Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin Tức Sự Kiện

 
Tin Tức Sự Kiện - Kinh tế
 
Phấn đấu bình quân giá trị sản phẩm thu hoạch trên diện tích đất trồng trọt áp dụng công nghệ cao đến năm 2020 đạt từ 200 triệu đồng/ha trở lên và đến năm 2030 đạt 300 triệu đồng/ha trở lên; tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 chiếm trên 30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện và đến năm 2030 đạt 50%... 
 
Theo Quyết định số 710 của Bộ Tài chính, từ ngày 1.5.2017, cơ quan thuế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức điện tử. 
 
Chiều 24.6, tại hội trường Hội Nông dân tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Tây Ninh tổ chức hội thi Nghiệp vụ giỏi tín dụng CSXH, với sự tham gia của 9 đội thi đến từ các huyện, thành phố. 
 
Tỉnh Tây Ninh triển khai kế hoạch thực hiện Đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó tập trung nghiên cứu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp 
 
Do giá cả sản phẩm đầu ra không ổn định nên vụ mùa 2016-2017, nông dân trong tỉnh đã chuyển gần 4.000 ha cao su, khoai mì và cây hoa màu khác sang hợp đồng trồng mía để có nguồn thu nhập tốt hơn. 
 
Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Ninh, kết thúc vụ chế biến 2016-2017, khối lượng mía đưa vào sản xuất đạt 1.412.926 tấn; lượng đường sản xuất đạt 171.850 tấn; chữ đường bình quân 9,04 CCS; tạp chất bình quân 3,4%. 
 
Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. 
 
Năm 2017, dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh là 6.700 tỷ đồng.  
 
Dự án được thực hiện trên diện tích 21 ha đất trồng mì của nông dân xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên. 
 
Sau hơn 1 năm di dời để thi công nâng cấp, từ ngày 27.4.2017, Trạm kiểm soát liên hợp Mộc Bài dời về vị trí cũ. 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnhNewKế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh
Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1336/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh.

​Việc thực hiện Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh. Thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất giữa các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan với các địa phương trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác tổ chức triển khai, chặt chẽ, đồng bộ, thông suốt.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2021; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu về lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được gia; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành tất cả nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

Nội dung kế hoạch tập trung tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tham gia góp ý để hoàn hiện hệ thống  văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đăng ký và thống kê hộ tích. Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đăng ký và thống kê hộ tịch. Cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, hiện đại hóa phương thức đăng ký và thống kê hộ tịch. Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng bổ trợ, thực hiện hiện hiệu quả công tác đăng ký, thống kê hộ tịch. Tăng cường công tác truyền thông về Chương trình hành động, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm trong đăng ký hộ tịch; nâng cao nhận thức của tổ chức cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế thực hiện việc cấp giấy chứng sinh, chứng tử, thu thập và cấp cấp dữ liệu sinh, tử. Thu thập, kiểm tra số liệu thống kê về hộ tịch, tổng hợp và công bố số liệu thống kê hộ tích công khai hàng năm theo quy định pháp luật về thống kế bảo đảm chính xác, đầy đủ kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và nhu cầu khai thác, sử dụng của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; nghiên cứu đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các chỉ tiêu trong lĩnh vực hộ tích đã được xác định trong Chương trình hành động.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngàng, UBND các huyện, thành phố tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

Các sở, ban, ngành chủ động tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia tại cơ quan, đơn vị mình. Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch. UBND các huyện xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch tại địa phương một các thiết thực, có hiệu quả. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

ĐN


28/06/2017 3:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh làm việc với ngành y tếNewUBND tỉnh làm việc với ngành y tế
Ngày 26/6/2017, tại Sở Y tế, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với ngành y tế.

​Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thanh tra tỉnh; Ban Giám đốc Sở Y tế, đại diện Lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc Sở Y tế và đại diện Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế.

lamviecsyt.JPG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì tại buổi làm việc.

Tại cuộc họp, đồng chí Hoa Công Hậu, Giám đốc Sở Y tế đã báo cáo tóm tắt hoạt động của ngành trong những tháng đầu năm 2017 và nêu những khó khăn, vướng mắc của ngành cũng như kiến nghị UBND tỉnh cho ý kiến giải quyết một số nội dung liên quan đến hoạt động của ngành. Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế cũng tham gia ý kiến liên quan đến: chế độ ưu đãi nghề đối với hộ lý, việc chi phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế trong thời gian được cử đi học, việc chậm quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế xuống cấp, …

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, trong những tháng đầu năm 2017, ngành y tế đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo được những chuyển biến tích cực trên một số mặt, đặc biệt đã khắc phục một bước trong việc xử lý những tồn đọng đã được UBND tỉnh chỉ đạo, những vướng mắc, bất cập của ngành từng bước được tháo gỡ, giải quyết. Tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, trách nhiệm của cán bộ từ lãnh đạo đến công chức, viên chức của ngành nhìn chung được nâng lên một bước. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, ngành y tế vẫn còn những hạn chế đó là: việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, dư lượng thuốc trừ sâu, hóa chất trong nông sản, thực phẩm, bún, bánh canh có hàn the, tynopal,… còn gây rất nhiều lo lắng cho nhân dân; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu, công tác quản lý chưa phát huy hiệu quả; tinh thần, thái độ phục vụ, y đức của một bộ phận y, bác sĩ đối với người bệnh vẫn còn bất cập, chưa hết lòng, hết tâm phục vụ, trong quá trình thực hiện nghiệp vụ còn gây dư luận bức xúc trong nhân dân, người bệnh; tỷ lệ BHYT toàn dân còn thấp;…

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu Ban Giám đốc Sở Y tế quan tâm rà soát, có giải pháp tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các cuộc họp trước đây. Nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho ý kiến xử lý; Tiếp tục quan tâm, củng cố, kiện toàn bộ máy của toàn ngành nhằm đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh; Phát động Phong trào xây dựng nếp sống văn minh, môi trường xanh - sạch - đẹp tại các bệnh viện, trung tâm và cơ sở y tế; Quan tâm đến lĩnh vực y tế dự phòng theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; Về các kiến nghị của ngành, giao Sở Y tế làm việc thống nhất với các sở, ngành có liên quan để giải quyết; nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến. Giao các ngành có liên quan sớm có ý kiến tham mưu, giải quyết theo thẩm quyền và hướng dẫn, tạo điều kiện để ngành y tế hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sở Y tế chủ động, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến.

                                      KGVX

28/06/2017 3:00 CHĐã ban hành
Hội thi “CLB Gia đình hạnh phúc, 5 không, 3 sạch” huyện Dương Minh ChâuNewHội thi “CLB Gia đình hạnh phúc, 5 không, 3 sạch” huyện Dương Minh Châu
Nhân kỷ niệm 16 năm ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001- 28.6.2017), Hội LHPN huyện Dương Minh Châu phối hợp cùng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện tổ chức Hội thi “CLB Gia đình hạnh phúc, 5 không, 3 sạch” năm 2017.

Có 55 thí sinh của 11 đội đại diện cho 11 xã, thị trấn trong huyện tham gia tranh tài qua 3 phần thi, gồm: kiến thức (mỗi thí sinh phải trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm do ban tổ chức quy định), ứng xử (mỗi đội cử ra một thí sinh bốc thăm câu hỏi tình huống và cùng nhau đưa ra ý kiến trả lời) và biểu diễn tiểu phẩm với thông điệp giáo dục, vận động người dân, cộng đồng cùng xây dựng “CLB gia đình hạnh phúc, 5 không, 3 sạch” dưới hình thức sân khấu hóa.

Hội thi “CLB Gia đình hạnh phúc, 5 không, 3 sạch” huyện Dương Minh Châu

Phần biểu diễn tiểu phẩm của đội xã Phước Ninh

Hội thi giúp cho cán bộ làm công tác văn hóa, phụ nữ cũng như hội viên nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và cách tổ chức thực hiện việc xây dựng “CLB Gia đình hạnh phúc, 5 không, 3 sạch”.

Kết quả, giải nhất hội thi thuộc về đội xã Truông Mít; giải nhì đội Bàu Năng; đồng giải ba được trao cho 2 đội Lộc Ninh và Suối Đá.

Dịp này, UBND huyện Dương Minh Châu cũng biểu dương, khen thưởng cho 11 gia đình văn hóa tiêu biểu ở địa phương.

Theo Báo Tây Ninh Online

28/06/2017 3:00 CHĐã ban hành
Châu Thành: Trao giải Hội thi “Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” NewChâu Thành: Trao giải Hội thi “Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Chiều 27.6, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành tổ chức trao giải Hội thi “Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Châu Thành: Trao giải Hội thi “Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Trao giải nhất và hai giải nhì cho các thí sinh

Hội thi được phát động từ ngày 8.5 đến 20.6.2017, với sự tham gia của 93 thí sinh ở các Công đoàn cơ sở trong huyện.

Theo đánh giá của ban giám khảo, chất lượng bài dự thi rất cao. Nhiều thí sinh còn bỏ công sức, thời gian để sưu tầm hình ảnh, bài viết về Bác Hồ qua sách, báo, Internet… đồng thời bám sát theo 5 nội dung ban tổ chức đặt ra, vì vậy các bài dự thi rất phong phú về hình ảnh và có chiều sâu.

Qua hơn 1 tháng phát động, kết quả, thí sinh Phạm Thị Phương Thảo (Công doàn cơ sở Kho bạc nhà nước chi nhánh huyện Châu Thành) đạt giải nhất. Hai giải nhì được trao cho các thí sinh Nguyễn Thị Trúc Linh (Công đoàn cơ sở Đài Truyền thanh Châu Thành) và Huỳnh Thị Cẩm Vân (Công đoàn cơ sở Trường tiểu học Thành Bắc, xã Thành Long).

Tại lễ trao giải, các đại biểu còn được xem phim tài liệu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Báo Tây Ninh Online

28/06/2017 3:00 CHĐã ban hành
Diễn tập PCCC tại Công ty cổ phần Trường HảiNewDiễn tập PCCC tại Công ty cổ phần Trường Hải
Ngày 26.6, Công ty cổ phần Trường Hải (khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy.

Diễn tập PCCC tại Công ty cổ phần Trường Hải

Diễn tập PCCC tại Công ty Trường Hải.

Tình huống giả định, xảy ra cháy tại phòng sơn xe ôtô thuộc tầng hầm của tòa nhà. Nhân viên làm việc phát hiện cháy đã báo động cho mọi người. Lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) cơ sở nhanh chóng hướng dẫn mọi người thoát ra khỏi tòa nhà, đồng thời sử dụng các phương tiện tại chỗ triển khai chữa cháy, nhưng không hiệu quả nên yêu cầu lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp ứng cứu.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn (PCCC-CHCN) Công an Tây Ninh huy động 7 xe chữa cháy, 1 xe thang chữa cháy cùng 54 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Chỉ ít phút, đám cháy đã được dập tắt. Khu vực cháy và các khu vực xung quanh tiếp tục được phun nước làm mát.

Diễn tập PCCC tại Công ty cổ phần Trường Hải

Đưa người bị nạn ra khỏi khu vực cháy.

Trong cuộc diễn tập, các đội viên PCCC cơ sở của Công ty Trường Hải đã phối hợp nhịp nhàng với lực lượng chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn về người, tài sản và phương tiện.

Đây là hoạt động giúp người đứng đầu cơ sở và lực lượng PCCC tại chỗ nắm rõ kỹ thuật khi chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở theo phương châm “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”; đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm về an toàn phòng chống cháy nổ cho cán bộ, nhân viên trong toàn công ty.

Theo Báo Tây Ninh Online

28/06/2017 3:00 CHĐã ban hành
ĐBQH tiếp xúc cử tri Tây Ninh sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIVNewĐBQH tiếp xúc cử tri Tây Ninh sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV
Ngày 27.6.2017, các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh gồm ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy và ông Huỳnh Thanh Phương- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc với trên 200 cử tri của huyện Tân Châu sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

ĐBQH tiếp xúc cử tri Tây Ninh sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV

Ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Tân Châu.

Đại biểu Huỳnh Thanh Phương đã thông báo đến cử tri Tân Châu kết quả kỳ họp Quốc hội; thông báo kết quả trả lời của các bộ, ngành Trung ương và của UBND đối với những ý kiến của cử tri ở các kỳ tiếp xúc trước.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Tân Châu đề nghị các ngành chức năng sớm có biện pháp mạnh hơn để xử lý, ngăn chặn tình trạng thanh niên sử dụng ma tuý; cần nâng cao trợ cấp cho những người làm công tác ở các chi, tổ hội cơ sở…

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo địa phương và các đại biểu Quốc hội đã chia sẻ, giải trình một số thắc mắc mà cử tri đề cập, đồng thời ghi nhận các ý kiến còn lại để tổng hợp, chuyển đến Quốc hội xem xét, giải quyết.

* Tại hội trường Huyện ủy Châu Thành, các ĐBQH Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Mạnh Tiến- Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội và Trịnh Ngọc Phương- Bí thư Huyện ủy Tân Biên đã có buổi tiếp xúc gần 200 cử tri huyện Châu Thành.

Thay mặt cho đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, đại biểu Trịnh Ngọc Phương báo cáo đến cử tri kết quả  kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV và kết quả trả lời của một số cơ quan, bộ, ngành trung ương và địa phương đối với những kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc kỳ trước.

ĐBQH tiếp xúc cử tri Tây Ninh sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV

Cử tri Châu Thành phát biểu ý kiến.

Theo đó, tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để xem xét, thảo luận, thông qua 12 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật. Việc thông qua các luật đã cơ bản hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp theo tinh thần Hiến pháp 2013.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Châu Thành bày tỏ băn khoăn về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đổi mô hình từ biên chế qua hợp đồng; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay; việc gây ô nhiễm môi trường của công ty chất thải rắn trên địa bàn xã Hòa Hội; mía là cây trồng chủ lực của tỉnh, cử tri đề nghị ngành Nông nghiệp nên có những biện pháp, chính sách hỗ trợ cho người dân; việc đổi giấy CMND 9 số sang 12 số gây phiền hà cho người dân khi thực hiện các giao dịch khác…

* Chiều cùng ngày, các ĐBQH: Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Mạnh Tiến- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Trịnh Ngọc Phương- Bí thư Huyện ủy Tân Biên đã gặp gỡ với cử tri huyện Bến Cầu.

ĐBQH tiếp xúc cử tri Tây Ninh sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV

 Các ĐBQH tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Bến Cầu.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Bến Cầu kiến nghị đến các ĐBQH một số vấn đề: Cần tăng nặng hình phạt đối với đối tượng hiếp dâm trẻ em; xử phạt nặng đơn vị sản xuất phân bón giả; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay làm người tiêu dùng rất lo lắng; xử lý nghiêm vụ phá rừng ở Phú Yên làm khu du lịch khi chưa được duyệt; bồi thường thoả đáng cho ngư dân Bình Định trong vụ bán tàu vỏ thép “dỏm”; hiện nay, huyện Bến Cầu còn 2 trường hợp là phụ nữ lớn tuổi (80-90 tuổi) bị địch bắt tù đày năm 1972, đã làm hồ sơ từ lâu nhưng đến nay chưa được giải quyết chính sách người có công; đường 786 huyện Bến Cầu còn một số hộ dân chưa được bồi thường thỏa đáng; Nhà nước cần phát huy mô hình liên kết 4 nhà thực chất để nông dân không bị thiệt thòi, an tâm sản xuất.

Theo Báo Tây Ninh Online

28/06/2017 3:00 CHĐã ban hành
Đoàn Kiểm tra 473 của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây NinhNewĐoàn Kiểm tra 473 của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh
Hôm 26.6, Đoàn Kiểm tra 473 của Ban Bí thư do Uỷ viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân Vận Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường Vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang cùng các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh đã tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn, ông Vũ Khắc Hùng- Uỷ viên Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương đã công bố Quyết định 473 QĐNS/TW ngày 21.3.2017 của Ban Bí thư về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2017.

Đoàn Kiểm tra 473 của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh
Bà Trương Thị Mai- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã thông báo kế hoạch, quy trình và nội dung kiểm tra đối với Tây Ninh. 

Bà Trương Thị Mai cho biết, việc kiểm tra lần này là công tác thường xuyên nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà Trương Thị Mai yêu cầu Đoàn kiểm tra và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh triển khai công tác kiểm tra đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu của Ban Bí thư và thực hiện đúng theo tinh thần Quyết định 473. Đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh phối hợp tốt với Đoàn kiểm tra, xây dựng và cung cấp cho đoàn các báo cáo về tình hình thực hiện theo các nội dung sẽ được kiểm tra.

Ngoài ra, đoàn cũng sẽ kiểm tra thực tế ở một số địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Đoàn Kiểm tra 473 của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh
Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cũng đề nghị, đối với Dự thảo kết luận kiểm tra, báo cáo với Trung ương cần nêu những mặt được, những kết quả nổi bật trong hoạt động; tập trung vào việc phân tích, đánh giá những mặt còn hạn chế, yếu kém, những vấn đề mới phát sinh và nêu kiến nghị, giải pháp xử lý, tháo gỡ bảo đảm phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Dự kiến thời gian kết thúc kiểm tra vào tháng 10 năm 2017.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang đã báo cáo với đoàn kiểm tra về tình hình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Tây Ninh thời gian qua; đồng thời khẳng định với đoàn, sẽ cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện đúng theo nội dung, kế hoạch của Đoàn kiểm tra đối với Tây Ninh; phối hợp tốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kiểm tra, đảm bảo cho đợt kiểm tra đạt chất lượng.

Sau buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh, Đoàn đã cùng với lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đến thăm và thắp hương tại Khu Di tích lịch sử Ban Dân vận Trung ương Cục miền Nam tại xã Tân Lập huyện Tân Biên. Tại đây, bà Trương Thị Mai- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên khu di tích.

Theo Báo Tây Ninh Online

28/06/2017 3:00 CHĐã ban hành
ĐBQH tiếp xúc cử tri Tây Ninh sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIVNewĐBQH tiếp xúc cử tri Tây Ninh sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV
Ngày 28/6/2017, tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Tây Ninh gồm ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh và ông Huỳnh Thanh Phương-Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, ông Trịnh Ngọc Phương- Bí thư Huyện ủy Tân Biên, đại tá Hoàng Đình Chung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc với trên 250 cử tri là đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh; các doanh nghiệp; các chức sắc tôn giáo, dân tộc… sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

​Thay mặt cho đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh, đại biểu Huỳnh Thanh Phương báo cáo đến cử tri kết quả  kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV. Theo đó, tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã thông qua 12 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật.

bthut;_n.jpg

Ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị đến đoàn ĐBQH một số vấn đề liên quan định hướng thông tin báo chí; quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong; vấn đề an toàn thực phẩm; sử dụng phân bón giả, kém chất lượng; xử lý nợ Bảo hiểm xã hội; chính sách đối với các doanh nghiệp…

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Trần Lưu Quang đã trả lời kiến nghị của cử tri thông qua việc cung cấp những thông tin và câu chuyện liên quan, qua đó tháo gỡ thắc mắc các vấn đề cử tri quan tâm.

MN

28/06/2017 3:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh thành lập Tổ Chỉ đạo tổ chức thi công dự án  Nâng cấp, cải tạo và ngầm hóa đường 30/4 và dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bình Dương (đường Điện Biên Phủ) - giai đoạn hoàn chỉnhNewUBND tỉnh thành lập Tổ Chỉ đạo tổ chức thi công dự án  Nâng cấp, cải tạo và ngầm hóa đường 30/4 và dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bình Dương (đường Điện Biên Phủ) - giai đoạn hoàn chỉnh
Ngày 21/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1358/QĐ-UBND thành lập Tổ Chỉ đạo tổ chức thi công dự án Nâng cấp, cải tạo và ngầm hóa đường 30/4 và dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bình Dương (đường Điện Biên Phủ) - giai đoạn hoàn chỉnh.

​Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thắng là Tổ trưởng; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Tấn Tài là Tổ phó và 05 thành viên còn lại gồm Lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Sở Tài nguyên và Môi Trường ; Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh.

Tổ Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện và giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai dự án theo đúng quy định. Tổ chức thẩm định Kế hoạch về tiến độ thi công, biện pháp thi công và chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện đảm bảo tiến độ thi công theo đúng kế hoạch đề ra; đảm bảo chất lượng công trình, tiết kiệm chi phí đầu tư để dự án mang lại hiệu quả cao; biện pháp thi công đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động kinh doanh của nhân dân hai bên tuyến, tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật phối hợp thực hiện ngầm hóa đồng bộ, đảm bảo cung cấp dịch vụ cho nhân dân liên tục, không gián đoạn. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền liên quan đến dự án đường 30/4 và đường Điện Biên Phủ.

Hoàng Mai

28/06/2017 11:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh Tây NinhNewUBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh Tây Ninh
Nhằm giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công trên địa bàn tỉnh, ngày 21/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1357/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh Tây Ninh.

​Theo đó, Ban Chỉ đạo có 13 Thành viên, trong đó có 06 Thành viên là Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, 06 Thành viên còn lại là Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. Trưởng ban là ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; hai Phó Trưởng ban là bà Võ Thanh Thủy - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Đại tá Hoàng Đình Chung - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xác nhận người có công theo đúng quy định tại Quyết định số 408/QĐ- LĐTBXH ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự phân công của Trưởng ban. Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, được sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

                                      KGVX

28/06/2017 11:00 SAĐã ban hành
Hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017NewHưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017
Ngày 23/6/2017, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2766/VP-KGVX truyền đạt ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo nội dung Công văn số 3294/BYT-MT ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Y tế triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017.

​Chủ đề Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 02/7/2017 là: “Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng Nông thôn mới”.

Theo Công văn số 3294/BYT-MT, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị có liên quan phát động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 02/7/2017.

Các hoạt động cụ thể như: Tổ chức mít tinh phát động cộng đồng thường xuyên rửa tay với xà phòng, xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Triển khai các hoạt động truyền thông tại cộng đồng tập trung vào các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh lây qua đường tiêu hóa, hô hấp.... trong đó chú trọng đến việc thường xuyên rửa tay với xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu với chủ đề “Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng Nông thôn mới” tại nơi công cộng, tuyến đường chính, trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại.

Tại trường học, tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông tại trường học về rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh, bảo quản và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động đoàn, đội và các phong trào khác. Tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh trường học, nơi công cộng để giáo dục, nâng cao trách nhiệm của các em học sinh, giáo viên trong phòng chống dịch, bệnh.

Cung cấp thông tin và đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các khuyến cáo phòng chống dịch, bệnh lây qua đường tiêu hóa, đường hô hấp, bảo đảm an toàn thực phẩm; đặc biệt xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh, biện pháp thường xuyên rửa tay với xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

                                      KGVX


28/06/2017 11:00 SAĐã ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh Tây Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổiNewBộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh Tây Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 940/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2017 về công nhận tỉnh Tây Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi tính đến thời điểm tháng 12 năm 2016.

pckk.JPG

Lễ ký kết kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giữa ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với Bộ Giáo dục và Đào tạo diễn ra vào tháng 3 năm 2017


Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 940/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2017 về công nhận tỉnh Tây Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi tính đến thời điểm tháng 12 năm 2016.

Toàn tỉnh có 09/09 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; với 95/95 đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; 09/09 đơn vị cấp huyện đảm bảo đủ giáo viên dạy lớp 5 tuổi theo quy định.

Theo Quyết định công nhận, trẻ 5 tuổi huy động đến lớp là 15.248/15.337, đạt tỷ lệ 99,4%; trẻ 5 tuổi học 02 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non đạt tỷ lệ 100%; trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt tỷ lệ 98,8%; trẻ mẫu giáo 5 tuổi dân tộc thiểu số ra lớp là 281/281 trẻ, đạt tỷ lệ 100%; có 748/748 giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định, đạt tỷ lệ 100%; có 479/479 lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu theo quy định (tỷ lệ 100%); số lượng phòng học kiên cố nhiều, đạt tỷ lệ 83,09%; có 132/132 (tỷ lệ 100%) trường có môi trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp,  an toàn, có sân chơi, đồ chơi ngoài trời; có 102 trường, nhóm, lớp có bếp ăn phục vụ công tác bán trú.

Ngoài ra, kết quả công nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn đánh giá cao việc huy động trẻ 5 tuổi đến trường lớp tăng hàng năm của tỉnh từ 93,2% năm học 2011-2012 lên 99,4% trong năm học 2015-2016.


                                 KGVX


28/06/2017 11:00 SAĐã ban hành
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) NewBan Thường vụ Tỉnh uỷ: Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).

​Với mục đích, giúp cấp uỷ nâng cao nhận thức, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII). Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết sát với tình hình địa phương, đơn vị. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ các cấp, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết phải bảo đảm các quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn, được thảo luận và quyết định tại hội nghị phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị và có tính khả thi cao.

Nội dung học tập sẽ tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản, mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) bao gồm các Nghị quyết: Nghị quyết số 10, 11, 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Về đối tượng và phương thức học tập, quán triệt, đối với cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương (ở những nơi có điều kiện) được tổ chức học tập bằng hình thức trực tuyến qua đầu mối Ban Tuyên giáo Trung ương. Đối với cán bộ, đảng viên cơ sở, nơi có điều kiện thì tổ chức học tập các nghị quyết nêu trên thông qua kết nối trực tuyến với điểm cầu của Trung ương cho cán bộ, đảng viên ở cấp mình. Nơi không có điều kiện trực tuyến thì bí thư cấp uỷ sẽ tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết theo quy định.

Cán bộ, đảng viên tham gia lớp học tập, quán triệt nghị quyết do cấp uỷ đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng giao các cấp uỷ, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và sát với thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

Đối với cá nhân, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Tố Tuấn

28/06/2017 11:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch thi tuyển công chức năm 2017NewUBND tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch thi tuyển công chức năm 2017
Ngày 26/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1399/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2017, với các nội dung chính như sau:

​Đối tượng, điều kiện dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008.

Số lượng cần tuyển dụng: 225 chỉ tiêu, trong đó: Khối cơ quan hành chính nhà nước: 125 chỉ tiêu; khối Đảng, đoàn thể: 100 chỉ tiêu.

Các ngành chuyên môn cần tuyển dụng: Trình độ Đại học trở lên các ngành: Luật; Quản trị kinh doanh; Tài chính; Tài chính công; Tài chính – Kế toán; Kế toán; Kế toán kiểm toán; Kiểm toán tài chính; Giá; Kinh tế; Kinh tế kỹ thuật; Kinh tế - Luật; Du lịch; Luật; Luật dân sự; Hành chính; Hành chính văn thư; Quản trị văn phòng; Quản lý môi trường; Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật; Điện - điện tử; Điện khí hóa cung cấp điện; Điện tử Quản lý tài nguyên rừng; Tài nguyên môi trường; Quản lý; Quản lý công; Công nghệ thực phẩm; Chăn nuôi; Thú y; Trồng trọt; Bảo vệ thực vật; Nông học; Thủy lợi; Quản trị nhân lực; Xây dựng; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ sư cầu đường; Xây dựng cầu đường; Thủy nông cải tạo đất; Công nghệ sinh học; Công nghệ thông tin; Công tác xã hội; Xã hội học; Báo chí; Kỹ thuật đô thị; Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm; Quản lý đất đai; Lao động; Xã hội; Xã hội học; Công tác xã hội; Văn hóa; Quản lý văn hóa; Thể dục thể thao; Thanh tra kiểm tra; Quản lý thị trường bất động sản; Quản lý nhà nước; Tổ chức và quản lý nhân sự; Y đa khoa. Trình độ Cao đẳng các ngành: Quản trị văn phòng; Hành chính văn phòng; Văn thư lưu trữ.

Về nội dung thi:

Môn kiến thức chung

- Chuyên đề 1: Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam.

- Chuyên đề 2: Luật Cán bộ, công chức và văn bản hướng dẫn.

- Chuyên đề 3: Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, viên chức.

- Chuyên đề 4: Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Chuyên đề 5: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 - Chuyên đề 6: Đạo đức công chức.

 - Chuyên đề 7: Văn bản và quản lý văn bản hành chính trong hệ thống chính trị.

 - Chuyên đề 8: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Môn nghiệp vụ chuyên ngành Khối nhà nước

- Chuyên đề 1: Quản lý nhà nước về kinh tế.

- Chuyên đề 2: Quản lý nhà nước về các vấn đề văn hóa, xã hội.

- Chuyên đề 3: Quản lý nhà nước về giáo dục, y tế.

- Chuyên đề 4: Quản lý nhà nước về những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến khoa học, công nghệ, môi trường.

- Chuyên đề 5: Quản lý nhà nước về hành chính - tư pháp.

- Chuyên đề 6: Tin học chuyên ngành về quản lý nhà nước.

- Chuyên đề 7: Ngoại ngữ chuyên ngành quản lý nhà nước.

 Riêng Khối Đảng, đoàn thể: Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành do Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, đề xuất.

Môn ngoại ngữ: Kiến thức trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam đối với ngạch chuyên viên và tương đương; trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam đối với ngạch cán sự và tương đương.

Môn tin học: Kiến thức trình độ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng Internet.

* Thời gian, địa điểm phát hành, nhận hồ sơ và tổ chức thi

- Thông báo trên Báo Tây Ninh và Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh: Từ ngày 27/6/2017 đến ngày 29/6/2017.

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 29/6/2017 đến ngày 29/7/2017 tại Sở Nội vụ (số 08 đường Trần Quốc Toản, phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

- Thời gian ôn tập và thi tuyển: Dự kiến trong tháng 8/2017 (sẽ có thông báo cụ thể).

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thi tuyển công chức và Ban giám sát việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2017; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2017 theo nội dung kế hoạch và đúng quy định của pháp luật.

Xem chi tiết Quyết định 1399/QĐ-UBND tại đây!1. quyet dinh phe duyet thi tuyen cong chuc nam 2017.PDF

    NC

27/06/2017 3:00 CHĐã ban hành
Xuất bản sách về truyền thống cách mạng của 4 xã Anh hùng LLVT nhân dân ở huyện Dương Minh ChâuNewXuất bản sách về truyền thống cách mạng của 4 xã Anh hùng LLVT nhân dân ở huyện Dương Minh Châu
Sau gần 5 năm thực hiện, đến nay, Đề tài sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn truyền thống cách mạng của 4 xã Bến Củi, Phước Ninh, Lộc Ninh và Suối Đá giai đoạn 1945-1975 đã hoàn tất.

Sau khi Hội đồng Khoa học thẩm định, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Dương Minh Châu đã nghiệm thu và cho chủ trương in ấn, xuất bản, phát hành.

Xuất bản sách về truyền thống cách mạng của 4 xã Anh hùng LLVT nhân dân ở huyện Dương Minh Châu

Trang bìa 4 cuốn sách về truyền thống cách mạng của 4 xã ở huyện Dương Minh Châu.

Từng cuốn sách được bố cục thành các phần: Giới thiệu về địa danh, lịch sử hình thành, dân cư, truyền thống văn hóa; truyền thống cách mạng được chia ra từng giai đoạn lịch sử như công cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), kháng chiến chống Mỹ (1955-1975)…

Mỗi cuốn sách là nguồn tư liệu quý giá, phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Sách in khá đẹp, khổ 14x20cm, dày 120 trang, số lượng mỗi bản 500 cuốn do Công ty Hà Phương thiết kế và in ấn tại Công ty TNHH MTV ITAXA thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả biên soạn từng cuốn sách do 4 văn nghệ sĩ là hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh thực hiện.

Ông Lục Quốc Hiệp- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Dương Minh Châu cho biết, huyện sẽ tổ chức giới thiệu và phát hành rộng rãi 4 tác phẩm trên vào đầu tháng 7.2017.

Theo Báo Tây Ninh Online

27/06/2017 3:00 CHĐã ban hành
Liên hoan gia đình văn hoá tiêu biểu NewLiên hoan gia đình văn hoá tiêu biểu
Sáng 27.6, UBND huyện Hoà Thành tổ chức Liên hoan gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2017.

Liên hoan gia đình văn hoá tiêu biểu

Tuyên dương các gia đình văn hoá tiêu biểu.

Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28.6, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của gia đình và công tác gia đình.

6 tháng đầu năm 2017, thực hiện công tác gia đình, UBND huyện Hoà Thành đã có nhiều hoạt động thiết thực, như tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Quốc tế hạnh phúc, ngày gia đình Việt Nam; về Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... bằng nhiều hình thức phong phú, thu hút hơn 36.000 lượt người tham dự.

Các mô hình phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện được duy trì, triển khai có hiệu quả như, CLB, nhóm phòng chống bạo lực gia đình; CLB gia đình phát triển bền vững; các tổ hòa giải...

Tại liên hoan, các đại biểu cũng đã tham gia giao lưu với các gia đình văn hóa tiêu biểu; nghe những chia sẻ từ các gia đình về cách chăm sóc, nuôi dạy con tốt; kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc.

Dịp này, UBND huyện Hoà Thành đã khen thưởng cho 78 gia đình và 8 ấp/khu phố văn hoá tiêu biểu.

* Cùng ngày, tại Tân Châu cũng đã diễn ra Liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2017 do UBND huyện tổ chức. Đến dự có ông Lê Hồng Tăng- Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Thành- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện.

Liên hoan gia đình văn hoá tiêu biểu

Trao giấy khen cho các gia đình văn hoá tiêu biểu.

Năm 2016, toàn huyện Tân Châu có 27.253 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 83,04% số hộ đăng ký.

Trong 3 năm (từ 2014-2017), toàn huyện có 59 gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc được UBND huyện tặng giấy khen; 8 gia đình được UBND tỉnh tặng bằng khen và có 1 gia đình được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp tiêu biểu trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới.

Tại liên hoan, UBND huyện Tân Châu đã khen thưởng cho 28 gia đình văn hóa tiêu biểu.

Theo Báo Tây Ninh Online


27/06/2017 3:00 CHĐã ban hành
Giao ban khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hộiNewGiao ban khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội
Chiều 26.6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm 2017. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân chủ trì hội nghị.

Hội nghị cũng cho ý kiến về dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình 6 tháng đầu năm 2017; Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Giao ban khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá; đầu tư phát triển tăng 7% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 54% so với Nghị quyết.

Môi trường đầu tư tiếp tục được quan tâm cải thiện, một số dự án lớn đã đi vào hoạt động, số doanh nghiệp giải thể giảm 87% so cùng kỳ. Tỉnh đã thành lập các tổ công tác thực hiện chương trình đột phá của tỉnh, nhất là tập trung tổ chức thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với cơ cấu lại nông nghiệp và triển khai thực hiện chuỗi giá trị nông nghiệp.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được thực hiện, đáp ứng cơ bản đời sống tinh thần của nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác nội chính, xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm 2017, tuy đạt được những kết quả tích cực nhưng vẫn còn một số hạn chế. Tình hình thu ngân sách đạt trên 50%, tuy nhiên, nhiều huyện chỉ đạt 47% so với dự toán, chỉ có huyện Bến Cầu, Trảng Bàng và TP. Tây Ninh đạt trên 50%.

Bên cạnh đó, việc thực hiện và giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt thấp, trong đó các dự án mới giải ngân còn chậm, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ các Chương trình mục tiêu quốc gia và vốn ODA chưa giải ngân. Qua đánh giá tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2016, vẫn còn 7 tổ chức cơ sở đảng yếu kém; công tác phát triển đảng viên giảm 19% so cùng kỳ…

Giao ban khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

Ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Xuân- Bí thư Huyện ủy Tân Châu cho rằng, trong công tác xây dựng Đảng, công tác thi đua khen thưởng hay kết nạp đảng viên mới dường như được chú trọng và hoan nghênh nhiều hơn là công tác xử lý vi phạm khuyết điểm và kỷ luật đối với đảng viên, trong khi đó thì hai việc này đều quan trọng như nhau. Một trong những nguyên nhân là khi xét thi đua, nếu kết nạp thêm đảng viên thì được cộng điểm nhưng kỷ luật đảng thì bị trừ điểm, do đó, các tổ chức cũng cảm thấy hơi e ngại khi tiến hành công tác kiểm điểm, kỷ luật trong đảng. Theo ông Xuân, điều này về lâu dài sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng cũng như uy tín của Đảng đối với quần chúng.

Liên quan đến tình trạng ngập sau cơn mưa trên địa bàn huyện Hòa Thành, đại diện Huyện ủy Hòa Thành cho biết, năm nay, tình hình ngập nước ở huyện Hòa Thành có thể giống như năm trước. Mặc dù huyện đã đầu tư ngân sách khá lớn (trên 10 tỷ đồng) vào việc thi công các hệ thống thoát nước nhưng vẫn không giải quyết được vì có những công trình còn đang làm dang dở…

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân cho biết, Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Về công tác xây dựng Đảng, ông Tân đề nghị các địa phương có tỷ lệ chưa cao cần lưu ý, tích cực xây dựng nguồn và có nhiều biện pháp. Hiện nay, tỷ lệ xin ra khỏi Đảng cũng khá nhiều, do đó, các Đảng bộ cần quan tâm vừa phát triển Đảng, vừa giữ được đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị, các đơn vị, địa phương quan tâm đến công tác tôn giáo, dân tộc; rà soát, kiểm tra lại chương trình công tác địa phương, đơn vị và cần có kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện công tác trong 6 tháng cuối năm, đảm bảo đến cuối năm hoàn thành được Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của các Đảng bộ, Huyện ủy, Thành ủy, đặc biệt là hoàn thành chỉ tiêu các đơn vị đã đề ra trong năm 2017…

Theo Báo Tây Ninh Online

27/06/2017 3:00 CHĐã ban hành
Khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Tây Ninh, khoá XI NewKhai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Tây Ninh, khoá XI
Sáng 27.6, Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh khai mạc kỳ họp thứ 4 Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự phiên khai mạc có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh Trần Hữu Hậu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Thành Từ Dũ cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và 32/33 đại biểu HĐND Thành phố.

Khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Tây Ninh, khoá XI
Chủ tịch HĐND Thành phố Tây Ninh, ông Thành Từ Dũ phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo nội dung chương trình, tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ nghe UBND Thành phố trình bày các báo cáo về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016...

HĐND thành phố trình bày báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của HĐND thành phố và 2 Ban HĐND thành phố; báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2016; báo cáo về phương án sử dụng tăng thu tiền sử dụng đất và kết dư ngân sách thành phố năm 2016; Tờ trình bổ sung nội dung giám sát chuyên đề năm 2017 của HĐND thành phố; Tờ trình dự kiến Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND Thành phố và thông qua báo cáo thẩm tra nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết trình của 2 Ban HĐND thành phố.

Các báo cáo kết quả hoạt động của MTTQ, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố cũng sẽ được các đơn vị liên quan trình bày tại kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Thành Từ Dũ- Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: 6 tháng đầu năm 2017 giá cả sản xuất trên địa bàn thành phố đạt 4.668 tỷ đồng tăng 5,78% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt 187,644 tỷ đồng, đạt 50,61% so với dự toán tỉnh và thành phố giao, tăng 14,26% so với cùng kỳ.

Khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Tây Ninh, khoá XI

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; công tác quốc phòng và quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn chung tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2017 của thành phố về cơ bản vẫn còn nhiều khó khăn: tiến độ giải ngân một số nguồn vốn còn chậm; diễn biến tình hình tội phạm còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch; tình trạng ngập úng cục bộ tại một số điểm trên địa bàn thành phố chưa được xử lý dứt điểm; tai nạn giao thông đường bộ tăng so cùng kỳ năm 2016.

Chủ tịch HĐND thành phố Thành Từ Dũ đề nghị các đại biểu HĐND nâng cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tham gia đầy đủ các phiên họp và dành thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, trên cơ sở điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị mình mà tích cực tham gia bổ sung hoàn chỉnh các nội dung báo cáo, tờ trình tại kỳ họp; tập trung thảo luận nêu rõ nguyên nhân và đề xuất những giải pháp tích cực, từ đó tạo quyết tâm chính trị cao hơn để vượt qua khó khăn, thách thức nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017.

Theo Báo Tây Ninh Online

27/06/2017 3:00 CHĐã ban hành
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Gò DầuNewĐại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Gò Dầu
Chiều 26.6, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh gồm ông Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, ông Nguyễn Mạnh Tiến- Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội khóa XIV, ông Trịnh Ngọc Phương- Bí thư Huyện ủy Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với hơn 400 cử tri huyện Gò Dầu.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Gò Dầu

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri huyện Gò Dầu

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Trịnh Ngọc Phương đã báo cáo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021; báo cáo kết quả trả lời của một số cơ quan bộ, ngành trung ương và địa phương đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước.

Trong cuộc tiếp xúc lần này, cử tri huyện Gò Dầu có một số ý kiến gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội như, bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám bệnh còn phải mua thuốc ngoài danh mục thuốc BHYT cấp quá nhiều; có hướng dẫn cụ thể về việc cấp lại các bằng khen bị hư hỏng, hay bị mất cho gia đình chính sách; hiện nay có quá nhiều loại quỹ phải thu, điều này gây bức xúc trong người dân.

Cử tri huyện Gò Dầu cũng kiến nghị, cần có trang thông tin điện tử chung cho nông dân trên toàn quốc, để họ có thể trao đổi thông tin về tình hình cung cầu hàng nông sản, tránh tình trạng cung vượt cầu như trong thời gian qua; cần có chính sách hỗ trợ thêm cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã...

Đại diện lãnh đạo huyện Gò Dầu và đại biểu Quốc hội đã trả lời một số ý kiến của cử tri ngay tại buổi tiếp xúc, đồng thời ghi nhận những ý kiến còn lại chuyển đến các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Theo Báo Tây Ninh Online

27/06/2017 3:00 CHĐã ban hành
Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2017NewBan Thường vụ Tỉnh ủy: Giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2017
Ngày 26/6/2017, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân chủ trì Hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố bằng hình thức trực tuyến về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác nội chính; xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu  năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

DSC_6437.JPG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân phát biểu kết luận Hội nghị.

Tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất nông - lâm thuỷ sản, công nghiệp, dịch vụ; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá. Đầu tư phát triển đạt 9.145 tỷ đồng, bằng 32,1% GRDP, tăng 7% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 3.625,23 tỷ đồng, đạt 54,1% so với Nghị quyết. Tỉnh đã thành lập các nhóm công tác thực hiện các giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2017 - 2021 về phát triển du lịch, về lĩnh vực nông nghiệp, về nguồn nhân lực, về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được thực hiện, đáp ứng cơ bản nhu cầu về tinh thần của nhân dân.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác quân sự quốc phòng địa phương, thế trận quốc phòng toàn dân tiếp tục được củng cố. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm luôn được quan tâm trong điều tra, phá án, làm rõ. Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được quan tâm, củng cố bằng việc thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng…

  Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân yêu cầu các cấp ủy rà soát Nghị quyết của Tỉnh ủy, của cấp mình năm 2017 để chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Quan tâm công tác thu ngân sách trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tôn giáo, dân tộc. Tăng cường và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 đã đề ra….

Tố Tuấn

27/06/2017 2:00 CHĐã ban hành
UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Thăm, chúc mừng lễ Roya Ramadan của đồng bào dân tộc ChămNewUB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Thăm, chúc mừng lễ Roya Ramadan của đồng bào dân tộc Chăm
Nhân dịp lễ Roya Ramadan năm 2017 của đồng bào dân tộc Chăm, ngày 26.6, UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng đồng bào dân tộc Chăm ở phường I, TP.Tây Ninh.

UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Thăm, chúc mừng lễ Roya Ramadan của đồng bào dân tộc Chăm

Đại diện UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh tặng quà cho đại diện Thánh đường Hồi giáo Islam phường I.

Tại Thánh đường Hồi giáo phường I, đại diện UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh cùng các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo TP.Tây Ninh đã trao tặng ngiều phần quà cho đồng bào Chăm.

Thay mặt Ban quản trị Thánh đường Hồi giáo Islam Phường I, Giáo cả Chàm Sá bày tỏ lòng biết ơn chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành đến thăm, chúc mừng lễ Roya Ramadan. Theo ông Chàm Sá, tháng Ramadan là tháng tốt lành nhất, những người lớn tuổi nhịn chay một tháng để tu sửa tâm tính. Nhờ nhịn chay, con người sáng suốt minh mẫn, biết thương yêu, tha thứ cho nhau.

Ông Chàm Sá cho biết thêm, những năm qua đồng bào dân tộc Chăm luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương về vật chất cũng như tinh thần, tạo điều kiện cho con em đi học, kể cả học nước ngoài để nâng cao trình độ học vấn, mở lớp bồi dưỡng giáo lý cho con em dân tộc Chăm; thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà, siết chặt tình đoàn kết.

Đáp lại sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng bào dân tộc Chăm ở đây cố gắng lao động, học tập, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời, đẹp đạo.

Theo Báo Tây Ninh Online

27/06/2017 11:00 SAĐã ban hành
Lãnh đạo tỉnh dự Lễ xả chay Roya Ramadan của đồng bào dân tộc ChămNewLãnh đạo tỉnh dự Lễ xả chay Roya Ramadan của đồng bào dân tộc Chăm
Sáng 26.6, ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn cán bộ tỉnh đến dự Lễ xả chay và tặng quà cho đồng bào dân tộc Chăm ở ấp Chăm, xã Suối Dây, huyện Tân Châu.

Lãnh đạo tỉnh dự Lễ xả chay Roya Ramadan của đồng bào dân tộc Chăm

Ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà, chúc mừng đồng bào dân tộc Chăm xã Suối Dây.

Tại buổi lễ, Cả chùa Thánh đường Chăm báo cáo về tình hình đời sống, phong tục tập quán, lao động sản xuất của đồng bào dân tộc Chăm tại địa phương; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn  Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Chăm có việc làm, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân tộc ở địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong rằng Ban đại diện, Cả chùa và đồng bào dân tộc Chăm tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai ở khu dân cư; hăng hái tham gia lao động sản xuất, cần kiệm trong cuộc sống, nỗ lực vượt qua khó khăn, góp phần làm giàu cho xã hội.

* Cùng ngày, đoàn công tác do bà Đặng Minh Luỹ- Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo huyện Tân Châu và chính quyền địa phương đã đến dự lễ xả chay Roya Ramadan của đồng bào dân tộc Chăm ở hai ấp Tân Trung A và Tân Trung B, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu.

Lãnh đạo tỉnh dự Lễ xả chay Roya Ramadan của đồng bào dân tộc Chăm

Bà Đặng Minh Luỹ- Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh tặng quà cho Cả chùa, Phó Cả chùa và Ban quản trị Thánh đường ấp Tân Trung A, Tân Trung B.

Phát biểu buổi lễ, bà Đặng Minh Luỹ- Phó Chủ tịch UB.MTTQ tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của đồng bào dân tộc Chăm xã Tân Hưng vào thành quả chung của tỉnh nhà thời gian qua; góp phần giữ vững ổn định và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc- đoàn kết lương giáo.

Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh ân cần thăm hỏi sức khoẻ và chúc quý Cả chùa, Phó Cả chùa, Ban quản trị hai Thánh đường và toàn thể đồng bào dân tộc Chăm xã Tân Hưng vui hưởng ngày lễ Roya Ramadan trọn vẹn và hạnh phúc.

Nhân dịp này, tại mỗi thánh đường, đoàn đã trao tặng nhiều phần quà cho đồng bào dân tộc Chăm vui lễ.

* Đoàn do ông Nguyễn Văn Nhiếm- Phó chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo huyện Tân Châu và các xã Tân Hội, Tân Phú đã đến dự lễ, chung vui cùng đồng bào dân tộc Chăm ở địa phương.

Lãnh đạo tỉnh dự Lễ xả chay Roya Ramadan của đồng bào dân tộc Chăm

Ông Nguyễn Văn Nhiếm- Phó chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh tặng quà cho đồng bào dân tộc Chăm ấp Tân Châu, xã Tân Phú.

Tại hai thánh đường của ấp Hội Thanh xã Tân Hội và ấp Tân Châu xã Tân Phú, ông Nguyễn Văn Nhiếm đại diện đoàn đã phát biểu ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng bào dân tộc Chăm vào thành quả chung của tỉnh nhà thời gian qua; thăm hỏi sức khoẻ và chúc quý Cả chùa, Phó Cả chùa, Chủ lễ, Ban quản trị Thánh đường và toàn thể đồng bào dân tộc Chăm vui hưởng lễ Roya Ramadan trọn vẹn và hạnh phúc; đồng thời bày tỏ lòng mong muốn bà con tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được triển khai ở khu dân cư, đoàn kết cùng các dân tộc anh em trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
Theo Báo Tây Ninh Online
27/06/2017 11:00 SAĐã ban hành
ĐBQH tiếp xúc cử tri Trảng Bàng sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIVNewĐBQH tiếp xúc cử tri Trảng Bàng sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV
Sáng 26.6, các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh gồm ông Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng và ông Nguyễn Mạnh Tiến- Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội đã có buổi tiếp xúc trên 200 cử tri huyện Trảng Bàng.

Thông báo với cử tri kết quả của kỳ họp Quốc hội, đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến cho biết, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 22.5- 21.6.2017 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

ĐBQH tiếp xúc cử tri Trảng Bàng sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV

ĐBQH tỉnh Tây Ninh tại buổi tiếp xúc cử tri Trảng Bàng.

Tại kỳ họp này, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được xác định là một nội dung trọng tâm, theo đó Quốc hội đã thông qua 12 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật.
 
Các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này đã bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp 2013, hoàn thiện pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp thông lệ quốc tế, bảo đảm quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo cơ sở pháp lý và động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội...

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trảng Bàng tiếp tục kiến nghị đến các đại biểu nhiều vấn đề như, cần đôn đốc chính quyền địa phương thi công hoàn thành tuyến đường nông thôn mới từ ngã ba Cây Dương đến Bàu Cá Chạch; thông báo cho cử tri biết có thực hiện việc rút giấy phép khai thác khoáng sản của doanh nghiệp Xuân Lan có địa chỉ tại Tổ 5 ấp Tịnh Phong, xã An Tịnh hay không; trang trại nuôi gà tại Tổ 8 ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Quốc hội cần đề xuất các ngành liên quan xem xét truy thu chế độ chính sách năm 2016 theo Nghị định 116 cho cán bộ, công chức cấp xã vùng đặc biệt khó khăn; kiến nghị chính quyền địa phương xây dựng khu vui chơi cho thanh thiếu niên tại ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận; xem xét lại công tác xét duyệt thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự đúng quy định của pháp luật; các ngành chức năng giải quyết triệt để tình trạng khai thác cát lậu trên sông Vàm Cỏ, đặc biệt là khu vực ấp Phước Trung (xã Phước Chỉ), vì hiện quy mô khai thác ngày càng gia tăng và mở rộng đã gây sạt lở đất, ảnh hưởng cuộc sống người dân; xem xét giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác ở ấp/khu phố…

Các kiến nghị liên quan đến địa phương đã được lãnh đạo huyện tiếp thu và giải trình; những ý kiến liên quan đến Quốc hội, cử tri đã nghe ĐBQH Nguyễn Văn Nên giải đáp theo thẩm quyền, đồng thời các đại biểu ghi nhận những ý kiến không thuộc thẩm quyền để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.

Theo Báo Tây Ninh Online

27/06/2017 11:00 SAĐã ban hành
Vẫn còn nhiều cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩmNewVẫn còn nhiều cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
 Từ ngày 12- 22.6.2017, Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh do Sở Y tế chủ trì đã tổ chức thanh tra một số cơ sở cung cấp thức ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và cơ sở sản xuất nước đóng chai trên địa bàn tỉnh.

Vẫn còn nhiều cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra tại bếp ăn của Công ty Pou Hung (KCN Chà Là, Dương Minh Châu).

Đoàn đã tiến hành kiểm tra 17 cơ sở sản xuất nước đóng chai, suất ăn công nghiệp và các bếp ăn tập thể trong một số KCN trên địa bàn tỉnh như Chà Là, Phước Đông, Trảng Bàng.

Qua thực tế kiểm tra, đa số các bếp ăn tập thể có thực hiện  theo các quy định của pháp luật về ATTP; tuy nhiên vẫn còn những lỗi như chưa đảm bảo ATVSTP vệ sinh thực phẩm, lưu mẫu chưa đúng quy định. Đối với các cơ sở nước đóng chai vẫn còn nơi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, không công bố hợp quy cho sản phẩm, không thực hiện xét nghiệm sản phẩm và nguồn nước.

Đoàn đã xử phạt vi phạm 4 cơ sở với số tiền 25,5 triệu đồng; nhắc nhở 4 cơ sở khác, đồng thời yêu cầu các cơ sở cam kết khắc phục những lỗi vi phạm trong thời gian sớm nhất.

Sau đợt thanh tra, đoàn cũng kiến nghị các cơ quan quản lý tuyến huyện, xã thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể và các cơ sở sản xuất nước đóng chai; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về ATTP tới người sản xuất, kinh doanh để góp phần làm giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các khu công nghiệp tập trung nhiều lao động.

Theo Báo Tây Ninh Online

27/06/2017 11:00 SAĐã ban hành
“Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”New“Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”
 “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” là chủ đề của buổi nói chuyện chuyên đề Ngày gia đình Việt Nam do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch tổ chức vào chiều 26.6.

Đến dự có ông Lê Hồng Tăng- Phó Giám đốc  Sở VHTT&DL, bà Phan Ánh Tuyết- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng đại diện công đoàn viên chức, công chức trên địa bàn tỉnh.

“Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”

Đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo chuyên đề do ông Đoàn Văn Hoàng- nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày.

Các nội dung được trình bày gồm: tầm quan trọng, giá trị của gia đình trong đời sống xã hội hiện nay; ý nghĩa của bữa cơm gia đình, làm thế nào để duy trì bữa cơm gia đình; cách tạo dựng mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng nhau trong các mối quan hệ vợ- chồng, cha mẹ và con cái trong gia đình hiện nay.

Trong ngày Gia đình Việt Nam (28.6), cả nước sẽ phát động “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” trong khung từ 17-19 giờ, qua đó khuyến khích các gia đình dùng cơm cùng nhau để tạo thêm sự gắn kết giữa các thành viên.

Cùng hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam, trong ngày 28.6, Sở VH-TT&DL phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấp áp yêu thương”, dự kiến có 120 gia đình tham gia.

Theo Báo Tây Ninh Online

27/06/2017 11:00 SAĐã ban hành
Bộ CHQS Tây Ninh gặp gỡ sĩ quan trẻ ưu túBộ CHQS Tây Ninh gặp gỡ sĩ quan trẻ ưu tú
Chiều 23.6, đại tá Hoàng Đình Chung- Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh đã chủ trì buổi gặp gỡ sĩ quan trẻ ưu tú trong lực lượng vũ trang tỉnh.

CHQS.JPG

Quang cảnh buổi gặp giữa lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh với sĩ quan trẻ ưu tú.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, đội ngũ sĩ quan trẻ được gửi đi đào tạo chính quy tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội, có kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó hơn 98% có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học.

Đội ngũ sĩ quan trẻ luôn nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ chính trị, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trên các cương vị, chức trách được giao.

Tại buổi gặp mặt, đội ngũ sĩ quan trẻ ưu tú đã phát biểu bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của mình và chia sẻ những vấn đề liên quan đến sinh hoạt, công tác, học tập của bản thân.

Thay mặt Đảng ủy- Bộ CHQS tỉnh, đại tá Hoàng Đình Chung ghi nhận những cống hiến của sĩ quan trẻ ưu tú lực lượng vũ trang tỉnh nhà; tin tưởng trong thời gian tới sẽ có nhiều sĩ quan trẻ nỗ lực hơn nữa, tích cực nâng cao trình độ chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, biết yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, phấn đấu học tập, rèn luyện, xây dựng hình ảnh người sĩ quan trẻ trong Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự tiêu biểu, có bản lĩnh.

Theo Báo Tây Ninh Online

26/06/2017 11:00 SAĐã ban hành
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình: Dự Lễ đặt bia kỷ niệm nơi ra đời Báo Giải PhóngPhó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình: Dự Lễ đặt bia kỷ niệm nơi ra đời Báo Giải Phóng
Ngày 25.6, tại Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Ban liên lạc Báo Giải Phóng và Báo Đại Đoàn Kết phối hợp với tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ đặt bia kỷ niệm nơi ra đời Báo Giải Phóng - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự Lễ đặt bia kỷ niệm.

Dự Lễ đặt bia kỷ niệm nơi ra đời Báo Giải Phóng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ-Ảnh Đ.D

Tham dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; ông Võ Văn Phuông- Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Bé- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Hồng Thanh Quang- Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết; ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Tây Ninh và huyện Tân Biên; nguyên cán bộ, nhân viên và thân nhân những người đã từng công tác tại Báo Giải Phóng trước đây.
Dự Lễ đặt bia kỷ niệm nơi ra đời Báo Giải Phóng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng học bổng cho các em học sinh huyện Tân Biên.

Bia kỷ niệm nơi ra đời báo Giải phóng được chế tác từ một khối đá màu xanh được lấy từ  vùng đất Đông Nam bộ, phía trước của bia được cách điệu bản đồ Việt Nam hình chữ S với phần tóm tắt từ ngày ra đời đến khi phát hành số báo cuối cùng cũng như địa điểm đặt tòa soạn, nhà in, tên Tổng biên tập đầu tiên của tờ báo, số lượng cán bộ, nhân viên, số kỳ báo đã phát hành của tờ báo… Mặt sau tấm bia được khắc tên cụ thể của các cán bộ, phóng viên, nhân viên đã từng công tác tại Báo Giải Phóng.

Bia được đặt trên một bệ đá hoa cương trong khuôn viên diện tích 42m2 đất tại ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (thuộc rừng Quốc gia Lò Gò – Xa Mát).

Dự Lễ đặt bia kỷ niệm nơi ra đời Báo Giải Phóng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng- Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao xe đạp cho học sinh Tân Biên.

Phát biểu ôn lại truyền thống và sự ra đời của Báo Giải Phóng, nhà báo Hồng Thanh Quang – TBT Báo Đại Đoàn Kết cho biết, trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Giải Phóng là một tờ báo đặc biệt, có đóng góp rất lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Đầu năm 1964, từ Hà Nội, MTTQVN quyết định cử một đoàn cán bộ Báo Cứu quốc vào miền Nam làm nòng cốt để thành lập Báo Giải Phóng – Cơ quan Trung ương của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Những nhà báo đầu tiên Tống Đức Thắng (tức Trần Tâm Trí) và Thái Duy (tức Trần Đình Vân) của Báo Cứu quốc vượt Trường Sơn bằng đường bộ vào Nam, riêng nhà báo Kỳ Phương (TBT Báo Cứu quốc, sau này là TBT Báo Giải Phóng) được đưa nhanh vào chiến trường trên một con tàu không số chở vũ khí vào Bến Tre.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát trực tiếp chỉ đạo việc ra báo. Cùng với lực lượng tại chỗ và cán bộ Báo Cứu quốc tăng cường vào, ngày 22.12.1964, Báo “Giải Phóng” với 4 trang khổ lớn, in 2 màu đã xuất hiện trong vùng giải phóng miền Nam, vùng ven, nội đô, sang tận Campuchia và ra cả miền Bắc.

Tờ báo ra đời đã kịp thời cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước, tin tưởng vào sức mạnh cách mạng của nhân dân miền Nam, đồng thời cổ vũ đồng bào miền Bắc đóng góp sức người, sức của vào công cuộc kháng chiến ở miền Nam. Báo Giải Phóng cũng góp phần mang thông tin đến với bạn bè quốc tế, giúp họ hiểu rõ và hiểu đúng cuộc kháng chiến chính nghĩa của chúng ta.

Dự Lễ đặt bia kỷ niệm nơi ra đời Báo Giải Phóng
Dự Lễ đặt bia kỷ niệm nơi ra đời Báo Giải Phóng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng phu nhân và các đồng chí lãnh đạo bên tấm bia kỷ niệm nơi ra đời của tờ Báo Giải Phóng.

Sau khi đất nước thống nhất, đầu năm 1977, Báo Giải Phóng hoàn thành sứ mệnh lịch sử, Báo Cứu quốc hợp nhất với Báo Giải phóng lấy tên là Đại đoàn kết, tuần báo Đại đoàn kết ra số báo đầu tiên ngày 6.2.1977.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Phuông- Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ, ông xúc động khi được nghe những câu chuyện kể về những người làm báo của tờ Báo Giải Phóng từ ngày thành lập ra số báo đầu tiên, khi mà với những phương tiện hết sức thô sơ, hoạt động trong điều kiện bom rơi lửa đạn nhưng vẫn tìm cách khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền, kêu gọi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, mở rộng mặt trận trong nước, tăng cường sự ủng hộ từ quốc tế.

Các số báo luôn nhận được sự quan tâm của bạn đọc gần xa, đặc biệt là các chiến sĩ, đồng bào vùng giải phóng. Cán bộ, phóng viên, nhân viên là những chiến sĩ thực thụ trên chiến trường ác liệt, nhiều chiến sĩ của Báo Giải Phóng đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 trên đường phố Sài Gòn, hay tại chính căn cứ này…

Ông Phuông nhấn mạnh: “Việc đặt bia Báo Giải phóng không chỉ có ý nghĩa về mặt lịch sử mà còn thể hiện truyền thống, đạo lý, nghĩa cử cao đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc và là sợi dây liên kết giữa quá khứ với hiện tại và tương lai, thể hiện tấm lòng, trách nhiệm của người đang sống đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng là sự ghi nhận với những đóng góp của tập thể báo Giải Phóng năm xưa trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần giáo dục cho các thế hệ trẻ sau này…”.

Dự Lễ đặt bia kỷ niệm nơi ra đời Báo Giải Phóng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học huyện Tân Biên.

Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Trần Lưu Quang cho biết, Tây Ninh rất vinh dự và tự hào khi có Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, nơi được xem là ATK trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã có những tấm bia được đặt tại đây, nhằm ghi lại truyền thống làm việc, chiến đấu và anh dũng hy sinh của nhiều người con ưu tú của đất nước, vì một nền độc lập toàn vẹn của dân tộc. Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh hứa sẽ cùng đồng bào cả nước giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị cao đẹp những di sản mà các bậc tiền nhân để lại.

Phát biểu tại Lễ đặt bia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ niềm vui và tự hào về một thời gian khó nhưng vinh quang của những người làm công tác văn hóa, tư tưởng trong đó có những người làm báo trong điều kiện khó khăn, gian khó, trong mưa bom bão đạn, nhưng với ý chí tuyệt vời và lòng trung thành sâu sắc với Đảng với dân tộc, tiếng nói của những người làm báo đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong đội ngũ những người làm Báo Giải Phóng khi xưa có những học sinh, sinh viên tràn đầy sinh lực đến từ các tỉnh/thành miền Bắc, Sài Gòn, Phnom Penh hay những thanh thiếu niên chân đất từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ, có người còn chưa biết chữ… nhưng tất cả đều cùng nhau vượt qua đói rét, bệnh tật trong rừng sâu nước độc, vượt lên bom đạn, chất độc hóa học và những trận càn ác liệt nhất của địch để làm nên tờ báo Giải Phóng bằng ý chí và tình cảm cách mạng, bằng trí tuệ, mồ hôi và cả xương máu.

Dự Lễ đặt bia kỷ niệm nơi ra đời Báo Giải Phóng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Bí thư Trung ương Đảng- Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên trao đổi với cựu phóng viên Báo Giải Phóng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói: "Tấm bia này không phải là một tác phẩm nghệ thuật, mà là tấm lòng của tất cả chúng ta đối với những đồng chí, đồng đội trong đó có những người không còn nữa. Xin chúc cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên Báo Giải Phóng trước đây và Báo Đại Đoàn Kết ngày nay luôn giữ ngọn lửa truyền thống của Báo Giải Phóng, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhân dịp về dự Lễ đặt bia Báo Giải Phóng, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học huyện Tân Biên và 50 triệu đồng cho Ban liên lạc Báo Giải phóng; ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trao tặng 50 triệu đồng cho Ban liên lạc Báo Giải Phóng; Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo Việt Nam (do Báo Công an Nhân dân quản lý) trao tặng học bổng và xe đạp cho các em học sinh nghèo, học sinh con em đồng bào dân tộc của huyện Tân Biên với số tiền 100 triệu đồng...

Theo Báo Tây Ninh Online

26/06/2017 11:00 SAĐã ban hành
Triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng bằng điện tửTriển khai hoàn thuế giá trị gia tăng bằng điện tử
Theo Quyết định số 710 của Bộ Tài chính, từ ngày 1.5.2017, cơ quan thuế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức điện tử.

Theo đó, người nộp thuế đề nghị hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư đáp ứng đúng, đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Quản lý thuế, đăng ký và được cơ quan Thuế chấp thuận thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28.7.2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Cơ quan Thuế, người nộp thuế tham gia sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử của cơ quan Thuế phải thực hiện đúng quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-BTC ngày 27.12.2016 của Bộ Tài chính.

Tại Tây Ninh, Cục Thuế tỉnh đã lựa chọn 50 doanh nghiệp triển khai hoàn thuế GTGT thí điểm, thời gian thí điểm từ ngày 1.5 đến 31.7. Vừa qua, Cục Thuế đã mời các doanh nghiệp này đến để hướng dẫn, tập huấn dịch vụ hoàn thuế GTGT bằng điện tử để doanh nghiệp biết và thực hiện.

Theo Cục Thuế Tây Ninh, tiêu chí để lựa chọn người nộp thuế (doanh nghiệp) sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử thí điểm là người nộp thuế có lịch sử chấp hành tốt pháp luật về thuế nói chung và hoàn thuế GTGT nói riêng; người nộp thuế đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với cơ quan Thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; người nộp thuế thường xuyên có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT thuộc trường hợp xuất khẩu, hoàn dự án đầu tư theo tháng, quý và nhận tiền hoàn trả qua tài khoản ngân hàng thương mại đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Cục Thuế cho biết, dịch vụ hoàn thuế điện tử có thể giúp tiết kiệm thời gian, công sức trong việc nhận các thông báo, quyết định của cơ quan Thuế; cũng như trong việc gửi đề nghị hoàn thuế, hồ sơ giải trình, tài liệu bổ sung trong quá trình giải quyết hoàn thuế GTGT so với gửi đề nghị hoàn trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

Bên cạnh đó, dịch vụ này còn giảm thiểu việc người nộp thuế phải tiếp xúc trực tiếp với cơ quan chức năng, qua đó giảm tiêu cực trong quá trình giải quyết hoàn thuế GTGT; giúp công khai, minh bạch trong việc giải quyết hoàn thuế GTGT tại cơ quan Thuế.

Theo Báo Tây Ninh Online

26/06/2017 11:00 SAĐã ban hành
Huyện Gò Dầu: Phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm hơn 30%Huyện Gò Dầu: Phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm hơn 30%
Phấn đấu bình quân giá trị sản phẩm thu hoạch trên diện tích đất trồng trọt áp dụng công nghệ cao đến năm 2020 đạt từ 200 triệu đồng/ha trở lên và đến năm 2030 đạt 300 triệu đồng/ha trở lên; tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 chiếm trên 30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện và đến năm 2030 đạt 50%...

1498293960.jpg

Vùng sản xuất lúa tập trung theo mô hình liên kết 4 nhà của huyện Gò Dầu.

Đó là một trong những mục tiêu cụ thể trong kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại nông nghiệp của Huyện uỷ Gò Dầu.

Những năm gần đây, nông dân huyện Gò Dầu từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là giống mới, biện pháp thâm canh mới, cơ giới hoá trong thu hoạch lúa đã được ứng dụng rộng rãi; Công tác thú y, bảo vệ thực vật, khuyến nông luôn được triển khai kịp thời, hạn chế dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; Từ đó góp phần tăng năng suất, hiệu quả trong sản xuất.

Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2015 thực hiện được gần 1.810 tỷ đồng- đạt 138% so với Nghị quyết; tốc độ tăng bình quân hằng năm là 3,08%. Huyện triển khai thực hiện có hiệu quả, chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng vùng sản xuất lúa tập trung theo mô hình liên kết 4 nhà theo hướng VietGAP.

Công tác quản lý và khai thác các tuyến kênh thuỷ lợi trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai hiệu quả. Việc đầu tư, nâng cấp, sửa chữa và bê tông hoá hệ thống kênh mương thường xuyên được thực hiện. Diện tích tưới tăng lên hằng năm, bảo đảm cơ bản phục vụ việc sản xuất.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ nông sản chưa phát triển mạnh, việc hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao còn chậm; ngành nghề nông thôn quy mô nhỏ, hiệu quả chưa cao; các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản còn hạn chế cả về số lượng và quy mô; chăn nuôi phát triển chưa rõ nét theo hướng tập trung, hiệu quả; chưa có mô hình thật sự điển hình về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp chưa đồng bộ; sản xuất nông nghiệp của huyện nhìn chung vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún...

Từ thực trạng đó, Huyện uỷ Gò Dầu có kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại nông nghiệp của huyện.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 xây dựng các vùng chuyên canh cây ăn trái chất lượng cao khoảng 1.000 ha, trong đó hình thành chuỗi liên kết sản xuất ứng dụng công nghệ cao 500 ha; đến năm 2030 phát triển 1.500-2.000 ha, trong đó có 1.000 ha ứng dụng công nghệ cao.

Xây dựng các vùng chuyên canh rau thực phẩm các loại ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 khoảng 200-300 ha và định hướng đến năm 2030 là 500 ha, phát triển hoa, cây cảnh đến năm 2030 với diện tích khoảng 100 ha...

Theo Báo Tây Ninh Online

26/06/2017 11:00 SAĐã ban hành
Hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2017Hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2017
Nhằm hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam.

​Mục đích của Kế hoạch là đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT cũng như vị trí, vai trò và tầm quan trọng của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sử dụng lao động, người lao động, người dân trong việc tích cực và chủ động tham gia BHYT; động viên và nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm phục vụ người bệnh BHYT của người làm công tác BHYT và đội ngũ y, bác sĩ tại các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB); phấn đấu đến hết năm 2017 cả nước có ít nhất 82.2% người dân tham gia BHYT và đến năm 2020 có trên 90% người dân tham gia BHYT; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT; ngăn ngừa các hành vi tiêu cực trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHYT.

Chủ đề truyền thông về BHYT trong năm 2017 là: “Bảo hiểm y tế toàn dân – Chung tay vì sức khoẻ cộng đồng”.

     Các hoạt động chính của Kế hoạch là:

Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục BHXH tháng 7/2017 phát trên Đài phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vào khung giờ 19h45 ngày 10/7/2017, với chủ đề: “Nói chuyện chuyên đề về Ngày BHYT 01/7/2017”; Tổ chức toạ đàm đối thoại kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7/2017 phát trên Đài phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vào thứ 6 ngày 30/6/2017.

Phối hợp với Báo Tây Ninh thực hiện 01 phụ trương 04 trang, 02 màu với Chủ đề “Kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 01/7 đăng trên Báo Tây Ninh số thứ 6, ngày 30/6/2017 và 02 kỳ chuyên trang ngày 07/7 và ngày 28/7/2017.

Treo băng ron tuyên truyền ngày BHYT Việt Nam 01/7 từ ngày 30/6/2017 đến hết ngày 10/7/2017 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhất là trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT, các trục đường phố chính của thành phố…

                                      KGVX


26/06/2017 9:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 87/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/4/2010​ (hiệu lực đến ngày 26/04/2017).
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email: toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.
Địa chỉ: 006 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3828888