Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin tuyên truyền

 
Trung tâm hành chính cônghidden
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định công bố Chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018.
 
Từ ngày 1.10.2018, khi người dân đi làm căn cước công dân (CCCD) không phải mang theo sổ hộ khẩu như trước đây.
 
Hướng dẫn Đăng nhập Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo
 
Hướng dẫn phản ánh trên Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh qua mạng xã hội Zalo
 
Hướng dẫn tra cứu trạng thái giải quyết hồ sơ trên Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh qua mạng xã hội Zalo
 
Hướng dẫn sử dụng Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh qua mạng xã hội Zalo
 
Hướng dẫn nộp thủ tục hành chính trên Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh qua mạng xã hội Zalo
 
Từ đầu tháng 11 năm 2018, Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh đi vào hoạt động hoàn chỉnh. Đội ngũ công chức tại Trung tâm Hành chính công có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm đã nỗ lực, tận tâm ...
 
Tại hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2018 với UBND các huyện, thành phố diễn ra vào ngày 16/11 vừa qua, trong phát biểu kết luận của mình, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cho rằng đột phá ...
 
Theo Báo cáo số 6028/BC-ĐKT của Đoàn kiểm tra cho thấy công tác CCHC và kiểm soát TTHC tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Điểm mới giao dịch điện tử trong hoạt động tài chínhĐiểm mới giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật giao dịch điện tử; quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định pháp luật liên quan.

imgdefaultTC.jpg

Ảnh minh họa

Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính thuộc thủ tục hành chính phải tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến. Việc sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính phải tuân thủ quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử

Chứng từ điện tử phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản lý nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành. Hình thức thể hiện, việc khởi tạo, gửi, nhận chứng từ điện tử và giá trị pháp lý của chứng từ điện tử được thực hiện theo Luật giao dịch điện tử.

Chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc khi được thực hiện một trong các biện pháp sau:

Thứ nhất, chứng từ điện tử được ký số bởi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo chứng từ chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm có liên quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Thứ hai, hệ thống thông tin có biện pháp bảo đảm toàn vẹn chứng từ điện tử trong quá trình truyền gửi, nhận, lưu trữ trên hệ thống; ghi nhận cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan đã tham gia xử lý chứng từ điện tử và áp dụng một trong các biện pháp sau để xác thực cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan tham gia xử lý chứng từ điện tử: xác thực bằng chứng thư số, xác thực bằng sinh trắc học, xác thực từ hai yếu tố trở lên trong đó có yếu tố là mã xác thực dùng một lần hoặc mã xác thực ngẫu nhiên.

Thứ ba, biện pháp khác mà các bên tham gia giao dịch thống nhất lựa chọn, bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu, tính xác thực, tính chống chối bỏ, phù hợp với quy định của Luật giao dịch điện tử.

Chứng từ điện tử gốc có giá trị như chứng từ giấy

Nghị định quy định cụ thể việc chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử. Theo đó, về phương thức chuyển đổi, chứng từ giấy được chuyển thành điện tử bằng hình thức sao chụp và chuyển thành tệp tin trên hệ thống thông tin, hoặc nội dung của chứng từ giấy được chuyển thành dữ liệu để lưu vào hệ thống thông tin.

Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy phải đáp ứng các điều kiện: Phản ánh đầy đủ nội dung của chứng từ giấy; cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức thực hiện (hoặc chịu trách nhiệm) việc chuyển đổi chứng từ giấy thành chứng từ điện tử ký số trên chứng từ điện tử sau khi được chuyển đổi từ chứng từ giấy hoặc được xác thực bằng một trong các biện pháp xác thực quy định nêu trên.

Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy có giá trị như chứng từ giấy trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Nghị định cũng quy định chuyển từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy. Trong đó, chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử có giá trị như chứng từ điện tử trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 10/02/2019.

NT

28/12/2018 11:00 SAĐã ban hành/PublishingImages/imgdefaultTC.jpgChế độ - Chính sách mới28NTNoTin loại 3
Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, của tỉnh, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp; ngày 21/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3123/QĐ-UBND triển khai Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ CCHC và kiểm soát TTHC năm 2019 tiếp tục thực hiện các công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm triển khai và tổ chức có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh, tăng cường tuyên truyền CCHC, khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, chất lượng giải quyết TTHC; Cải cách thể chế triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, liên quan đến thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 để đưa vào thực hiện trên địa bàn tỉnh; Cải cách và kiểm soát TTHC nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ nhận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp, thực hiện việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đẩy mạnh phân công, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý cho các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn, hạch toán như doanh nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước ưu tiên triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương, trực tiếp triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện CCHC, kiểm soát TTHC; Chú trọng tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm 2019, nhất là việc triển khai dịch công trực tuyến; Rà soát đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, điều chỉnh theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; Tăng cường thực hiện ứng dụng chữ ký số và thực hiện gửi liên thông văn bản, hạn chế gửi văn bản giấy; Tổ chức thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và chất lượng các dịch vụ công lập về y tế, chất lượng giáo dục.

Các cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh về cải cách hành chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền; Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; Có giải pháp đảm bảo cho hệ thống dịch vụ công, một cửa điện tử của tỉnh hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu xử lý TTHC cho người dân, doanh nghiệp; Duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008; Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Linh Nguyễn

26/12/2018 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgCải cách hành chính61Linh NguyễnNoTin loại 3
UBND tỉnh công bố chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện UBND tỉnh công bố chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định công bố Chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018.


(Ảnh: Họp thống nhất điểm số CCHC với các sở, ngành, địa phương ngày 17/12)

 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của 20 cơ quan (các sở, ban, ngành tỉnh):

STTCơ quanĐiểmTỷ lệ
 điểm số (%)
Xếp loạiGhi chú
1Văn phòng UBND tỉnh93.7598.17%TốtĐiểm chuẩn 95.5
2Thanh tra tỉnh88.596.20%TốtĐiểm chuẩn 92
3Văn phòng HĐND tỉnh4993.33%TốtĐiểm chuẩn 52.5
4Sở Thông tin và Truyền thông9393.00%TốtĐiểm chuẩn 100
5Sở Giáo dục - Đào tạo92.592.50%TốtĐiểm chuẩn 100
6Sở Công Thương91.591.50%TốtĐiểm chuẩn 100
7Sở Khoa học Công nghệ9191.00%TốtĐiểm chuẩn 100
8Sở Tài chính9191.00%TốtĐiểm chuẩn 100
9Sở Giao thông vận tải89.2589.25%TốtĐiểm chuẩn 100
10Sở Nội vụ89.2589.25%TốtĐiểm chuẩn 100
11Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh88.588.50%TốtĐiểm chuẩn 100
12Sở Kế hoạch và Đầu tư88.2588.25%TốtĐiểm chuẩn 100
13Sở Tài nguyên và Môi trường86.2586.25%TốtĐiểm chuẩn 100
14Sở Tư pháp85.7585.75%TốtĐiểm chuẩn 100
15Sở Ngoại vụ84.2584.67%TốtĐiểm chuẩn 99.5
16Sở Y tế83.583.50%TốtĐiểm chuẩn 100
17Sở Xây dựng82.7582.75%TốtĐiểm chuẩn 100
18Sở Lao động - Thương binh và xã hội81.581.50%TốtĐiểm chuẩn 100
19Sở Nông nghiệp và PTNT7878.00%KháĐiểm chuẩn 100
20Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch77.7577.75%KháĐiểm chuẩn 100

 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của 09 UBND các huyện Thành phố Tây Ninh:

STTĐơn vịĐiểm sốTỷ lệ điểm số (%)Xếp loạiGhi chú
1Gò Dầu91.2591.25%TốtĐiểm
chuẩn
100
2Dương Minh Châu90.590.5%Tốt
3Thành phố Tây Ninh8888%Tốt
4Châu Thành8787%Tốt
5Tân Châu82.2582.25%Tốt
6Hòa Thành81.2581.25%Tốt
7Bến Cầu8181%Tốt
8Trảng Bàng78.578.5%Khá
9Tân Biên75.575.5%Khá

 

Theo Quyết định công bố, kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện cho thấy: Đối với các sở, ban, ngành tỉnh có 18/20 cơ quan xếp loại Tốt và 02 cơ quan xếp loại Khá. Trong đó, Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan đạt tỷ lệ điểm cao nhất là 98,17%; xếp cuối cùng là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 77,75/100 điểm; Đối với UBND các huyện, thành phố Tây Ninh có 07/9 UBND cấp huyện xếp loại Tốt, 02 UBND cấp huyện xếp loại Khá. Trong đó, UBND huyện Gò Dầu là cơ quan đạt điểm số cao nhất là 91.25/100 điểm;  xếp cuối cùng là UBND huyện Tân Biên với 75,5/100 điểm.

Tại Quyết định UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh công khai toàn bộ nội dung Quyết định này lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Đồng thời, gửi nội dung Quyết định cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Việc công bố kết quả chỉ số CCHC được tiến hành vào cuộc họp gần nhất của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh./.

Thành Chung


24/12/2018 5:00 CHĐã ban hành/CMSImages/2018-12/imgcchc1712_Key_25122018105921.jpgCải cách hành chính, Trung tâm hành chính công57Thành ChungNoTin loại 3
Kết quả triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Kết quả triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 394/BC-UBND ngày 17/12/2018 báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ tình hình triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Kết quả triển khai thực hiện

Lĩnh vực Công nghệ - Thông tin, trong năm 2018, tỉnh đã tập trung thực hiện các giải pháp chuyển đổi Chính quyền tỉnh Tây Ninh từ Chính quyền truyền thống sang Chính quyền điện tử, chính quyền số, tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và một số tiện ích trên thiết bị di động cho người dân giao tiếp với Chính quyền; tận dụng ưu điểm của mạng xã hội Zalo để tạo kênh giao tiếp giữa người dân và Chính quyền; cung cấp kênh tiếp nhận một số thủ tục hành chính cho người dân; đang triển khai và đồng bộ các giải pháp về công nghệ và kỹ thuật bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin như: trang bị thiết bị phòng chống xâm nhập, tấn công mạng vào các hệ thống thông tin của tỉnh, hệ thống phòng chống tấn công từ chối dịch vụ DDos, hệ thống giám sát, dò quét về bảo mật; tổ chức các buổi hội thảo,tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về ATTT cho cán bộ lãnh đạo, CCVC, người dân và các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Để xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin kết nối: tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đổi mới công nghệ, phát triển hạ tầng kết nối số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng, hoàn thiện mạng truyền thông di động 4G, nghiên cứu và phát triển 5G, đáp ứng yêu cầu Internet kết nối vạn vật.

Đẩy mạnh hợp tác với cácTrường Đại học, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp đang nghiên cứu về các thiết bị, sản phẩm IoT, dữ liệu lớn, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu,… để triển khai cho tỉnh. Đặc biệt là triển khai có hiệu quả Chương trình hợp tác của UBND tỉnh với Trường ĐHQG TP.HCM, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông,Tập đoàn Viettel, Học viện kỹ thuật mật mã. Trong đó, ưu tiên thí điểm hoặc sử dụng các sản phẩm do các đối tác hợp tác xây dựng và phát triển trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, trong năm 2018,tỉnh đã triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên tại một số trường phổ thông ngay từ năm học 2017-2018; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành về giáo dục và đào tạo; đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá; phối hợp với VNPT Tây Ninh và Viettel Tây Ninh xây dựng riêng máy chủ và website trực tuyến để ứng dụng quản lý điểm, quản lý giáo viên và học sinh, sổ điểm điện tử, sổ liên lạc điện tử bằng phần mềm SMAS 3.0 của Tập toàn Viễn thông quân đội Viettel và Vnedu của VNPT Tây Ninh; đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phần cứng, phần mềm, giải pháp phòng chống xâm nhập bảo vệ hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông tin trong ngành giáo dục góp phần hiện đại hoá và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

 interImg.jpg

(Ảnh minh họa: Tài liệu tuyên truyền về ứng dụng Zalo trong thực hiện TTHC).

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, từng bước xây dựng và triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 nhằm thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh đã ký kết thoả thuận hợp tác với Khu Công nghệ Phần mềm – Đại học Quốc gia TP.HCM giai đoạn 2018-2022, trong đó tập trung xây dựng, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tỉnh đã tổ chức 02 khoá đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các đối tượng là cán bộ quản lý thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đang tiến hành điều tra, xác định hệ sinh thái khởi nghiệp; đang xây dựng Kế hoạch "Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2018-2025".

Tỉnh đang tiến hành tổ chức triển khai thực hiện dự án"Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học" cho Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiến bộ KH&CN Tây Ninh. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm nhằm đạt được công nhận theo đúng chuẩn mực ISO/IEC 17025:2005 cho lĩnh vực phân tích hóa lý mẫu nước, cơ lý mẫu gạch và hiệu chuẩn cân.

Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục, đào tạo nghề trong tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp sư phạm; phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức tham quan thực tế tại các phân xưởng, hệ thống dây chuyền sản xuất có sử dụng các thiết bị công nghệ, máy móc hiện đại để tích luỹ kiến thức, vận dụng vào thực tế; đầu tư kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị đào tạo nghề để phục vụ công tác giảng dạy, ứng dụng các thiết bị công nghệ hiện đại vào công tác giảng dạy, giúp học sinh/sinh viên sau khi ra trường có đủ kiến thức, kỹ năng, tay nghề để làm việc trong các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

Về đề xuất, kiến nghị

Hỗ trợ tổ chức đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ địa phương kết nối các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao ứng dụng các mô hình nông nghiệp tiên tiến, công nghệ cao trong nông nghiệp, công nghệ số trong phát triển nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh trên địa bàn.

Thành Chung

20/12/2018 4:00 CHĐã ban hành/PublishingImages/interImg.jpgCải cách hành chính, Ứng dụng công nghệ thông tin104Thành ChungNoTin loại 3
1 - 4Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.