Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin tuyên truyền

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh tổ chức Hội thi văn nghệ tuyên truyền xây dựng nông thôn mớiNewXã Bình Minh, thành phố Tây Ninh tổ chức Hội thi văn nghệ tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền giúp cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần duy trì và giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới, tối ngày 22/9/2017, Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội của xã tổ chức hội thi văn nghệ tuyên truyền xây dựng nông thôn mới lần thứ 2 năm 2017.

ntmthi.jpg

Ban tổ chức trao giải cho các đội.

Hội thi với sự tham gia của 6 ấp trên địa bàn xã, mỗi ấp thành lập một đội văn nghệ để tham gia dự thi 3 tiết mục văn nghệ gồm đơn ca, song ca và hát múa. Các tiết mục văn nghệ với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, Bác Hồ kính yêu, những đổi mới của quê hương trong quá trình xây dựng nông thôn mới...Hội thi thu hút đông đảo người dân ở địa phương đến xem và cổ vũ các đội thi. Hội thi là dịp để cán bộ và nhân dân ở các ấp được giao lưu với nhau, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương.

Kết quả hội thi, đội văn nghệ ấp Bình Trung đạt giải nhất, đội văn nghệ ấp Kinh Tế đạt giải nhì và đội văn nghệ ấp Bàu Lùn đạt giải ba./.

Nhật Quang

26/09/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/ntmthi_Key_26092017150428.jpgXây dựng nông thôn mới2Nhật QuangNo
UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tây NinhNewUBND tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017.

Quyết định quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các khu vực đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là khu công nghiệp), khu dân cư nông thôn tập trung, khu chức năng khác (cửa khẩu, cụm công nghiệp), các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất ngoài các khu vực trên nằm trên địa bàn tỉnh có các hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) và hộ thoát nước (là các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình xả thải vào hệ thống thoát nước) có liên quan hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo Quyết định, hệ thống xử lý nước thải bao gồm: Mạng lưới thoát nước cấp 1 (hệ thống cống bao, rãnh dọc, kênh, mương dẫn nước thải sau khi xử lý, nước mưa xả vào nguồn tiếp nhận là các kênh, mương, sông, suối chính có dòng chảy tiêu thoát nước cho khu vực hoặc vùng); Mạng lưới thoát nước cấp 2 (hệ thống cống dọc các đường phố chính có chức năng vận chuyển nước thải và nước mưa, có thể thông qua hoặc không thông qua các trạm bơm, các trạm xử lý, hồ điều hòa, đến mạng lưới thoát nước cấp 1); Mạng lưới thoát nước cấp 3 bao gồm các tuyến cống dọc đường phố tại các khu dân cư, các khu chức năng, cống dẫn nước mưa, nước từ các hố ga mặt đường dùng để thu gom, truyền tải nước thải, nước mưa của các hộ hoặc nước bề mặt đến mạng lưới thoát nước cấp 2 và cấp 1 (đối với tuyến cống dọc, cống dẫn nước mưa nằm giáp nguồn tiếp nhận).

Công trình thuộc hệ thống thoát nước bao gồm Hộp đấu nối (là các điểm đầu tiên của hệ thống thoát nước thải, đấu nối với các hộ thoát nước, tiếp nhận nước mưa, nước thải của các hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước), hố kiểm tra, ga thăm, cửa thu nước lề đường, cửa tràn tách nước; Trạm bơm nước thải, nước mưa; các tuyến cống thuộc mạng lưới thoát nước cấp 1, cấp 2, cấp 3; Hồ điều hòa và kênh mương; Cửa xả nước mưa hoặc nước thải đã xử lý vào nguồn tiếp nhận; Nhà máy xử lý nước thải, phòng thí nghiệm; Công trình xử lý bùn cặn.

Quyết định nêu rõ, việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước phải thực hiện theo kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước được phê duyệt. Kế hoạch thoát nước phải phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch thoát nước vùng tỉnh và định hướng phát triển hệ thống thoát nước đã được phê duyệt.

Hệ thống thoát nước các đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư nông thôn tập trung, khu chức năng khác được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng một phần hoặc toàn bộ hệ thống thoát nước phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch thoát nước vùng tỉnh được phê duyệt.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải phải tuân theo các quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải phải thực hiện đồng bộ từ mạng lưới thoát nước cấp 1, 2, 3; đấu nối hộ thoát nước đến nhà máy xử lý nước thải, cửa xả ra môi trường. Trong trường hợp chưa đủ kinh phí đầu tư xây dựng thì phải phân chia giai đoạn đầu tư theo lưu vực, trục đường ưu tiên, nhưng phải đảm bảo yếu tố đồng bộ, kể cả công trình xử lý bùn thải cho lưu vực lựa chọn.

Các khu dân cư nông thôn tập trung; khu chức năng khác (cửa khẩu, cụm công nghiệp), các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất nằm ngoài đô thị, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh không có khả năng kết nối hệ thống thoát nước tập trung, khuyến khích ưu tiên lựa chọn đầu tư xây hệ thống thu gom, xử lý nước thải phi tập trung; Tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nước thải theo quy định Điều 16 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP; ưu tiên sử dụng công nghệ thích hợp, thân thiện với môi trường và phù hợp điều kiện kinh tế xã hội tỉnh.

Quyết định cũng quy định chủ sở hữu, đơn vị thoát nước có trách nhiệm quản lý hệ thống thoát nước và các công trình của hệ thống thoát nước. Nội dung quản lý hệ thống thoát nước gồm: Quản lý hệ thống thoát nước mưa; quản lý hệ thống hồ điều hòa; quản lý vận hành hệ thống thoát nước thải; quản lý hệ thống các điểm xả ra nguồn tiếp nhận phải thực hiện theo quy định tại các Điều 20, 21, 22, và 26 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP.

Khi tiến hành nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, đơn vị thoát nước phải lập kế hoạch cụ thể về thời gian thi công, biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn trật tự, an toàn giao thông và đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi tiến hành nạo vét gửi Sở Xây dựng, UBND cấp huyện để phối hợp quản lý; Nạo vét đến đâu phải tiến hành đậy nắp đan, chèn khít mạch hệ thống thoát nước đến đó; không để miệng cống, hố ga hở qua đêm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông trên đường; Chất thải nạo vét phải được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng, không để chất thải rơi vãi khi lưu thông trên đường và đổ thải đúng nơi theo quy định.

Ngoài ra, Quyết định quy định cụ thể về đấu nối và miễn trừ đấu nối; tiêu chuẩn dịch vụ thoát nước; trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

MN

26/09/2017 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXây dựng nông thôn mới2MNNo
Bến Cầu: Tuyên truyền Luật ATGT cho học sinh THPTNewBến Cầu: Tuyên truyền Luật ATGT cho học sinh THPT
Sáng ngày 25.9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Bến Cầu phối hợp cùng Ban Giám hiệu trường Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Huệ, tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh nhà trường.
Tuyên truyền Luật ATGT cho học sinh THPT

Các em học sinh trả lời các câu hỏi về ATGT do BTC đưa ra.

Tại đây, các em học sinh được Trung tá Cao Phong Vũ - Đội phó Đội CSGT Bến Cầu cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2017 cả nước đã xảy ra 15.411 vụ TNGT, làm chết 6.440 người, bị thương 13.437 người. Bình quân, mỗi ngày cả nước xảy ra 57 vụ TNGT, làm chết 23 người, bị thương 49 người.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong 9 tháng đầu năm, đã xảy ra 131 vụ TNGT, làm chết 41 người, bị thương 117 người; riêng ở địa bàn huyện Bến Cầu xảy ra 8 vụ, làm chết 3 người, bị thương 7 người, giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương.

Nguyên nhân xảy ra TNGT trên địa bàn chủ yếu là do: đi không đúng phần, làn đường, không chú ý quan sát, chuyển hướng, vượt xe khác không đảm bảo an toàn, đi ngược chiều, chạy quá tốc độ quy định, nhiều nhất vẫn là sử dụng rượu, bia...

Ngoài ra, đội CSGT huyện cũng đã đưa ra 10 câu hỏi thi xoay quanh các vấn đề về tìm hiểu Luật ATGT đường bộ, mức phạt đối với các lỗi vi phạm ATGT theo Nghị định 46 của Chính phủ, về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và tặng quà cho các em có câu trả lời đúng.

Nhân dịp này Ban ATGT huyện Bến Cầu đã trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học của trường THPT Nguyễn Huệ.

26/09/2017 4:00 CH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg1No
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán ngườiNewSở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, ngày 22/9/2017 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh phối hợp với UBND huyện Tân Châu tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người cho trên 40 người là cán bộ văn hóa thông tin, Hội liên hiệp phụ nữ và cán bộ Đài truyền thanh 12 xã, thị trấn trong toàn huyện. Ông Trần Văn Dững, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đến dự.
DSC_4427.JPG
Ông Trần Văn Dững, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi tập huấn.

Tại buổi tuyên truyền các học viên được nghe cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu những nội dung chính của luật phòng, chống mua bán người và một số văn bản, quyết định của Thủ tướng chính phủ về chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020.

Qua buổi tập huấn này sẽ trang bị cho những cán bộ đang làm công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện có thêm những kiến thức, định hướng cũng như những kỹ năng để tổ chức tuyên truyền luật phòng, chống mua bán người đến cơ sở một cách hiệu quả nhất.

Chí Thành

 

26/09/2017 9:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/DSC_4427_Key_26092017150058.JPGPhòng chống mua bán người2Chí ThànhNo
Thành phố tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017Thành phố tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Ngày 22/9/2017, Phòng Tư pháp thành phố Tây Ninh tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tập huấn chuyên sâu công tác văn bản năm 2017 cho 50 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; lãnh đạo UBND phường, xã, công chức tư pháp, văn phòng thống kê phường, xã.

20170922_0.jpg

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp Tây Ninh triển khai một số nội dung được quy định trong Nghị định 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, như soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; điều kiện bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật… và thông tin thêm, năm 2018 đến thời hạn sẽ tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe các nội dung xoay quanh việc thực hiện rà soát thủ tục hành chính như mục tiêu, yêu cầu, đối tượng, các tiêu chí…sao cho bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành hoặc duy trì các thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất.

Các đại biểu còn được triển khai chuyên đề rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để đến năm 2020, đối với thủ tục hành chính có thời gian giải quyết từ 3 ngày trở lên ở các lĩnh vực: đất đai, môi trường, tư pháp, đầu tư, kinh doanh, xây dựng, y tế, văn hóa, lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội mà cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thường xuyên giao dịch phải được rút ngắn thời gian, chi phí tuân thủ so với năm 2015: rút ngắn 1/3 thời gian giải quyết và giảm 30% chi phí của cá nhân, tổ chức khi giải quyết các thủ tục hành chính.

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe hướng dẫn tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, hướng dẫn cách thức báo cáo bằng phần mềm quản lý của Bộ Tư pháp.

Qua đó, giúp cho các đại biểu nắm chắc được các quy định của pháp luật hiện hành về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và công tác văn bản để triển khai thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Xuân Vũ

25/09/2017 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/20170922_075658_Key_25092017144830.jpgCải cách hành chính18KGVXNo
Tháng 9, số người chết vì tai nạn giao thông tăngTháng 9, số người chết vì tai nạn giao thông tăng
Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong tháng 9.2017 (tính từ 16.8 đến 15.9.2017), toàn tỉnh xảy ra 15 vụ TNGT, làm chết 7 người, bị thương 11 người. So với cùng kỳ năm 2016 không tăng giảm số vụ, tăng 3 người chết, giảm 6 người bị thương.

Trong đó, TNGT nghiêm trọng xảy ra 7 vụ, làm chết 7 người, bị thương 3 người; TNGT ít nghiêm trọng xảy ra 2 vụ, làm bị thương 2 người; va chạm giao thông xảy ra 6 vụ, làm bị thương 6 người.

Nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường (4 vụ), không chú ý quan sát (3 vụ), không nhường đường theo quy định (3 vụ), vượt xe không bảo đảm an toàn (1 vụ), dừng, đỗ không đúng quy định (1 vụ), sử dụng rượu, bia (1 vụ), quy trình thao tác lái xe (1 vụ), người đi bộ qua đường không bảo đảm an toàn (1 vụ).

Như vậy, so với cùng kỳ, số vụ TNGT đã được kiềm chế, kéo giảm số người bị thương nhưng số người chết lại tăng.

Trong tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra lập biên bản 2.579 trường hợp, kho bạc Nhà nước thu 2,967 tỷ đồng; tạm giữ 1.154 phương tiện vi phạm; phạt cảnh cáo 31 trường hợp; tước GPLX có thời hạn 419 trường hợp.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã nhắc nhở, giải tán 53 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya; lập biên bản xử lý 68 trường hợp vi phạm các lỗi như chạy xe thành từng nhóm tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Công an xã, phường, thị trấn lập hồ sơ quản lý 15 đối tượng tụ tập đêm khuya có biểu hiện đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Theo Báo Tây Ninh Online

25/09/2017 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/1506052808_Key_25092017101700.jpgAn toàn giao thông14Báo Tây Ninh OnlineNo
CATN: Bắt giữ vụ mua bán, vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợpCATN: Bắt giữ vụ mua bán, vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp
Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đến vụ mua bán, vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1995, ngụ khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh), Đỗ Quốc Thái (sinh năm 2000, ngụ ấp Cao Su, xã Long Giang, huyện Bến Cầu), Huỳnh Khắc Huy (sinh năm 1994, ngụ khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu) và Trần Văn Chai (tên thường gọi là Linh, sinh năm 1994, ngụ khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Bắt giữ vụ mua bán, vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp
Nguyễn Thanh Bình (hàng dưới) và các đối tượng Thái, Huy, Chai (hàng trên, từ trái sang) bị bắt giữ cùng tang vật.

Trước đó, rạng sáng 21.9.2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATN phối hợp với Chi Cục Hải quan Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, bắt giữ Đỗ Quốc Thái đang cất giấu khoảng 3.000 viên ma túy tổng hợp tại một địa điểm trên địa bàn huyện Gò Dầu.

Qua làm việc, Thái khai nhận, chiều 20.9, Nguyễn Thanh Bình gọi điện kêu Thái xuống Gò Dầu nhận ma túy. Rạng sáng 21.9, Thái nhận  khoảng 3.000 viên ma túy tổng hợp từ một thanh niên. Trong lúc Thái đem số ma túy này cất giấu thì bị Công an bắt quả tang.

Đây là lần thứ 3 Thái nhận vận chuyển ma túy cho Bình. Hai lần trước, mỗi lần Thái vận chuyển khoảng 1.000 viên ma túy tổng hợp từ Tây Ninh xuống quận 12, thành phố Hồ Chí Minh giao lại cho Bình.

Mỗi lần như vậy, Thái được Bình trả công 10 triệu đồng. Lần này, Thái nhận vận chuyển cho Bình 3.000 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng khoảng 1 kg, vừa mới nhận hàng thì bị bắt giữ.

Từ những chứng cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATN tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Huỳnh Khắc Huy.

Ngày 22.9, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy tiếp tục bắt giữ Trần Văn Chai. Huy và Chai là đối tượng mua ma túy của Bình về bán lại.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ tang vật gồm 3.000 viên thuốc lắc, tổng trọng lượng khoảng 1 kg, 1 tép ma túy (Ketamine), 50 triệu đồng, 500 USD, 1 gậy 3 khúc, 1 roi điện và nhiều đồ vật có liên quan.

Hiện CATN đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Báo Tây Ninh Online

25/09/2017 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/CATN_Key_25092017105016.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc7Báo Tây Ninh OnlineNo
UBND Thành phố Tây Ninh: Ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đườngUBND Thành phố Tây Ninh: Ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường
Từ cuối tháng 12 năm 2015, UBND thành phố Tây Ninh đã ban hành phương án số 103 về quản lý và xử lý tình trạng kinh doanh, mua bán lấn chiếm lòng lề đường, công viên trên địa bàn Thành phố.

Ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường

Quang cảnh hội nghị.

Qua công tác triển khai thực hiện, đến nay đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân được nâng cao, chấp hành quy định pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị.

Lực lượng chức năng của Thành phố đã phát 1.386 tờ cam kết không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, tự tháo dỡ biển quảng cáo, mái che sai quy định; tổ chức kiểm tra 3 ca/ngày, nhất là vào buổi tối trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm thường xuyên tụ tập buôn bán được 654 cuộc, phát hiện 2.739 trường hợp vi phạm, đã nhắc nhở 1.188 trường hợp, tạm giữ 1.481 vật dụng vi phạm, tháo dỡ 76 băng ron, bảng hiệu treo không đúng quy định; xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12 triệu đồng.

Lực lượng chức năng Thành phố tổ chức xử lý chuyên đề về trật tự đô thị trên tuyến đường Võ Văn Truyện, khu vực chợ Thành phố, trước cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh, chợ phường IV, đường Nguyễn Trãi, đường Võ Thị Sáu. Sau khi giải tỏa thông thoáng đã bàn giao lại cho địa phương quản lý chống tái lấn chiếm.

Riêng đối với các phường, xã cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, xử lý được 1.550 cuộc, nhiều nhất là phường II với gần 500 cuộc.

Tuy nhiên, hầu hết các phường, xã chỉ kiểm tra và thu giữ tang vật vi phạm mà không xử phạt vi phạm hành chính.

Ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường
Khu vực trước cổng BVĐK tỉnh đã thông thoáng, không còn bị hàng rong bao vây, lấn chiếm.

Trên cơ sở những mặt làm được và chưa được trong quá trình thực hiện phương án 103, UBND Thành phố tổ chức cuộc họp vào chiều ngày 21.9 để đánh giá lại kết quả và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch ra quân chấn chỉnh vi phạm an toàn hành lang đường bộ trên địa bàn thành phố Tây Ninh năm 2017.

Cuộc họp do ông Trần Hữu Hậu- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì.

Tại đây, lãnh đạo UBND các phường, xã nêu nhiều ý kiến về thực trạng, những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm.

Trong đó, đề cập đến việc dọn đẹp thì được nhưng duy trì rất khó; khó khăn về huy động lực lượng tham gia, về kinh phí nên chỉ đạt ở một mức độ nào đó chứ chưa như mong muốn; đề nghị Thành phố cần có hướng dẫn cụ thể cách làm, các biểu mẫu, kinh phí thực hiện; cần thống nhất quy định khoảng không gian từ vạch vàng trở vào nhà dân được sử dụng cho mục đích nào, vì hiện nay đang bị chiếm dụng vào mục đích kinh doanh rất nhiều; khu vực cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh rất khó xử lý, cần có sự phối hợp của nhiều địa phương, đơn vị.

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Hữu Hậu- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố thống nhất quan điểm, việc chấn chỉnh lòng, lề đường, vỉa hè là việc phải làm, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện để công tác ra quân thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Theo Báo Tây Ninh Online

23/09/2017 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/giai phap_1_Key_25092017101012.JPGAn toàn giao thông16Báo Tây Ninh OnlineNo
Tình hình vi phạm pháp luật hình sự và tội phạm được kềm chế Tình hình vi phạm pháp luật hình sự và tội phạm được kềm chế
Ngày 21.9, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị giao ban lực lượng Cảnh sát điều tra và phòng chống tội phạm quý 3 năm 2017. Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Tình hình vi phạm pháp luật hình sự và tội phạm được kềm chế

Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo, từ ngày 16.6 đến 15.9.2017, trên địa bàn tỉnh, tình hình vi phạm pháp luật hình sự và tội phạm được kềm chế, kéo giảm so với cùng kỳ năm 2016. Toàn tỉnh xảy ra 317 vụ vi phạm pháp luật hình sự, giảm 55 vụ so với cùng kỳ; đã làm rõ 281 vụ, 417 đối tượng, đạt trên 88%.

Trong đó, tội phạm về trật tự an toàn xã hội xảy ra 205 vụ, làm rõ 173 vụ, 276 đối tượng, thiệt hại tài sản trên 14 tỉ đồng, làm chết 7 người, bị thương 40 người. Đáng chú ý là tội phạm giết người xảy ra 7 vụ, tăng 3 vụ. Nguyên nhân chủ yếu do giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực, rủ rê nhiều người tham gia, dùng hung khí để đánh nhau dẫn đến chết người và làm bị thương nhiều người.

Về tội phạm kinh tế, tình hình buôn lậu trên một số tuyến, địa bàn trọng điểm, giáp ranh, vùng biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đã phát hiện, bắt giữ, làm rõ 17 vụ với 31 đối tượng. Công tác phòng, chống tội phạm về ma túy đạt được nhiều kết quả, bắt giữ 53 vụ, 70 tối tượng (tăng 7 vụ, 14 đối tượng); khởi tố 49 vụ, 63 bị can.

Trong quý, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận 67 vụ tai nạn giao thông đường bộ, xác định 39 vụ có dấu hiệu tội phạm.

Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, không quản khó khăn gian khổ, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần kềm chế, kéo giảm tội phạm của lực lượng Cảnh sát điều tra và Phòng chống tội phạm.

Đồng thời yêu cầu đơn vị trong thời gian tới phải tiếp tục phát huy những mặt đạt được, tập trung đấu tranh với tội phạm trộm, cướp vùng biên giới, mua bán ma tuý và khai thác cát trái phép; đẩy mạnh tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm cho vay nặng lãi và các loại tội phạm mới nổi lên để người dân cảnh giác.

Theo Báo Tây Ninh Online

22/09/2017 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/CATN_Key_22092017140937.JPGPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc13Báo Tây Ninh OnlineNo
Tây Ninh: Phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn Tây Ninh: Phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
Sáng 22.9, tại khu trung tâm hành chính huyện Gò Dầu, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”.

Tây Ninh: Phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ.

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo huyện Gò Dầu cùng với khoảng 150 đoàn viên thanh niên, học sinh. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến cho biết, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, thường được tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hằng năm.

Hiện nay, chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người của hơn 130 quốc gia.

Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch từ năm 1994.

 Hưởng ứng làm cho thế giới sạch hơn, trong những năm qua, tỉnh Tây Ninh đã tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo trong công tác bảo vệ môi trường, nhờ vậy mà môi trường đã được cải thiện đáng kể; nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường ở các cấp, các ngành, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và toàn thể  nhân dân được nâng lên rõ rệt; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công tác vệ sinh môi trường khu vực nông thôn của tỉnh đã được quan tâm đầu tư. Rác thải tại các khu vực nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định…

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế: hầu hết khu vực nông thôn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; công tác thu gom, phân loại và xử lý rác thải chưa triệt để.

Tây Ninh: Phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến (bên phải) tặng biểu trưng 20 thùng rác cho lãnh đạo huyện Gò Dầu.

Với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển kinh tế bền vững, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đoàn viên thanh niên tích cực, thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực ra quân làm vệ sinh môi trường, tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư; tổ chức các chiến dịch trồng cây xanh, trồng rừng ứng phó với biến đổi khí hậu…

Tây Ninh: Phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Đoàn viên thanh niên Gò Dầu hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh tặng cho huyện Gò Dầu 20 thùng đựng rác. Công ty đầu tư Sài Gòn VRG và Công ty THNH một thành viên môi trường xanh Huê Phương, mỗi công ty tặng cho huyện 10 thùng đựng rác.

Ban tổ chức chương trình cũng đã trao tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh môi trường.

Ngay sau buổi lễ, đoàn viên thanh niên huyện Gò Dầu ra quân tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; thu gom rác thải và xóa quảng cáo, rao vặt trái phép dọc hai bên quốc lộ 22 B (đoạn qua thị trấn Gò Dầu) và đường Hùng Vương- thị trấn Gò Dầu.

Theo Báo Tây Ninh Online

22/09/2017 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/phat dong_1_Key_22092017145640.jpgBảo vệ môi trường29Báo Tây Ninh OnlineYes
Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới: Phải có nhà tạm lánh cho phụ nữ bị bạo hànhTiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới: Phải có nhà tạm lánh cho phụ nữ bị bạo hành
Theo quy định mới, xã được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới phải chú trọng đến vấn đề bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình.

Ngày 21.9, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức tập huấn hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định kết quả đạt các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới năm 2017. Nội dung chính của buổi tập huấn là những vấn đề, lĩnh vực thuộc ngành LĐTB&XH phụ trách.

Ông Nguyễn Văn Quá- Phó Giám đốc Sở LĐTB &XH cho biết, tháng 12.2016, Bộ LĐTB &XH đã xây dựng bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Bộ tiêu chí này liên quan đến các lĩnh vực, vấn đề về hộ nghèo, lao động, việc làm và bình đẳng giới.

Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới: Phải có nhà tạm lánh cho phụ nữ bị bạo hành
Ông Nguyễn Văn Quá- Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH.

Trên cơ sở đó, Sở LĐTB &XH đã cụ thể, chi tiết hóa những nội dung có liên quan để hướng dẫn cán bộ trong ngành ở cấp huyện, xã, thị trấn triển khai, đánh giá, thẩm định từng chỉ tiêu trong mỗi tiêu chí.

Theo tinh thần mới, xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới (kể từ năm 2017) tỷ lệ hộ nghèo không quá 1%, không bao gồm hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội.

Đối với vấn đề việc làm, tỷ lệ lao động trong độ tuổi và có khả năng tham gia lao động phải đạt 90% trở lên.

Vấn đề bình đẳng giới, tại mỗi xã xây dựng nông thôn mới, ít nhất phải có một nữ lãnh đạo và giữ chức vụ chủ chốt trong đảng hoặc chính quyền, ví dụ như bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch…

Xã nông thôn mới cũng không được để xảy ra trường hợp tảo hôn, cưỡng bức kết hôn.

Đáng lưu ý, quy định mới yêu cầu tại mỗi xã có ít nhất một nhà tạm lánh cho các nạn nhân bị bạo lực giới và bạo lực gia đình.

Tại hội nghị, có một số ý kiến cho rằng không nên tính phụ nữ ở nhà nội trợ vào trường hợp người thất nghiệp, vì phụ nữ làm nội trợ cũng góp phần xây dựng kinh tế gia đình.

Riêng chuyện xây nhà tạm lánh cho người bị bạo hành, vấn đề này còn mới mẻ, Trung ương cũng không quy định cụ thể xây như thế nào, ai quản lý. Đại biểu đề nghị, căn cứ vào thực tế của từng địa phương, nên chăng lấy văn phòng ấp (nhà văn hóa ấp) để làm nhà tạm lánh cho người bị bạo hành.

Theo Báo Tây Ninh Online

22/09/2017 2:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/xay nha(1)_Key_22092017140334.jpgXây dựng nông thôn mới11Báo Tây Ninh OnlineNo
Quy định mới về quản lý phân bónQuy định mới về quản lý phân bón
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón. Nghị định này thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP.

Ảnh minh họa

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau khoảng 3 năm thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, việc quản lý mặt hàng này đã có hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, Nghị định 202/2013/NĐ-CP còn bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại kẽ hở, chưa bắt kịp yêu cầu thực tiễn dẫn đến sản phẩm phân bón phát triển ồ ạt, không theo định hướng.

Để khắc phục những hạn chế trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP.

Tính đến thời điểm 1.1.2017, cả nước có 6.052 sản phẩm phân bón được thống kê nhưng trên thực tế có khoảng 10.000 sản phẩm. Tình trạng phân bón giả, kém chất lượng tràn lan nhưng không kiểm soát được chất lượng trở nên khá phổ biến…

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP quy định quản lý nhà nước về phân bón, bao gồm: Công nhận; khảo nghiệm; sản xuất; buôn bán; xuất khẩu; nhập khẩu; quản lý chất lượng; ghi nhãn; quảng cáo, hội thảo và sử dụng phân bón ở Việt Nam.

Theo quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP, phân bón không được công nhận lưu hành khi:1- Có chứa các yếu tố gây hại vượt mức giới hạn tối đa theo quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia hoặc theo quy định tại Phụ lục V Nghị định này trong thời gian chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia và các quy định khác có liên quan; 2- Có bằng chứng khoa học về phân bón có nguy cơ cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, môi trường; 3- Trùng tên với phân bón khác đã được công nhận lưu hành.

Phân bón bị hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam khi: 1- Có bằng chứng khoa học về phân bón có nguy cơ cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, môi trường; 2- Phát hiện sử dụng tài liệu giả hoặc cung cấp thông tin trong tài liệu không đúng với phân bón đề nghị công nhận lưu hành; 3- Phân bón đã được công nhận lưu hành nhưng hết thời gian lưu hành mà không công nhận lại.

Điều kiện sản xuất phân bón

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón phải bảo đảm các điều kiện sau:

1- Tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

2- Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với công suất của dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất phân bón;

3- Dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất từ khâu xử lý nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng đáp ứng quy trình công nghệ. Các công đoạn, hệ thống bắt buộc phải sử dụng máy thiết bị được cơ giới hóa hoặc tự động hóa theo quy định. Máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh theo quy định của pháp luật;

4- Có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng;

5- Có phòng thử nghiệm được công nhận hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất;

6- Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001 hoặc tương đương, đối với cơ sở mới thành lập, muộn nhất sau 1 năm kể từ ngày thành lập;

7- Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất có trình độ đại học trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

Bán phân bón phải có bằng cấp

Theo quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón phải bảo đảm các điều kiện sau:

1- Tổ chức, cá nhân được đăng ký hoặc thành lập theo quy định của pháp luật;

2- Có cửa hàng buôn bán phân bón. Cửa hàng buôn bán phân bón phải có: Biển hiệu, sổ ghi chép việc mua, bán phân bón; bảng giá bán công khai từng loại phân bón niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc;

3- Có khu vực chứa phân bón; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng;

4- Người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

Trường hợp cơ sở buôn bán phân bón không có cửa hàng phải có đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm giao dịch cố định, hợp pháp; có sổ ghi chép việc mua, bán phân bón và đáp ứng quy định về người trực tiếp bán phân bón.

Theo chinhphu.vn

22/09/2017 9:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/cham_copy_Key_22092017080927.jpgPhổ biến, Hướng dẫn9Chinhphu.vnNo
Tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính ở thành phố Tây Ninh Tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính ở thành phố Tây Ninh
Ngày 20/9/2017, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Tây Ninh do ông Lê Trọng Hữu, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại thành phố Tây Ninh.

Tiếp đoàn có ông Trần Hữu Hậu-Bí thư Thành ủy-Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban và lãnh đạo UBND phường, xã của thành phố.

IMG_8200.jpg

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Theo báo cáo, Công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố từng bước được triển khai đồng bộ và hiệu quả, việc xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, các văn bản triển khai, chỉ đạo của thành phố đầy đủ, kịp thời, các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch. Việc niêm yết, công khai các quy định, thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa của UBND thành phố và UBND phường, xã được các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định. Việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử được thực hiện nghiêm túc tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố, các phòng chuyên môn và UBND xã, phường. Hiện nay, 100% văn bản được cập nhật và xử lý trên phần mềm Văn phòng điện tử - eOffice.

Bên cạnh đó, UBND thành phố phối hợp với Bưu điện thành phố Tây Ninh cung cấp dịch vụ “tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích”, đã tiếp nhận và trả kết quả 47 hồ sơ.

Đến nay, thành phố tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị tiếp nhận tại Bộ phận một cửa là 13.956 hồ sơ. Đã giải quyết 13.534 hồ sơ, trong đó trả đúng hạn 11.241 hồ sơ, trễ hạn 50 hồ sơ, tỷ lệ 0,36%. Việc ứng dụng các hệ thống phần mềm đã được triển khai như phần mềm họp không giấy, văn phòng điện tử eOffice, chữ ký số. Hệ thống ISO 9001:2008 được duy trì thực hiện.

Các thành viên đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của thành phố và phường, xã trên các hệ thống phần mềm và các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về tư pháp, đăng ký kinh doanh, chuyển mục đích sử dụng đất tặng cho, hồ sơ quản lý cán bộ công chức và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của phường 1. Qua đó cho thấy thành phố và phường, xã làm tốt hệ thống phần mềm; về cải cách thể chế thực hiện theo quy định, có xây dựng kế hoạch và ban hành kế hoạch công tác cải cách thủ tục hành chính, có cán bộ làm đầu mối, chưa công khai số điện thoại đường dây nóng; thành phố cần có chính sách thực hiện dịch vụ công mức độ 3, việc thực hiện chữ ký số còn thấp; việc quản lý hồ sơ cán bộ công chức đầy đủ, đã ban hành sai 10 quyết định chuyển đổi vị trí công tác kế toán các trường học.

Ông Lê Trọng Hữu, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ-Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị thành phố kiểm tra, rà soát số liệu điều chỉnh bổ sung báo cáo cho phù hợp; đồng thời trong thời gian tới thành phố cần tập trung các nội dung đó là đơn giản hóa rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí của người dân, đánh giá sự hài lòng của người dân, rà soát thủ tục hành chính không còn phù hợp và kiến nghị sửa đổi.

Phương Ngân

21/09/2017 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/IMG_8200_Key_21092017103319.jpgCải cách hành chính40Phương NgânNo
Nâng cao kỹ năng tuyên truyền bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân thành phốNâng cao kỹ năng tuyên truyền bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân thành phố
Nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kỹ năng vận động bảo vệ môi trường trong đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân, ngày 19/9/2017, Hội Nông dân thành phố Tây Ninh tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân xã Thạnh Tân, thành phố.

IMG_3789.JPG

Hội viên nông dân xã Thạnh Tân dự buổi tập huấn.

Tại đây, cán bộ, hội viên nông dân được nghe tuyên truyền những kiến thức về bảo vệ môi trường nông thôn như: tìm hiểu về rác thải sinh hoạt – rác thải nguy hại đồng ruộng; tác hại của xử lý rác thải không hợp vệ sinh; phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt; một số mô hình quản lý rác thải nông thôn; hướng dẫn thu gom, xử lý rác thải tại hộ gia đình và xử lý rác thải nguy hại đồng ruộng;... Đồng thời hướng dẫn kỹ năng giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Trong đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và kêu gọi mọi người cần quan tâm đến việc phân loại và xử lý rác thải; bỏ rác đúng nơi quy định; không bỏ vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, xác súc vật chết ra đồng ruộng, lòng kênh, mương; đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt và tích cực tham gia bảo vệ môi trường ở địa phương.

Ngay sau buổi tuyên truyền, các cán bộ, hội viên nông dân xã Thạnh Tân cùng ra quân dọn dẹp vệ sinh tuyến đường số 9, lộ 10, ấp Thạnh Trung nhằm kêu gọi người dân nâng cao nhận thức, ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Huy Hoàng

20/09/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/IMG_3789_Key_20092017150956.JPGBảo vệ môi trường11Huy HoàngNo
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tây Ninh tổ chức hội thi phụ nữ với văn hóa giao thông năm 2017Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tây Ninh tổ chức hội thi phụ nữ với văn hóa giao thông năm 2017
Ngày 19/9/2017, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Tây Ninh tổ chức hội thi phụ nữ thành phố với văn hóa giao thông năm 2017.

IMG_8170.jpg

Lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh trao giải nhất cho Hội Phụ nữ phường 2.

Tham gia Hội thi có 11 đội, mỗi đội có 5 thành viên đến từ Hội Liên hiệp phụ nữ phường, xã và Hội Phụ nữ Công an thành phố.

Các đội trải qua 3 phần thi. Phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và thi tiểu phẩm. Trong phần thi kiến thức các đội trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về những quy định pháp luật được quy định trong Nghị định 46/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Và trong thời gian từ 5 đến 10 phút các đội trình bày một tiểu phẩm về xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên với tinh thần tính mạng con người là trên hết; an toàn giao thông-trách nhiệm của mỗi người; tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe; điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường quy định; hãy nói không với rượu bia khi tham gia giao thông;...

Qua hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thay đổi ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông trong hội viên phụ nữ, từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Sau một buổi tranh tài sôi nổi, kết quả Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Hội liên hiệp phụ nữ phường 2, giải nhì Hội Phụ nữ Công an thành phố và đồng giải ba cho đội Hội liên hiệp phụ nữ phường Hiệp Ninh và phường 1, thành phố Tây Ninh.

Phương Ngân

 

20/09/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/IMG_8170_Key_20092017151847.jpgAn toàn giao thông36Phương NgânNo
Quy định mới về kinh doanh rượuQuy định mới về kinh doanh rượu
 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu.

Ảnh minh họa

Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã.

Rượu đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. 

Rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.

Thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác liên quan.

Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định, trừ trường hợp rượu được sản xuất thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại; rượu bán thành phẩm nhập khẩu không phải dán tem.

Nghị định quy định rõ các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu gồm: Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép theo quy định tại Nghị định này; sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc nguyên liệu bị cấm khác để sản xuất, pha chế rượu; cho thuê, cho mượn Giấy phép kinh doanh rượu; trưng bày, mua, bán, lưu thông, tiêu thụ các loại rượu không có tem, nhãn đúng quy định của pháp luật, rượu không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm, rượu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; bán rượu cho người dưới 18 tuổi, bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet, bán rượu bằng máy bán hàng tự động; quảng cáo, khuyến mại rượu trái quy định của pháp luật.

Nghị định có hiệu lực từ 1/11/2017.

Theo chinhphu.vn

20/09/2017 12:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/r_Key_20092017110504.jpgPhổ biến, Hướng dẫn13Chinhphu.vnNo
Quy định mới về phạt VPHC trong lĩnh vực phòng, chống thiên taiQuy định mới về phạt VPHC trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

 Ảnh minh họa

Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Ngoài các hình thức xử phạt nêu trên, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép; buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm nước trong công trình thủy lợi; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm hành chính;...

Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai là 50 triệu đồng; mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều là 100 triệu đồng.

Khai thác trái phép cát, sỏi làm tăng rủi ro thiên tai phạt đến 25 triệu đồng

Trong đó, Nghị định quy định rõ mức phạt đối với hành vi vi phạm làm cản trở sự vận hành và làm hư hại công trình phòng, chống thiên tai, trừ công trình khí tượng, thủy văn. Cụ thể, phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi cản trở sự vận hành của công trình phòng, chống thiên tai; đối với hành vi neo đậu không đúng nơi quy định của tàu thuyền và các phương tiện khác vào công trình phòng, chống thiên tai sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng; phạt tiền từ 8-15 triệu đồng đối với hành vi cố ý sử dụng sai mục đích của công trình phòng, chống thiên tai.

Phạt tiền từ 15-25 triệu đồng đồng đối với một trong các hành vi sau: Lấn chiếm bãi sông, lòng sông làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục; khai thác trái phép cát, sỏi, khoáng sản làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục.

Đối với hành vi làm hư hại công trình phục vụ phòng, chống thiên tai phạt tiền từ 25-40 triệu đồng.

Phạt nặng hành vi gây lãng phí cho cơ quan cứu hộ

Phạt tiền từ 5 -10 triệu đồng đối với hành vi không chủ động cứu giúp hoặc không thông tin kịp thời để lực lượng khác đến ứng cứu người, phương tiện bị nạn trên biển, sông, suối, ao, hồ khi có điều kiện mà không thực hiện.

Đối với hành vi yêu cầu cấp cứu khẩn cấp nhưng không hợp tác khi lực lượng cứu hộ tiếp cận gây lãng phí cho cơ quan cứu hộ sẽ bị phạt tiền từ 20-40 triệu đồng.

Về mức phạt đối với vi phạm quy định trong khắc phục hậu quả thiên tai, phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi cố ý kê khai, báo cáo sai sự thật về thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Sử dụng sai mục đích, làm thất thoát tiền, hàng cứu trợ và cứu trợ không đúng đối tượng; thực hiện nhiệm vụ cứu trợ không kịp thời.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017 và thay thế Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão.

Theo chinhphu.vn


20/09/2017 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/dsc00603_mmfv_copy_Key_20092017105438.jpgPhổ biến, Hướng dẫn9Chinhphu.vnNo
Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổTriển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

 Diễn tập phòng, chống cháy nổ

Mục đích của kế hoạch là xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước.

Theo Kế hoạch, trong quý II và quý III năm 2018, Bộ Công an sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật. Năm 2018 và các năm tiếp theo, các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành trong bộ, ngành, địa phương mình. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và nhân dân, nhất là đối với người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trước tháng 5/2018, một số Bộ liên quan sẽ chủ trì soạn thảo và trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ và Thông tư hướng dẫn về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 1/7/2018, Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Theo chinhphu.vn

20/09/2017 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/no_Key_20092017110009.jpgPhổ biến, Hướng dẫn10Chinhphu.vnNo
Ưu tiên hỗ trợ HTX đầu tư phát triển kết cấu hạ tầngƯu tiên hỗ trợ HTX đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Trong đó, về chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, bổ sung quy định ưu tiên hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho hợp tác xã thực hiện các dịch vụ công ích, hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm và hợp tác xã gắn với chuỗi  giá trị.

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung quy định chính sách cho thuê đất để phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.

Cụ thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định tại điểm g khoản 1, khoản 9 Điều 19 và điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thuê đất, thuê mặt nước và khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Khuyến khích thành viên, hợp tác xã thành viên góp vốn bằng quyền sử dụng đất, mặt nước để làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát nhu cầu, thực hiện đo đạc, cắm mốc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản trên đất cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại địa phương theo quy định của pháp luật đất đai.

Theo chinhphu.vn

20/09/2017 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhổ biến, Hướng dẫn10Chinhphu.vnNo
Rà soát, công bố chuẩn hóa bộ TTHC của ngành Tài nguyên và Môi trườngRà soát, công bố chuẩn hóa bộ TTHC của ngành Tài nguyên và Môi trường
Ngày 7/9/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2382/UBND-NC yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, công bố chuẩn hóa bộ TTHC của ngành Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/9/2017.

​UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh hoàn thành việc công bố chuẩn hóa bộ TTHC của ngành Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/9/2017 để thay thế Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố, công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Trong đó có việc cập nhật, rà soát và xác định sử dụng mẫu số 04a/ĐK trong từng TTHC cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các TTHC này, lấy ý kiến của UBND cấp huyện trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố chuẩn hóa bộ TTHC của ngành Tài nguyên và Môi trường).

Rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 về việc phê duyệt kế hoạch rà soát quy định, TTHC trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017.

Rà soát độc lập đối với mẫu Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK) theo hướng tạo sự đơn giản, thuận lợi cho đối tượng thực hiện TTHC, kiến nghị cấp thẩm quyền quy định cụ thể trong TTHC nào thì phải sử dụng mẫu đơn này cũng như sự cần thiết có phải quy định việc xác nhận mẫu đơn của UBND cấp xã là một TTHC hay không…Việc rà soát TTHC và mẫu đơn phải tính toán chi phí tuân thủ TTHC trước và sau khi kiến nghị đơn giản hóa để trình UBND tỉnh quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC (trong đó có việc rà soát đơn giản hóa Mẫu đơn số 04a/ĐK)  nhằm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2017.

TC

19/09/2017 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgCải cách hành chính38TCNo
Mua bán ma túy, lãnh án 8 năm tùMua bán ma túy, lãnh án 8 năm tù
TAND huyện Dương Minh Châu vừa đưa ra xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ (sinh năm 1993, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Mua bán ma túy, lãnh án 8 năm tù

Bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ bị dẫn giải về trại giam.

Nguyễn Hoàng Vũ là đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền, Vũ nhiều lần đến xã Thái Bình (huyện Châu Thành) mua ma túy của một người tên Tèo đem về sử dụng và bán lại cho một số người nghiện khác.

Ngày 1.8.2017, tại một nhà trọ ở thị trấn Dương Minh Châu, Vũ bị bắt quả tang khi đang bán ma túy cho 2 người nghiện.

Theo Báo Tây Ninh Online

19/09/2017 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/ma tuy_Key_19092017144339.JPGChương trình phòng chống ma túy8Báo Tây Ninh OnlineNo
Bến Cầu - Châu Thành: 9 tháng đầu năm, TNGT giảm cả 3 tiêu chíBến Cầu - Châu Thành: 9 tháng đầu năm, TNGT giảm cả 3 tiêu chí
 Ban An toàn giao thông hai huyện Bến Cầu và Châu Thành vừa sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Bến Cầu - Châu Thành: 9 tháng đầu năm, TNGT giảm cả 3 tiêu chí

Một đối tượng chạy xe mô tô vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Ảnh: Hùng Dũng.

Ngay từ đầu năm 2017, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Bến Cầu đã tổ chức triển khai nhiều biện pháp, tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, tổ chức nhiều đợt hội thi “Thanh niên với văn hoá giao thông” tại các điểm trường THPT và THCS.

Ðồng thời, trong 9 tháng đầu năm, Ðội CSGT cùng lực lượng chức năng huyện đã tổ chức hơn 3.100 ca tuần tra, với gần 7.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; lập biên bản vi phạm hành chính hơn 1.700 trường hợp, trong đó có 1.459 xe mô tô, 280 ô tô và 5 máy kéo; xử lý chuyên đề sử dụng rượu, bia 673 trường hợp, chạy quá tốc độ 122 trường hợp và nhiều trường hợp sử dụng điện thoại di động, chở quá tải, không đội mũ bảo hiểm...

Qua đó, tạm giữ 1.267 xe mô tô, 7 xe ô tô; tước giấy phép lái xe có thời hạn 500 trường hợp; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 1.300 trường hợp, tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Kết quả, trong 9 tháng đầu năm, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn huyện Bến Cầu giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn huyện đã xảy ra 4 vụ TNGT, làm chết 1 người, bị thương 3 người. So với cùng kỳ giảm 5 vụ, giảm 2 người chết và giảm 5 người bị thương.

Ở huyện Châu Thành, trong 9 tháng qua (tính từ ngày 16.12.2016 đến ngày 11.9.2017), xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 3 người, bị thương 3 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 10 vụ, giảm 4 người chết, giảm 6 người bị thương. 

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Ðội Cảnh sát giao thông trật tự và cơ động Công an Châu Thành tổ chức 45 ca tuần tra, kiểm soát sau 23 giờ hằng ngày, với 180 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia trên các tuyến đường trọng điểm, xử lý nghiêm các vụ việc đua xe trái phép.

Tính từ đầu tháng 8.2017 đến nay, Ðội Cảnh sát giao thông trật tự và cơ động Công an Châu Thành đã giải tán 26 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya làm mất an ninh trật tự; lập biên bản xử lý 25 trường hợp tổ chức đua xe trái phép, tạm giữ 25 xe mô tô các loại, trong đó có nhiều xe đã thay đổi hình dáng, đặc tính của xe; bắt 3 đối tượng dương tính với chất ma tuý giao cho đội nghiệp vụ xử lý; phối hợp Công an thành phố Tây Ninh bắt 2 vụ với 3 đối tượng đang tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép...

Trong 3 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND huyện Ðặng Thanh Hải cho rằng, Ban ATGT huyện cần tập trung quyết liệt thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT; lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến đường vào thời gian thường xảy ra tai nạn.
Theo Báo Tây Ninh Online
19/09/2017 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/giaothong_Key_19092017144757.JPGAn toàn giao thông29Báo Tây Ninh OnlineNo
Ăn cắp quen tayĂn cắp quen tay
Sáng 18.9, TAND huyện Châu Thành đưa ra xét xử vụ án “Trộm cắp tài sản” đối với Nguyễn Hoàng Anh (SN 1988, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Đào Văn Tấn (SN 1990, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành).

Khi đến khu vực xã Thanh Điền, phát hiện xe mô tô Wave Alpha của anh Tống Văn Điểm đang dựng trước Công ty TNHH nước giải khát Thành Thành Công (ấp Thanh Thuận) thì Tấn cảnh giới, Hoàng Anh dùng đoản kim loại bẻ khóa trộm xe, sau đó đem xe trộm được sang Campuchia bán.

Ăn cắp quen tay

Các bị cáo Nguyễn Hoàng Anh và Đào Văn Tấn trước tòa.

Ngày 30.4, Tấn ra công an đầu thú; sau đó Công an Châu Thành bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Anh.

Qua điều tra, Anh và Tấn còn khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm xe mô tô trên địa bàn Tân Châu, Châu Thành và Thành phố Tây Ninh.

Bản thân Nguyễn Hoàng Anh, năm 2011 đã chấp hành án tại trại giam tỉnh Bình Thuận về tội “Trộm cắp tài sản”. Ra tù, Hoàng Anh lại tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản, phải chịu án từ năm 2013 đến năm 2015.

Với những tội danh trên, TAND huyện Châu Thành tuyên phạt Nguyễn Hoàng Anh 4 năm tù giam, Đào Văn Tấn 3 năm tù giam; buộc 2 bị cáo liên đới bồi thường cho người bị hại hơn 40 triệu đồng.

Theo Báo Tây Ninh Online

19/09/2017 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/an cap_Key_19092017145208.JPGVăn bản liên quan đến phòng, chống ma túy8Báo Tây Ninh OnlineNo
Đơn giản hóa 7 TTHC thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệĐơn giản hóa 7 TTHC thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Chính phủ vừa thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, nội dung đơn giản hóa liên quan đến 7 thủ tục hành chính trong 2 lĩnh vực: 1- Sở hữu trí tuệ (2 thủ tục); 2- Hoạt động khoa học và công nghệ (5 thủ tục).

Trong đó, với lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân. Cụ thể, bỏ thành phần hồ sơ là bản sao có công chứng Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và bổ sung số định danh cá nhân quy định tại Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao (Biểu B1-CNHĐUD) ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, đơn giản hóa thủ tục cấp; thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. Cụ thể, bỏ thành phần hồ sơ là Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 1 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 6 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Bỏ thông tin về ngày sinh, giới tính, địa chỉ thường trú và bổ sung số định danh cá nhân quy định tại Đơn đề nghị được làm việc chính thức (Mẫu 9), Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm (Mẫu 10) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ nội dung Phương án đơn giản hóa được Chính phủ thông qua, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong quá trình thực thi Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết này.

Chinhphu.vn

19/09/2017 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgCải cách hành chính22Chinhphu.vnNo
Biên phòng Mộc Bài: Bắt đối tượng trộm xe HondaBiên phòng Mộc Bài: Bắt đối tượng trộm xe Honda
 Nhận được tin báo có một vụ trộm nóng xe Honda Wave của một người dân ở ấp A, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã triển khai lực lượng, tổ chức chốt chặn trên các tuyến đường, hướng cơ động sang Campuchia.

Bắt đối tượng trộm xe Honda

Đối tượng Hồ Dũng Trung và chiếc xe Honda Wave mà y lấy trộm.

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 16.9, tại điểm cảnh giới Long An (xã Long Thuận, huyện Bến Cầu), chiến sĩ Đồn BP Mộc Bài đã phát hiện một đối tượng chạy chiếc xe honda giống như chiêc xe được thông báo bị mất trộm, liền tổ chức truy đuổi, bắt giữ người và thu giữ 1 xe honda, 1 dụng cụ phá khóa, 2 điện thoại di động và các giấy tờ liên quan.

Đối tượng tên Hồ Dũng Trung, sinh năm 1991, ngụ tại thị trấn Bến Cầu, khai nhận đã sử dụng dụng cụ phá khóa lấy trộm xe Honda Wave màu trắng, biển kiểm soát  70C1-220.19 của một chủ xe tại ấp A, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu định đưa sang thành phố Bavet (Campuchia) bán.

 Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản phạm tội quả tang đối với Hồ Dũng Trung, đồng thời bàn giao người cùng tang vật cho Công an huyện Bến Cầu xử lý.

Theo Báo Tây Ninh Online

18/09/2017 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/moc bai_Key_19092017142752.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc8Báo Tây Ninh OnlineNo
22 năm tù cho bọn mua bán người22 năm tù cho bọn mua bán người
 Ngày 13.9, TAND tỉnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án hình sự “Mua bán người” đối với các bị cáo Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1981, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Ðồng Nai) và Ðinh Thị Thu (SN 1983, ngụ khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh).

22 năm tù cho bọn mua bán người

Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Oanh.

Theo cáo trạng, năm 2012, Oanh sang Trung Quốc lấy chồng. Trong thời gian sinh sống ở Trung Quốc, Oanh nhận thấy  có nhiều đàn ông Trung Quốc đồng ý bỏ ra 4 vạn nhân dân tệ (tương đương 120 triệu đồng Việt Nam) mua phụ nữ về làm vợ, nên liên lạc với Thu để tìm phụ nữ Việt Nam giao cho Oanh đưa sang Trung Quốc bán, với tiền công từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi phụ nữ.

Khi Thu tìm được phụ nữ, Oanh hoặc Tùng (cháu của Oanh, đang làm thuê ở Trung Quốc) về Việt Nam để đưa họ sang Trung Quốc bằng đường hàng không.

Sau đó, những người phụ nữ này được giao cho một người đàn ông tên Qui (không rõ địa chỉ) bán cho đàn ông Trung Quốc, Oanh được hưởng 10 triệu đồng/người; có trường hợp Oanh trực tiếp bán với giá 4 vạn nhân dân tệ/người.

Trừ 50 triệu đồng gửi về cho gia đình người phụ nữ bị bán và chi phí, Oanh hưởng lợi từ 40 đến 50 triệu đồng mỗi phụ nữ mà Oanh đã bán.

Với phương thức, thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 6.2016 đến ngày 25.12.2016, 3 đối tượng này đã cấu kết chọn 9 phụ nữ đưa đi bán cho đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ. Trong đó có 6 người đã đưa sang Trung Quốc bán và 3 người đang làm thủ tục tại sân bay.

Với vai trò chủ mưu, bị cáo Nguyễn Thị Kiều Oanh lãnh mức án 9 năm tù, bị cáo Ðinh Thị Thu lãnh 7 năm tù và bị cáo Nguyễn Thanh Tùng lãnh 6 năm tù về tội danh “Mua bán người”.

Theo Báo Tây Ninh Online

17/09/2017 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/buonbannnguoi_Key_19092017143839.jpgPhòng chống mua bán người8Báo Tây Ninh OnlineNo
Bắt giữ 3 đối tượng trộm xe liên tỉnhBắt giữ 3 đối tượng trộm xe liên tỉnh
Phòng Cảnh sát hình sự CATN vừa phối hợp Công an huyện Trảng Bàng bắt khẩn cấp các đối tượng Phan Văn Út (sinh năm 1987), Lê Công Luận (sinh năm 1997) và Phạm Văn Đấu (sinh năm 1990, cả 3 cùng ngụ xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng) về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ tang vật là 1 xe mô tô hiệu Exciter.

Qua điều tra các đối tượng khai nhận, từ giữa tháng 7.2017 đến khi bị bắt, bọn chúng đã thực hiện trót lọt 14 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh và Long An. Trong đó Út và Luận cùng nhau gây ra 12 vụ, Út và Đấu 2 vụ.

Bắt giữ 3 đối tượng trộm xe liên tỉnh

Ba đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm xe mô tô.

Hằng ngày, chúng chở nhau đến các nơi như chợ, khu nhà ở tập thể và khu vực người dân đi làm đồng thường mang theo xe môtô, tìm kiếm xe của người dân để sơ hở không người trông coi, sau đó một tên cảnh giới, tên còn lại dùng đoản phá khóa lấy trộm xe.

Các loại xe chúng chọn để lấy trộm là Sirius, Wave alpha, Exciter. Sau khi lấy trộm được xe, chúng mang qua Campuchia bán với giá từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng một chiếc, tùy từng loại xe, số tiền này sau đó cũng được nướng sạch vào các sòng bạc.

Hiện Công an huyện Trảng Bàng đang tạm giữ các đối tượng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Báo Tây Ninh Online

15/09/2017 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/CATN_Key_15092017145419.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc16Báo Tây Ninh OnlineNo
Phụ nữ tỉnh Tây Ninh tập huấn kiến thức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệpPhụ nữ tỉnh Tây Ninh tập huấn kiến thức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
Nhằm giúp cho các chị em có những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tạo việc làm tại chỗ cho các chị em phụ nữ, chiều ngày 14/9/2017 Hội liên hiệp phụ nữ huyện Tân Châu phối hợp với Phụ nữ Tỉnh Tây Ninh tổ chức tập huấn kiến thức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

DSC_4318.JPG

Quang cảnh lớp tập huấn.


Tại buổi tập huấn 30 chị em trong các câu lạc bộ phụ nữ khởi nghiệp của các xã, thị trấn trong toàn huyện được Bà Lưu Thanh Hằng – Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh hướng dẫn một số kiến thức chung về kinh doanh; các vai trò yếu tố phẩm chất cần có của người làm kinh doanh; tìm hiểu và lựa chọn cơ hội kinh doanh; tìm hiểu thị trường và tiêu thụ sản phẩm; những giải pháp cơ bản để thu hút khách hàng; cách quản lý những rủi ro và tổn thất; công tác kế toán trong kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh…

Qua lớp tập huấn sẽ giúp cho các chị em có sự tự tin hơn trong khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế gia đình và khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ.

Chí Thành

15/09/2017 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/DSC_4318_Key_19092017140619.JPGĐề án 3438Chí ThànhNo
Cần sớm tháo gỡ các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã điểm năm 2017Cần sớm tháo gỡ các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã điểm năm 2017
Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh (nay là Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia), năm 2017 toàn tỉnh Tây Ninh phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Mỏ Công (Tân Biên), Tân Hưng (Tân Châu), Cầu Khởi (Dương Minh Châu), Thái Bình (Châu Thành), Trường Tây (Hoà Thành), Thanh Phước (Gò Dầu), Long Chữ (Bến Cầu), Gia Lộc (Trảng Bàng).

DSC05721.jpg

Huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn ở xã Tân Phong, huyện Tân Biên.

Ngay từ đầu năm Ban chỉ đạo XDNTM các xã đã có kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt; phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn nên tiến độ XDNTM ở nhiều xã điểm còn thực hiện khá chậm.

Việc một số sở ngành ban hành hướng dẫn chậm hoặc chưa có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí mà ngành mình phụ trách theo Quyết định 1200 ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 gây khó khăn cho các xã trong đánh giá thực trạng mức độ đạt được tiêu chí theo quy định mới.

Nhiều xã còn đánh giá kết quả theo bộ tiêu chí cũ giai đoạn 2011-2015. Một số xã lại đánh giá kết quả trên cơ sở Quyết định 1200 ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong khi một số sở ngành chưa ban hành hướng dẫn cụ thể nên chưa thể xác định chính xác mức độ đạt được các tiêu chí. … Tuy nhiên, ở các xã đã đánh giá theo bộ tiêu chí mới thì mức độ đạt được các tiêu chí đều giảm sút đáng kể. Ví dụ, trên địa bàn huyện Hòa Thành, các xã đã đạt chuẩn trước đó là Long Thành Trung, Long Thành Bắc, Long Thành Nam chỉ còn đạt 14 tiêu chí, xã Hiệp Tân đạt 13 tiêu chí, xã Trường Tây đạt 11 tiêu chí, Trường Đông còn 10 tiêu chí và Trường Hòa còn 8 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 12 tiêu chí.

Theo lý giải của hầu hết UBND các huyện và các xã điểm XDNTM năm 2017, tiến độ XDNTM chậm do các xã đang gặp nhiều khó khăn. Một khó khăn khác mà hầu hết các xã đang gặp phải là nguồn vốn thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, như: Giao thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa… rất lớn mà nguồn kinh phí ngân sách thì có hạn nên khó khăn cho thực hiện các dự án. Bên cạnh đó, nguồn vốn cấp trên phân bổ chậm, nhiều công trình dự án chưa phân bổ hoặc phân bổ nhưng chưa đủ cũng gây khó khăn cho tiến độ thực hiện. Mặt khác, người dân và doanh nghiệp đóng góp vào XDNTM có nâng lên nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu đề ra. Một phần do nhiều người dân có tư tưởng ỷ lại trông chờ vào ngân sách nhà nước; một phần do đời sống người dân vùng nông thôn còn khó khăn, trong khi phải đóng góp nhiều khoản cùng một lúc để tập trung cho XDNTM nên chưa thể đáp ứng nhu cầu đề ra…

Việc quy hoạch XDNTM và đề án XDNTM của nhiều xã chất lượng chưa cao, cần phải chỉnh sửa, bổ sung …cũng là nguyên nhân khiến cho tiến độ XDNTM ở các xã điểm này chậm.

Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong bộ tiêu chí mới được nâng cao (như: Tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, môi trường) nên việc đạt được các chỉ tiêu, tiêu chí cũng khó khăn hơn.

Ngoài ra, việc các sở ngành ban hành các hướng dẫn chậm cũng gây khó khăn cho rà soát, đánh giá tiêu chí đạt, chưa đạt để đề ra kế hoạch thực hiện cụ thể.

Huy Liệu

14/09/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/DSC05721_Key_14092017151124.jpgXây dựng nông thôn mới27Huy LiệuNo
Xã Long Thuận đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mớiXã Long Thuận đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
 Sáng 12.9, Đảng ủy, UBND xã Long Thuận (Bến Cầu) long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã Long Thuận đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới năm 2016.

Đến dự có ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Hùng Thái- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo huyện, xã.

Xã Long Thuận đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông mới cho lãnh đạo xã Long Thuận.

Trong những năm qua, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, xã Long Thuận đã huy động nguồn lực tài chính được trên 150 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp hơn 8,7 tỷ đồng.

Với nguồn vốn đó, xã đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, chợ nông thôn, nhà ở dân cư và các công trình khác.

99% hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Các điểm trường trong xã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn và kiên cố hóa.

Về nhà ở dân cư, xã đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng được 70 căn nhà đại đoàn kết, cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trong khu dân cư.

Xã đã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng, vật nuôi hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất.

Cùng với đó, đã có nhiều hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, bảo đảm phát triển nông thôn bền vững, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,78%.

Đời sống của nhân dân ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 42,2 triệu đồng/tháng; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 70%; 5/5 ấp của xã đều duy trì đạt chuẩn ấp văn hóa nhiều năm liền.

Xã Long Thuận đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái (bìa trái) trao lẵng hoa chúc mừng xã Long Thuận.

Đến cuối năm 2016, xã Long Thuận đã hoàn thành 19/19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, UBND huyện Bến Cầu công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2016.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể, 14 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Thuận đã đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, đề nghị xã Long Thuận tiếp tục phát huy tiềm năng, nguồn lực của địa phương để giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, hướng tới xây dựng xã, ấp văn minh, bền vững, kiểu mẫu.

Theo Báo Tây Ninh Online

14/09/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-09/long thuan_1(1)_Key_14092017154321.JPGXây dựng nông thôn mới22Báo Tây Ninh OnlineNo
1 - 30Next
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.
Địa chỉ: 006 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3828888