Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin tuyên truyền

 
Thông tin tuyên truyền - Mẫu đăng ký vốn thanh toán khối lượng hoàn thành quyết toán
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký vốn bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán. 
 
 
 

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay, dân số đô thị chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn khi mà số lượng đô thị nhỏ và điểm dân cư tập trung trên địa bàn cấp huyện chỉ là 1,157 đô thị/huyện, tỷ lệ đô thị hóa của cả nước năm 2014 đạt 33,4%, nhưng tỷ lệ này trên địa bàn cấp huyện đạt 11,10% (không bao gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố, các thị xã).

Hệ thống điểm dân cư nông thôn hiện nay được phát triển tự phát, cơ bản mang đặc điểm phù hợp với nền sản xuất nhỏ, phương tiện lao động thô sơ, chưa được tổ chức để phù hợp với yêu cầu sản xuất hàng hoá lớn, chưa đáp ứng tốt tiến trình hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Nhiều vùng nông thôn thành quận, phường nhưng hạ tầng đường xá được quy hoạch và xây dựng theo tiêu chuẩn của cấp xã, không đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt, phát triển của đô thị, phải đầu tư lại, gây ra lãng phí xã hội.

Mặt khác, nhiều xã thành phường, nhưng vẫn làm nghề nông là chính, chưa phát triển được nền kinh tế nông thôn do quá trình xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của các địa phương chưa được quán triệt sâu sắc. Vì vậy, việc xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện là rất cần thiết, nhằm hình thành các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất, làm cơ sở hình thành và phát triển các đô thị nhỏ, là nhân tố chủ yếu trong xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa giai đoạn 2016-2020.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao Bộ Xây dựng và các Bộ, cơ quan liên quan đã thực hiện xây dựng Đề án, thể hiện được quan điểm, chủ trương của Đảng, Chính phủ tại Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ VII, Ban  Chấp hành Trung ương  Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đề án xây dựng dựa trên các nghị quyết của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo phù hợp với các quy hoạch tổng thể kinh tế, xã hội của cả nước và từng địa phương, chiến lược phát triển đô thị và quy hoạch phát triển đô thị, khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; do đó, cần định hướng các giải pháp xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa của giai đoạn 2016-2020, trong đó cốt lõi là gắn nông thôn mới với đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện, tại các đơn vị hành chính cấp xã được nâng lên thành cấp phường.

Cần định hướng quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường

Với quan điểm là xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất lớn, đưa điều kiện sống người dân nông thôn gần với điều kiện sống người dân đô thị, tuy nhiên, Đề án cần định hướng quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội, phù hợp với định hướng đô thị hóa, nhằm từng bước chuẩn bị cho việc hình thành đô thị trên địa bàn, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

Mục tiêu của Đề án là hình thành các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất tạo điều kiện cho việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất phi nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 triển khai thí điểm tại 08 huyện, sau đó tiến hành tổng kết, đánh giá để triển khai cho giai đoạn sau 2020, triển khai nhân rộng tại các tỉnh, thành phố các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện.  

Nội dung của Đề án, cần phải xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hài hòa, gắn kết các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, đô thị hóa hướng tới đô thị xanh có nền sản xuất nông nghiệp hiện đại. Nguyên tắc thực hiện là phát huy tính chủ động sáng tạo của địa phương, tránh lãng phí nguồn lực; các Bộ, ngành cần xác định được nhiệm vụ, khuôn khổ về quy hoạch phát triển cho nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa ở cấp huyện hay tại các xã được chuyển đổi thành đô thị; các địa phương, vùng miền có đặc điểm tự nhiên và sản xuất khác nhau nên Đề án cần triển khai thí điểm để tìm ra các hình mẫu phù hợp cho mỗi vùng (không tạo ra một khuôn mẫu nông thôn mới duy nhất); tính toán quy hoạch, đặt ra tỷ lệ hợp lý về số xã, huyện được quy hoạch theo Đề án (lưu ý đến cơ cấu loại hình, thiết chế, mô hình doanh nghiệp hay sự nghiệp công); đô thị hóa trong lòng huyện (cơ cấu loại hình, chất lượng dịch vụ, hạ tầng, cơ chế miễn giảm thuế, sản xuất kinh doanh gắn với tái cơ cấu, nông nghiệp công nghệ cao), hình thành các trung tâm hỗ trợ sản xuất cho các vùng.

Về nguồn lực cho Đề án, việc thực hiện theo nguyên tắc sử dụng nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới, ngân sách của địa phương, vốn tín dụng, doanh nghiệp và huy động sức dân; phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi địa phương trong cách lập quy hoạch, kế hoạch thực hiện, cơ chế đất đai, quyền sử dụng đất, tích tụ ruộng đất, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao.

Về tiến độ thời gian, hình thức, theo hình thức xây dựng mô hình khung thí điểm, lưu ý cách tính chọn mô hình thí điểm (huyện kiểu mẫu, xã ven đô lên phường …). Triển khai Đề án đồng bộ tại các nơi, không chờ xong mô hình thí điểm. Năm 2019 tổng kết, rút kinh nghiệm cho giai đoạn sau.

Trên cơ sở những ý kiến trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện Đề án, Dự thảo Quyết định phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2017.

Theo chinhphu.vn

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Các mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016NewCác mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016
BBT: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 được tổ chức tại Hội trường Tỉnh uỷ vào ngày 10/3/2017 vừa qua, có nhiều việc làm tốt mô hình hay được chọn báo cáo tham luận tại hội nghị. BBT xin giới thiệu các mô hình đó, mời bạn đọc đón xem.

 Công nhân Công trình đô thị tham gia giữ gìn an ninh trật tự

Công ty cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh có trên 300 cán bộ, công nhân viên, người lao động làm việc, trong đó có hơn 150 cán bộ, công nhân viên, người lao động chủ yếu làm việc vào ban đêm trên đường phố. Có 50 công nhân hoạt động chăm sóc cây kiểng ở các công viên, nơi công cộng, từ những hoạt động này, nhân viên của công ty thường xuyên phát hiện các vụ việc liên quan tới tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đối với công nhân làm nhiệm vụ vệ sinh trên các đường phố hiện nay ở 6 huyện, thành phố: Hòa Thành, Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành và thành phố Tây Ninh, do tính chất công việc làm ban đêm, lúc chưa xây dựng mô hình “Tổ công nhân công trình đô thị tham gia giữ gìn an ninh trật tự" , trong lúc làm việc thì người dân, cơ quan, chính quyền đều ngủ, công nhân công ty thường xuyên thấy các nhóm thanh niên tụ tập, uống rượu chạy xe lạng lách, đánh nhau, hút chích ma túy, gây tai nạn giao thông bỏ chạy, thậm chí phát hiện kẻ trộm đang thực hiện cắt cửa, bẻ khóa vào nhà dân lấy tài sản, khi phát hiện vụ việc này công nhân công ty không biết báo cho ai và cũng không dám đến gần, có trường hợp công nhân bị người chạy xe say rượu tông bị thương rồi bỏ chạy luôn không tìm được người gây tai nạn (trước đây Công ty có 01 công nhân bị tai nạn giao thông chết trong lúc đang lao động ban đêm); có 01 lần công nhân công ty đang làm vệ sinh trên đường CMT8 (gần Bộ đội Biên phòng tỉnh) phát hiện nhóm cạy cửa vào cơ sở kinh doanh kim khí điện máy để trộm tài sản nhưng không biết báo tin cho ai, công nhân công ty phải điện báo cho người thân nhờ điện báo Công an đến bắt được nhóm này.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và sự hướng dẫn của Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Công an tỉnh, với đặc điểm là công ty có lực lượng công nhân lao động ban đêm trên các tuyến đường phố, công ty cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh tiến hành thành lập mô hình "Tổ công nhân công trình đô thị tham gia giữ gìn ANTT", ngày 01/12/2014, mô hình ra mắtt hoạt động với Ban điều hành có 09 thành viên, chia làm 36 tổ, 212 thành viên, triển khai quy chế hoạt động, do đông chí Phó GĐ công ty làm trưởng Ban điều hành.

Từ khi hoạt động đến nay, lực lượng công nhân củacông ty đã cung cấp cho lực lượng Công an phường, thị trấn trên 300 nguồn tin liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội, báo trực tiếp cho Công an bắt quả tang 06 đối tượng cạy cửa trộm cắp vào ban đêm, bắt quả tang 08 nhóm tụ tập sử dụng ma túy vào đêm khuya, 14 vụ - 17 đối tượng gây rối đánh nhau, 35 nhóm thanh niên tụ tập đua xe, chạy xe lạng lách đánh võng, báo khẩn cấp cho Công an 13 vụ tai nạn giao thông, lực lượng công nhân còn nhặt được nhiều tài sản, giấy tờ bị đánh rơi. Đặc biệt trong năm 2016, công nhân công ty đã phát hiện báo Công an bắt quả tang 02 vụ cạy cửa vào nhà dân trộm cắp tài sản, 04 trường hợp người say rượu bỏ xe ngoài đường, 08 vụ tai nạn giao thông, 12 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị chạy xe lạng lách, 05 nhóm hút chích ma túy và báo cho Công an hơn 120 nguồn tin liên quan đến ANTT.

Ngày 21/9/2016, Công ty chủ động sơ kết đánh giá hoạt động của mô hình. Từ khi mô hình ra mắt đi vào hoạt động, lực lượng công nhân trong lúc lao động ban đêm không còn sợ sệt bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe như trước đây vì luôn được sự phối hợp bảo vệ của lực lượng Công an mà trực tiếp là các anh Cảnh sát khu vực ở phường, thị trấn. Công nhân công ty được Công an phường, thị trấn cung cấp đầy đủ các số điện thoại của các anh Cảnh sát khu vực và Cảnh sát khu vực đều có số điện thoại của công nhân công ty; hàng tối, khi lực lượng công nhân triển khai xuống đường làm việc thì các anh Cảnh sát khu vực ở phường, thị trấn đến gặp gỡ, từ đó công nhân rất an tâm lao động, không còn sợ sệt như trước đây. Lực lượng công nhân được các anh Công an hướng dẫn cách báo tin khi phát hiện các vụ việc liên quan đến tội phạm như cách tiếp cận, cách điện thoại..., tránh bị đối tượng biết được đối phó hoặc trả thù sau này; trong năm 2016, mọi vụ việc được báo tin xử lý được kịp thời, an toàn hiệu quả. Lực lượng công nhân thường xuyên nhận được thông báo của Công an về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là thủ đoạn hoạt động vào ban đêm, từ đó giúp cho lực lượng công nhân nâng cao nhận thức, ý thức xác định được từng vụ việc chính xác hơn. Sự phối hợp giữa mô hình với lực lượng Công an, nhất là Cảnh sát khu vực ngày càng tốt hơn, chặt chẽ hơn, việc trao đổi công việc rất thường xuyên, kịp thời, đù là ban đêm, việc phối hợp tốt nhất là với Công an phường 3, thành phố Tây Ninh.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện mô hình còn có một số khó khăn, hạn chế như: Do lực lượng công nhân làm việc suốt đêm, nên ban ngày phải nghỉ, ngủ, thời gian sinh hoạt ban ngày rất hạn chế cho nên việc hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng công nhân chưa nhiều, thời gian tới công ty sẽ khắc phục khó khăn sẽ dành thời gian cứ 10 ngày có 01 giờ ban ngày để lực lượng Công an đến hướng dẫn; Số đối tượng tụ tập đua xe diễn biến rất nhanh, đang tụ tập chỗ này, ít phút sau đã di chuyển chỗ khác nên khi báo tin cho Cảnh sát khu vực nhận được và đến thì không còn chỗ đó, chuyển đi chỗ khác thì lực lượng công nhân chưa nắm được. Số vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ban đêm, có trường hợp người bị thương rất nặng, có trường hợp xe gây tai nạn bỏ chạy luôn, khi điện báo Công an đến chậm, ban đêm không có xe cộ đưa cấp cứu, để lâu chết người, việc này đề nghị Công an hướng dẫn thêm. Đề nghị lực lượng Cảnh sát khu vực Công an phường, thị trấn phối hợp với tổ công nhân làm việc ban đêm trao đổi thông tin cho biết người trực đê tiện liên lạc, tránh khi liên lạc cho Cảnh sát khu vực thì báo là không trực, nên thông tin chậm trễ.

QUANG DỮNG

                                                                                                                                                    (lược ghi)

28/03/2017 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Tân Biên: Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016NewTân Biên: Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016
 Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) huyện Tân Biên vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Ông Nguyễn Văn Hồng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Thiện Hồ- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo huyện chủ trì hội nghị.

Tân Biên: Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016

Trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Trong năm 2016, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được gắn kết với cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới”. Huyện Tân Biên đã thành lập 7 tổ bảo vệ dân phố, hơn 720 tổ tuần tra nhân dân với trên 26.800 thành viên tham gia; Mô hình toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm được triển khai rộng trên toàn huyện.

Hoạt động của lực lượng công an xã, tuần tra nhân dân, tổ dân cư tự quan có nhiều chuyển biến tích cực, luôn chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những những vấn đề phức tạp nảy sinh; quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn 550 nguồn tin có giá trị, giúp công an bắt giữ 22 vụ với 87 đối tượng đánh bạc, 8 vụ gây mất trật tự công cộng, 8 vụ đốt pháo nổ, giải tán 17 nhóm thanh niên tụ tập về khuya...  góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Nhân dịp lễ tổng kết, có 18 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh tổ quốc”; 12 tập thể, 7cá nhân được tặng giấy khen của Công an tỉnh. UBND huyện Tân Biên cũng trao giấy khen cho cho 31 tập thể, 32 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2016.

Theo Báo Tây Ninh Online

28/03/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/tan bien antq_Key_28032017153431.JPGPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Kết quả hoạt động của mô hình “Họ đạo Cao đài xã long Thành Trung tham gia giữ gìn, an ninh trật tự”NewKết quả hoạt động của mô hình “Họ đạo Cao đài xã long Thành Trung tham gia giữ gìn, an ninh trật tự”
Theo ông Nguyễn Hòa Thuận, là Lễ sanh, Cai quản Họ đạo Cao đài xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, Họ đạo Cao đài xã Long Thành trung có 21 ngàn tín đồ, trong đó có 94 chức sắc, 254 chức việc, có 01 Thánh thất và 01 Điện thờ.

Thời gian qua tín đồ trong Họ đạo chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Tuy nhiên vẫn còn một số ít con em tín đồ, nhất là số thanh thiếu niên hay tụ tập đánh nhau; sử dụng ma túy; đánh bài, đá gà; chạy xe lạng lách gây mất an ninh, trật tự. Những vi phạm này, tại các buổi cúng đàn,ông Thuận đều có nhắc nhở các bậc cha, mẹ nên về giáo dục con em từ bỏ, chấp hành tốt pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền như không thể trực tiếp gặp các con em tín đồ để vận động, giáo dục, thuyết phục.

Đầu năm 2016, Ban cai quản và các chức sắc trong Họ đạo được nghe triển khai các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương xây dựng mô hình trong đồng bào các tôn giáo trong đó có tôn giáo Cao đài. Họ đạo tích cực cùng với chính quyền xã Long Thành Trung xây dựng mô hình "Họ đạo Cao đài tham gia giữ gìn an ninh, trật tự" để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyên mà trước đây Ban cai quản chúng tôi chưa làm được.

Khi mô hình được thành lập,ông Nguyễn Hòa Thuận được giao làm Phó Ban điều hành, các Tổ trưởng Tổ Nghi lễ trong Họ đạo là thành viên Ban điều hành. Hàng tháng đều duy trì họp Ban điều hành tại Thánh thất. Ngoài ra tại các buổi cúng Đàn, cúng Thời ngọ Ban điều hành mô hình lồng ghép tuyên tuyền về Luật giao thông đường bộ, tác hại của việc sử dụng ma túy đến các chức sắc, chức việc và tín đồ trong Họ đạo. Ban cai quản phối hợp với Công an xã lên danh sách những thanh thiếu niên là tín đồ Cao đài có biểu hiện vi phạm pháp luật như tụ tập đánh nhau; sử dụng ma túy; đánh bài, đá gà; chạy xe nẹt bô, lạng lách gây mất an ninh, trật tự. Trước tiên, Ban điều hành mô hình trực tiếp nhắc nhở cha, mẹ, phụ huynh của các thanh thiếu niên có biểu hiện hư hỏng tự giáo dục con em mình, sau đó Ban điều hành phân công Tổ trưởng các Tổ Nghi lễ phối hợp với Chi đoàn, các Tổ, Hội ở ấp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động giáo dục từ bỏ các hành vi vi phạm pháp luật, có khi ở 01 gia đình, Ban điều hành mô hình có 05 đến 07 lần tiếp xúc để tuyên truyền, giáo dục.

Với phương pháp và cách làm như trên, thời gian qua, Ban điều hành mô hình đã vận động được 01 trường hợp tín đồ trong Họ đạo tự nguyện đi cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện; vận động 25 lượt thanh thiếu niên không còn chạy xe lạng lách, đánh võng; 06 trường hợp từ bỏ việc đá gà, đánh bài; giáo dục 12 người có hành vi bạo hành gia đình. Các tín đồ trong Họ đạo mạnh dạn cung cấp 75 nguôn tin có liên quan đến an ninh, trật tự cho Công an xã, giúp Công an xã bắt 08 vụ đánh bạc, 02 vụ ghi số đề 03 vụ đá gà trong quần chúng nhân dân. Ngoài ra, vận động các tín đồ trong họ đạo ủng hộ kinh phí 28 triệu đồng, 175 phần quà để cấp phát cho người nghèo trên địa bàn xã.

Mô hình "Họ đạo Cao đài xã Long Thành Trung tham gia giữ gìn an ninh, trật tự" được thành lập đáp ứng mong mỏi của bà con tín đồ trong Họ đạo, thật sự đã tìm ra được cách tuyên truyền, vận động, giáo dục có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật của bà con tín đồ Cao đài, thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo".

Trong thời gian tới, với vai trò là Phó Ban điều hành, ông Thuận sẽ cùng tập thể Ban điều hành tiếp tục đề ra những phương pháp tuyên truyền, vận động cụ thể hơn, nhất là giáo dục các chức sắc, chức việc và tín đồ trong Họ đạo thực hiện nghiêm túc "Ngủ giới cấm" trong đạo và làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ công dân nơi địa bàn cư trú tiếp tục xây dựng và duy trì cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh, chấp hành nghiêm chỉnh cac chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nha nước, tích cực tham gia các phong trào do chính quyền địa phương phát động nhằm góp phần đem lai cuộc sống bình yên, an lành trên địa bàn xã Long Thành Trung.

HP

(lược ghi)

28/03/2017 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo do quần chủng nhân dân cung cấpNewCông tác tiếp nhận, xử lý tin báo do quần chủng nhân dân cung cấp
Phường 3, thành phố Tây Ninh được xác định là trung tâm Kinh tế - Văn hóa - Xã hội của thành phố Tây Ninh, là địa bàn tập trung nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí, trong đó có những điểm dịch vụ nhạy cảm như: quán Bar, karaoke, nhà hàng, quán nhậu, tiềm ẩn nhiều yếu tố phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, sử dụng ma túy, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng...

Năm 2016, trên địa bàn phường 3 còn diễn ra các sự kiện chính trị, lễ, hội lớn như kỷ niệm 180 năm thành lập Tây Ninh, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, là nơi tỉnh tổ chức các hoạt động mừng xuân Đinh Dậu để nhân dân vui xuân đón tết..., đã đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền phường 3 phải làm sao giữ vững ổn định tình hình ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. Năm 2015, nhân dân và cán bộ Phường 3 rất vinh dự được Bộ Công an tặng danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Do đó năm 2016, Đảng bộ, chính quyền phường 3 quyết tâm giữ vững danh hiệu trên, đã triển khai nhiều giải pháp đem lại hiệu quả cao trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh năm 2015, BCĐ phường 3 chủ động rà soát, đánh giá lại những công việc chưa làm được những tồn tại, hạn chế để đưa vào chương trình kế hoạch quyết tâm thực hiện cho được trong năm 2016; Ban Chỉ đạo đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo huy động tối đa các ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Ban chỉ đạo đã ban hành 38 văn bản triển khai thực hiện phong trào, gắn với thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT; Ban chỉ đạo tham mưu UBND phường chỉ đạo các Khu phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 23 của Bộ Công an, giao Công an phường thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, lấy nội dung công tác xây dựng Khu phố an toàn vê ANTT làm căn cứ xếp loại thi đua, khen thưởng hằng năm. Từ đó các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng các Khu phố tích cực hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào; Sau khi phối hợp Viễn thông Tây Ninh triển khai xây dựng mô hình "Sử dụng camera phòng chống tội phạm" thì tại khu vực Khu phố 4 tình hình ANTT giảm rõ rệt, một số đối tượng, tụ điểm tệ nạn xã hội dạt ra địa bàn khác hoạt động, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường 3 tiếp tục chỉ đạo Công an phường phối hợp các ngành, đoàn thể, khu phố, phường bạn tiếp tục rà soát số đối tượng này và có biện pháp xử lý quyết liệt, không để tái diễn; Thường xuyên quan tâm củng cố, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các lực lượng nòng cốt tham gia giữ gìn ANTT như Công an phường, Bảo vệ dân phố, Dân quân tự vệ yên tâm công tác; Chủ động rà soát, củng cố các Ban điều hành các mô hình quần chúng giữ gìn ANTT đã xây dựng, quan tâm hỗ trợ kinh phí, chủ động sơ, kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả hoạt động; Trước đây chợ phường 3 tình hình trộm cắp, móc túi, bán hàng gian, hàng giả... có thời điểm diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, BCĐ đã tham mưu UBND phường củng cố Ban Quản lý chợ đủ số lượng, chủ động tham gia phòng chống tội phạm, phối hợp với Công an phương, các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở nhân dân, tiểu thương ý thức giữ gìn ANTT, cam kết không bán hàng gian, hàng giả; từ việc làm trên, đến nay tình hình ANTT giảm rõ rệt, bà con tiểu thương chấp hành tốt pháp luật, tình trạng trên không tái diễn; Chỉ đạo Công an phường chủ động phối hợp với các đoàn thể, các Đội nghiệp vụ Công an thành phố rà soát, quản lý chặt số người tạm trú, tạm vắng trên địa bàn, số đối tượng có tiền án, tiền sự hoạt động lưu động, các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, làm trong sạch địa bàn; Ngoài ra, chúng tôi quan tâm xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên có chất lượng gồm cán bộ Công an phường, MTTQ, các đoàn thể... để làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời thông tin đến nhân dân những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, tệ nạn xã hội để người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia giữ gìn ANTT; Tổ chức tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm bằng nhiều hình thức như hộp thư đặt tại văn phòng các khu phố, trụ sở Công an phường; thông báo rộng rãi số điện thoại của Chỉ huy Công an phường, Cánh sát khu vực, Ban điều hành các mô hình để người dân biết, trao đổi, cung cấp thông tin về tội phạm, tệ nạn xã hội. Phân công chỉ huy Công an phường chịu trách nhiệm theo dõi, phân loại tin báo và đảm bảo các nguồn tin đều được xác minh, giải quyết khẩn trương, kịp thời và có phản hồi kết quả giải quyết đên tổ chức, cá nhân cung cấp tin và đảm bảo an toàn về tính mạng sức khỏe tài sản của người cung cấp tin.

Từ những việc làm trên, trong năm qua các ngành, đoàn thể, khu phố Ban điều hành các mô hình đã tổ chức tuyên truyền được 785 cuộc, giáo dục cảm hóa 48 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá về địa phương, các đối tượng gây mất trật tự, thanh thiếu niên chưa tốt; lập hồ sơ áp dụng giáo dục tại xã phường, thị trấn 05 trường hợp; mời gọi hỏi răn đe, giáo dục cá biệt 57 lượt đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội; quần chúng nhân dân đã cung cấp 1.343 tin báo về ANTT, giúp lực lượng Công an điều tra, xác minh xử lý 23 vụ bắt 26 đối tượng phạm tội về ma túy, mại dâm, 01 đối tượng truy nã, xử phạt vi phạm hành chính 76 trường hợp, với số tiền 96 triệu đồng, nhắc nhở 256 trường hợp vi phạm nhỏ; đã có 01 tập thê, 20 quần chúng nhân dân được khen thưởng đột xuất.

Để đạt được kết quả trên, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia thì phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sẽ phát triển; Quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt Công an phường, Bảo vệ dân phố, Dân quân tự vệ vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở địa phương; Khi xây dựng mô hình quần chúng giữ gìn ANTT phải đảm bảo chất lượng không xây dựng cho có, chạy theo thành tích; mô hình phải được thường xuyên củng cố, đánh giá chất lượng hoạt động; quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động; Công tác tuyên truyền phải luôn được đổi mới, tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến đối tượng cần tuyên truyên; tài liệu tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu dễ nhớ quan tâm củng cố lực lượng tuyên truyền viên chất lượng được khen thưởng đột xuất; Làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý các tin báo về ANTT do nhân dân cung cấp, mọi thông tin của người dân đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời, đảm bảo bí mật người báo tin, có như vậy mới tạo lòng tin cho nhân dân, từ đó nhiều nguồn tin sẽ được chuyển tải kịp thời đến chính quyền, phong trào bảo vệ ANTQ sẽ phát triển; Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt để động viên, khích lệ, tích cực tham gia phong trào.

QD

(lược ghi)

 

28/03/2017 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Xã Tân Phong, huyện Tân Biên tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mớiNewXã Tân Phong, huyện Tân Biên tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới
Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; các địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang tích cực đổi mới phương pháp và hình thức tuyên truyền, vận động để huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Trong đó, xã Tân Phong, huyện Tân Biên là một trong những địa phương tiêu biểu, biểu hiện rõ qua kết quả đạt được.

DSC05707.jpg

Trung tâm VHTT&HTCĐ xã Tân Phong được xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường mới được nâng cấp và mở rộng, ông Huỳnh Văn Hải - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Phong không dấu được niềm vui mừng vì quê hương đang thay da đổi thịt từng ngày. Đặc biệt là từ khi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM, những tuyến đường trục xã đã được nhựa hoá; đường trục ấp được bê tông xi măng, đường nội đồng đã được cứng hoá bằng phún sỏi đỏ, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất để cùng Chính quyền xã mở rộng, nâng cấp làn đường. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Phong chia sẻ: Từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo XDNTM xã, tôi triển khai đến tất cả các Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn. Qua đó, anh em CCB thấu hiểu được chủ trương của Đảng và Nhà nước về XDNTM nên công tác vận động rất suôn sẽ, đi qua đất nhà nào là nhà đó vui vẻ lùi hàng rào, chặt cây trái, hoa màu để xã làm đường. Khi triển khai mở rộng đường đi qua đất rẫy của gia đình, bản thân tôi đã vận động gia đình gương mẫu chặt bỏ hơn 30 cây cao su (7 năm tuổi) đang cạo, hiến đất làm đường giao thông nông thôn (GTNT). Mình phải là người đầu tàu gương mẫu thì anh em CCB và bà con mới vui vẻ làm theo. Tính từ khi phát động phong trào XDNTM đến nay, CCB xã Tân Phong đã hiến khoảng 5 công đất để XDNTM, chặt phá hàng ngàn cây hoa màu và đóng góp tiền mặt để XDNTM. Ông Mai Văn Hoàng, sinh năm 1951, ngụ ấp Xóm Tháp là một trong những CCB tiêu biểu ở xã Tân Phong trong hiến đất, cây trái, hoa màu, cao su để mở rộng, nâng cấp đường GTNT. Mặc dù, đóng góp tài sản với tổng trị giá hàng 100 triệu đồng nhưng ông Hoàng rất phấn khởi và sẵn sàng cùng Chính quyền chung tay XDNTM ở nhiều công trình khác. Vì mở rộng đường đi lại thuận tiện, nông sản vận chuyển dễ dàng.

Bên cạnh đó, rất nhiều tuyến đường trục ấp, ngõ xóm cũng được bê tông hoá thông qua sự đóng góp của nhân dân. Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn xã Tân Phong đã hoàn thành đưa vào sử dụng 62 tuyến đường, tổng chiều dài gần 83km với tổng kinh phí hơn 76 tỷ đồng. Trong đó, địa phương vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, sửa chữa với kinh phí gần 800 triệu đồng.

Ông Huỳnh Minh Toàn – Chủ tịch UBND xã Tân Phong cho biết: Nguồn vốn là yếu tố quan trọng trong việc thực hiện XDNTM, nhất là các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, do ngân sách nhà nước có hạn nên Ban chỉ đạo XDNTM xã Tân Phong đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới hình thức vận động để người dân hiểu và tích cực tham gia, đóng góp XDNTM.

Cùng với việc vận động nhân dân tham gia làm đường GTNT, nhiều doanh nghiệp người dân cũng tích cực hỗ trợ XDNTM trên lĩnh vực xây dựng trường học và xây dựng cơ sở vật chất văn hoá. Tiêu biểu trong số đó là Trường Tiểu học Tân Phong C (điểm chính) được Ngân hàng Công thương Việt Nam hỗ trợ 13 tỷ đồng để xây dựng mới, với một tầng trệt và một lầu, với 13 phòng chức năng cùng các trang thiết bị học tập, sân trường rộng rãi, thoáng mát được lát gạch sạch sẽ. Thầy Chế Văn Lâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phong C vui vẻ cho biết: Khi trường chưa được xây mới thì số phòng học cho học sinh cơ bản đủ nhưng phòng làm việc phục vụ cho công tác hành chính của nhà trường còn thiếu rất nhiều, phải làm việc trên những phòng cấp 4 cũ xuống cấp, thiếu trang thiết bị; sân trường, cổng trường mùa mua thì lầy lội, mùa khô thì nắng nóng, bụi mù... gây khó khăn cho việc dạy và học của thầy và trò. Sau khi được đầu tư xây dựng, trường rất khang trang, sạch đẹp, nhiều trang thiết bị học vi tính, tiếng anh, mỹ thuật, thể chất, ... được mua sắm. Với điều kiện cơ sở này thì tôi tin rằng chất lượng dạy và học sẽ được nâng lên đáng kể. Về phía phụ huynh rất phấn khởi vì con em được học tập trên ngôi trường đẹp. Năm nay, số lượng học sinh có tăng hơn so với những năm trước do môi trường học tập tốt nên phụ huynh rất yên tâm. Nhìn chung, ở một trường được xây dựng từ chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM sẽ có khoảng cách khoảng 20 năm so với các trường chưa được xây dựng về cơ sở vật chất" thầy Lâm nhấn mạnh.

Ở lĩnh vực xây dựng cơ sở vật chất văn hoá cũng thu hút được nhiều sự đóng góp của nhân dân, các Bộ ngành. Cụ thể, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2016, tổng kinh phí đầu tư 5,2 tỷ đồng. Trong đó, Tổng Cục Chính trị (Bộ Công an) và Tổng Cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) hỗ trợ 4 tỷ đồng, số còn lại UBND huyện Tân Biên góp vốn. Hiện trung tâm có 01 hội trường rộng lớn với 250 ghế ngồi và 5 phòng chức năng, có sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, cầu lông. Trung tâm Văn hóa – Thể thao – học tập cộng đồng xã đạt chuẩn theo quy định. Sau khi đưa vào sử dụng, UBND xã đã bố trí các Hội đặc thù vào làm việc, khuyến khích và tạo điều kiện cho các câu lạc bộ dưỡng sinh, võ thuật, Hội viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt tại trung tâm, tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn các lớp chuyên đề.

Trong việc xây dựng nhà văn hoá ấp, có nhiều hộ gia đình hiến đất đai, nhà cửa để làm nhà văn hoá. Điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Chớ hiến hơn 500m2 đất trên đất có nhà ở để xã sửa chữa, nâng cấp làm văn phòng ấp Đồng Dài. Hộ ông Phạm Văn Hiếu hiến 500m2 đất cho xã làm Văn phòng ấp Xóm Tháp. Ông Phạm Văn Hiếu cho biết: Vừa qua, xã có phổ biến cho nhân dân biết về tình hình XDNTM ở địa phương, trên tinh thần chung sức XDNTM qua vận động gia đình tôi đã đồng ý hiến 500m2 đất để xã có điều kiện xây dựng nhà văn hoá ấp. Mong rằng, bà con nhân dân cũng chung tay, góp sức cùng Chính quyền để xây dựng nông thôn ngày càng tốt đẹp hơn"

Ngoài việc hiến đất đai, nhà cửa, hoa màu, nhiều hộ dân còn hiến ngày công lao động để nạo vét kênh mương, dọn dệp vệ sinh môi trường hay tự góp tiền để thực hiện Chương trình "Thắp sáng đường quê" được 11 tuyến với chiều dài hơn 6 km tổng trị giá gần 110 triệu đồng. Mặt khác, nhiều nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa được xây dựng; mua thẻ BHYT cho hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn...

Ông Huỳnh Minh Toàn – Chủ tịch UBND xã Tân Phong cho biết: Nhờ sự đóng góp tích cực của nhân dân, doanh nghiệp cùng với sự nỗ lực của các Cấp uỷ Đảng, Chính quyền, đoàn thể....đến nay Tân Phong đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về XDNTM theo kế hoạch đề ra.

Huy Liệu

 

28/03/2017 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/DSC05707_Key_28032017103933.jpgXây dựng nông thôn mới1No
UBND tỉnh công nhận 43 cơ quan, 25 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2016UBND tỉnh công nhận 43 cơ quan, 25 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2016
Ngày 21/3/2017, UBND tỉnh bàn hành Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2016.

Theo đó, năm 2016 tỉnh có 43 cơ quan, 25 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Theo quy định tại Điều 6, Chương II, Quy định xét duyệt, công nhận ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” được ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì Các cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” phải đạt 05 tiêu chí, trong đó có tiêu chí 70% số đầu mối trực thuộc (phòng, ban, tổ, đội,…) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, vượt cấp, đình công trái pháp luật và không có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia vào các vụ việc trên;…

Đính kèm danh sách 43 cơ quan, 25 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”DS don vi An toan ve ANTT.rar

                                                                                      KGVX

24/03/2017 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Liên thông điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Liên thông điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
 Chiều 23.3, Đoàn kiểm tra đánh giá kết quả liên thông giữa ngành Tài nguyên môi trường và Thuế qua hệ thống điện tử của UBND tỉnh do ông Vũ Xuân Trường- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Hòa Thành.

Liên thông điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng đi trong đoàn có ông Lê Trọng Hữu- Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện các đơn vị liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hòa Thành cho biết, từ ngày 9.2- 22.3.2017, huyện Hòa Thành đã tiếp nhận và giải quyết được 688 hồ sơ đất đai liên thông qua hệ thống điện tử, giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ tiếp nhận, không có hồ sơ nào bị trễ hạn.

Kết quả, việc thực hiện thí điểm liên thông giữa ngành Tài nguyên môi trường và Thuế qua hệ thống điện tử đã tinh gọn thủ tục giấy tờ, giảm chi phí cho người dân. Đồng thời, khi thực hiện liên thông qua hệ thống điện tử, cán bộ nghiệp vụ không phải chuyển hồ sơ giấy, tất cả mọi thủ tục liên quan đều được thực hiện trên máy tính, qua đó giảm được chi phí, thời gian và công đi lại.

Thời gian, nội dung thụ lý của cán bộ thuộc các cơ quan thực hiện thủ tục được công khai minh bạch trên phần mềm; đặc biệt tạo được cơ sở dữ liệu của hồ sơ gốc trên phần mềm một cửa điện tử, rút ngắn thời gian xác định nghĩa vụ tài chính cho người dân so với trước đây.

Dự kiến, sau khi Hòa Thành có phần mềm thực hiện chữ ký số để ban hành thông báo thuế của cơ quan Thuế trên hệ thống một cửa điện tử, thời gian xử lý các hồ sơ liên quan đến đất đai sẽ tiếp tục được rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Những kết quả đạt được từ thực hiện liên thông qua hệ thống điện tử là một bước tiến đáng kể trong thực hiện cải cách các thủ tục hành chính của địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục cùng với các đơn vị liên quan có những đánh giá cụ thể về ưu điểm trong liên thông qua hệ thống điện tử để trình UBND tỉnh xem xét, cho triển khai rộng khắp tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo Tây Ninh Online

24/03/2017 5:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/hoa thanh(1)_Key_24032017161907.jpgCải cách hành chính, Ứng dụng công nghệ thông tin1No
Sở Thông tin và Truyền thông: Bế giảng lớp trang bị kiến thức nâng cao về kỹ năng khắc phục xử lý sự cố máy tính, mạng máy tính cho cán bộ phụ trách CNTT cấp xãSở Thông tin và Truyền thông: Bế giảng lớp trang bị kiến thức nâng cao về kỹ năng khắc phục xử lý sự cố máy tính, mạng máy tính cho cán bộ phụ trách CNTT cấp xã
Ngày 24/3/2017, tại Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức bế giảng lớp trang bị kiến thức nâng cao về kỹ năng khắc phục xử lý sự cố máy tính, mạng máy tính cho 32 học viên là cán bộ, công chức phụ trách CNTT cấp xã.

begiang_capxa.jpg

Ông Nguyễn Trọng Tấn, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cho cán bộ được phân công phụ trách CNTT tại các xã đã triển khai một cửa điện tử trong năm 2014, 2015, 2016 những kỹ năng cần thiết để có thể sửa chữa, khắc phục sự cố máy tính và mạng máy tính tại xã.

Trong 5 ngày (từ ngày 20/3/2017-24/3/2017), các học viên đã được các giảng viên hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để có thể sửa chữa, khắc phục sự cố máy tính và mạng máy tính như sự cố về nguồn, bộ nhớ ram, ổ cứng, sự cố mạng thường gặp, sự cố máy in và một số kiến thức về mạng máy tính, hệ điều hành widows 7, an toàn an ninh thông tin trong tình hình hiện nay…

Tại buổi bế giảng, 32 học viên đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

MN

24/03/2017 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/begiang_capxa_Key_24032017141817.jpgỨng dụng công nghệ thông tin1No
Thị trấn Tân Biên ra mắt "Đội xe ôm tham gia giữ gìn ANTT"Thị trấn Tân Biên ra mắt "Đội xe ôm tham gia giữ gìn ANTT"
Chiều 21.3, UBND thị trấn Tân Biên tổ chức ra mắt mô hình "Đội xe ôm tham gia giữ gin an ninh trật tự”.

Thị trấn Tân Biên ra mắt "Đội xe ôm tham gia giữ gìn ANTT"

Ra mắt Ban điều hành và Đội xe ôm tham gia giữ gìn ANTT thị trấn Tân Biên.

Mô hình “Đội xe ôm tham gia giữ gin ANTT” bước đầu có 29 thành viên với nhiệm vụ cung cấp thông tin về ANTT, truy bắt tội phạm, tố giác tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác; hỗ trợ Công an truy bắt tội phạm khi bỏ trốn; tổ chức cấp cứu người bị thương khi có tai nạn xảy ra... góp phần giữ gìn tốt ANTT trên địa bàn.

 UBND thị trấn Tân Biên cũng đã thành lập Ban điều hành Đội gồm 8 thành viên, do trưởng Công an thị trấn làm trưởng ban.

Theo Báo Tây Ninh Online

23/03/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/lua trang_Key_23032017152251.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Tổ chức tọa đàm quốc tế “Từ Chính quyền điện tử đến Quản trị thông minh: lộ trình cho tỉnh Tây Ninh”Tổ chức tọa đàm quốc tế “Từ Chính quyền điện tử đến Quản trị thông minh: lộ trình cho tỉnh Tây Ninh”
Nhằm đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động đời sống xã hội, đồng thời nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tọa đàm quốc tế  “Từ Chính quyền điện tử đến Quản trị thông minh: lộ trình cho tỉnh Tây Ninh”.

Được biết, tọa đàm quốc tế được tổ chức dưới sự hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Trung tâm nghiên cứu Quốc tế (SCIS) thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH QG thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tọa đàm, còn có sự tham dự của nhiều chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng thành phố thông minh của các nước tiên tiến trên thế giới như: Đức, Singapore, Trung Quốc.

Theo nội dung chương trình, buổi tọa đàm sẽ xoay quanh nhiều vấn đề, trong đó nổi bật nhất là cải cách hành chính, quy hoạch đô thị, du lịch, nông nghiệp....Tọa đàm sẽ được tổ chức trong 2 ngày là 12,13 tháng 4 năm 2017.

                                                                                      

KGVX

23/03/2017 4:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgỨng dụng công nghệ thông tin1No
Thành phố khen thưởng đột xuất chuyên án triệt phá đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụngThành phố khen thưởng đột xuất chuyên án triệt phá đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
Ngày 22/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố ông Nguyễn Hoàng Nam trao tặng giấy khen và tiền thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích triệt phá đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

IMG_6406.jpg
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.
Đó là tập thể Công an phường 3, thành phố và Đội Cảnh sát hình sự Công an thành và cá nhân trung úy Nguyễn Thành Nam, cảnh sát khu vực Công an phường 3, thành phố.
Được biết, vào lúc 11 giờ ngày 20/3/2017, Công an Thành phố bắt quả tang Dương Hoàng Chân, sinh năm 1988, ngụ số 05 hẻm 61 đường cách mạng tháng 8 khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh đang tàng trữ 5,7 gam ma túy Methamphetamine, 02 viên thuốc lắc và 01 bọc nylon chứa chất ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Chân phát hiện, thu giữ 62 quả đạn các loại dùng trong tập luyện, 01 quả đạn có thuốc nổ chưa xác định rõ loại, 354 vỏ đạn các loại, 303 đầu đạn các loại, 01 hộp tiếp đạn loại M60, 250 gam thuốc nổ, 50 gam dây cháy chậm, 39 khẩu súng loại bắn bi các loại bằng hơi Gas, 01 cây súng bút, 19 khẩu súng bắn điện, 129 viên đạn dùng bắn súng điện, 20 bình xịt hơi cay, 29 cây roi điện, 01 sợi dây xích bằng kim loại hình lưỡi răng cưa, 1,6 kg viên pháo nổ hình cầu, 126 cây pháo dạng que dài 45cm, 31 cây gậy vũ loại 03 khúc, 542 dao bấm xếp các loại, 107 cây dao, kiếm các loại và nhiều đồ vật khác có liên quan. Hiện Công an thành phố đã tạm giữ hình sự Dương Hoàng Chân và đang tiếp tục tiếp tra, đấu tranh mở rộng.
Nhằm động viên khích lệ tinh thần trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ, Chủ tịch UBND thành phố ông Nguyễn Hoàng Nam quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân nói trên, đồng thời mong các đồng chí tiếp tục nỗ lực lập nhiều thành tích hơn nữa trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
Phương Ngân

23/03/2017 3:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/IMG_6406_Key_23032017145343.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Một hộ dân hiến 360m2 đất làm đường Một hộ dân hiến 360m2 đất làm đường
Đó là gia đình bà Lê Thị Xuân Hoa (SN 1956, ngụ tổ 6, khu phố 1, thị trấn Châu Thành) đã tự nguyện hiến 360m2 đất với mong muốn góp phần xây dựng, thay đổi điện mạo quê hương ngày càng tươi đẹp hơn.

Một hộ dân hiến 360m2 đất làm đường

Bà Lê Thị Xuân Hoa cùng với lãnh đạo thị trấn Châu Thành khảo sát tuyến đường sắp mở.

Sau khi được UBND và UB.MTTQVN thị trấn Châu Thành vận động, gia đình bà Hoa đã tự nguyện hiến 360m2 đất, trị giá khoảng hơn 600 triệu đồng để làm đường bê tông.

Con đường này nối liền đường Tua Hai Đồng Khởi với đường Lê Thị Mới thuộc khu phố 1, thị trấn có chiều dài 209m, rộng 5m phục vụ công tác dân sinh, tạo điều kiện cho học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ và học sinh Trường THCS Thị trấn đi lại thuận tiện, dễ dàng, hạn chế tai nạn giao thông khi các em phải đi học trên tuyến đường Tua Hai Đồng Khởi và đường Hoàng Lê Kha.

Bà Hoa cho rằng, hiện đất đai là tài sản có giá trị không nhỏ, nhưng nếu bớt một phần giúp cho mọi người ,nhất là các em học sinh đi học thuận tiện và làm cho quê hương tươi đẹp hơn thì cũng nên làm, các thành viên trong gia đình đều đồng ý với quyết định của bà.

Theo Báo Tây Ninh Online

22/03/2017 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/hien dat_Key_22032017091841.jpgXây dựng nông thôn mới1No
Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng đột xuất cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phốChủ tịch UBND thành phố khen thưởng đột xuất cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố
Ngày 20/3/2017, tại hội trường Công an thành phố Tây Ninh, ông Nguyễn Hoàng Nam, Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh khen thưởng đột xuất cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố, có thành tích triệt phá đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua nắm tình hình, Công an thành phố phát hiện tên Đào Minh Tuấn, sinh năm 1978, (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) thường xuyên đến địa bàn tỉnh Tây Ninh để mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi nắm rõ phương thức hoạt động, Công an thành phố lập kế hoạch triệt xóa. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/3/2017, Công an thành phố xác định tên Tuấn điều khiển xe ôtô chở Nguyễn Thanh Thúy Vy, sinh năm 1999 (ngụ phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đến thành phố Tây Ninh để bán ma túy.

Đến 01giờ30 ngày 16/3/2017, tại nhà nghỉ Mây Hồng (phường IV, TP Tây Ninh), đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố bắt quả tang đối tượng Tuấn và Vy bán ma túy cho đối tượng Sên Gia, sinh năm 1986 (ngụ phường 3, TP Tây Ninh) và Lê Thanh Tùng, sinh năm 1988 (ngụ phường 2, TP Tây Ninh)

Tang vật thu giữ 7 bịch ma túy đá và 100 viên thuốc lắc, trọng lượng 425kg; 1 xe ôtô hiệu Honda Civic biển số 51A-078.51; tiền mặt hơn 3,7 triệu đồng; 3 điện thoại di động và nhiều đồ vật khác có liên quan. Hiện Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự tên Tuấn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và điều tra mở rộng vụ án.

IMG_6460.JPG

Ông Nguyễn Hoàng Nam, Chủ tịch UBND thành phố trao thưởng cho Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố.


Ông Nguyễn Hoàng Nam, Chủ tịch UBND thành phố trao tặng hoa, giấy khen và tiền thưởng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố, biểu dương những thành tích mà đội đã nỗ lực đạt được. Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ công an tiếp tục nỗ lực lập nhiều thành tích hơn nữa trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, nhằm từng đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng xã hội, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Huy Hoàng

21/03/2017 2:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/IMG_6460_Key_21032017135309.JPGPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyệnXây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện
Việc xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện là rất cần thiết, nhằm hình thành các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất, làm cơ sở hình thành và phát triển các đô thị nhỏ, là nhân tố chủ yếu trong xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa

20/03/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/moi2_Key_20032017152701.jpgXây dựng nông thôn mới1No
UBND tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây NinhUBND tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được quy định cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

a) Đối với công trình đầu tư tại các xã biên giới

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 90% giá trị quyết toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các xã biên giới theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, không phải hoàn trả ngân sách nhà nước;

- Điều kiện được hưởng mức hỗ trợ: Áp dụng cho các nhà đầu tư thực hiện công tác đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác cung cấp nước sạch cho người dân trong thời gian tối thiểu là 10 (mười) năm, với mức hỗ trợ cụ thể:

+ Hỗ trợ 60% giá trị công trình sau khi nghiệm thu, quyết toán hoàn thành đưa công trình vào sử dụng;

+ Hỗ trợ 30% giá trị còn lại trong thời gian 10 (mười) năm, tương ứng mỗi năm là 3%.

b) Đối với công trình đầu tư tại vùng nông thôn khác

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 75% giá trị quyết toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với vùng nông thôn khác, phải hoàn trả ngân sách nhà nước bằng khấu hao cơ bản tài sản cố định theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg, hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Điều kiện được hưởng mức hỗ trợ: Áp dụng cho các nhà đầu tư thực hiện công tác đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác cung cấp nước sạch cho người dân trong thời gian tối thiểu là 10 (mười) năm, với mức hỗ trợ 75% giá trị công trình sau khi nghiệm thu, quyết toán hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.

2. Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ khác trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn được thực hiện theo quy định hiện hành.

Quy định này áp dụng cho Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hợp tác xã, tư nhân thực hiện toàn bộ hoặc một số công đoạn trong các hoạt động đầu tư xây dựng, chuyển giao công nghệ, quản lý khai thác, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ về cung cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2017./.

TC

20/03/2017 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXây dựng nông thôn mới1No
Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020
Ngày 06/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020 bao gồm: phối giống nhân tạo hàng năm đối với heo, trâu, bò; con giống vật nuôi; hỗ trợ xử lý chất thải; hỗ trợ khuyến khích phát triển phối giống nhân tạo gia súc.

Đối tượng áp dụng gồm các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi heo, trâu, bò, gia cầm (trừ các hộ chăn nuôi gia công cho doanh nghiệp); người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc.

Quyết định cũng quy định cụ thể chính sách hỗ trợ như: hỗ trợ tối đa 100% kinh phí về liều tinh cho các hộ chăn nuôi để thực hiện phối giống cho heo nái; hỗ trợ tối đa 100% kinh phí vật tư phối giống nhân tạo (tinh đông lạnh, ni tơ lỏng, găng tay, dẫn tinh quản…) cho trâu, bò cái sinh sản. Hỗ trợ một lần đến 50% giá trị con giống heo, bò, trâu đực giống và gà, vịt giống bố mẹ hậu bị cho các hộ chăn nuôi ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn (theo Quyết định 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ). Hỗ trợ một lần đến 50% giá trị xây dựng công trình khí sinh hoạch hoặc giá trị làm đệm lót sinh hoạch xử lý chất thải chăn nuôi. Hỗ trợ một lần đến 100% kinh phí đào tạo, tập huấn cho các cá nhân về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2017.

Xem chi tiết Quyết định 07/2017/QĐ-UBND tại đây!QD07.rar

ĐN

20/03/2017 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXây dựng nông thôn mới1No
Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016
Ngày 17/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của 17 sở, ban, ngành tỉnh (không bao gồm Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh) và 09 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan hành chính được xác định ở 02 nội dung trong tổ chức thực hiện gồm: Công tác chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính hàng năm, bao gồm các nội dung: Xây dựng và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính; thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính; công tác tuyên truyền cải cách hành chính; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, bao gồm các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện nguyên tắc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Trước đó, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ thành lập Tổ thẩm định để tiến hành thẩm định, phúc tra thực tế kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2016.

Theo quyết định công bố, cấp tỉnh có 09 đơn vị đạt mức độ hoàn thành nhiệm vụ CCHC "Tốt" (theo thứ tự gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo); 06 đơn vị xếp hạng "Khá" và 02 đơn vị xếp hạng "Trung bình". Cấp huyện có 07 đơn vị xếp hạng "Khá" và 02 đơn vị xếp hạng "Trung bình".

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai quyết định theo quy định.

          NC

20/03/2017 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgCải cách hành chính1No
Ra mắt mô hình “Điện lực tự phòng, tự quản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự” Ra mắt mô hình “Điện lực tự phòng, tự quản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự”
Điện lực Tân Châu vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình “Điện lực tự phòng, tự quản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự”.

Ra mắt mô hình “Điện lực tự phòng, tự quản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự”

Ban điều hành mô hình ra mắt tại buổi lễ.

Ban điều hành mô hình “Điện lực tự phòng, tự quản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự” gồm có 7 thành viên, do ông Trần Thanh Tâm- Phó Giám đốc Điện lực Tân Châu làm Trưởng ban.

Ban điều hành mô hình có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chấp hành pháp luật, nêu cao ý thức trách nhiệm đối với công tác giữ gìn tài sản của đơn vị, xây dựng Điện lực Tân Châu an toàn về an ninh trật tự; hướng dẫn cán bộ, công nhân viên cách nhận biết, phát hiện những biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật của tội phạm, tệ nạn xã hội, những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, kịp thời đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng PV28 Công an tỉnh và lãnh đạo Điện lực Tây Ninh mong muốn, sau khi thành lập, mô hình “Điện lực tự phòng, tự quản và tham gia giữ gìn an ninh trật tự” hoạt động đi vào chiều sâu, có hiệu quả, các thành viên của mô hình nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Báo Tây Ninh Online

19/03/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/ra mat_Key_21032017152730.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Hoạt động của mô hình “ Đồng bào ấp Chăm tham gia giữ gìn an ninh trật tự”Hoạt động của mô hình “ Đồng bào ấp Chăm tham gia giữ gìn an ninh trật tự”
Theo bà bà THỊ - A - MI - NÁ, Ban công tác Mặt trận ấp Chăm, xã Suối Dây, huyện Tân Châu-thành viên Ban điều hành mô hình “Đồng bào ấp Chăm tham gia giữ gìn an ninh, trật tự” cho biết, ấp Chăm có 423 hộ gia đình, với 1.806 nhân khẩu, tất cả người dân tộc Chăm đều theo đạo Hồi; có 01 Thánh đường, 01 Ban Quản trị với 07 thành viên. Trước đây khi chưa có mô hình, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Chăm cũng có tham gia tuyên truyền, giáo dục bà con dân tộc chấp hành pháp luật, các quy định của địa phương.

Tuy nhiên vẫn còn một số thanh thiếu niên uống rượu, mà uống rượu là vi phạm điều răn của dân tộc Chăm; rồi thanh thiếu niên chạy xe honda không đội nón bảo hiểm, chạy nhanh ở trong ấp gây nguy hiểm cho những người đi đường; rồi nam, nữ chưa đến tuổi lấy vợ, chồng nhưng vẫn tổ chức đám cưới, chung sống với nhau như vợ chồng vi phạm Luật hôn nhân gia đình, những vi phạm này không biết cách xử lý và báo với ai. Đầu năm 2016, đồng bào dân tộc Chăm được chính quyền xã Suối Dây triển khai văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng mô hình trong đồng bào dân tộc thiếu số nhằm giữ gìn trật tự trong ấp.

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, ấp Chăm được chọn làm điểm để triển khai xây dựng mô hình "Đồng bào Chăm tham gia giữ gìn an ninh, trật tự". Ban điều hành mô hình có 26 người, gồm những người có uy tín trong dân tộc Chăm và các đoàn thể ở ấp làm thành viên mô hình.

Sau khi mô hình được thành lập, các thành viên mô hình tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công. Ngoài việc họp theo định kỳ hàng tháng tại Văn phòng ấp; hàng tuần tại Thánh đường, bà THỊ - A - MI - NÁ xin phép cả chùa dành 15 phút để tuyên truyền bằng tiếng dân tộc Chăm đến tất cả bà con dân tộc đi dự lễ về Luật giao thông đường bộ, Luật hôn nhân và gia đình vận động bà con dân tộc chấp hành pháp luật và tiếp tục thực hiện bản sắc văn hóa dân tộc Chăm.

Ngoài ra, Ban quản trị Thánh đường phân công từng người có uy tín trong dân tộc đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động không để tảo hôn xảy ra; nam 20 tuổi, nữ tuổi 18 mới được tổ chức đám cưới và phải đến xã đăng ký kết hôn. Riêng bản bà THỊ - A - MI - NÁ, vào tháng 7 năm 2016, bà đã phát hiện có 01 người ở nơi khác đến ấp dự định làm đám cưới với 01 cháu gái chưa đến tuổi kết hôn, bà đã báo với Công an xã Suôi Dây mời người này lên xã làm việc, giáo dục; còn tôi đến hộ gia đình gặp cha mẹ đứa cháu gái tuyên truyên làm như vậy là vi phạm pháp luật, nhờ vậy, đã ngăn chặn được 01 vụ tảo hôn trên ấp.

Trong năm 2016, Ban điều hành mô hình đã đến 150 hộ gia đình có con em gần đến tuổi kết hôn để tuyên truyền về Luật hôn nhân, gia đình; vận động 18 thanh thiếu niên chấm dứt hành vi chạy xe honda không đội nón bảo hiểm, chạy xe nhanh; tuyên truyền vận động 15 lượt nam thanh niên thường xuyên uống rượu, vi phạm điều cấm trong Hồi giáo, kết quả đã có 07 thanh niên không còn uống rượu; giáo dục 06 nam thanh niên có hành vi bạo hành gia đình, kết quả đã có 4 thanh niên không còn đánh vợ, con; người dân tộc Chăm đã báo cho Công an xã 62 vụ việc để Công an xã xử lý thanh thiếu niên tụ tập đá gà, đánh bạc; những người lạ mặt đến ấp có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản và những vụ việc gây gổ, đánh nhau trong ấp đều báo Công an xã.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả như nêu trên, nhưng vẫn còn một số ít thanh niên uống rượu, chạy xe nhanh gây nguy hiểm, bạo hành gia đình, tình trạng tảo hôn vẫn xảy ra trên ấp Chăm. Thời gian tới Ban điều hành mô hình sẽ phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã để vận động, giáo dục, thuyết phục đồng bào dân tộc chấp hành pháp luật; khi đã làm hết biện pháp mà các trường hợp này vẫn không tiến bộ, Ban điều hành mô hình sẽ báo cáo và cùng với Công an, chính quyền địa phương xử lý cụ thể từng trường hợp để đảm bảo bình yên ở vùng đồng bào dân tộc Chăm, ấp Chăm, xã Suôi Dây.

NQ

(lược ghi)

17/03/2017 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Bến Cầu: Tiếp tục bắt xử lý xe chở phế liệu quá tảiBến Cầu: Tiếp tục bắt xử lý xe chở phế liệu quá tải
Mới đây, tại thị trấn Bến Cầu, Đội Cảnh sát giao thông Công huyện Bến Cầu đã kiểm tra, bắt giữ một xe ôtô đầu kéo 61C-244.38 kéo theo rơ-mooc biển số 51R-013.94 chở quá tải, đang đi từ hướng xã Long Thuận đến thị trấn Bến Cầu để về thành phố Hồ Chí Minh.

Bến Cầu: Tiếp tục bắt xử lý xe chở phế liệu quá tải

Xe chở phế liệu biển số 61C-244.38 kéo theo rơmooc 51R-013.94 bị tạm giữ tại Công an huyện Bến Cầu.

Xác minh ban đầu, chiếc xe ôtô đầu kéo kia là của Công ty TNHH Dịch vụ- Giao nhận-Vận tải Tân Hồng Thành, có trụ sở tại tỉnh Bình Dương, vận chuyển phế liệu là giấy vụn. Trong quá trình điều xe về Công an huyện Bến Cầu để xử lý, lợi dụng lúc đêm tối, tài xế xe này đã bỏ đi mà không cung cấp thông tin gì.

Hiện vụ việc vi phạm đang được điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, vào ngày 2.3, Công an huyện Bến Cầu cũng đã bắt giữ một xe ôtô đầu kéo mang biển số 61C-245.33 kéo theo rơ-mooc biển số 51K-013.94 chở phế liệu là giấy vụn quá tải gần 150% đi qua cầu Long Hưng thuộc xã Long Thuận (cầu có tải trọng từ 10 tấn trở xuống).

Việc vi phạm của chiếc xe chở quá tải này đang được Công an huyện Bến Cầu đề xuất cơ quan thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo quy định với số tiền là 45 triệu đồng.

Theo Báo Tây Ninh Online

17/03/2017 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/bat xe_Key_17032017092402.jpgAn toàn giao thông1No
Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa
<a href="http://layykien-sotaichinh2.tayninh.gov.vn/">​<<img src="/PublishingImages/Lists/ThongTinTuyenTruyen/TatCa/layykien_stc.png" alt="bannersoxd1.png"alt=""/></a>
17/03/2017 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLấy ý kiến các Quyết định của UBND tỉnh1No
Hiệu quả bước đầu trong việc triển khai xây dựng mô hình “Đồng bào dân tộc Khmer Tháp Chót Mạc tham gia giữ gìn an ninh trật tự”Hiệu quả bước đầu trong việc triển khai xây dựng mô hình “Đồng bào dân tộc Khmer Tháp Chót Mạc tham gia giữ gìn an ninh trật tự”
Ẩp Xóm Tháp, xã Tân Phong, huyện Tân Biên có nhiều đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, với 64 hộ, 268 nhân khẩu; đời sống nhân dân đồng bào Khmer còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, am hiểu về pháp luật chưa cao, nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông và trên địa bàn ấp vẫn còn xảy ra những thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội như: tiêm chích ma túy, trộm cắp tài sản, đá gà, đánh bài, thanh niên tụ tập uống rượu, đua xe, gây rối, đánh nhau... Trước tình hình đó, vào tháng 10/2016, chính quyền xã Tân Phong đã chọn ấp Xóm Tháp để triển khai xây dựng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào dân tộc Khmer, mời một số người có uy tín ở ấp tham gia Ban điều hành và đã tổ chức triển khai ra mắt hoạt động mô hình “Đồng bào dân tộc Khmer Tháp Chót Mạc tham gia giữ gìn an ninh trật tự”, thành lập Ban điều hành gồm 07 thành viên, phân công tôi là người lớn tuổi, có uy tín với bà con nơi đây làm Trưởng ban.

Thông qua mô hình này, cán bộ trong ấp thường xuyên biết được tình hình an ninh trật tự, các hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội do lực lượng Công an cung cấp để cán bộ trong ấp tổ chức tuyên truyền lại cho bà con đồng bào Khmer nắm, nâng cao cảnh giác. Sau khi mô hình được triển khai xây dựng, Ban điều hành đã ra quy chế hoạt động quy định về thời gian sinh hoạt, phân công rõ công việc từng thành viên, sau đó tổ chức họp các hộ gia đình để tuyên truyền cho bà con biết việc xây dựng mô hình là để góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đem lại bình yên trong cuộc sống để bà con yên tam lao động sản xuất.

Bản thân cán bộ ấp tích cực hoạt động, đã đi đến từng nhà nắm lại những gia đình có con em chưa tốt, ham chơi, thường xuyên uông rượu, gây gổ, đánh nhau, để cùng với gia đình vận động, giáo dục, quản lý con em mình trở lại làm người tốt, có ích cho xã hội, không vi phạm pháp luật. Ông Cao Văn Sa Pha - Trưởng ban điều hành mô hình “Đồng bào dân tộc Khmer Tháp Chót Mạc tham gia giữ gìn an ninh trật tự” cho biết, trước đây khi chưa có mô hình, bản thân ông với vai trò là người lớn tuổi, có uy tín trong bà con dân tộc Khmer chỉ giải quyết được những vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong bà con, còn lại những tụ điểm cờ bạc, đá gà hoặc có thanh niên mới lớn ham chơi lêu lổng, tiêm chích ma túy, uống rượu gây gổ đánh nhau... cũng trực tiếp đến nhà khuyên nhủ, giáo dục nhưng kết quả chưa cao, có người nghe, nhưng cũng có người không nghe. Từ khi có mô hình, ông cùng với Công an, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đến tận nhà thì bà con tin tưởng, đồng tình cao và cùng tham gia với việc làm của ông và mọi người, có 100% hộ gia đình trong đồng bào dân tộc Khmer tự nguyện ký cam kết tích cực tham gia mô hình.

Hàng tháng, ông Sa Pha và các thành viên tham gia mô hình tranh thủ sau ngày lao động của bà con để duy trì sinh hoạt, hội họp, mời đại diện tất cả các hộ gia đình đến dự, trong cuộc họp thành viên Ban điều hành nói lên tình hình an ninh trật tự trong ấp, kết quả xử lý những vụ việc xảy ra trong tháng trước, mời các hộ gia đình có ý kiến về những việc xảy ra trong đồng bào dân tộc, Ban điều hành ghi nhận và qua đó đã giải quyết, hòa giải thành 06 vụ mâu thuẫn, xích mích trong bà con đồng bào dân tộc, vận đông giáo dục 10 em không còn tụ tập, uống rượu, đánh nhau gây rối, chạy xe nẹt pô, lạng lách, 01 em từ bỏ ma túy, 15 người không còn đánh bạc cho làm cam kết 02 đối tượng nghi vấn trộm cắp từ bỏ ý định phạm tội; ngoài ra, chúng tôi đã tổ chức được 05 cuộc 286 lượt người dự tuyên truyền, ngoài thông báo tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội do Công an cung cấp để bà con biết nâng cao cảnh giác, chúng tôi còn tuyên truyền cho bà con về những gương người tốt, việc tốt trong phong trào, những điều pháp luật cấm khi tham gia giao thông, bảo vệ môi trường tác hai của ma túy, không tham gia cờ bạc, số đề, không mê tín dị đoan..., qua đó bà con trong ấp đã cung cấp 19 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an bắt, xử lý 02 đối tượng trộm cắp tài sản, 03 vụ 17 đối tượng đánh bạc, 01 đối tượng đua xe, 01 đối tượng sử dụng ma túy, 04 vụ đánh nhau gây rối trật tự công cộng, 01 đối tượng đốt pháo; với thành tích trên có 02 lượt tập thể, 05 cá nhân được khen thưởng đột xuất trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016.

Từng thành viên Ban điều hành mô hình đều được phân công rõ trách nhiệm để theo dõi tình hình an ninh trật tự trong ấp, trong từng hộ gia đình để có biện pháp giáo dục, kết hợp giáo dục với quản lý thì tình hình an ninh trật tự giảm rõ rệt; các biểu hiện tội phạm, tệ nạn xã hội được ngăn chặn kịp thời, hòa giải các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để nảy sinh tình, hình phức tạp; khi phát hiện những vụ việc liên quan đến an ninh trật, tự, kịp thời thông tin cho lực lượng Công an để phối hợp giải quyết.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ở khu vực đồng bào dân tộc trong ấp cũng còn một số người chậm sửa chữa, còn tiếp tục chạy xe lang lách, nẹt pô, uống rượu, gây gổ, đánh nhau gây mất an ninh trật tự..., công tác giáo dục chưa có kết quả. Trong thời gian tới, Ban điều hành mô hình sẽ quyết tâm khắc phục những hạn chế, tồn tại, không để người đồng bào dân tộc chúng tôi vi phạm pháp luật, không bị xâm hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, góp phần giữ gìn an ninh trật tự.

QD

(lược ghi)

16/03/2017 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Triệt phá đường dây mua bán 37 phụ nữ ra nước ngoàiTriệt phá đường dây mua bán 37 phụ nữ ra nước ngoài
Những năm gần đây, số lượng phụ nữ bị bán ra nước ngoài có chiều hướng gia tăng, phần lớn nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn hoặc ở vùng sâu, biên giới. Thông qua con đường môi giới hôn nhân bất hợp pháp, nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Trên địa bàn Tây Ninh, xu hướng lấy chồng ngoại, nhất là lấy chồng Trung Quốc xảy ra ở hầu hết các huyện, thành phố. Nhiều trường hợp lấy chồng ngoại này không được tiến hành theo nghi thức truyền thống của dân tộc Việt Nam, giữa cô dâu và chú rể chưa từng quen biết nhau, thậm chí không thể nói chuyện được với nhau do bất đồng ngôn ngữ. Mọi công việc hôn nhân đều trông cậy vào người “mai mối”- từ việc giới thiệu người chồng, đến việc lo các thủ tục giấy tờ xuất cảnh.

Những điều bất thường đó đã lọt vào “tầm ngắm” của cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, từ đó lực lượng trinh sát hình sự toả ra nhiều ngả, tiến hành xác minh. Sau nhiều ngày đeo bám trên các địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, đường dây mua bán phụ nữ ra nước ngoài dần được hé lộ. 

Với tinh thần chủ động triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng trinh sát hình sự đã xác định các đối tượng chuyên “mai mối” cho những phụ nữ lấy chồng ngoại.

Trong đó có Trần Thị Lan (SN 1965, thường trú 62/12, khu phố 1, thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh, chỗ ở 165/6D, đường Văn Thân, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh) đã từng có một tiền án 4 năm tù giam về tội đưa hối lộ; Phan Hồng Đông (SN 1958, ngụ cùng địa chỉ với Trần Thị Lan), nghề nghiệp tài xế; Nguyễn Thị Định (SN 1957, thường trú Mỹ Hoà 2, An Thới Đông, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, chỗ ở ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh); Trần Thị Kim Xuân (SN 1968, tạm trú ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh).

Danh tính các đối tượng được làm sáng tỏ, nhưng để chứng minh hành vi phạm tội, các trinh sát hình sự phải liên tục đeo bám hành tung của các đối tượng, nhiều lần ngược xuôi từ Nam ra Bắc để xác minh về mối quan hệ giữa các đối tượng này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự biết được các đối tượng sẽ tổ chức buôn người qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ban chuyên án đã phối hợp với Công an phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đón lõng các đối tượng tại khu vực làm thủ tục lên máy bay. Khi Trần Thị Lan đang làm thủ tục cho 2 người phụ nữ Việt Nam và 2 người đàn ông Trung Quốc lên máy bay xuất cảnh sang Trung Quốc, các điều tra viên lập tức bắt quả tang, đồng thời tiến hành ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Định và Trần Thị Kim Xuân. Khám xét khẩn cấp người của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 4 vé máy bay, 4 hộ chiếu, 2 giấy thông hành, 4 giấy CMND, 3.300.000 đồng tiền Việt Nam và nhiều đồ vật có liên quan.

Đấu tranh với các đối tượng, cơ quan điều tra xác định đường dây mua bán người do Trần Thị Lan cầm đầu có sự phân công nhiệm vụ một cách chặt chẽ. Trong đó, Phan Hồng Đông, Nguyễn Thị Định, Trần Thị Kim Xuân làm nhiệm vụ tuyển chọn các phụ nữ có nhu cầu lấy chồng nước ngoài; Trần Thị Lan liên lạc với đối tượng tên Ủng Gia (Lý Chí Trung), quốc tịch Trung Quốc để đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán cho người khác.

Mỗi cô gái Trung bán được khoảng một trăm triệu đồng Việt Nam và chia tiền công cho Lan và Đông là 200 USD, mọi chi phí ăn uống, vé máy bay, thuê khách sạn… do Trung chi trả.

Để tuyển chọn được nhiều cô gái, Trung trả thêm cho Đông và Lan 2.000.000 đồng/mỗi cô gái được tuyển chọn. Do có quen biết từ trước, nên Đông và Lan về Tây Ninh đặt vấn đề yêu cầu Nguyễn Thị Định và Trần Thị Kim Xuân giúp sức tuyển chọn phụ nữ giao lại cho mình.

Về phía đối tượng Trung ở Trung Quốc, nếu có đàn ông nào muốn tìm mua phụ nữ thì liên lạc với Trung, sau khi thoả thuận xong giá cả, Trung nhận tiền trước rồi đưa họ sang Việt Nam gặp Lan và Đông để đưa về Tây Ninh tổ chức xem mặt phụ nữ do Xuân và Định tuyển chọn.

Khi người đàn ông Trung Quốc chọn xong, Đông và Lan có trách nhiệm làm các thủ tục cho cô gái ấy xuất cảnh sang Trung Quốc cùng với người đàn ông đã bỏ tiền ra mua bằng đường hàng không qua sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, Lan và Đông còn tuyển chọn các cô gái để đưa sang Trung Quốc dưới hình thức đi du lịch, rồi sau đó giao lại cho Trung bán cho đàn ông Trung Quốc.

Với chiêu bài dụ dỗ là kết hôn với đàn ông Trung Quốc sẽ có được nhiều tiền, được hưởng cuộc sống sung sướng... các đối tượng này đã lừa bán được 37 phụ nữ ra nước ngoài chỉ trong vòng 1 năm.

Theo Báo Tây Ninh Online

15/03/2017 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhòng chống mua bán người1No
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng các mô hình quần chúng bảo vệ ANTT trên địa bàn Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng các mô hình quần chúng bảo vệ ANTT trên địa bàn
Theo Ông Thi Khắc Huy-Phó Chủ tịch UBND xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng các mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn đạt nhiều kết quả.

Năm 2016, xã Phước Ninh được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới. Với quyết tâm thực hiện thành công các tiêu chí nông thôn mới, trong đó có tiêu chí số 19 về “An ninh trật tự xã hội được giữ vững”. Đây là tiêu chí khó, cần có sự đồng thuận, phối hợp thực hiện của cả hệ thống chính trị làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân vệ ANTQ thật vững mạnh, dựa vào sức mạnh của quần chúng để góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã, Ban chỉ đạo đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo để đảm bảo thực hiện một cách thống nhất; tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo đảm bảo đúng thành phần theo quy định. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình hiện có, đồng thời thành lập mới các mô hình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Quan tâm đến việc tạo nguồn kinh phí từ xã hội hóa để hỗ trợ hoạt động cho các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ ANTT. Mỗi tháng xã đã hỗ trợ 50.000 đồng cho Tổ tự quản, 200.000 đồng cho mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư”. Ngoài ra,hỗ trợ cho 52 Tổ tự quản, 8 thành viên Đội tuần tra nhân dân vay vốn để giải quyết khó khăn được 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ 45 Tổ tự quản mua phân bón không tính lãi với số tiền 810 triệu đồng; đào tạo nghề chăn nuôi gà thả vườn cho 06 Tổ tự quản với số tiền 12 triệu đồng... Từ đó, đã tạo nên sự phấn khởi hoạt động của thành viên các mô hình.

Mặc dù, xã Phước Ninh là địa bàn nông thôn, tuy nhiên cũng tồn tại nhiều địa điểm phức tạp về ANTT. Chính vì thế, Đảng ủy, UBND xã quyết định tổ chức 01 đoàn công tác đi nghiên cứu thực tế hệ thống hoạt động Camera giám sát ở xã Mỹ Lộc, huyện cần Giuộc, tỉnh. Long An. Sau khi đi nghiên cứu thực tế, Ban Chỉ đạo đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo xây dựng mô hình “Sử dụng Camera phòng chống tội phạm” trên địa bàn xã bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và phân công các Đảng ủy viên, các đoàn thể làm công tác tuyên truyên, vận động kinh phí 186 triệu đồng. Hiện nay đã lắp được 27 Camera tại những điểm phức tạp trên địa bàn bước đầu mô hình này đã phát huy được hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT tháng 5/2016, qua công tác trích xuất từ Camera đã phục vụ cơ quan Công an bắt 01 đối tượng cướp tài sản, bắt 01 nhóm đối tượng trộm liên tỉnh; bắt 01 vụ, 02 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; ghi nhận được 09 hình ảnh, biển số xe của đối tượng trộm nóng xe mô tô trên địa bàn xã cũng như các địa bàn giáp ranh; ghi nhận được 07 vụ va chạm giao thông giúp Công an xác định lỗi của ngươi vi phạm để xử lý.

Vì vậy, có thể nói rằng để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã đạt được kết quả, Ban chỉ đạo phải làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân tích cực tham gia các mô hình ở địa bàn ấp, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và trong đồng bào các tôn giáo, dân tộc thiểu số; Hàng tháng, Ban chỉ đạo duy trì họp để đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách theo từng địa bàn ấp để hướng dẫn các mô hình hoạt động; Chủ động hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, kịp thời ngăn chặn các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; Tiếp tục vận động kinh phí bằng nguồn xã hội hóa để lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại những điểm phức tạp về ANTT.

HP

(lược ghi)

15/03/2017 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Tây Ninh hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2017Tây Ninh hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2017
Mỗi năm Giờ Trái đất diễn ra với những thông điệp, khẩu hiệu khác nhau nhưng có chung một mục đích là đề cao việc tiết kiệm điện năng nhằm bảo vệ môi trường và hệ thống khí hậu của trái đất.

Năm 2017 với chủ đề "Tắt điện bật tương lai". Theo đó, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 60 tỉnh, thành phố sẽ đồng loạt tắt đèn từ 20h30 đến 21h30 ngày 25/3/2017.

 Năm 2016 "Tôi đã chọn sống xanh, còn bạn?" là thông điệp của Giờ Trái Đất năm 2016. Theo đó, nghi thức tắt đèn đã diễn ra vào ngày 19/3.

Năm 2015: Thông điệp Giờ Trái đất năm 2015 là "Tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu". Cùng với gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ với khoảng 7.000 thành phố  trên toàn thế giới, đồng loạt 63 tỉnh, TP của Việt Nam đã hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất bằng hành động biểu trưng tắt đèn vào tối 28/3/2015.

Năm 2014: Với thông điệp "Hãy hành động để Trái Đất thêm xanh", Giờ Trái đất diễn ra tối 29/3. Đây là sự kiện lớn nhằm gây quỹ để thực hiện những dự án bảo vệ môi trường với quy mô toàn cầu.

Năm 2013: Thông điệp "Tôi và bạn hãy cùng hành động" nhằm mục tiêu tạo chuyển biến lớn trong hành động tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu toàn cầu của mỗi người dân và cộng đồng. Giờ Trái đất 2013 diễn ra tối 23/3.

Năm 2012: Với thông điệp "Tôi và bạn hãy cùng hành động", Giờ Trái Đất 2012 nhằm kêu gọi các ban ngành, doanh nghiệp, tổ chức và mọi người dân tham gia hành động chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu. Giờ Trái đất diễn ra vào tối 31/3 với sự tham gia của khoảng 135 quốc gia và vùng lãnh thổ và số người hưởng ứng lên đến 1,8 tỷ người.

Năm 2011: Thông điệp "Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu" nhằm mục đích kêu gọi tiết kiệm điện quanh năm. Giờ Trái Đất 2011 diễn ra vào tối 26/3.

Năm 2010: Với thông điệp "Hành động nhỏ cho thay đổi lớn", Giờ Trái đất diễn ra lần lượt ở các quốc gia trên khắp thế giới vào tối 27/3 theo giờ địa phương với 92 quốc gia.

Năm 2009: Với khẩu hiệu "Tắt đèn, Bật tương lai", Giờ Trái đất diễn ra tối 28/3 với sự tham gia của 2.100 thành phố và 82 quốc gia. Năm 2009 cũng là năm đầu tiên Việt Nam tham gia Giờ Trái Đất, với 6 thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hội An, Huế, và Nha Trang.

Năm 2008: Thông điệp "Chúng tôi đã tắt đèn". Chiến dịch Giờ Trái đất mở rộng được tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia trên thế giới với sự tham gia của hơn 50 triệu người.

Năm 2007: Giờ Trái đất lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Sydney của Úc, lúc 19h30 theo giờ địa phương. Ban đầu hoạt động này chỉ nằm trong phạm vi nước Úc, tuy nhiên sau đó sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của thế giới và các nước bắt đầu đăng ký tham gia vào chiến dịch Giờ Trái đất cho những năm sau. Với 2 triệu người tham gia, chiến dịch Giờ Trái đất 2007 đã làm giảm 10,2% sản lượng điện bằng 48.613 chiếc xe ôtô trên đường, giảm 24,86 tấn khí CO2.

Từ một chiến dịch nâng cao nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu, Giờ Trái đất đã chuyển thành một phong trào, đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận được tạo ra do sức mạnh tập thể. Hưởng ứng Giờ Trái đất, thời gian qua, Tây Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động và thiết thực góp phần nâng cao nhận thức trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện, tuyên truyền và vận động cán bộ, công nhân viên chức hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, tự nguyện tắt bớt các đèn chiếu sáng và các thiết bị sử dụng điện không cần thiết. Tỉnh Đoàn Tây Ninh phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của các cơ quan, đơn vị và Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức các hoạt động tuyên truyền việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả lồng ghép với hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất như: Diễu hành trên các đường phố lớn, phát loa lưu động trong nhân dân; ra quân bảo vệ môi trường, tổ chức hội thi tuyên truyền "tiết kiệm điện-thân thiện với môi trường"; tập huấn kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; treo băng rôn, áp phích tại các nơi công cộng,  ... Các huyện, thành phố tuyên truyền vận động các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp sản xuất tắt bớt các đèn chiếu sáng, các thiết bị sử dụng điện không cần thiết và tắt toàn bộ đèn chiếu sáng phục vụ quảng cáo trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất, đồng thời, chỉ đạo đơn vị liên quan giảm bớt lượng đèn chiếu sáng công cộng và tắt toàn bộ đèn chiếu sáng phục vụ quảng cáo trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất (thực hiện việc tắt đèn nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng để phương tiên giao thông lưu thông trên đường).

Công ty điện lực Tây Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức biên soạn, in ấn băng rôn, tài liệu tuyên truyền tiết kiệm điện, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Được biết, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016, toàn tỉnh Tây Ninh tiết kiệm được 165.000kWh.

Giờ Trái Đất (tiếng Anh: Earth Hour) là một sự kiện quốc tế hằng năm, do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund) khuyên các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ vào lúc 20h30 đến 21h30 (giờ địa phương) ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm.

MN

15/03/2017 10:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/gtdat_Key_15032017091153.jpgBảo vệ môi trường1No
Ra quân "Ngày chủ nhật xanh"Ra quân "Ngày chủ nhật xanh"
Thực hiện Tháng Thanh niên năm 2017, hôm 12.3 Xã đoàn Bàu Năng phối hợp cùng Xã đoàn Chà Là (huyện Dương Minh Châu) tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh”.

Ra quân "Ngày chủ nhật xanh"

Đoàn viên, thanh niên của 2 xã Bàu Năng và Chà Là làm vệ sinh và thu gom, tiêu hủy rác thải.

Hơn 60 đoàn viên, thanh niên của 2 xã Bàu Năng và Chà Là đã dọn dẹp và thu gom rác thải hai bên lề của tuyến đường 784, có chiều dài 2 km (đoạn đi qua cua Bàu Cóp) - nơi giáp ranh giữa 2 xã.

Các bạn đoàn viên, thanh niên đã tiêu hủy khoảng 400 kg rác thải, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp trên tuyến đường, qua đó nhắc nhở đoàn viên thanh niên cũng như nhân dân địa phương cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trong những ngày chủ nhật còn lại của Tháng Thanh niên, các bạn đoàn viên, thanh niên của 2 xã Bàu Năng và Chà Là sẽ ra quân thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường như: bóc xóa biển quảng cáo trái phép, phát quang đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, dọn dẹp làm vệ sinh các bia tưởng niệm ở địa phương…

Theo Báo Tây Ninh Online

13/03/2017 5:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/chu nhat xanh_Key_13032017161758.jpgBảo vệ môi trường1No
Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương NewPhong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương
 Ngày 10.3, tại hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2016.

Đến dự có đại tá Huỳnh Ngọc Phương- Phó Cục trưởng Cục phong trào TDBVANTQ thuộc Bộ Công an, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Ban Giám đốc Công an Tây Ninh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện/thành phố.

Trong năm qua, công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; ý thức chấp hành pháp luật, tự phòng, tự quản của nhân dân được nâng lên, huy động được đông đảo quần chúng tham gia các mô hình ở địa bàn cơ sở.

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương

Đại tá Huỳnh Ngọc Phương-Phó Cục trưởng Cục phong trào TDBVANTQ trao cờ thi đua cho 3 tập thể đạt xuất sắc.

Việc phối hợp giữa Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên được thực hiện thường xuyên, chất lượng tốt hơn. Hoạt động các mô hình quần chúng có hiệu quả, ngày càng có nhiều người dân mạnh dạn cung cấp tin cho các cơ quan chức năng xử lý kịp thời những vấn đề về an ninh trật tự.

Nhiều nơi, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện phục vụ xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở, tạo động lực thúc đẩy lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tỷ lệ quần chúng tham gia tố giác, truy bắt tội phạm cao hơn năm trước và được Ban chỉ đạo khen thưởng kịp thời để cổ vũ, động viên phong trào.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các tham luận về mô hình hay, hiệu quả như: mô hình “Tổ công nhân Công trình đô thị tham gia giữ gìn an ninh trật tự” của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Tây Ninh; mô hình “Đồng bào ấp Chăm tham gia giữ gìn an ninh trật tự” của xã Suối Dây, Tân Châu; mô hình “Họ đạo Cao Đài xã Long Thành Trung tham gia giữ gìn an ninh trật tự” của xã Long Thành Trung, Hòa Thành; mô hình “Đồng bào dân tộc Khmer Tháp Chót Mạt tham gia giữ gìn an ninh trật tự” của xã Tân Phong, Tân Biên…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được toàn diện về an ninh trật tự là có sự đóng góp của phong trào TDBVANTQ và chúc mừng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào năm 2016.

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương

Trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TDBVANTQ năm 2016.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, sau hội nghị này, các đơn vị tiếp tục phân tích, tìm ra nguyên nhân vì sao tội phạm tăng, vì sao nội dung chương trình chưa đạt yêu cầu để khắc phục những tồn tại, hạn chế.
 
Thời gian tới, các đơn vị tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 09 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phong trào TDBVANTQ; kịp thời phát hiện các nhân tố trực tiếp tham gia trong phong trào TDBVANTQ để khen thưởng.

Tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền để nâng cao nhận thức, nhất là những đối tượng có nguy cơ dễ bị lôi cuốn phạm tội. Quan tâm củng cố, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng công an xã, phường, thị trấn để có kinh nghiệm giải quyết tốt các vụ việc từ cơ sở.

Xây dựng, củng cố tổ tự quản, phát huy hiệu quả các mô hình phong trào TDBVANTQ như mô hình camera giam sát; quản lý chặt các cơ sở kinh doanh có điều kiện để kịp thời phát hiện vi phạm; quản lý tốt những người có tiền án, tiền sự, người sử dụng ma túy để phòng ngừa đối tượng tái phạm tội; tiếp tục vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Dịp này, có 7 tập thể được nhận cờ thi đua và 191 tập thể, 108 cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TDBVANTQ năm 2016.

Theo Báo Tây Ninh Online

13/03/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/tong ket_1(2)_Key_28032017153829.JPGPhong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc1No
Châu Thành: Khảo sát tình hình xả thải khói bụi tại Công ty xử lý phế liệu rắn Miền NamChâu Thành: Khảo sát tình hình xả thải khói bụi tại Công ty xử lý phế liệu rắn Miền Nam
Vừa qua, đoàn công tác HĐND huyện Châu Thành do ông Võ Văn Vu- Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình xả thải khói bụi tại Công ty xử lý phế liệu rắn Miền Nam, thuộc ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành.

Châu Thành: Khảo sát tình hình xả thải khói bụi tại Công ty xử lý phế liệu rắn Miền Nam

Đoàn khảo sát thực tế tại Công ty xử lý phế liệu rắn Miền Nam.

Trước đó, tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Châu Thành vào đầu tháng 1.2017, Thường trực HĐND huyện tiếp nhận phản ánh của cử tri xã Hòa Hội về việc Công ty xử lý phế liệu rắn Miền Nam thải khí đốt gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Đại diện Công ty xử lý phế liệu rắn Miền Nam  cho biết, vào đầu tháng 1.2017, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, UBND xã Hòa Hội tiến hành kiểm tra theo kiến nghị của cử tri. Tại thời điểm kiểm tra, công ty chỉ vận hành 1 lò đốt, có xây dựng hệ thống xử lý khí thải và trồng cây xanh xung quanh khu vực nhà máy để hạn chế mùi hôi, khí thải phát tán ra khu vực xung quanh. Kết quả đo đạc mẫu khí thải tại lò đốt đang hoạt động đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

Riêng trong năm 2016, công ty đã ngưng hoạt động từ tháng 3, đến tháng 12 mới hoạt động trở lại, tuy nhiên chỉ làm cầm chừng để có kinh phí hỗ trợ cho công nhân ăn Tết.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác cũng đã đi thực tế tại khu vực lò đốt của công ty, khảo sát môi trường nước, nguồn không khí, việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường, cũng như công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường sống xung quanh...

Ông Võ Văn Vu- Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị phía công ty tăng diện tích trồng cây xanh và thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống xử lý khí thải, vận hành đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo khí thải sau hệ thống xử lý đạt quy chuẩn quy định, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Theo Báo Tây Ninh Online


13/03/2017 9:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/khao sat_Key_13032017085734.jpgBảo vệ môi trường1No
Sáng kiến làm đẹp đường phố của Ban quản lý khu phố 2Sáng kiến làm đẹp đường phố của Ban quản lý khu phố 2
Những ngày qua, nhiều người đi trên đường Cách mạng tháng 8, khu phố 2, phường III, thành phố Tây Ninh (khu vực Trảng Dài) thấy trước mỗi nhà dân đều có 1 cái thùng tròn đựng rác màu cam, thay thế cho những cần xé rác trước đây.

Sáng kiến làm đẹp đường phố của Ban quản lý khu phố 2

Những chiếc thùng phuy màu cam đựng rác đặt trước nhà dân trên đường Cách mạng tháng 8, khu phố 2, phường III, thành phố Tây Ninh.

Ông Phan Thân Khôn- Trưởng khu phố 2 cho biết, thấy người dân đựng rác trước nhà bằng các cần xé, bao tải vừa nhếch nhác, gây mất mỹ quan đường phố, Ban quản lý khu phố 2 đã tiến hành vận động thay tế bằng các thùng phuy có chiều cao khoảng 5 tấc nhằm đảm bảo vệ sinh và mỹ quan đường phố. Đề xuất của Ban quản lý khu phố được người dân đồng tình ủng hộ.

Theo đó, mỗi hộ dân đóng góp 100.000 đồng, Ban quản lý khu phố đặt mua các thùng phuy, sau đó cắt ra, hàn phía dưới, tạo quai xách và phun sơn màu đẹp mắt rồi đặt trước nhà để người dân bỏ rác.

Cũng theo ông Khôn, trước mắt, Ban quản lý cho đặt các thùng đựng rác trước nhà dân trên đường Cách mạng tháng 8, hẻm 57 và hẻm 61. Sắp tới, Ban quản lý sẽ triển khai trên toàn khu phố.

Theo Báo Tây Ninh Online

10/03/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/thung rac_Key_10032017154651.jpgBảo vệ môi trường1No
Công an Tây Ninh: Kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túyCông an Tây Ninh: Kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy
Ngày 10/3, tại Hội trường Công an tỉnh, Công an tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997 – 12/3/2017).

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại 20 năm không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt của lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy. 20 năm qua, các thế hệ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Tây Ninh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết, nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm triệt phá trên 65 chuyên án, bắt giữ 195 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 34 kg ma túy đá, 18 kg Heroin, 149 kg cần sa, 38.684 viên thuốc tân dược gây nghiện – Ropam và hơn 1.300 viên ma túy tổng hợp….Triệt xóa và vô hiệu hóa nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ trên 1.200 vụ, 3.246 đối tượng đưa cai nghiện bắt buộc 1.704 người. Đến nay, lực lượng đã xác định 3 tuyến, 5 địa bàn trọng điểm về ma túy trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và chia sẻ với những khó khăn, thử thách của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy có nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy là cuộc chiến gian khổ, đầy thử thách nên mỗi cán bộ chiến sỹ trong lực lượng phải càng mạnh hơn, trưởng thành hơn, đoàn kết, xây dựng lực lượng ngày càng tinh nhuệ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

DSC02534.JPG

Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an Tây Ninh trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Nhân dịp này, tập thể Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Bến Cầu được Bộ Công an tặng Bằng khen. Riêng cá nhân Thượng úy Phạm Trung Kiên - cán bộ Đội CSĐTTP về ma túy - Công an huyện Hòa Thành được Tổng cục CSĐTTP về ma túy tặng Bằng khen; Ban Giám đốc Công an Tây Ninh tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Tâm Giang

10/03/2017 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/2017-03/DSC02534_Key_10032017160137.JPGChương trình phòng chống ma túy5No
1 - 30Next
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 87/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/4/2010​ (hiệu lực đến ngày 26/04/2017).
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email: toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.
Địa chỉ: 006 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 066.3828888