tin mạng.

Lập kế hoạch và tổ chức, duy trì hoạt động của ban chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thi6ng tin mạng, đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, đội ứng cứu sự cố; Tham gia hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

Tổ chức các đợt tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, các văn bản pháp luật hướng dẫn triển khai Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản pháp luật có liên quan.

Các cơ quan, tổ chức xây dựng, trình phê duyệt và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng bổ sung năm 2017, kế hoạch 2018 và các năm tiếp theo.

Các Bộ, tỉnh, cơ quan chủ quản, đơn vị chức năng liên quan căn cứ Điều 17 Quyết định 05 và các quy định hiện hành hướng dẫn và ưu tiên phân bổ, bố trí kinh phí để triển khai Quyết định 05. Hàng năm, Các đơn vị lập dự toán ngân sách chi triển khai Quyết định 05, tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách nhà nước của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, các Bộ, Tỉnh, cơ quan, tổ chức liên quan gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm VNCERT) kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng được phê duyệt, Báo cáo đánh giá, sơ kết 6 tháng triển khai Quyết định 05 (trước ngày 20/6) và Báo cáo đánh giá, tổng kết hàng năm (trước ngày 20/12) để Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

MN

18/08/2017 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgAn toàn thông tin12MNNo
Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mớiThực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Môi trường là tiêu chí thứ 17 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), với mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái ở khu vực nông thôn, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Mặc dù vậy, đây cũng là một trong những tiêu chí gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.

Nhằm giúp các địa phương thực hiện để đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn việc thực hiện đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2; 17.3 và 17.5 thuộc tiêu chí 17 đối với xã đạt chuẩn NTM thuộc tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.

Hướng dẫn này quy định về bảo vệ môi trường; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, các cơ sở, hộ cá thể sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, chế biến và hộ gia đình cá nhân có liên quan để thực hiện đánh giá, trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận và duy trì đạt chỉ tiêu 17.2; 17.3 và 17.5 thuộc tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm của Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

Hướng dẫn này áp dụng đối với các cơ sở, hộ cá thể sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, chế biến, làng nghề . . . (cơ sở); các cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã, các tổ tự quản và hộ gia đình, cá nhân thuộc địa bàn các xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

Đối với xã công nhận lần đầu đạt chuẩn NTM

Thực hiện và đánh giá chỉ tiêu 17.2 về tỷ lệ cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường (gọi tắt chỉ tiêu 17.2).

Các cơ sở sản xuất, chế biến, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ tổ chức điều tra, thống kê và cập nhật, bổ sung các dự án/cơ sở hoạt động trên địa bàn xã thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường (hồ sơ môi trường) đã lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý, xử lý chất thải để bảo vệ môi trường đã đăng ký, cam kết trong hồ sơ môi trường được phê duyệt và các quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ (Thông tư số 31). Được cấp có thẩm quyền kiểm tra xác nhận hoặc thông báo kết quả đã thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định, không gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện quan trắc, giám sát môi trường theo hồ sơ môi trường được phê duyệt hoặc xác nhận và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định của pháp luật

Khu nuôi trồng thủy sản tập trung trên địa bàn các xã phải phù hợp với quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện thu gom, xử lý triệt để chất thải phát sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh thủy sản theo quy định, không gây ô nhiễm môi trường.; Không sử dụng thuốc thú y thủy sản, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép trong nuôi trồng thủy sản theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam.

Uỷ ban nhân dân cấp xã có làng nghề được công nhận phải lập phương án bảo vệ môi trường cho từng làng nghề trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và bố trí nguồn lực để thực hiện theo Thông tư số 31; Xây dựng kế hoạch, lộ trình và từng bước đầu tư nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng bao gồm: hệ thống thu gom nước mưa, nước thải, hệ thống xử lý nước thải tập trung (nếu có) đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng; Thực hiện các quy định về quản lý, xử lý rác thải, chất thải nguy hại phát sinh  như: có điểm tập kết, lưu giữ  rác thải tạm thời, kho lưu giữ chất thải nguy hại hợp vệ sinh, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Việc đánh giá công nhận được thực hiện nếu có 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường

Thực hiện và đánh giá chỉ tiêu 17.3 về xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn (gọi tắt chỉ tiêu 17.3)

 Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Quyết định thành lập tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường của mỗi ấp, có lực lượng, phương tiện và quy chế hoạt động để bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý; Mỗi xã có phương án thực hiện xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp phù hợp với đặc điểm tự nhiên, sinh thái, văn hóa của địa phương gồm:

 Hàng năm vào các ngày lễ, tổ chức phát động trồng cây xanh (bao gồm cả cây bóng mát, cây cảnh, hoa và thảm cỏ) phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, ưu tiên trồng ở các nơi công cộng, trụ sở UBND xã, trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa thể thao, chợ. Diện tích cây xanh tối thiểu bằng hoặc lớn hơn 2m2/người. Nếu có hồ sinh thái thì phải nạo vét, tu bổ thường xuyên nhằm tạo không gian, cảnh quan môi trường; có rào chắn, biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để an toàn cho người dân

Vận động các hộ dân thường xuyên làm vệ sinh khu vực ven đường (phần trước nhà mình) như dọn cỏ, khai thông mương thoát nước, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang hàng rào có cây xanh hoặc phủ cây xanh được cắt tỉa gọn gàng không làm làm cản trở giao thông, cổng ngõ không lầy lội . . . Vận động các tổ chức đoàn thể và các hộ dân làm vệ sinh ở những nơi công cộng vào các ngày lễ trong năm.

 Các khu vực công cộng (chợ, đường giao thông . . . ) không có tình trạng xả rác, đốt rác gây mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường; không lấn chiếm lề đường gây mất an toàn giao thông. 

Việc đánh giá công nhận căn cứ vào việc có thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên, đảm bảo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn

Thực hiện và đánh giá chỉ tiêu 17.5 về chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất – kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định (gọi tắt chỉ tiêu 17.5)

 Về nước thải, tại Khu dân cư tập trung, mỗi khu của ấp, xã phải có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải bảo đảm tiêu thoát nước mưa, nước thải đảm bảo nhu cầu tiêu thoát nước của khu vực, không có hiện tượng tắc nghẽn, tù đọng nước thải và ngập úng; có điểm thu gom được lượng nước thải phát sinh tối thiểu của khu dân cư tập trung là 80%, khu dân cư không tập trung là 60% của các hộ gia đình, cơ sở và có biện pháp xử lý phù hợp trước khi xả vào kênh, mương, sông, suối, ao hồ; Đối với khu dân cư do địa hình khó khăn không thể xây dựng được hệ thống tiêu thoát nước tập trung thì các hộ gia đình phải có công trình thu gom và xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường.

 Cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản phải có công trình, biện pháp bảo vệ môi trường để thu gom xử lý nước thải đã cam kết theo hồ sơ môi trường được phê duyệt hoặc xác nhận và các quy định được nêu tại chỉ tiêu 17.2.

Về chất thải rắn (rác thải), đối với bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, phụ phẩm nông nghiệp, tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi đã sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Không vứt, đổ bừa bãi ra môi trường, khu vực trồng trọt, chăn nuôi, kênh mương, ao hồ, sông suối các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y hết hạn sử dụng, các loại bao bì sau khi sử dụng trong chăn nuôi, trồng trọt.

 Cơ sở sản xuất, hộ gia đình phải thu gom sử dụng lại các phụ phẩm từ nông nghiệp để làm phân bón, thức ăn gia súc, sản xuất nấm . . . hoặc hợp đồng với tổ chức thu gom, xử lý theo quy định. Không đốt rơm rạ hoặc vứt bỏ bừa bãi.

 Rác thải phát sinh từ khu dân cư, phải Phân loại, thu gom, lưu giữ rác thải. Trong đó,  rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình được thu gom từ 75% trở lên và  khuyến khích phân loại thành: nhóm hữu cơ dễ phân hủy; nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế; nhóm không thể tái sử dụng, tái chế hoặc ủ làm phân thì phải xử lý theo quy định và được thu gom hàng ngày hoặc cách ngày, lưu giữ trong bao bì hoặc thiết bị phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường và vận chuyển tới nơi lưu giữ rác tạm thời của địa phương để chuyển đến khu xử lý tập trung theo quy hoạch của tỉnh. Không có trường hợp xả rác, đốt rác bừa bãi tại các nơi công công, đường giao thông trên địa bàn xã; Mỗi xã bố trí một điểm lưu giữ rác tạm thời có diện tích từ 200-500m2, nền cao hơn mặt đất tự nhiên 30cm và được che chắn đảm bảo không bị nước mưa, động vật làm phát tán chất ô nhiễm ra môi trường. Điểm lưu giữ rác tạm thời phải có khoảng cách vệ sinh đạt ≥ 20m đến khu vực dân cư tập trung, thuận tiện về giao thông để người dân thực hiện; Mỗi khu dân cư bố trí từ 1-2 thùng chứa rác tập trung và thành lập tổ tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, cộng đồng trách nhiệm, tuân theo quy định của pháp luật; đôn đốc hộ gia đình, cá nhân thực hiện quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường; thu gom, phân loại và xử lý rác tại khu dân cư và nơi công cộng; vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, thói quen mất vệ sinh, có hại cho sức khỏe và môi trường.

Việc xử lý rác sinh hoạt phát sinh ở khu dân cư nông thôn sau khi được phân loại, nếu không thể  tái chế, tái sử dụng hoặc ủ làm phân bón thì phải chuyển về các khu xử lý rác tập trung để xử lý triệt để, không gây ô nhiễm môi trường. Trong đó nêu rõ: Đơn vị phụ trách thu gom, vận chuyển; Chủng loại, số lượng phương tiện vận chuyển; Cách thức phân loại; Tần suất, lịch trình thu gom đối với từng cụm dân cư;  Vị trí các điểm lưu giữ rác tạm thời. Các điểm bố trí thùng chứa rác tập trung của các khu dân cư. Rác sinh hoạt phát sinh ở các hộ gia đình ở đơn lẻ, phân tán, cách xa khu tập trung dân cư, rác thải chủ yếu là chất hữu cơ nếu chưa có dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý tập trung thì khuyến khích tự xử lý tại gia đình như ủ làm phân hữu cơ.

 Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi/giết mổ gia súc/gia cầm phải thực hiện quy định về quản lý, xử lý rác thải theo hồ sơ môi trường được phê duyệt hoặc xác nhận. Chất thải nguy hại thực hiện quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý chất thải nguy hại.

Việc đánh giá công nhận chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định tại Hướng dẫn này.

        Đối với xã đã công nhận, được duy trì đạt chỉ tiêu 17.2; 17.3 và 17.5 

Do nội dung hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.2, 17.3 có một số thay đổi so với giai đoạn 2011-2015 và bổ sung thêm chỉ tiêu 17.5, nên các xã đã được công nhận theo các văn bản hướng dẫn trước đây, để được duy trì giai đoạn 2016-2020 thì hàng năm phải xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp đã đạt và bổ sung các nội dung và chỉ tiêu mới. Cụ thể, đối với việc thực hiện và đánh giá chỉ tiêu 17.2, hàng năm, tổ chức cập nhật các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến, chăn nuôi gia súc, gia cầm… mới phát sinh (cơ sở) trên địa bàn xã so với thời điểm đã được thống kê, phân loại của năm đánh giá được công nhận và bổ sung các cơ sở nuôi trồng thủy sản, làng nghề (nếu có) để bổ sung vào danh sách cơ sở trên địa bàn xã; Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện/thành phố yêu cầu các cơ sở phải lập xác nhận hồ sơ môi trường trình UBND cấp huyện, thành phố xác nhận và tổ chức kiểm tra, thông báo kết quả về việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý như đã nêu trên của hướng dẫn này, xử lý kịp thời các vi phạm theo pháp luật quy định. Không có cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện và đánh giá chỉ tiêu 17.3, duy trì các nội dung thực hiện và đánh giá theo các nội dung đã nêu trên của hướng dẫn này đảm bảo có hệ thống cây xanh phù hợp với quy hoạch được phê duyệt; vận động các hộ dân thường xuyên làm vệ sinh môi trường; Không có tình trạng xả rác, đốt rác nơi công cộng, chợ, các tuyến đường giao thông, ao hồ, kênh mương, sông suối . . . gây mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường; không lấn chiếm lề đường ảnh hưởng  an toàn giao thông. Luôn đảm bảo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp và an toàn.

Thực hiện và đánh giá chỉ tiêu 17.5, do đây là chỉ tiêu mới quy định phải thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, nên phải bổ sung đầy đủ các nội dung thực hiện và đánh giá theo nội dung trên của hướng dẫn này, đảm bảo nước thải Khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi,giết mổ gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản . . . và rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, phụ phẩm nông nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi/giết mổ gia súc/gia cầm, nuôi trồng thủy sản ... được thu gom, xử lý theo quy định tại hướng dẫn này.

Hồ sơ đề nghị xét, công nhận lần đầu hoặc đề nghị được duy trì đạt chỉ tiêu 17.2; 17.3 và 17.5 bào gồm: Tờ trình đề nghị công nhận xã đạt hoặc được duy trì chỉ tiêu 17.2, 17.3 và 17.5 do Chủ tịch UBND xã ký, đóng dấu; Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.5 theo nội dung của hướng dẫn này, các số liệu chi tiết như: danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã, tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở … phải bổ sung vào phụ lục báo cáo và được Chủ tịch UBND cấp xã ký, đóng dấu; Biên bản họp của UNBD xã đề nghị công nhận hoặc công nhận lại và các tài liệu liên quan: Báo cáo kết quả điều tra, phân loại các cơ sở theo Nhóm A, B, C và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã.

    Trình tự, thủ tục để công nhận lần đầu hoặc đề nghị được duy trì trước ngày 15 tháng 11 hàng năm, UBND xã gửi báo đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.5 theo nôi dung của hướng dẫn này gửi về UBND huyện, thành phố (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố) để xem xét. Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố có trách nhiệm thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.5 của các xã và báo cáo kết quả thẩm tra về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức kiểm tra, xem xét có ý kiến và báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm. Sau 05 năm kể từ khi công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã phải thực hiện trình tự, thủ tục và hồ sơ đề nghị công nhận lại chỉ tiêu 17.2,  17.3 và 17.5 như công nhận lần đầu.

Tại hướng dẫn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho chủ cơ sở, hộ gia đình, cá nhân về bảo vệ môi trường, tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã.

Trong đó, chủ cơ sở thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung của hồ sơ môi trường được phê duyệt hoặc xác nhận và các quy định của địa phương về bảo vệ môi trường như: xử lý nước thải, khí thải, bụi, tiếng ồn, quản lý và xử lý rác thải, chất thải nguy hại, đánh giá hiệu quả xử lý các chất thải và nghĩa vụ thực hiện nộp các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 15 tháng 10 hàng năm để tổng hợp .

Hộ gia đình, cá nhân về bảo vệ môi trường thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đến đúng nơi quy định của địa phương. Nước thải phải có công trình thu gom và xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường; Không được phát tán khí thải, gây tiếng ồn và tác nhân khác gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của cộng đồng dân cư xung quanh; nộp đủ và đúng thời hạn các loại phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; Tham gia hoạt động vệ sinh môi trường khu phố, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng và hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư; Có công trình vệ sinh, nếu chăn nuôi gia súc, gia cầm phải xử lý chất thải  bảo đảm vệ sinh, an toàn đối với khu vực;

Tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường kiểm tra, đôn đốc hộ gia đình, cá nhân thưc hiện quy định về giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường; tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, thói quen mất vệ sinh, có hại cho sức khoẻ và môi trường; Tổ chức thu gom, tập kết và xử lý chất thải; Giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư và nơi công cộng; Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường của mỗi ấp, có lực lượng, phương tiện và quy chế hoạt động để bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý, xây dựng phương án và tổ chức thực hiện cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp phù hợp với đặc điểm tự nhiên, sinh thái, văn hóa của địa phương; Tổ chức việc quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng theo đúng quy định khi được bàn giao, tiếp nhận, quản lý các dự án, công trình thuộc kết cấu hạ tầng về bảo vệ môi trường của địa phương.  Ban hành quy chế hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả theo quy định tại Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường. Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để đầu tư, xây dựng, vận hành, duy tu và cải tạo các công trình thuộc kết cấu hạ tầng về bảo vệ môi trường trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện. Việc quản lý các khoản đóng góp này phải công khai, có kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ quy định. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cơ sở nhỏ, hộ gia đình cá nhân thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; tham gia kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường đối với các cơ sở trên địa bàn theo yêu cầu của cơ quan cấp trên. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường; khuyến khích các cơ sở tận thu, tái chế, tái sử dụng và xử lý tại chỗ các loại chất thải. Công bố các thông tin về bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin, truyền thông của địa phương, thông qua các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương và trong các cuộc họp Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp xã. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) về tình hình thực hiện chỉ tiêu 17.2, 17.3 và 17.5 trước ngày 30 tháng 10 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

          Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.2, 17.3 và 17.5 thuộc tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới cho Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường và cộng đồng dân cư; Chỉ đạo phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng nông thôn mới đã được công nhận và các xã đăng ký công nhận lần đầu để tổ chức rà soát cập nhật, bổ sung các cơ sở phát sinh, hướng dẫn thực hiện hồ sơ môi trường và tổ chức kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đã đăng ký, cam kết trong hồ sơ môi trường được xác nhận, thông báo kết quả kiểm tra làm cơ sở đánh gia chỉ tiêu 17.2 theo hướng dẫn này. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hướng dẫn này; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý, đảm bảo xã công nhận nông thôn mới không có cơ sở gây ô nhiễm môi trường; Hàng năm ưu tiên phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và các nguồn ngân sách nhà nước khác cho các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới thực hiện nội dung các chỉ tiêu 17.2, 17.3 và 17.5 về bảo vệ môi trường.

Tiêu chí môi trường về nông thôn mới nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường sinh thái ở khu vực nông thôn. Qua thực tiễn triển khai, có thể thấy rằng, thực trạng mức độ đáp ứng của tiêu chí này chưa đạt so với yêu cầu theo Chương trình xây dựng NTM. Nhằm phấn đấu có 64/80 xã đạt tiêu chí môi trường theo kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2017, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cấp, các ngành, tập trung hỗ trợ nguồn lực và sự nỗ lực trong nhân dân.

MN

18/08/2017 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXây dựng nông thôn mới13MNNo
Tập trung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng cuối năm 2017Tập trung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng cuối năm 2017
Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, nguồn vốn năm 2017 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao vào tháng 4/2017, tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành công tác phân bổ vốn cho các đơn vị thực hiện trong tháng 6 năm 2017.

​Tuy nhiên, công tác giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2017 còn thấp so với kế hoạch. Cụ thể, Kế hoạch vốn bổ sung năm 2016 là: 3.814 triệu đồng, lũy kế giải ngân đến hết ngày 30/6/2017: 2.154 triệu đồng, đạt 56% KH. Kế hoạch vốn năm 2017: 88.650 triệu đồng, Lũy kế giải ngân đến hết ngày 30/6/2017: 1.815 triệu đồng, đạt 2% KH.

Để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đề nghị các ngành có liên quan tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, tham mưu Ban chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn và những chính sách có liên quan.  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duy trì phấn giữ vững 22 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí; phấn đấu 08 xã năm 2017 đạt chuẩn nông thôn mới; 50 xã còn lại, mỗi xã tăng từ 01 - 03 tiêu chí so với năm 2016. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh. Kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho hộ nghèo. Phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể lựa chọn mô hình thật sự phù hợp, thật sự hiệu quả để hướng dẫn, nhân rộng thực hiện cho các địa phương, xây dựng kế hoạch tập huấn chuyển giao kỹ thuật và nâng cao kiến thức về phát triển kinh tế hộ gia đình. Lồng ghép nguồn vốn Chương trình 135 với các Chương trình khác nhằm phát huy hiệu quả cao hơn.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tham mưu UBND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Chương trình của các đơn vị. Kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng trong quá trình thực hiện.

Sở Tài chính tăng cường công tác tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện vốn các Chương trình MTQG của các sở, ngành, huyện, thành phố theo chế độ tài chính hiện hành.

Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng hợp vào báo cáo việc cấp phát vốn, giải ngân của từng dự án, chương trình hàng tháng nhằm phát hiện những vướng mắc, tồn tại và đề xuất Ban chỉ đạo các biện pháp xử lý kịp thời. Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện giải ngân vốn các Chương trình MTQG của các sở, ngành, huyện, thành phố theo chế độ tài chính hiện hành. Tạo điều kiện cho các đơn vị có liên quan trong công tác giải ngân vốn, tránh trường hợp dồn hồ sơ giải ngân vốn vào cuối năm.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về Chương trình nhằm giúp cho người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của Chương trình và trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia thực hiện. Học hỏi kinh nghiệm của các huyện có mô hình sản xuất tốt để sử dụng hiệu quả nguồn vốn Trung ương hỗ trợ. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình tại các xã thụ hưởng. Tăng cường công tác giải ngân kế hoạch vốn trong năm, tránh trường hợp dồn hồ sơ giải ngân vốn vào cuối năm. Định kỳ kiểm tra, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện của từng dự án.

Các đơn vị phụ trách từng Chương trình mục tiêu quốc gia đẩy nhanh tiến độ giải ngân đạt kế hoạch được giao, đảm bảo đúng niên độ ngân sách. Rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án trong cùng một chương trình để giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2017.

ĐN


18/08/2017 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXây dựng nông thôn mới11ĐNNo
Hoà Thành: Lấy ý kiến của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mớiHoà Thành: Lấy ý kiến của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới
UB.MTTQVN huyện Hòa Thành vừa tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

Hoà Thành: Lấy ý kiến của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Thông qua việc lấy ý kiến nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới. Qua đó, có thêm cơ sở đánh giá thực chất, khách quan về kết quả, ý nghĩa, tác động xã hội và căn cứ để đề nghị các cấp công nhận chuẩn nông thôn mới.  

Công tác lấy ý kiến được thực hiện thông qua việc phát phiếu đánh giá trực tiếp đến người dân, gồm 17 câu hỏi đánh giá sự hài lòng liên quan đến các nội dung như: chất lượng hệ thống giao thông; hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất; chất lượng giáo dục của các trường học; công tác chăm lo sức khỏe; việc hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo, nâng cao thu nhập…

Kết quả của việc đánh giá phải được thực hiện trên 60% đại diện số hộ gia đình ở các khu dân cư tham gia và chỉ được công nhận khi hơn 80% số người được khảo sát trả lời hài lòng ở các câu hỏi từ 1- 16 và trên 90% trả lời hài lòng ở câu hỏi số 17.

Dự kiến, công tác đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới sẽ được triển khai trong thời gian tới trên địa bàn xã Trường Tây, với hơn 6.500 phiếu.

Theo Báo Tây Ninh Online

18/08/2017 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-08/hoa thanh_Key_18082017093644.JPGXây dựng nông thôn mới12Báo Tây Ninh OnlineNo
Đảm bảo ATGT dịp Lễ 2/9 và khai giảng năm học mớiĐảm bảo ATGT dịp Lễ 2/9 và khai giảng năm học mới
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1224/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2017 - 2018.

Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông thời gian Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2017-2018

Nội dung công điện như sau:

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới 2017 - 2018, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm được giao, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; cảnh báo nguy cơ mất an toàn và ùn tắc giao thông; khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn xe mô tô, xe máy, đường ngang đường sắt, đò ngang; tuyên truyền, vận động người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân, nhất là những chuyến đi có cự ly dài, trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ trọng điểm có lưu lượng giao thông cao.

2. Triển khai "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9", các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức, quy định về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo việc ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh; phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường học.

3. Tập trung triển khai tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, kịp thời giải quyết các sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đặc biệt là tuyến cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người quy định, sử dụng phương tiện quá niên hạn kiểm định, chạy xe quá tốc độ cho phép, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch, trên các tuyến, luồng đường thủy phức tạp, nhất là thời điểm mưa, bão, lũ, phải trang bị đủ và thực hiện nghiêm việc đeo phao cứu sinh bắt buộc. Lập phương án phòng chống, ngăn chặn tình trạng đua xe máy trái phép. Tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong ngày khai giảng; trong đó lưu ý đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường tại các nơi trường học bị ảnh hưởng ở vùng mưa lũ vừa qua.

4. Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; có giải pháp khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa, lũ trong thời gian qua, nhất là tại các tỉnh Tây Bắc; kiểm tra, lắp đặt bổ sung biển báo, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; các đơn vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng tăng cường hướng dẫn, bảo đảm giao thông, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường.

5. Siết chặt quản lý chất lượng và an toàn giao thông đối với các phương tiện vận tải hành khách; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, bến tàu, phà... có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, chậm, hủy chuyến; kiểm soát và xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định, chở quá số người quy định.

6. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông; kịp thời chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết, khắc phục các sự cố, tai nạn xảy ra.

7. Các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổ chức đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Theo chinhphu.vn

18/08/2017 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-08/Anh ghep_Key_18082017094937.jpgAn toàn giao thông30Chinhphu.vnYes
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức diễn tập phòng chống tấn công mạng bảo vệ hệ thống thông tin của tỉnhSở Thông tin và Truyền thông tổ chức diễn tập phòng chống tấn công mạng bảo vệ hệ thống thông tin của tỉnh
Ngày 16/8/2017, tại Khách sạn Sunrise, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Tây Ninh tổ chức diễn tập phòng chống tấn công mạng bảo vệ hệ thống thông tin của tỉnh Tây Ninh năm 2017.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Giám đốc Sở TTTT khái quát một số thông tin về tình hình an toàn thông tin và giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Hiện nay, ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước đã góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng lực, hiệu quả đồng thời đem lại nhiều tiện ích trong cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với quá trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các nguy cơ về lộ, lọt, mất an toàn thông tin ngày càng tăng; những hình thức tấn công trên mạng cũng ngày càng đa dạng, tinh vi, nguy hiểm. Việc mất an toàn thông tin đã gây ra các thiệt hại không nhỏ. Theo thống kê, ở Việt Nam bị thiệt hại hàng tỉ đồng/năm từ việc bị tấn công mạng, quan trọng hơn còn lộ, lọt thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước; ngoài ra còn làm giảm sút uy tín, hình ảnh của tổ chức, quốc gia trong quan hệ quốc tế.

dt_n.jpg

Các thành viên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng ra mắt tại buổi diễn tập.

Thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Sở TTTT thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp thực hiện công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở TTTT đã tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, đây là nơi lưu trữ các ứng dụng dùng chung, các cơ sở dữ liệu quan trọng của các cơ quan hành chính nhà nước, nơi cài đặt quản lý, vận hành cổng thông tin điện tử, hệ thống hộp thư điện tử của tỉnh và nơi cung cấp các dịch vụ công trực tuyến người dân và doanh nghiệp…Bên cạnh đó, để nâng cao trình độ kiến thức công nghệ thông tin, hàng năm, Sở đều tham mưu UBND tỉnh tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về ATTT cho cán bộ lãnh đạo, CCVC trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2017, Sở tham mưu UBND tỉnh thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng với 23 thành viên, ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Đội trưởng. Đây là lực lượng thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý, tuyên truyền các vấn đề về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về an toàn an ninh thông tin của tỉnh.

Tại buổi diễn tập, đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ tin học Đức Nguyên Á cũng trình bày tham luận về tình hình an ninh thông tin mạng hiện nay.

dientapn.jpg

Diễn tập ứng phó sự cố an toàn an ninh thông tin mạng của tỉnh.

Hoạt động diễn tập được thể hiện qua 2 kịch bản tấn công: Bắt đầu bằng việc Hacker tấn công vào một website của tỉnh và thay đổi giao diện trang chủ; cùng thời điểm đó ở một nơi khác, laptop của lãnh đạo tỉnh bị tấn công mã hóa tống tiền bởi loại mã độc Ransomware. Tại buổi diễn tập, lực lượng phản ứng CSIRT và đội ngũ chuyên trách CNTT diễn tập ứng phó với sự cố an toàn an thông tin mạng của tỉnh.

Việc tổ chức buổi diễn tập là nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước về an toàn an ninh thông tin mạng, nâng cao trình độ và mức độ sẵn sàng cho đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh kịp thời ngăn chặn các cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin của tỉnh.


17/08/2017 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-08/dt_n_Key_18082017143148.jpgỨng dụng công nghệ thông tin, An toàn thông tin39MNYes
Huy động quá sức dân xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầuHuy động quá sức dân xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu
 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân người đứng đầu nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân, nợ đọng xây dựng cơ bản sai quy định trong thực hiện Chương trình.

Thông báo số 353/TB-VPCP cho biết, đến hết tháng 7/2017 cả nước có 2.776 xã (31,1%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 34 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết 31/1/2017, tổng số nợ xây dựng cơ bản của 45/63 tỉnh, thành phố khoảng 9.807 tỷ đồng, có 18 tỉnh không có nợ. Dự kiến đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn khoảng 6,8%...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn một số hạn chế như tiến độ giản ngân vốn ngân sách Trung ương 6 tháng đầu năm tương đối chậm; sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ; một số chính sách đối với đối tượng hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản chưa được áp dụng...

Để kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nông thôn mới, tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục hoàn thiện tất cả các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình) một cách hiệu quả.

Ưu tiên nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng

Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá tác động việc thực hiện chính sách, đề xuất chính sách cần tích hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo hướng tập trung, gọn đầu mối, giảm bớt số lượng văn bản, tránh trùng chéo và dàn trải, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách và phù hợp với nguồn lực của ngân sách nhà nước; giảm chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo; có chính sách, cơ chế tác động và hỗ trợ nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ xã hội cơ bản theo hướng tiếp cận đa chiều.

Các Bộ, ngành, địa phương phải ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn theo hướng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn

Các Bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững theo hướng liên kết chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thúc đẩy các mô hình hợp tác xã liên doanh, liên kết có hiệu quả; tập trung xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường nông thôn, từng bước tạo chuyển biến rõ nét về môi trường.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện bộ máy quản lý đến cấp xã, cơ chế điều hành, phân công đầu mối chịu trách nhiệm chính, phân cấp đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn cho địa phương; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện của các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia...

Theo chinhphu.vn

17/08/2017 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-08/index_Key_17082017090918.jpgXây dựng nông thôn mới10Chinhphu.vnNo
Ban Kinh tế - Xã hội HÐND Thành phố: Giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính ở các phườngBan Kinh tế - Xã hội HÐND Thành phố: Giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính ở các phường
Mới đây, đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HÐND thành phố Tây Ninh tổ chức giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính ở phường 1, phường IV và phường Ninh Sơn.

Giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính ở các phường

Người dân đến bộ phận một cửa phường Ninh Sơn thực hiện các thủ tục hành chính.

Từ đầu năm đến nay, các địa phương đã tích cực thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa), các địa phương đã thực hiện niêm yết đầy đủ 116 thủ tục hành chính với 11 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết, mỗi lĩnh vực đều có danh mục để người dân tìm hiểu; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa điện tử.

ơ sở vật chất bộ phận một cửa đúng tiêu chuẩn quy định, các trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu xử lý công việc theo hướng một cửa điện tử.

Cán bộ công chức bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện nghiêm túc theo nội quy, quy chế làm việc, có tinh thần trách nhiệm, tác phong và thái độ chuẩn mực khi giao tiếp, bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng thời gian quy định, không có hồ sơ tồn và trễ hẹn.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, phường 1 đã tiếp nhận 6.718 hồ sơ, trong đó giải quyết trong ngày 6.081 hồ sơ, trả đúng hẹn 635 hồ sơ, trả trước hẹn 2 hồ sơ; phường IV tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày 2.439 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 365 hồ sơ.

Phường Ninh Sơn tiếp nhận hơn 6.700 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 100% hồ sơ, không có hồ sơ tồn, trễ hạn. Ngoài ra, cán bộ công chức phường sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng điện tử E-office trong việc trao đổi thông tin, giải quyết công việc qua mạng internet, hạn chế văn bản, giấy tờ.

Ðoàn giám sát ghi nhận kiến nghị của các địa phương về những khó khăn trong công tác cải cách hành chính tại địa phương và đề nghị làm rõ một số kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Theo Báo Tây Ninh Online

17/08/2017 9:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-08/giamsat_Key_17082017084557.pngCải cách hành chính25Báo Tây Ninh OnlineNo
Tây Ninh: Đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các nhà máy cấp nước tại các đô thịTây Ninh: Đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các nhà máy cấp nước tại các đô thị
Thời gian qua công tác phát triển cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được các cấp, các ngành quan tâm và xác định hệ thống cấp nước đô thị là hạng mục công trình được ưu tiên đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư (giao thông, cấp thoát nước, cấp điện), hệ thống cấp nước trong các đô thị cơ bản đã được hình thành và đã phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt dân cư và sản xuất. Từ đó, góp phần cho việc mở rộng hệ thống mạng lưới cấp nước từ nhiều nguồn lực khác nhau, nâng tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước.

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có một đơn vị cấp nước là Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, về quy mô đến 31/12/2016 có 01 nhà máy nước Tây Ninh và 05 Trạm cấp nước cho khu vực đô thị (Trạm cấp nước Gò Dầu, Trạm cấp nước Trảng Bàng, Trạm cấp nước Bến Cầu, Trạm cấp nước Hòa Thành, Trạm cấp nước Châu Thành).

capnuoc.jpg

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh (ảnh nguồn Báo Tây Ninh Online).

Nhà máy nước Tây Ninh với công suất thiết kế 18.000 m3/ngđ (ngày đêm), sử dụng nguồn nước mặt cấp nước cho nội thị thành phố Tây Ninh, một phần huyện Hòa Thành, huyện Châu Thành và huyện Dương Minh Châu. Trạm cấp nước Gò Dầu công suất thiết kế 2.500m3/ngđ, sử dụng nguồn nước ngầm cấp nước cho thị trấn Gò Dầu. Trạm cấp nước Trảng Bàng có 2 trạm xử lý tổng công suất thiết kế 2.400 m3/ngđ, sử dụng nguồn nước ngầm cấp nước cho thị trấn Trảng Bàng. Trạm cấp nước Bến Cầu công suất thiết kế 2.500 m3/ngđ, sử dụng nguồn nước ngầm cấp nước cho thị trấn Bến Cầu, Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và một số khu vực lân cận.

Trạm cấp nước Hòa Thành (Trạm dự phòng chưa vận hành) với công suất thiết kế 2.000 m3/ngđ, sử dụng nguồn nước ngầm cấp nước cho thị trấn Hòa Thành và các xã Long Thành Trung, Long Thành Bắc, Hiệp Tân. Trạm cấp nước Châu Thành (Trạm dự phòng) với công suất thiết kế 1.000 m3/ngđ, sử dụng nguồn nước ngầm cấp nước cho thị trấn Châu Thành và các xã Thanh Điền, Thái Bình, Trí Bình.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 05 khu công nghiệp (KCN Trảng Bàng, Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung 3, KCN Thành Thành Công, KCN Phước Đông, KCN Chà Là, KCN Tân Hội, KCN Bến Kéo)  đang hoạt động, có 06 công trình cấp nước với tổng công suất 38.000 m3/ngđ, trong 06 công trình có 01 công trình do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh quản lý khai thác (tại KCN Trảng Bàng), 05 công trình do các chủ đầu tư hạ tầng của các khu công nghiệp xây dựng và quản lý khai thác và 02 khu công nghiệp đang hoạt động, đều đầu tư trạm cấp nước.

Ngoài nhu cầu dùng nước tại các đô thị, nông thôn và các khu, cụm công nghiệp tập trung, trên địa bàn tỉnh còn có một số nhu cầu dùng nước khác đó là các đơn vị thương mại-dịch vụ, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nằm ở thành phố và các huyện trong tỉnh nơi chưa có hệ thống cấp nước tập trung đưa tới hoặc đã có nhưng các đơn vị này vẫn sử dụng nguồn nước ngầm bằng các giếng khoan cục bộ. Với các lĩnh vực hoạt động sản xuất như chế biến mì, cao su,…hàng ngày tiêu thụ một lượng nước tương đối lớn. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có khoảng 288 doanh nghiệp thương mại-dịch vụ và cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hiện tại nguồn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của các đơn vị này là nguồn nước ngầm khai thác cục bộ bằng các giếng khoan công nghiệp cục bộ thông qua hệ thống mạng lưới từ các nhà máy tập trung, với tổng lưu lượng khai thác 99.000-100.000 m3/ngày bằng 885 giếng khoan.

Về tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch bình quân (tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch) năm 2014 là 31,39%, năm 2015 là 35,41%, năm 2016 là 36,25%. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch tại các đô thị năm 2015 là 22,25%, năm 2016 là 20,03%.

Mặc dù, hệ thống cấp nước trong các đô thị cơ bản đã được hình thành và đã phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt dân cư và sản xuất, tuy nhiên, đầu tư cho công trình cấp nước đô thị đòi hỏi nguồn vốn lớn, chủ yếu từ các chương trình mục tiêu quốc gia của chính phủ, các nguồn vốn ODA, việc thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển cấp nước đô thị còn hạn chế, đến nay một số thị trấn chưa được đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung (như thị trấn Dương Minh Châu, thị trấn Tân Châu, thị trấn Tân Biên). Vì vậy, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn để cải thiện công tác cấp nước sạch đô thị. Bên cạnh đó, nguồn vốn phát triển sản xuất của các doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn còn hạn chế, ảnh hưởng nhất định đến việc đầu tư mở rộng mạng phân phối, nâng cấp và hiện đại hóa ngành cấp nước. Thiết bị và mạng lưới đường ống cấp nước chưa đầu tư, cải tạo, hiện đại hóa kịp thời, khai thác chưa hiệu quả, tỷ lệ thất thoát nước cao. Các đơn vị cấp nước chưa xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch. Việc lập, trình kế hoạch cấp nước an toàn chưa được thực hiện.

Ngoài ra tình hình biến đổi khí hậu ảnh hưởng chất lượng nguồn nước, ý thức của người dân trong việc sử dụng nước sạch còn hạn chế.

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước, cung cấp nước ổn định, bảo đảm chất lượng, dịch vụ tốt và kinh tế. Khuyến khích người sử dụng nước hợp lý, hợp vệ sinh có kiểm nghiệm, tiết kiệm, an toàn và áp dụng công nghệ tái sử dụng nước cho các mục đích khác như rửa đường, tưới cây. Ngày 01/8/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2006/KH-UBND phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu cấp nước sạch đô thị theo Nghị quyết số 04-NQ/ĐH ngày 16/10/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030; đề ra các giải pháp sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên nước; phát triển hệ thống cấp nước đô thị một cách bền vững và ổn định, nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm thiểu thất thoát, thất thu nước sạch. Phát triển hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh bền vững gắn với biến đổi khí hậu. Tuyên truyền khuyến khích người dân sử dụng nước sạch an toàn, tiết kiệm. Kêu gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án cấp nước trong đó ưu tiên ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào việc xử lý nước với chi phí đầu ra thấp; tạo điều kiện huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch đô thị theo Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 23/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt”.

Kế hoạch triển khai qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 2017-2020 ưu tiên kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước tại các đô thị chưa có hệ thống cấp nước thuộc các huyện: Dương Minh Châu, Tân Châu, Tân Biên. Cụ thể, xây dựng nhà máy nước Dương Minh Châu với công suất 5.000 m3/ngđ, xây dựng nhà máy nước Tân Châu với công suất 5.000 m3/ngđ; xây dựng nhà máy nước Tân Biên với công suất 2.000 m3/ngđ; Nâng cấp, xây dựng mới tại các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh (thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng, cửa khẩu Xa Mát), cụ thể, xây dựng nhà máy nước Trảng Bàng với công suất 30.000 m3/ngđ, xây dựng nhà máy nước Bàu Năng với công suất 30.000 m3/ngđ; xây dựng nhà máy nước Xa Mát với công suất 5.000 m3/ngđ; Mở rộng mạng lưới cấp nước các đô thị (thành phố Tây Ninh, Trảng Bàng, Hòa Thành, Gò Dầu) đảm bảo tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch. Giai đoạn 20121-2030, tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà máy cấp nước theo quy hoạch cấp nước vùng được duyệt; mở rộng mạng lưới cấp nước theo quy hoạch để đảm bảo tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch và nhu cầu sử dụng nước sạch toàn tỉnh.

Nguồn vốn thực hiện từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, vốn tài trợ nước ngoài (ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác) và nguồn vốn ngân sách dùng để đền bù giải phóng mặt bằng (nếu có). Kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP và phần góp vốn từ ngân sách (nếu có).

Kế hoạch tập trung vào các giải pháp như hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, trong đó đơn vị cấp nước lập kế hoạch cấp nước an toàn của hệ thống cấp nước do mình quản lý, các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực cấp nước như: Chuyến sách khuyến khích đầu tư, ưu đãi đầu tư phát triển nhà máy cấp nước; thủ tục đấu nối…; chính sách về cơ chế bù giá nước…; Rà soát thủ tục cải cách hành chính trong lĩnh vực kêu gọi đầu tư, quy hoạch quản lý đất đai, quản lý xây dựng nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các nhà máy cấp nước theo quy hoạch được duyệt. Thực hiện tốt các quy định về công khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tạo sự bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển các nhà máy cấp nước.

Quy hoạch đầu tư phát triển và quản lý vận hành hệ thống cấp nước, trong đó, tập trung nguồn lực và kêu gọi đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước; đầu tư phát triển mạng lưới mở rộng vùng phục vụ cấp nước sạch phù hợp với quy hoạch. Khuyến khích, tạo điều kiện các tổ chức, cá nhân chủ động nghiên cứu, đăng ký làm chủ đầu tư các dự án đầu tư phát triển cấp nước đô thị kết hợp với cấp nước cho khu dân cư nông thôn và khu công nghiệp. Tăng cường năng lực quản lý, quản lý gắn liền với tuyên truyền vận động giáo dục cho cộng đồng. Nâng cao vai trò trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố trong công tác phát triển mạng lưới cấp nước, người dân được tiếp cận sử dụng nước sạch và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước trên địa bàn đảm bảo.

Quản lý, sử dụng nguồn nước thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó, khoanh vùng bảo vệ nguồn nước ngọt trên sông Sài Gòn, sông Tha La, Hồ Dầu Tiếng, hệ thống kênh Tây, kênh Tân Hưng; khoanh vùng các lưu vực dọc theo sông cần bảo vệ để tránh ô nhiễm nguồn nước ngọt và nước ngầm; Quản lý khai thác nước ngầm, đánh giá trữ lượng và vấn đề khai thác và các giếng khoan mới, quy trình đào giếng, kiểm soát theo dõi giếng đang khai thác; Kiện toàn hệ thống các trung tâm, các trạm bảo vệ thực vật đảm bảo khả năng kiểm soát đầu vào và đầu ra trong hoạt động sử dụng phân bón và các hóa chất bảo vệ thực vật khác; tổ chức mạng lưới quan trắc chất lượng nước trên các con sông chính, có nhiệm vụ thường xuyên khảo sát, lấy mẫu thí nghiệm đánh giá chất lượng nước tại các vị trí đặc trưng có thể mô phỏng được toàn cảnh hệ thống sông, kênh rạch về chất lượng, các diễn biến về lưu lượng và các yếu tố ảnh hưởng; hệ thống quan trắc có thể kết hợp với các hệ thống quan trắc không khí, ảnh hưởng biến đổi khí hậu…đa mục tiêu trong hệ thống kiểm soát môi trường toàn tỉnh; hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải tuân thủ quy hoạch tài nguyên nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu làm suy giảm chức năng nguồn nước gây sụt, lún đất, ô nhiễm, nhiễm mặn nguồn nước phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

Công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch, trong đó tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình quốc gia chống thoát, thất thu nước sạch như đầu tư mở rộng, cải tạo các tuyến ống cũ, rò rỉ và các trang thiết bị quản lý hệ thống cấp nước thông minh nhằm kiểm soát số liệu, đảm bảo áp lực làm việc thích hợp cho mạng lưới, giảm thiểu các sự cố xì, vỡ ống, giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch; khuyến khích sử dụng vật tư, thiết bị có chất lượng cao được sản xuất trong nước khi đầu tư xây dựng và cải tạo công trình cấp nước; trong quá trình lập dự án, thiết kế đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước, các đơn vị thiết kế phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, phân vùng tách mạng, thiết kế lắp đặt van khóa, thiết bị đồng bộ,…để đảm bảo trong việc kiểm soát, giảm thất thoát và cấp nước an toàn khi đưa vào nhà máy vào vận hành, quản lý.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức phổ biến, giáo dục, hướng dẫn nhân dân bảo vệ cộng trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấp nước; tổ chức hội thảo chuyên đề về nước sạch, lợi ích việc sử dụng nước sạch, vệ sinh an toàn và chất lượng cuộc sống; tuyên truyền, phổ biến vận động người dân sử dụng nước sạch đảm bảo sức khỏe, tiết kiệm hiệu quả.

Kiểm tra, giảm sát hoạt động cấp nước, kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các quy định về đảm bảo cấp nước an toàn theo quy định của pháp luật; kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai nội dung kế hoạch cấp nước an toàn của các đơn vị cấp nước.

Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị cấp nước, sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thực hiện các công việc có liên quan.

MN

17/08/2017 8:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgBảo vệ môi trường12MNNo
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tuyên truyền pháp luật về An toàn giao thông và tuyên truyền các Nghị quyết hội nghị Trung ương 5, khóa XIIỦy ban MTTQ Việt Nam thành phố tuyên truyền pháp luật về An toàn giao thông và tuyên truyền các Nghị quyết hội nghị Trung ương 5, khóa XII
Nhằm xây dựng ý thức chấp hành pháp luật về giao thông và phổ biến sâu rộng các nghị quyết của Đảng trong nhân dân, ngày 16/8/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tây Ninh phối hợp với Công an thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông năm 2017 và tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII.

​Tham gia buổi tuyên truyền có gần 100 người là Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Việt Nam các phường, Ban Công tác mặt trận, Ban điều hành Tổ dân cư tự quản và đại diện các cơ sở tôn giáo, tổ nghi lễ trên địa bàn phường 2, phường 3, phường IV, phường Hiệp Ninh và Ninh Thạnh, thành phố.

IMG_2250.JPG

Thiếu tá Lê Minh Nghĩa,  Phó Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông Công an thành phố tuyên truyền về ATGT.

Tại đây, Thiếu tá Lê Minh Nghĩa,  Phó Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông Công an thành phố tuyên truyền về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và thành phố. Trong đó nhấn mạnh một số lỗi vi phạm thường gặp là nguyên nhân gây tai nạn giao thông như: lái xe sau khi đã uống rượu, bia; chuyển hướng không quan sát, không nhường đường, chuyển làn đường không đúng nơi quy định; tránh vượt không chú ý quan sát; dừng đỗ phương tiện không đúng nơi quy định; giao xe cho người chưa đủ điều kiện lái xe; điều khiển phương tiện quá tốc độ, đua xe trái phép và các lỗi vi phạm khác. Qua đó thông tin thêm quy định về mức xử phạt đối với các lỗi vi phạm trên.

Thống kê của Công an thành phố từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 7 người, bị thương nặng 15 người; va chạm giao thông xảy ra 237 trường hợp. Trong đó 67% tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện đã uống rượu, bia.

Ngoài ra, tại buổi tuyên truyền lần này các đại biểu cũng được nghe ông Hồ Quang Trường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Huy Hoàng

16/08/2017 5:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-08/IMG_2250_Key_16082017160842.JPGAn toàn giao thông30Huy HoàngNo
Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho chị em phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho chị em phụ nữ
Ngày 15/8/2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với Trạm Khuyến nông thành phố tổ chức tập huấn kỹ thuật trong chăn nuôi và triển khai các văn bản pháp quy về nông nghiệp cho 70 chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố. 

IMG_2171.JPG

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại đây, chị em phụ nữ được nghe cán bộ Trạm Khuyến nông thành phố hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò và chăn nuôi heo như: cách chọn giống, chuẩn bị chuồng trại, nguồn thức ăn, đặc điểm tiêu hóa và cách chế biến thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi....; các yếu tố quyết định hiệu quả chăn nuôi; giới thiệu phương pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi heo bằng đệm lót sinh học balasa...

Đồng thời, cán bộ Trạm Khuyến nông thành phố triển khai Nghị định 119/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi. Trong đó nhấn mạnh quy định xử lý vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; khuyến cáo với chị em phụ nữ cách phân biệt thịt heo có sử dụng chất cấm để tạo nạc; sự nguy hiểm của chất tạo nạc trong thịt heo đối với tính mạng con người. Theo đó, người sử dụng thịt có tồn dư hóa chất sẽ có các triệu chứng ngộ độc như: run cơ, tim đập nhanh, hồi hộp; chất kích thích tăng trọng heo còn khiến phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, rối loạn giới tính thai nhi ở phụ nữ mang thai...

Qua buổi tập huấn, nhằm giúp chị em hội viên phụ nữ thành phố có thêm những kiến thức bổ ích để áp dụng trong chăn nuôi quy mô hộ gia đình, nhằm phát triển kinh tế và tránh các hành vi gây ô nhiễm môi trường hoặc vi phạm pháp luật trong chăn nuôi.

Huy Hoàng

16/08/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-08/IMG_2171_Key_16082017155134.JPGĐề án 34310Huy HoàngNo
Tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới của thành phố Tây NinhTỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới của thành phố Tây Ninh
Ngày 15/8/2017, đoàn kiểm tra của tỉnh gồm ông Nguyễn Văn Nhành, Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh cùng các thành viên đến kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của thành phố. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Hữu Mỹ - Phó Chủ tịch UBND thành phố; các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố và 3 xã: Tân Bình, Thạnh Tân, Bình Minh.

IMG_70501.JPG

Ông Nguyễn Văn Nhành, Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Theo báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của thành phố, thời gian qua thành phố đã kịp thời kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện chương trình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân và huy động mọi nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết quả đến nay, xã Bình Minh duy trì, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Thạnh Tân đạt 12/19 tiêu chí và xã Tân Bình đạt 9/19 tiêu chí. Các tiêu chí mà 2 xã Tân Bình và xã Thạnh Tân đều chưa đạt gồm: giao thông; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; thu nhập; giáo dục; y tế; môi trường và an toàn thực phẩm. Riêng xã Tân Bình thêm 3 tiêu chí chưa đạt gồm thủy lợi; hộ nghèo; tổ chức sản xuất.

Tuy nhiên, trong công tác thực hiện cẫn còn những khó khăn như: một số tiêu chí cần nguồn vốn lớn như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục...; việc huy động sức dân đóng góp còn hạn chế; việc chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi chưa đạt hiệu quả; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp...

Từ nay đến cuối năm 2017, thành phố đề ra mục tiêu phấn đấu xã Thạnh Tân đạt thêm 2 tiêu chí: trường học và cơ sở vật chất văn hóa; xã Tân Bình đạt thêm 3 tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, môi trường và an toàn thực phẩm.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Nhành, Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đề nghị thành phố tiếp tục phấn đấu, khắc phục những khó khăn, hạn chế thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cấp trên hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện; rà soát lại quy hoạch và điều chỉnh cho phù hợp; từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động toàn hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm đến công tác tổ chức sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp thế mạnh và chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp phù hợp, hiệu quả để người dân nâng cao thu nhập...góp phần đạt mục tiêu mà thành phố đã đề ra.

Huy Hoàng

16/08/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-08/IMG_70501_Key_16082017155649.JPGXây dựng nông thôn mới12Huy HoàngNo
Tân Châu ra mắt thêm 2 bến đò ngang an toànTân Châu ra mắt thêm 2 bến đò ngang an toàn
Ngày 11/8/2017, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh phối hợp với Hội LHTNVN thành phố Tây Ninh và huyện Tân Châu tổ chức ra mắt 2 bến đò ngang an toàn tại xã Tân Thành.

0183.jpg
Tặng áo phao và phao cứu sinh cho các chủ đò ngang.
Bến đò Ba Học và bến đò Cửu Long thuộc ấp Tân Trung xã Tân Thành huyện Tân Châu hiện có 3 đò do ông Phan Văn Cửng, ông Hồng Văn Học và bà Nguyễn Thị Chéo làm chủ. Hai bến đò này hoạt động gần 30 năm nay, hàng ngày đưa khách từ xã Tân Thành sang ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa từ 5 giờ đến 17 giờ.  
Tại buổi lễ ra mắt, các chủ đò, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân địa phương được nghe tuyên truyền về cách sử dụng áo phao, phao cứu sinh cũng như kỹ năng sơ cấp cứu người bị đuối nước, vận động các chủ bến đò, nhân dân và trẻ em khu vực ven sông chấp hành nghiêm chỉnh những nội quy bến đò ngang cũng như tầm quan trọng của việc mặc áo phao, biết cách sử dụng phao nổi cứu sinh khi tham gia gia giao thông đường thủy, nhằm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” và chương trình hành động “Vì trẻ em trên sông nước” góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Tân Châu cũng đã vận động tặng 52 áo phao và 8 phao cứu sinh cho các chủ đò.
Được biết, đến nay Hội LHTN Việt Nam huyện đã phối hợp tổ chức ra mắt được 4 bến đò ngang an toàn gồm bến đò Cầu Sập ở xã Tân Hưng, bến đò Cây Khế ở xã Tân Hòa, hai bến đò Ba Học và Cửu Long ở xã Tân Thành.
Công Điều

15/08/2017 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-08/0183_Key_15082017144018.jpgAn toàn giao thông52Công ĐiềuNo
Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC sẽ giảm chi phí, phiền hà cho nhân dânThực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC sẽ giảm chi phí, phiền hà cho nhân dân
Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính, thời gian vừa qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh luôn chú trọng công tác cải cách, kiểm soát TTHC, tập trung đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân cũng như doanh nghiệp khi đến giao dịch...

​Xây dựng nền hành chính phục vụ, tôn trọng và bảo vệ các quyền công dân, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển thông qua hệ thống thể chế có chất lượng cao là một trong những yêu cầu đang đề ra hiện nay của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

cchc_rasoat.jpg

Công chức bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của TP Tây Ninh giải quyết hồ sơ cho người dân.

Trong bối cảnh đó, cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính luôn được Chính phủ xác định là khâu đột phá, một chương trình lớn cần được quan tâm thực hiện lâu dài với mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo các nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, muốn cải cách thủ tục hành chính một cách hiệu quả và thiết thực nhất thì hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đóng một vai trò hết sức quan trọng, quyết định mọi công việc cải cách và công tác này được xem là nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy mạnh thực hiện hơn nữa trong thời gian tới.

Tại tỉnh Tây Ninh, từ khi Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính được ban hành, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định: thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước đã được thống kê, rà soát, đơn giản hóa và đã công bố, công khai, niêm yết cơ bản theo đúng quy định; công tác đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định dự thảo VBQPPL có quy định về thủ tục hành chính ngày càng được quan tâm; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện kiểm soát TTHC tại các cơ quan hành chính đã cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật góp phần tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

Có thể nhận thấy rất rõ, việc kiểm soát TTHC để nâng cao chất lượng hệ thống các quy định hành chính không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC mà đòi hỏi sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống hành chính, từ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có các quy định TTHC cho tới các bộ phận trực tiếp thực hiện TTHC; từ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đến trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, các đối tượng tham gia vào hoạt động giải quyết TTHC.

Thực tế đã chỉ ra rằng, nếu không làm tốt công tác giám sát, kiểm soát TTHC thì các hoạt động nhằm cải cách thủ tục hành chính đôi khi chỉ mang tính hình thức. Sẽ có nhiều thủ tục được “cải cách” trên giấy tờ, không có tính thực thi trong thực tế. Do vậy, để bảo đảm tính khả thi của cải cách TTHC thì bước đầu tiên của quy trình kiểm soát chính là việc tổ chức đánh giá tác động, rà soát, tính toàn chi phí tuẩn thủ của quy định TTHC. Việc làm này có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường “trách nhiệm giải trình” trước Nhân dân của các cơ quan soạn thảo về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả của quy định thủ tục hành chính dự kiến ban hành và đã ban hành triển khai thực hiện. Đây là một việc làm cần thiết vì việc làm trên sẽ giúp cắt giảm hàng ngàn, hàng vạn chi phí không cần thiết của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC sau này, nhưng đây cũng là một việc làm khó, đòi hỏi các cán bộ, cơ quan, đơn vị soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải đầu tư thời gian, công sức để đưa ra các phương án tối ưu.

Song song với việc làm trên nếu thực hiện kiểm soát TTHC có hiệu quả sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho các cá nhân, tổ chức nhưng đồng thời không để sơ hở trong công tác quản lý nhà nước. Khi thực hiện các TTHC với cơ quan hành chính, người dân có quyền được biết, được hướng dẫn đầy đủ để thực hiện TTHC và từ chối thực hiện những TTHC do các cơ quan hành chính và cán bộ, công chức tự đặt ra. Việc này sẽ hạn chế và dần đi đến chấm dứt các hành vi nhũng nhiễu, hành dân của một bộ phận cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền các cấp hiện nay. Thực tế đã phát sinh rất nhiều trường hợp, cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC đã lợi dụng sự mập mờ, bất cập của pháp luật để tự ý đặt ra các loại thủ tục, hồ sơ, giấy tờ nhằm gây khó khăn, sách nhiễu với người dân. Nhiều trường hợp đã bị xem xét, xử lý kỷ luật. Chính vì vậy, công khai TTHC là một yêu cầu không thể thiếu trong kiểm soát TTHC. Thông qua việc kiểm soát TTHC, mọi TTHC sẽ được công khai hóa và thường xuyên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, tránh tình trạng tùy tiện, thiếu công khai, minh bạch trong việc ban hành và thực hiện TTHC tại nhiều cơ quan hành chính như thời gian qua.

Như vậy, có thể khẳng định kiểm soát thủ tục hành chính là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cải cách thủ tục hành chính một cách có hiệu quả nhất thông qua việc rà soát các thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, đang gây khó khăn trong áp dụng thực tế. Đó là một quy trình chặt chẽ, gồm nhiều tác vụ mang tính chuyên môn, nghiệp vụ cao, từ khâu soạn thảo các VBQPPL quy định thủ tục hành chính, đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định quy định thủ tục hành chính cho đến việc công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân về quy định thủ tục hành chính để kịp thời có những điều chỉnh nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của thủ tục hành chính.

TC

15/08/2017 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-08/cchc_rasoat_Key_15082017144722.jpgCải cách hành chính33TCNo
Không giảm án cho băng nhóm trộm chó chuyên nghiệpKhông giảm án cho băng nhóm trộm chó chuyên nghiệp
Sáng ngày 10.8, TAND tỉnh xét xử phúc thẩm các bị cáo: Nguyễn Anh Tuấn (56 tuổi), Nguyễn Thị Bạch Ngọc (48 tuổi, cùng ngụ ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành); Ðỗ Thanh Quang (40 tuổi), Ðỗ Trung Hiếu (39 tuổi, cùng ngụ khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh); Phạm Hoàng Lâm (28 tuổi), Phạm Hoàng Ngân (26 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Trung B, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) về tội “trộm cắp tài sản”.

Không giảm án cho băng nhóm trộm chó chuyên nghiệp

Các bị cáo trong đường dây trộm chó tại phiên toà phúc thẩm.

Trước đó, với cùng tội danh, TAND huyện Gò Dầu đã tuyên phạt 2 bị cáo Ðỗ Thanh Quang và Phạm Hoàng Lâm- mỗi bị cáo 7 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Hoàng Ngân, mỗi bị cáo 5 năm tù; Nguyễn Thị Bạch Ngọc và Ðỗ Trung Hiếu, mỗi bị cáo 3 năm tù. Các bị cáo trên có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 12.2016, Quang và Lâm lần lượt đến gặp vợ chồng Tuấn - Ngọc tại quán bán thịt chó của vợ chồng Tuấn (tại ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành) để bàn bạc việc bắt trộm chó rồi mang về bán lại, vợ chồng Tuấn - Ngọc đồng ý.

Sau khi thoả thuận được đầu mối tiêu thụ, hằng đêm, Quang, Lâm, Ngân, Hiếu đem súng bắn tên có gắn xung điện, băng keo và bao, chở nhau đi bắn chó lấy trộm rồi về bán lại cho vợ chồng Tuấn- Ngọc với giá từ 35-37.000 đồng/kg.

Tổng cộng, Quang và Hiếu đã bắt trộm 13 con chó, có tổng trị giá hơn 7 triệu đồng; Lâm và Ngân bắt trộm 8 con chó với tổng giá trị 4 triệu đồng; vợ chồng Tuấn và Ngọc đã tiêu thụ 47 con chó (trong đó có 21 con do Quang, Hiếu, Lâm và Ngân bán), với tổng trị giá gần 26 triệu đồng.

HÐXX nhận thấy các bị cáo có sự bàn bạc thống nhất từ trước, có chuẩn bị công cụ, phương tiện đi trộm chó; còn vợ chồng bị cáo Tuấn - Ngọc biết chó bắt trộm vẫn mua về tiêu thụ.

Mặt khác, khi xét xử, cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện và áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; các bị cáo cũng không cung cấp được tình tiết mới khi kháng cáo để làm cơ sở xem xét. Từ đó, HÐXX đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo Báo Tây Ninh Online

15/08/2017 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-08/tromcho_Key_15082017101618.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc14Báo Tây Ninh OnlineNo
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến dự thảo xây dựng  Nghị quyết chính sách hỗ trợ lãi suất phát triển thực hành  sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnhSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến dự thảo xây dựng  Nghị quyết chính sách hỗ trợ lãi suất phát triển thực hành  sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh
<a href="http://layykien-sonnptnt.tayninh.gov.vn/">​​​​<img src="/PublishingImages/Lists/ThongTinTuyenTruyen/TatCa/sonnn_ptnt.png" alt="banner_sold.png alt="banner-nho_sgd.png" alt="bannersoxd1.png"alt=""/></a>
15/08/2017 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgGóp ý văn bản QPPL8Trung tâm CNTTNo
Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng InternetBộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet
Ngày 03/8/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định1278/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đề án này hướng tới mục tiêu cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet, góp phần kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trên mạng Internet. Nâng cao năng lực công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet tại Việt Nam trong giai đoạn mới; nâng cao nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động trên môi trường mạng Internet và toàn xã hội.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet, tăng cường năng lực cho lực lượng thanh tra ngành TT&TT và các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet. Tăng cường năng lực phát hiện các hành vi vi phạm, tổ chức thanh tra, xử lý 100% số vụ vi phạm về thông tin và truyền thông; kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả thông tin trên môi trường mạng; xây dựng các biện pháp thích hợp, đúng pháp luật ngăn chặn thông tin độc hại, phản động trên Internet ở Việt Nam. Phối hợp và tổ chức điều tra, xử lý nghiêm minh 100% số vụ việc có dấu hiệu tội phạm lợi dụng môi trường mạng; thông tin tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức người dân về phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; tăng cường hợp tác quốc tế và phối hợp xuyên quốc gia trong quản lý thông tin trên Internet.

. Đối tượng áp dụng gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt nam, các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đề án được thực hiện trên phạm vi cả nước, ưu tiên các hoạt động và địa phương trọng điểm, giao cho các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ theo phạm vi yêu cầu. Các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) trong quá trình thực hiện Đề án đảm bảo phù hợp, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thời gian thực hiện Đề án kéo dài từ năm 2017 đến năm 2025; tùy tính chất nội dung hoạt động có thể phân chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ năm 2017 đến hết năm 2020; Giai đoạn 2: Từ năm 2021 đến hết năm 2025.

Đề án tập trung hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; tăng cường các chế tài xử lý sai phạm nghiêm khắc hơn; xây dựng chính sách quản lý thông tin trên mạng; tạo cơ chế ưu đãi đặc thù và chính sách phù hợp khuyến khích, thúc đẩy phát triển các dịch vụ Internet hấp dẫn của các doanh nghiệp Việt Nam; hỗ trợ phát triển mạng xã hội và công cụ tìm kiếm của Việt Nam...

Tăng cường năng lực cho thanh tra ngành ngành TT&TT, các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet từ Trung ương xuống địa phương; hình thành bộ máy tiếp nhận, xử lý các phản ánh về thông tin sai phạm trên mạng Internet từ cộng đồng...

Nâng cao năng lực kỹ thuật, nghiệp vụ để phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet bằng việc xây dựng hệ thống kiểm duyệt, triển khai phần mềm chặn lọc, phát hiện, thu thập xử lý thông tin sai phạm; đầu tư, xây dựng hệ thống thiết bị có khả năng phân tích hành vi, phương thức, thủ đoạn mà tội phạm mạng sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm. Cùng lúc, nhà chức trách sẽ triển khai hệ thống cảnh báo, cổng kiểm soát quốc gia chặn lọc các truy cập thông tin sai phạm từ người dùng; đầu tư, xây dựng hệ thống thiết bị có khả năng phân tích hành vi, phương thức, thủ đoạn mà tội phạm mạng sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan quản lý ở địa phương nâng cao trách nhiệm, phối hợp đồng bộ trong việc tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng internet.

MN

14/08/2017 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgỨng dụng công nghệ thông tin, An toàn thông tin43MNNo
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệpHỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
Ngày 30/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025.

Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt được 5 mục tiêu: 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; hỗ trợ 20.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; phối hợp, hỗ trợ thành lập 1.200 tổ hợp tác/hợp tác xã do phụ nữ quản lý; 100.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Đối tượng của Đề án là phụ nữ, trong đó quan tâm hỗ trợ phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp, các tổ hợp tác/hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ. Ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.

Đề án sẽ  hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo phát triển kinh doanh và khởi nghiệp, lựa chọn các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh khả thi để hỗ trợ thực hiện, nhân rộng, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nữ mới thành lập; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội thông qua thiết lập cơ sở hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của các cấp Hội.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phê duyệt và chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp dưới phê duyệt Đề án/kế hoạch, tạo điều kiện để các cấp Hội thực hiện Đề án/kế hoạch, lồng ghép với các đề án, chương trình khác đang triển khai trên địa bàn.

MN

14/08/2017 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgĐề án 34318MNNo
Thực hiện tốt các chương trình phát triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin cho lực lượng đoàn viên thanh niênThực hiện tốt các chương trình phát triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin cho lực lượng đoàn viên thanh niên
Trong những năm qua, từ năm 2012-2017, để thực hiện các chương trình về phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành cho lãnh đạo, trong công tác chuyên môn cũng như cho toàn thể lực lượng Đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, Tỉnh đoàn Tây Ninh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức và chỉ đạo các cơ sở đoàn tăng cường thực hiện việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong đó, thường xuyên tổ chức tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển CNTT của Đảng, Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội; Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tỉnh đoàn, Đài phát Thanh truyền hình thực hiện các phóng sự tuyên dương, khen thưởng các tấm gương tiêu biêu, những điển hình thanh niên, các mô hình hay về học tập, ứng dụng CNTT, sản phẩm CNTT tiêu biểu và những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển CNTT; Xây dựng chuyên mục theo chuyên đề về lĩnh vực công nghệ thông, để cập nhật tình hình, chương trình, công nghệ mới về lĩnh vực công nghệ thông tin do Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị quản lý. Trong giai đoạn công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng như hiện nay, việc tuyên truyền, hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin mạng cho lực lượng đoàn viên thanh niên là một trong những yêu cầu cần thiết. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Tỉnh đoàn và các tổ chức Đoàn cơ sở thực hiện nhiều cuộc trao đổi, tập huấn về việc đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Về công tác phát triển nguồn nhân lực trẻ CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tỉnh đoàn và Sở Nội vụ, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm bổ sung, nâng cao trình độ sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công/viên chức trẻ; Đưa nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ Cải cách hành chính của tỉnh, vận động đoàn viên, thanh niên trẻ làm những người đi đầu trong việc thực hiện, sử dụng các phần mềm ứng dụng.

Trong quá trình thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ sở đoàn tuyên truyền cho mọi đối tượng, mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên về việc đảm bảo an toàn thông tin mạng, cập nhật thông tin một cách có chọn lọc từ mạng internet.

Về công tác phổ biến CNTT trong xã hội, Sở đã phối hợp tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi thường xuyên đến các điểm phục vụ truy cập internet miễn phí (Chương trình Quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ) để có thể cập nhật kiến thức từ internet, tăng cường khả năng sử dụng internet, máy tính; Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên tham gia nghiên cứu, xây dựng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh và công tác chuyên môn.

Về công tác tăng cường ứng dụng CNTT, hàng năm, Sở phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi Tin học cho các đối tượng là cán bộ đoàn, đoàn viên của các địa phương. Phổ biến, hướng dẫn ứng dụng các giải pháp, mô hình ứng dụng công nghệ thông tin cho đoàn viên thanh niên là cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước; Tuyên truyền vận động và có những chương trình ưu tiên cho lực lượng đoàn viên, thanh niên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về công tác khuyến khích hoạt động nghiên cứu, phát triển CNTT, bên cạnh việc phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi Tin học cho các đối tượng là cán bộ đoàn, đoàn viên của các địa phương thì còn phối hợp tổ chức các cuộc thi tin học khác nhằm khuyến khích, thúc đẩy việc sử dụng công nghệ thông tin (Tin học trẻ không chuyên, Tin học văn phòng cho cán bộ công chức trẻ không chuyên) và tham gia các cuộc thi tin học cho các đối tượng do Trung ương Đoàn tổ chức.

Trong thời gian qua, Tỉnh đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tăng cường có nhưng nghiên cứu, đề xuất, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ lao động sản xuất, công tác chuyên môn. Kết quả trong 5 năm, đã có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện, trong đó có 3 đề tài được khen thưởng cấp tỉnh, 01 đề tài được khen thưởng cấp Quốc Gia (Hệ thống phần mềm "Họp Không giấy").

Nhìn chung, trong giai đoạn 2012-1017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã phối hợp tốt với Tỉnh đoàn Tây Ninh để thực hiện tốt các chương trình phát triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin cho lực lượng đoàn viên thanh niên, đặc biệt đoàn viên thanh niên là cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước nhằm góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin cũng còn một số hạn chế  như: Lực lượng công nghệ thông tin trên địa bàn còn thiếu, chưa đủ để đáp ứng yêu cầu trong công việc, hỗ trợ thúc đẩy lĩnh vực này; Chưa có nhiều sáng kiến, chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin.

Nguyên nhân của những hạn chế là do chế độ đãi ngộ còn thấp và điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực cho lực lượng công nghệ thông tin còn hạn chế (chưa có nhiều doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực này);  Lực lượng đoàn viên thanh niên làm cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước còn thiếu nhiều kinh nghiệm, tư duy trong môi trường làm việc nên chưa chủ động đề xuất sáng kiến. Còn gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục trong việc đăng ký các chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học.

Để chương trình phối hợp tốt hơn nữa trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông có các đề xuất các giải pháp như về công tác chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện chương trình: Tỉnh đoàn cần chủ động hơn nữa trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông; Chủ động, đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ thông.

Về các hoạt động cho chương trình phối hợp, tổ chức các cuộc thi tin học cho các đối tượng hiện có và mở rộng thêm cho các đối tượng khác;  Công tác đào tạo về công nghệ thông tin cần được tổ chức đều đặn, nội dung đào tạo cần bám sát thực tiễn với việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đơn vị. Đặc biệt là về kiến thức đảm bảo an toàn thông tin mạng trong giai đoạn công nghệ số phát triển như hiện nay; Phát động trong chi đoàn phong trào sáng tạo trong việc ứng dụng CNTT và tổ chức các cuộc thi về kỹ năng sử dụng máy tính trong công tác hàng ngày, trong phiên tòa xét xử.

Về bố trí nguồn lực triền khai chương trình,  hỗ trợ kinh phí cơ bản ban đầu trong việc thực hiện các sáng kiến, đề tài nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động sản xuất, công tác chuyên môn; Tổ chức các buổi giao lưu, tham quan thực tế các mô hình đã được thực hiện thành công cho các đoàn viên thanh niên khác có thể tham quan, học hỏi; Hỗ trợ hơn nữa trong việc thực hiện các thủ tục để đăng ký các đề tài sáng kiến, nghiên cứu khoa học.

                                                                                             Kiều Oanh

14/08/2017 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgỨng dụng công nghệ thông tin49No
Tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017Tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017
Các tác phẩm tham dự giải thưởng là những tác phẩm báo chí ở các thể loại như bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự điều tra, bút ký thuộc loại hình báo in và báo điện tử. Nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT; vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND các cấp và các đoàn thể trong công tác bảo đảm TTATGT.

Ngày 1.8, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia ban hành Kế hoạch số 260/KH-UBATGTQG về tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017.

Việc tổ chức giải thưởng nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về ATGT trên báo in, báo điện tử; nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, nhân dân, các cấp chính quyền về chấp hành pháp luật giao thông. Qua đó cổ vũ, ghi nhận, động viên các cơ quan báo chí, nhà báo và người dân tích cực tham gia công tác tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Các tác phẩm tham dự giải thưởng là những tác phẩm báo chí ở các thể loại như bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự điều tra, bút ký thuộc loại hình báo in và báo điện tử.

Nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT; vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND các cấp và các đoàn thể trong công tác bảo đảm TTATGT. Trong đó tiếp tục tập trung phản ánh các hoạt động theo chủ đề Năm An toàn giao thông 2017 là “Xây dựng văn hoá giao thông trong thanh, thiếu niên” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” và kết quả triển khai thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến an toàn giao thông; phát hiện và phản ánh, đấu tranh kịp thời với các hiện tượng, sự việc, hành vi, các biểu hiện tiêu cực có nguy cơ cao gây mất TTATGT nghiêm trọng; phản ánh thực trạng, nguyên nhân, giải pháp và những sáng kiến hay trong công tác bảo đảm TTATGT trên 5 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, hàng hải và hàng không...

Các tác phẩm dự giải thưởng phải được đăng tải trên báo in và báo mạng trong thời gian từ 1.1 đến 15.11.2017, có nội dung và hình thức không vi phạm Luật Báo chí và các luật có liên quan. Mọi công dân Việt Nam, nhà báo, nhóm tác giả, cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm phù hợp các nội dung và điều lệ giải thưởng đều được gửi tác phẩm dự giải; thành viên ban tổ chức, ban giám khảo và tổ thư ký không được tham dự giải.

Giải thưởng cho mỗi loại hình báo mạng và báo in gồm: 1 giải Ðặc biệt (20 triệu đồng), 2 giải Nhất (10 triệu đồng/giải), 5 giải Nhì (5 triệu đồng/giải), 10 giải Ba (3 triệu đồng/giải) và 15 giải Khuyến khích (1 triệu đồng/giải). Ngoài ra, còn có 3 giải đồng hạng trao tặng các tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất, trị giá 5 triệu đồng/đơn vị.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày công bố kế hoạch đến 16 giờ 30 ngày 15.11.2017. Tổng kết và trao giải trong tháng 12.2017.

Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Uỷ ban ATGT quốc gia, số 80B Trần Hưng Ðạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Ngoài phong bì ghi rõ: Tham dự giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2017”. Thông tin thể lệ và kết quả giải thưởng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của Uỷ ban ATGT quốc gia: http://antoangiaothong.gov.vn.

Theo Báo Tây Ninh Online

14/08/2017 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgAn toàn giao thông57Báo Tây Ninh OnlineNo
Lộc Hưng đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới Lộc Hưng đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày 11.8, Đảng ủy, UBND xã Lộc Hưng (huyện Trảng Bàng) tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến dự có ông Nguyễn Duy Ân- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện, xã.

Lộc Hưng đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Ông Nguyễn Duy Ân- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT (bìa phải) trao bằng công nhận cho lãnh đạo xã Lộc Hưng.

Lộc Hưng là xã điểm thứ 3 hoàn thành 19/19 tiêu chí của huyện Trảng Bàng. Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên hơn 4.514 ha, dân số 17.750 nhân khẩu với 4.835 hộ gia đình.

Xã có 12 ấp, địa bàn rộng, dân cư phân bổ tập trung ở hai ấp Lộc Thanh và Lộc Tân, chủ yếu kinh doanh dịch vụ thương mại. Nhân dân sống nghề nông nghiệp chiếm khoảng 40%, số còn lại làm việc trong khu công nghiệp ở các xã lân cận.

Từ xuất phát điểm chỉ đạt 5/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nhưng với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận trong nhân dân, qua 6 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, xã Lộc Hưng đã huy động nguồn lực tài chính trên 172 tỷ đồng; trong đó vốn nhân dân đóng góp là 12,5 tỷ đồng và vận dộng doanh nghiệp hơn 17 tỷ đồng, còn lại là vốn từ ngân sách.

Với nguồn vốn đó, xã đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, chợ nông thôn, nhà ở dân cư và các công trình khác.

Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, với thu nhập bình quân của người dân đạt 41,5 triệu đồng/tháng/năm (thống kê năm 2016).

Phát biểu tại lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, ông Nguyễn Duy Ân - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đánh giá cao những kết quả mà cán bộ và nhân dân xã Lộc Hưng đạt được trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, ông Ân cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lộc Hưng cần tiếp tục phát huy những tiềm năng, nguồn lực của địa phương để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

Theo Báo Tây Ninh Online

14/08/2017 9:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-08/loc hung_Key_14082017081430.JPGXây dựng nông thôn mới17Báo Tây Ninh OnlineNo
Cơ sở gia công đan hàng xuất khẩu: Tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗiCơ sở gia công đan hàng xuất khẩu: Tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi
Đan hàng xuất khẩu từ lục bình, cỏ tranh đang tạo nhiều việc làm bán thời gian dành cho những người muốn có thêm công việc tại nhà và tăng thêm thu nhập.

Tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi

Chị Huỳnh Thị Bạch Tuyết tranh thủ thời gian rảnh để đan giỏ bằng nguyên liệu cỏ tranh.

Tại cơ sở gia công đan hàng xuất khẩu ở số 576, ấp Ninh Bình, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh có hơn 100 người nhận đan giỏ tại nhà. Dù chỉ mới hoạt động hơn nửa năm, nhưng cơ sở này được nhiều người dân tại địa phương và các khu vực lân cận tìm đến để học nghề, nhận nguyên liệu về gia công.   

Theo chị Huỳnh Thị Bạch Tuyết - chủ cơ sở, thông qua mạng xã hội, chị biết đến công việc gia công hàng xuất khẩu tại nhà. Vì vậy, chị đã xuống tận thành phố Hồ Chí Minh để được nhân viên Công ty Thuận Phát hướng dẫn cách đan các sản phẩm có nguyên liệu là lục bình và cỏ tranh, sau đó nhận nguyên liệu đem về Tây Ninh làm gia công.

Được một thời gian, nhận thấy có rất nhiều người có nhu cầu muốn làm công việc trên tại nhà, chị quyết định mở cơ sở gia công đan hàng xuất khẩu.  

Chị Tuyết cho biết, hàng xuất khẩu đa phần là giỏ, đồ cắm hoa, gối mây, những vật dụng trang trí nội thất... Tuỳ theo yêu cầu của công ty, cơ sở sẽ sử dụng nguồn nguyên liệu phù hợp để làm sản phẩm. Nguyên liệu được sử dụng chủ yếu có nguồn gốc từ thiên nhiên. 

Lục bình là một trong những nguồn nguyên liệu thường xuyên được công ty yêu cầu sử dụng để đan nhiều loại sản phẩm khác nhau. Để biến những mảng lục bình trôi nổi trên sông thành các sản phẩm gia dụng có thể xuất khẩu, có giá trị kinh tế cao cần phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau, từ công đoạn vớt lục bình cho đến phơi khô, ép dẻo và đan.

Các sản phẩm được đan từ lục bình khá bền, đẹp và thân thiện với môi trường. Đặc biệt, việc sử dụng lục bình để làm sản phẩm xuất khẩu là một trong những biện pháp tích cực, góp phần xử lý tình trạng lục bình tràn lan trên sông.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây, khách hàng còn yêu cầu các sản phẩm được làm từ cỏ tranh. Trước đây, cỏ tranh thường được sử dụng làm vật liệu để lợp mái nhà, nhưng hiện nay, loại cỏ này đã không còn được nhiều người sử dụng. Lục bình và cỏ tranh đều được đan theo cùng kiểu đan nong mốt giống nhau. Do đó, việc thay đổi các nguyên liệu cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến quá trình đan sản phẩm của người thực hiện.

Tại ấp Ninh Bình, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh có nhiều người dân làm nông nghiệp, chủ yếu là trồng mãng cầu, buổi chiều và tối thường nhàn rỗi., nên nhiều người nhận đan giỏ tại nhà để kiếm thêm thu nhập.

Tất cả nguyên liệu, khung đan cho đến kỹ thuật đan đều được chị Tuyết cung cấp và hướng dẫn kỹ càng trước khi mọi người đem về nhà. Tiền công cho một sản phẩm giỏ đựng hoa sau khi đan xong là 4.000 đồng/cái nhỏ và 8.000 đồng/cái lớn.

Đối với những người đã đan thành thạo, trung bình một ngày có thể hoàn thành từ 20 - 30 cái nhỏ, thu nhập từ 80.000 - 120.000/ngày. Cơ sở còn thực hiện chính sách thưởng lương thứ 13 trong dịp tết cho những người nhận việc làm gia công tại nhà.     

Chị Lê Thị Thanh Hương - người đang làm công việc đan giỏ, ngụ tại ấp 3, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu cho biết, do có con nhỏ nên hiện tại chị không thể đi làm được, hằng ngày đều phải ở nhà trông con, thời gian rảnh rất nhiều.

Thông qua mạng xã hội chị biết đến công việc gia công đan hàng xuất khẩu. Nhờ có công việc này, chị có thể tranh thủ khoảng thời gian con ngủ để kiếm thêm tiền chi tiêu cho cuộc sống thường ngày.

Việc đan giỏ rất đơn giản, chỉ cần chịu khó quan sát là có thể làm được. Nhiều người già, không thể nặng nhọc lao động vẫn có thể làm công việc này. Đặc biệt có cả những trường hợp mù lòa vẫn làm được việc đan giỏ, họ còn khéo tay hơn cả những người bình thường.

Hiện nay, cơ sở gia công đan hàng xuất khẩu của chị Tuyết đã có hơn 5 chi nhánh, trải rộng từ Châu Thành, Tân Biên đến Tân Châu… Trung bình một chi nhánh có từ 20 - 30 người tham gia.       

Chị Tuyết hy vọng, trong thời gian tới có thể mở rộng được công việc gia công đan hàng xuất khẩu, nhằm giúp đỡ những trường hợp khó khăn có thêm nguồn thu nhập. Nếu được cơ sở của chị có thể liên kết với các trung tâm bảo trợ xã hội, đem công việc này vào hướng dẫn, tạo điều kiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn có được việc làm.

Theo Báo Tây Ninh Online

14/08/2017 9:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-08/dan hang_Key_14082017081737.JPGXây dựng nông thôn mới19Báo Tây Ninh OnlineNo
Tội phạm mua bán người có chiều hướng gia tăng, phức tạp hơnTội phạm mua bán người có chiều hướng gia tăng, phức tạp hơn
Viện KSND tỉnh Tây Ninh cho biết, trong 10 năm trở lại đây (2007 – 2017, tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng.

Nếu như năm 2007, có 3 vụ với 9 bị can bị khởi tố thì năm 2013, có 10 vụ với 70 bị can bị khởi tố về hành vi mua bán người. Giai đoạn 2009 – 2015 là khoảng thời gian xảy ra nhiều vụ mua bán người nhất: có 46 vụ với 231 bị can bị khởi tố. Đây cũng là thời điểm tội phạm mua bán người hoạt động rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Viện KSND tỉnh cảnh báo, tội phạm mua bán người nhằm vào sự nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết của các cô gái trẻ ở vùng nông thôn chưa có việc làm ổn định, muốn thoát ly gia đình để mưu cầu cuộc sống đầy đủ hơn nên dễ mắc bẫy “lấy chồng nước ngoài để đổi đời”, hay “làm một tháng ở nước ngoài bằng ba bốn tháng ở Việt Nam”; phần lớn phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc để làm vợ, còn bị bán sang Malaysia làm gái mại dâm.

Tội phạm mua bán người có chiều hướng gia tăng, phức tạp hơn

Tội phạm mua bán người bị đưa ra xét xử.

Viện KSND tỉnh cũng cho biết một số vụ án điển hình gần đây. Cụ thể, trong thời gian từ tháng 5.2015 đến ngày 27.4.2017, Đặng Thị Gái (ngụ ấp Mới, xã Tân Phong, huyện Tân Biên) tuyển chọn một số phụ nữ rồi giao cho Phạm Thị Kim Cúc ngụ cùng địa phương.

Cúc lại giao những nạn nhân này cho Nguyễn Thị Điền (ngụ Đồng Tháp) để đưa ra Hải Phòng rồi giao cho một người tên Lý (ngụ Hà Nội) bán sang Trung Quốc làm vợ cho người địa phương.

Ngày 27.4.2017, khi Điền làm thủ tục đưa một số phụ nữ lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất thì bị bắt khẩn cấp. Hiện các đối tượng có liên quan đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố về tội mua bán người và tiếp tục điều tra làm rõ.

Hay như vụ Nguyễn Thị Kim Ngân, vốn là tiếp viên quán bar hành nghề mại dâm ở Malaysia, sống như vợ chồng với Kim Eng Hoe, người Malaysia. Ngân móc nối, thỏa thuận với Bành, Quyên về việc về nước tuyển người đưa sang Malaysia bán dâm tại quán bar của Bành. Mỗi phụ nữ bán cho Bành, Ngân được hưởng từ 3- 4 triệu đồng.

Ngân về nước, lừa gạt nhiều phụ nữ nhẹ dạ đưa sang Malaysia phục vụ nhà hàng, hưởng lương cao. Khi đưa được nạn nhân sang Malaysia thì Ngân cùng đồng bọn ép họ bán dâm, người nào kháng cự thì bị đánh đập, buộc phải viết giấy nhận nợ từ 18 đến 20 triệu đồng… Kim Eng Hoe và Ngân đã bị khởi tố về tội mua bán người, bị TAND tỉnh tuyên phạt mỗi bị cáo 5 năm tù giam.

Cũng theo Viện KSND tỉnh, hiện nay, thủ tục pháp lý quốc tế có một số nội dung ràng buộc, gây khó khăn cho quá trình điều tra, xét xử tội phạm mua bán người là người nước ngoài hoặc hoạt động mua bán người Việt Nam tại nước ngoài. Đồng thời, có nạn nhân bị bán đi bán lại nhiều lần dù họ đã được giải cứu hoặc tự đào thoát trước đó.

Hiện tượng xã hội này cho thấy, ở nhiều vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, việc làm và thu nhập cần thiết cho cuộc sống là vấn đề nam giải đối với không ít người. Vấn đề này cần được chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.

Theo Báo Tây Ninh Online

14/08/2017 9:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-08/toi pham(1)_Key_14082017082346.JPGPhòng chống mua bán người18Báo Tây Ninh OnlineNo
Chương trình hành động bảo vệ và phát triển rừngChương trình hành động bảo vệ và phát triển rừng
Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

 ảnh minh họa

Mục đích của Chương trình nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của toàn dân tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng thời, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó có chuyên ngành lâm nghiệp, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững.

Các nhiệm vụ mà Chương trình đặt ra là tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; điều tra, đo đạc, xây dựng hồ sơ quản lý, phân định, đánh mốc ranh giới các loại rừng; rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động đến diện tích, chất lượng rừng; tăng cường công tác phát triển rừng, nâng cao giá trị của rừng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tăng cường quản lý đất lâm nghiệp, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vi phạm pháp luật về đất đai; thu hồi toàn bộ đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái pháp luật để trồng lại rừng; chấm dứt tình trạng mua, bán và "hợp thức hóa" quyền sử dụng đất do phá rừng trái pháp luật; thực hiện nghiêm túc việc dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên gắn với triển khai thực hiện các cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân trong việc bảo vệ và phát triển rừng; quản lý chặt chẽ tình trạng dân di cư tự do tại cả nơi đi và nơi đến...

Theo chinhphu.vn

11/08/2017 5:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-08/rung_Key_11082017161010.jpgBảo vệ môi trường21Chinhphu.vnNo
Toạ đàm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người qua biên giới Toạ đàm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người qua biên giới
Chiều 10.8, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Tây Ninh tổ chức tọa đàm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người qua biên giới.

Tham dự buổi tọa đàm có thiếu tướng Nghiêm Triêu Dương- Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học Công an, đại tá Nguyễn Ngọc Phước- Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh.

Toạ đàm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người qua biên giới
Thiếu tướng Nghiêm Triêu Dương- Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học Công an phát biểu tại buổi tọa đàm.

Từ năm 2007 đến nay, tình hình mua bán người trong tỉnh nói chung và trên địa bàn biên giới của tỉnh nói riêng tuy vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhưng về cơ bản các lực lượng chức năng trong tỉnh như Công an, Biên phòng và các ban ngành, đoàn thể đã phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế gia tăng và làm giảm thiểu các hoạt động có liên quan đến tội phạm mua bán người.

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người trên địa bàn biên giới vẫn còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân do đường biên giới của tỉnh dài, có nhiều đường mòn, tiểu ngạch, đường tắt qua lại biên giới thuận lợi nên việc kiểm soát, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, di cư tự do và mua bán người còn bất cập, sơ hở.

Trong khi đó, tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, đời sống nhân dân ở các địa bàn khu vực biên giới còn khó khăn, trình độ văn hóa thấp.

Phương thức thủ đoạn hoạt động tội phạm mua bán người ngày một tinh vi, xảo quyệt, hoạt động có tổ chức, đường dây khép kín, sử dụng công nghệ cao, chỉ đạo từ xa...

Mặt khác, nhiều nạn nhân trở về mặc cảm, không trình báo, tố giác tội phạm nên công tác thống kê, quản lý, nắm tình hình để đề ra các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chưa kịp thời, thiếu chủ động.

Toạ đàm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người qua biên giới
Truyền thông phòng chống mua bán người trong học sinh- Ảnh minh hoạ

Buổi tọa đàm đã tập trung trao đổi về tình hình công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; đặc điểm tội phạm mua bán người ở khu vực biên giới; quan hệ phối hợp giữa Biên phòng, các ngành chức năng và chính quyền địa phương.

BĐBP Tây Ninh nêu lên các khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong quá trình công tác, giải pháp và những đề xuất, kiến nghị.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, thiếu tướng Nghiêm Triêu Dương cho biết, BĐBP Tây Ninh đã có tinh thần ,trách nhiệm cao trong việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong công tác phối hợp với lực lượng Công an của Bộ, của tỉnh; trong tổ chức phòng ngừa, tuyên truyền, tiếp nhận nguồn tin, xác minh, xử lý, giải cứu, đặc biệt trong quan hệ hợp tác quốc tế…

Thiếu tướng Nghiêm Triêu Dương đề nghị BĐBP Tây Ninh tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an tỉnh, Bộ Công an thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016-2020, Chương trình 138 của Chính phủ (Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm).

Theo Báo Tây Ninh Online

11/08/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-08/toa dam_1_Key_11082017155150.JPGPhòng chống mua bán người17Báo Tây Ninh OnlineNo
UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020
Ngày 07/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết dịnh số 1808/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020.

Ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng là ông. Ông Võ Đức Trong, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm Phó Chủ tịch Hội đồng. 22 thành viên là lãnh đạo sở, ban, ngành trong tỉnh. 8 cá nhân là lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức đoàn thể trong tỉnh được mời tham gia vào hội đồng. Ông Nguyễn Văn Nhành, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh làm thư ký hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức họp, thảo luận Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới (trong đó có điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới) của Đoàn thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới, điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020 cho từng xã của từng huyện, thành phố (cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên số thành viên Hội đồng có mặt). Bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho từng xã. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới khi kết quả ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng dự họp đạt từ 90% trở lên, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định đặt tại Sở Nông nghiệp và PTNT. Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định sử dụng từ nguồn kinh phí ngân sách cấp theo dự toán hàng năm của Sở Nông nghiệp và PTNT được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

ĐN

11/08/2017 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXây dựng nông thôn mới20ĐNNo
UBND tỉnh Tây Ninh: hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIVUBND tỉnh Tây Ninh: hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Ngày 07/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2066/UBND-NC hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Đối với các luật, nghị quyết liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ban, ngành: Cập nhật và đăng tải toàn văn nội dung văn bản luật, các luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và các hình thức phù hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu. Kịp thời biên soạn và in ấn tài liệu tuyên truyền; tổ chức triển khai, tập huấn chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật quy định mới cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của sở, ngành về nội dung của văn bản luật để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của văn bản luật liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật khi công dân có yêu cầu trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc của công dân. Phối hợp cơ quan, đơn vị, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tăng cường thông tin, truyền thông, quán triệt, phổ biến rộng rãi các luật, nghị quyết liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và nhân dân bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tập huấn, tư vấn pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật; đối thoại chính sách pháp luật…; bố trí kinh phí đảm bảo cho việc tuyên truyền, phổ biến luật, nghị quyết liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới trong các văn bản luật.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tăng cường thời lượng, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản pháp luật mới để mọi người cùng biết và thực hiện.

          UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường, cơ sở giáo dục trực thuộc rà soát đề nghị Bộ, ngành Trung ương chỉnh lý nội dung, chương trình, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu tham khảo để phục vụ cho việc dạy và học pháp luật trong các nhà trường đảm bảo phù hợp với các quy định mới.

Đồng thời, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn tại Công văn này hướng dẫn các phòng, ban có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung và tinh thần của các văn bản luật với hình thức, nội dung phù hợp; tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp kết quả gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND tỉnh.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành và trong phạm vi quản lý; có chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện, báo cáo kết quả trong báo cáo công tác tư pháp (hoặc trong báo các công tác PBGDPL) hàng năm gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND tỉnh.

                                                                                                NC

 

 

11/08/2017 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhổ biến, Hướng dẫn17NCNo
1 - 30Next
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 87/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/4/2010​ (hiệu lực đến ngày 26/04/2017).
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email: toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.
Địa chỉ: 006 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3828888