Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin Tức Sự Kiện

 
Tin Tức Sự Kiện - Kinh tế
 
Sở NN&PTNT Tây Ninh cho biết, hiện tỉnh đang tập trung cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng sản phẩm đặc trưng có thương hiệu riêng và xây dựng cánh đồng lớn của địa phương. 
 
Đó là vấn đề mà Ban Chỉ đạo phòng chống dịch khảm lá cây mì của tỉnh đã lưu ý trong cuộc họp với Ban chỉ đạo các huyện về tình hình phòng chống dịch bệnh vào hôm 15.8. 
 
Cần đẩy nhanh tiến độ triển khai Ðề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp - tập trung xây dựng và phát triển mạnh các mô hình sản xuất có hiệu quả; tiếp tục củng cố, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất; nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. 
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh vừa triển khai dự án cánh đồng lớn trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, do ông Nguyễn Văn Tĩnh làm chủ đầu tư. 
 
Thời gian thực hiện dự án cánh đồng lớn chanh dây là 5 năm, bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2021, với diện tích 200 ha. UBND tỉnh hỗ trợ 30% chi phí mua giống chanh dây (khoảng 305 triệu đồng), chiếm 1% kinh phí thực hiện. 
 
Sáng 10.8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh tổ chức hội nghị Triển khai chính sách phát triển nông nghiệp và Tín dụng đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. 
 
Ông Võ Ðức Trong- Giám đốc Sở NN&PTNT đề nghị UBND huyện Dương Minh Châu rà soát lại các loại đất trên địa bàn để tập trung phát triển cánh đồng lớn theo đặc điểm thổ nhưỡng; phát triển một số cây trồng mới cho hiệu quả kinh tế cao để thay thế các loại cây truyền thống không đạt hiệu quả... 
 
Tính đến ngày 7.8, cả tỉnh có hơn 5.000 ha mì bị nhiễm bệnh, trong đó nhiễm dưới 30% là khoảng 3.600 ha; trên 1.200 ha nhiễm từ 30-70% và gần 240 ha nhiễm trên 70%. 
 
Xét hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH MTV Thành Huỳnh Ngọc mỏ cát xây dựng tại đoạn suối Tha La, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 
 
Ngày 9.8, ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh khảm lá cây mì cấp tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các huyện Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Hòa Thành và Thành phố Tây Ninh. 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
UBND tỉnh Tây Ninh: chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác dân vận chính quyềnUBND tỉnh Tây Ninh: chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác dân vận chính quyền
Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản liên quan công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bước đầu đạt được những kết quả nhất định.

​Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả khảo sát công tác dân vận chính quyền năm 2017 của Đoàn Khảo sát liên ngành Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Sở Nội vụ thì bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân vận chính quyền trong thời gian qua còn có những hạn chế, yếu kém, cụ thể như: Còn một vài cơ quan, đơn vị ban hành Quy chế công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở mang tính hình thức, không sát với tình hình thực tế; chưa xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định số 4050-QĐ/TU ngày 11/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; có nơi thực hiện việc phân công cán bộ làm công tác dân vận chính quyền chưa đúng quy định; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức hết vai trò, trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận chính quyền;...

 Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời để đảm bảo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong thời gian tới, ngày 16/8/2017,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Công văn số 1258/UBND-NC chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác dân vận chính quyền.

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản sau: Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 4050-QĐ/TU, ngày 11/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 114-KL/TW ngày, 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Công văn số 3238/UBND-VX ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh về thực hiện công tác dân vận chính quyền và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; Công văn số 1974/UBND-NC ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Công văn số 2369/UBND-VX ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Tiếp tục Thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiến hành rà soát, bố trí cán bộ phụ trách công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng tinh thần, nội dung Quyết định số 4050-QĐ/TU ngày, 11/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kịp thời củng cố, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phù hợp với đặc điểm tình hình từng cơ quan, đơn vị, địa phương;

 Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính;

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị Ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hướng dẫn liên tịch số 03-HDLT/BDV-BCSĐ ngày 26/01/2015 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh về hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 22/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền theo thẩm quyền (tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề hoặc lồng ghép với các nội dung khác liên quan).

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo công tác dân vận chính quyền theo định kỳ gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

            NC

18/08/2017 4:00 CHĐã ban hành
Tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2016 – 2017: Hội đồng Đội huyện Dương Minh Châu dẫn đầu phong trào thi đua công tác Đội năm học 2016-2017Tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2016 – 2017: Hội đồng Đội huyện Dương Minh Châu dẫn đầu phong trào thi đua công tác Đội năm học 2016-2017
Ngày 17/8/2017, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Tham dự có ông Trần Lê Duy, Bí thư Tỉnh đoàn, ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng.

​Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2016-2017. Theo đó, năm học vừa qua, đoàn viên, đội viên, học sinh, sinh viên, thiếu nhi trong toàn tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua thiết thực hướng về biên cương, biển đảo của Tổ quốc, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

DDTH1.JPG

Hội đồng Đội huyện Dương Minh Châu nhận Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm học 2016-2017 của UBND tỉnh Tây Ninh.


Cụ thể, các mô hình, hoạt động, công trình, phần việc thanh niên tình nguyện tiêu biểu như: “Tiếp sức mùa thi”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18”... đã được tổ chức rộng khắp. Các Đoàn trường đã hình thành và duy trì 103 câu lạc bộ học tập, tiếp tục thực hiện các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy. Song song đó, các sân chơi trí tuệ cũng được mở rộng và phát triển với nhiều hình thức như rung chuông vàng, hái hoa kiến thức, diễn đàn học tập…Đã vận động các nhà hảo tậm, các doanh nghiệp trao 1.045 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vùng biên giới vượt khó học tốt với tổng kinh phí trên 660 triệu đồng. Công tác xây dựng tổ chức được quan tâm, củng cố đạt kết quả tốt, đã giới thiệu cho tổ chức đảng kết nạp 7 đảng viên từ học sinh.

Tổ chức Đoàn đã tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp với nhiều hình thức khác nhau, nhằm giúp các em lựa chọn trường, ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện gia đình và nhu cầu của xã hội,...

Bên cạnh đó, các phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phong trào “Kế hoạch nhỏ”; thiếu nhi làm nghìn việc tốt; thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam, tặng quà, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt đã tiếp tục được triển khai. Các hoạt động: “Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh”, “Rèn luyện tri thức - Vững bước tương lai”, “Vui khỏe an toàn - Làm nghìn việc tốt”, “Xây dựng Đội vững mạnh - Cùng tiến bước lên Đoàn”, “Khăn hồng tình nguyện - Chấp cánh yêu thương”... được 100% các Liên đội hưởng ứng có hiệu quả.

Ngoài ra, Hội đồng Đội các đơn vị cũng đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục tiêu biểu như trải nghiệm quân ngũ, học kỳ trong quân đội, một ngày làm nông dân, một ngày tự lập…

Hội nghị đã thông qua chương trình công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2017 - 2018. Theo đó, công tác Đoàn tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm và 12 chỉ tiêu cơ bản; công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm và 10 chỉ tiêu cơ bản.

Tại Hội nghị, Hội đồng Đội huyện Dương Minh Châu đã nhận Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm học 2016-2017 của UBND tỉnh, 26 tập thể và 24 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh cũng tiến hành khen thưởng các em đội viên, học sinh đạt giải các Hội thi do Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2016-2017.

Thái Thành

18/08/2017 4:00 CHĐã ban hành
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người khuyết tật vận động ở Thành phố Tây NinhSở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người khuyết tật vận động ở Thành phố Tây Ninh
Ngày 17/8/2017, tại Trạm Y tế phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh và Hội trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH) tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người khuyết tật vận động ảnh hưởng đến việc đi lại, học tập, lao động, sản xuất trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

IMG_7891.JPG

Đo làm chân giả cho người khuyết tật.

Đoàn y, bác sĩ bệnh khám, tư vấn cách điều trị, chăm sóc và phát thuốc miễn phí cho 20 bệnh nhân khuyết tật. Các bệnh nhân khuyết tật về tay, chân khoèo, tật thừa ngón, dính ngón, tật vẹo cổ, chân vòng kiềng chữ O, chữ X, cụt chân, các di chứng sốt bại liệt, bại não,... Mỗi toa thuốc có trị giá khoảng 200.000 đồng do Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Ngoài ra, đoàn cũng đã đo và cấp miễn phí hoàn toàn chân giả, giày nẹp chỉnh hình cho bệnh nhân khuyết tật và tặng mỗi bệnh nhân khuyết tật 01 phần quà do Công ty in Hoàng Tấn ở Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Được biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có hơn 2.400 người khuyết tật. Trong đó, thương binh đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 38 người, người bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 149 người, con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 32 người, người khuyết tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng do tai nạn lao động là 41 người, người khuyết tật được hưởng chế độ trợ cấp là 1.677 người trong đó có 1.283 người khuyết tật nặng và 337 người khuyết tật đặc biệt nặng.

Phương Ngân

18/08/2017 4:00 CHĐã ban hành
Quy trình công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ có đủ lực lượng chức năng  Quy trình công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ có đủ lực lượng chức năng 
Ngày 15/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1885/QĐ-UBND về Quy trình công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ có đủ lực lượng chuyên ngành quản lý trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Công Thương tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục công bố danh sách thương nhân theo quy định tại Quyết định này.

QUY TRÌNH

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

CƠ QUAN

THỰC HIỆN

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tiếp nhận, kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Kế hoạch-Tổng hợp của Sở Công Thương thẩm định.

0,5 ngày

Sở Công Thương

Bước 2

Phòng Kế hoạch-Tổng hợp thực hiện các công việc sau:

- Thẩm định hồ sơ, vào sổ theo dõi giải quyết.

- Nếu hồ sơ đảm bảo, dự thảo Tờ trình trình Uỷ ban nhân dân tỉnh danh sách thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá qua cửa khẩu phụ, tham mưu Giám đốc Sở ký.

- Nếu hồ sơ không đảm bảo, dự thảo văn bản trả lời cho thương nhân (nêu rõ lý do không trình).

- Chuyển tờ trình và hồ sơ đề nghị thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ thuộc tỉnh Tây Ninh của thương nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. UBND tỉnh.

3,5 ngày

Sở Công Thương

Bước 3

Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh ký quyết định, chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh.

2,5 ngày

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 4

Phòng KH-TH nhận quyết định từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh và chuyển quyết định cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương để trả kết quả cho doanh nghiệp.

0,5 ngày

Sở Công Thương

 

Tổng cộng

7 ngày

 


18/08/2017 4:00 CHĐã ban hành
VNPT Check- giải pháp chống hàng giả, hàng nháiVNPT Check- giải pháp chống hàng giả, hàng nhái
Mới đây, VNPT Tây Ninh tổ chức hội thảo giới thiệu về giải pháp tem xác thực nguồn gốc hàng hóa VNPT Check, do Tập đoàn VNPT triển khai.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Sở NN&PTNT và Sở Thông tin-Truyền thông Tây Ninh.

VNPT Check- giải pháp chống hàng giả, hàng nhái
Hình ảnh giao diện phần mềm truy xuất nguồn gốc VNPT Check.

Đây là bước khởi động về sự chung tay của các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị phát triển CNTT tỉnh Tây Ninh cho việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực phân phối hàng hóa, giúp doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu của mình và hỗ trợ người tiêu dùng truy xuất được nguồn gốc hàng hóa, chống hàng giả hàng nhái.

Hiện nay, nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng... là những vấn đề nhức nhối của xã hội. Hệ lụy tiêu cực mà nó đưa đến không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng mà còn làm giảm uy tín của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính…

Ông Nguyễn Văn Hùng- Giám đốc Trung tâm kinh doanh VNPT Tây Ninh cho biết, VNPT Check là giải pháp sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất, tiện lợi và hữu ích với các doanh nghiệp và là công cụ hữu hiệu giúp người tiêu dùng xác thực được hàng hóa, phân biệt được hàng giả, hàng nhái.

VNPT Check- giải pháp chống hàng giả, hàng nhái

Hình ảnh VNPT Check truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Chỉ với một thao tác đơn giản quét mã trên tem nhãn sản phẩm, trong vài giây người tiêu dùng có thể truy xuất được nguồn gốc hàng hóa, chi tiết về hàng hóa họ định mua (gồm nguồn gốc sản phẩm, thông tin sản phẩm, giá bán, doanh nghiệp sản xuất…); người tiêu dùng sẽ được cảnh báo khi sản phẩm có nguy cơ bị làm giả hoặc các khuyến cáo về hàng hết hạn sử dụng.

Ngoài ra, nếu là khách hàng thân thiết, người tiêu dùng còn có thể được tiếp cận nhanh nhất tới các chính sách khuyến mại hiện thời của nhà sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm, tem điện tử VNPT Check được thiết kế đặc biệt để có thể thích nghi với mọi loại hình hàng hóa và có thể áp dụng rộng rãi cho các mặt hàng, từ vật dụng đắt tiền đến hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, rau quả ăn hằng ngày.

Hiện nay, trên địa bàn Tây Ninh đã có những doanh nghiệp đăng ký triển khai sử dụng VNPT Check và thực hiện việc dán tem điện tử VNPT Check trên hàng hóa, sản phẩm của mình để giúp khách hàng thuận tiện trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cửa hàng và doanh nghiệp.

Theo Báo Tây Ninh Online

18/08/2017 3:00 CHĐã ban hành
Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
Ngày 17.8, Huyện ủy Dương Minh Châu tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Đảng viên tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai những nội dung, quan điểm cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành.

Cụ thể, Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Đây là những Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành và đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra.

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu và nắm vững những nội dung chính của nghị quyết, từ đó thống nhất ý chí và hành động, sớm đưa nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) đi vào đời sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Theo Báo Tây Ninh Online

18/08/2017 3:00 CHĐã ban hành
Họp mặt truyền thống cán bộ, chiến sĩ hậu cần-kỹ thuật CANDHọp mặt truyền thống cán bộ, chiến sĩ hậu cần-kỹ thuật CAND
Ngày 17.8, tại Khu di tích lịch sử văn hóa căn cứ Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt truyền thống cán bộ, chiến sĩ ngành hậu cần-kỹ thuật CAND.

Họp mặt truyền thống cán bộ, chiến sĩ hậu cần-kỹ thuật CAND

Trung tướng Lê Văn Minh- Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt.

Buổi họp mặt nhân kỷ kiệm 72 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945-2017) và hướng đến 70 năm ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND (25.1.1948-2018).

Trung tướng Lê Văn Minh- Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Những năm tháng chiến tranh, cán bộ chiến sĩ ngành Hậu cần- Kỹ thuật CAND đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trong suốt chặng đường dài của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND đã nhiều lần đối diện với kẻ địch, kiên cường thực hiện nhiệm vụ, truyền đi những bức điện được cơ yếu mã hóa đến lực lượng phối hợp tác chiến để phá vòng vây, tấn công tiêu diệt kẻ thù; đã có nhiều cán bộ chiến sĩ hậu cần-kỹ thuật anh dũng hy sinh trên mặt trận, góp phần quan trọng vào thắng lợi của lực lượng CAND giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Trước đó, đoàn đại biểu đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, nghĩa trang Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam; dâng hoa, dâng hương tại tượng đài bảo vệ ANTQ, tượng đài Bác Hồ, tượng đài đồng chí Phạm Hùng.

Theo Báo Tây Ninh Online

18/08/2017 3:00 CHĐã ban hành
Thiếu chế tài xử lý dịch vụ karaoke di độngThiếu chế tài xử lý dịch vụ karaoke di động
Ngày 16.8, Ban Văn hóa – Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Tân Biên về kết quả thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực thông tin truyền thông, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa giai đoạn 2011 – 2016 tại địa phương này.

Thiếu chế tài xử lý dịch vụ karaoke di động

Bà Kim Thị Hạnh- Phó ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình, bà Kim Thị Hạnh- Phó ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, trưởng đoàn khảo sát nêu thêm một số vấn đề xung quanh công tác quản lý nhà nước đối với dịch vụ giải trí karaoke, các tụ điểm chơi game, quảng cáo trên địa bàn huyện Tân Biên.

Giải trình một số nội dung, bà Nguyễn Thị Thanh- Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin UBND huyện Tân Biên cho biết, việc quản lý loại hình giải trí karaoke di động có một số khó khăn, thiếu căn cứ để xử phạt.

Đối với dịch vụ kinh doanh Internet, hiện nay ở cấp huyện việc kiểm tra còn một số khó khăn vì không được cấp kinh phí.

Liên quan đến hoạt động quảng cáo, có ý kiến đề xuất mỗi xã nên có một khu đất, tại đó sẽ treo một tấm bảng lớn, ai có nhu cầu thì dán mẫu giấy hoặc biển hiệu in nội dung quảng cáo lên đó, điều này sẽ hạn chế được rao vặt lộn xộn, mất mỹ quan như lâu nay.

Ông Lê Quang Tuấn- Phó Giám đốc Đài PTTH Tây Ninh, thành viên đoàn khảo sát cho rằng, tình trạng sai phạm trong hoạt động quảng cáo, rao vặt diễn ra trong cả nước chứ không riêng gì một địa phương nào. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, cũng nên xem lại các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực này có còn hợp lý nữa hay không.

Thiếu chế tài xử lý dịch vụ karaoke di động
Một tiệm kinh doanh Internet ở thị trấn Tân Biên- Ảnh minh hoạ.

Ông Lê Thiện Hồ- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên nhìn nhận, việc quản lý nội dung game tại các điểm kinh doanh Internet đang có những khó khăn nhất định.

Về loại hình karaoke, ông Lê Thiện Hồ cho biết, toàn huyện có 21 hộ kinh doanh karaoke di động, ưu điểm của phương thức giải trí này là bình dân, đáp ứng nhu cầu của người lao động. Vấn đề đặt ra là hiện chưa có quy định cụ thể để quản lý những dàn âm thanh di động này, do vậy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin chỉ nhắc nhở, góp ý đối với những người kinh doanh dịch vụ karaoke di động.

Kết luận buổi làm việc, trường đoàn khảo sát Kim Thị Hạnh cho biết, đối chiếu với những quy định hiện hành, các loại hình hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo vẫn còn nhiều sai sót cần chấn chỉnh. Đối với vấn đề thu thuế, bà Hạnh lưu ý lãnh đạo huyện Tân Biên thực hiện đúng chính sách pháp luật nhưng không nên quá cứng nhắc, cần tạo điều kiện cho người dân kinh doanh, phát triển kinh tế.

Theo Báo Tây Ninh Online

18/08/2017 10:00 SAĐã ban hành
Quyền con người và quyền dân tộc trong bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2.9.1945 Quyền con người và quyền dân tộc trong bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2.9.1945
Chỉ khi giành được độc lập dân tộc thì quyền dân tộc tự quyết và bình đẳng mới được thực hiện, mỗi dân tộc và mỗi con người mới được hưởng tự do và những quyền cơ bản của một con người.

Quyền con người và quyền dân tộc trong bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2.9.1945

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 bất diệt.

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược và từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở Việt Nam, biến nước ta từ một quốc gia phong kiến thành thuộc địa nửa phong kiến. Trải qua hơn 80 năm bị thực dân, đế quốc đô hộ, nền độc lập của dân tộc ta bị xâm phạm, mọi quyền tự do, dân chủ của nhân dân đều bị tước đoạt.

Trong Bản án chế độ thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn lời của một quan chức Pháp, ông Vi-nhê Đốc-tông: “Pháp luật, công lý đối với người bản xứ ư? Thôi đi! Chỉ có ba toong, súng ngắn, súng dài mới là những thứ xứng đáng với lũ dòi bọ ấy”.

Thực dân Pháp đã thi hành những luật pháp dã man nhất, tàn khốc nhất, như đã được chỉ ra trong Tuyên ngôn độc lập: “Chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào… Chúng thi hành những luật pháp dã man… Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta…

Chúng bóc lột dân ta đến tận xương tuỷ”. Dưới chế độ thực dân, người dân Việt Nam hoàn toàn không có quyền gì, trừ quyền đóng thuế cho mẫu quốc.

Tháng 9.1940 khi phát xít Nhật vào Đông Dương, thực dân Pháp đã bán nước ta cho Nhật. Nhân dân ta lại bị thêm một tầng áp bức, bóc lột, phải sống trong cảnh một cổ hai tròng. Do chính sách của thực dân, phát xít, năm 1944-1945, hai triệu đồng bào ta đã bị chết đói. Rõ ràng là, khi đất nước bị đô hộ, quyền con người đối với nhân dân Việt Nam trở thành một điều xa xỉ và không tưởng. 

Vì lẽ sinh tồn, toàn dân tộc Việt Nam phải đứng lên đấu tranh để giành lại quyền sống, quyền được hưởng tự do độc lập. Bằng cuộc tổng khởi nghĩa long trời lở đất mùa thu năm 1945, nhân dân ta đã xoá bỏ ách thống trị của thực dân, phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc: kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH; người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình. Ngày 2.9.1945, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, công bố với toàn thể quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà.

Mở đầu bản Tuyên ngôn, Người trích dẫn Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Người cũng trích Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1791 của cách mạng Pháp: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn bình đẳng về quyền lợi”.

Bằng cách dẫn lại những “lẽ phải không ai chối cãi được” ấy, bản Tuyên ngôn độc lập không chỉ nhằm lên án chế độ phát xít, thực dân đã tước đoạt những quyền con người của nhân dân Việt Nam mà còn nhằm xác nhận rằng, quyền của con người chính là nền tảng của quyền một dân tộc.

Theo đó, “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Nước không được độc lập, tất yếu dân không thể có tự do.

Chỉ khi giành được độc lập dân tộc thì quyền dân tộc tự quyết và bình đẳng mới được thực hiện, mỗi dân tộc và mỗi con người mới được hưởng tự do và những quyền cơ bản của một con người.

Thay mặt quốc dân, đồng bào, Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Lời khẳng định thật đanh thép, thể hiện rõ quyết tâm của cả dân tộc sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh, mất mát để bảo vệ thành quả quý giá nhất, lớn lao nhất vừa giành được.

Giữ vững lời thề độc lập, ngay sau khi cuộc mít tinh kết thúc, ngày 3.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp của Chính phủ, đề ra những nhiệm vụ cấp bách nhằm thực hiện quyền con người: cứu đói, chống giặc dốt, xoá bỏ những thứ thuế bất hợp lý do thực dân Pháp áp đặt, ban hành những quyền tự do dân chủ cho nhân dân, chuẩn bị tổng tuyển cử, thực hiện nam nữ bình đẳng, tự do tín ngưỡng...

Đặc biệt, sự ra đời của bản Hiến pháp năm 1946 đánh dấu một bước tiến quan trọng về thực hiện dân chủ và quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam. Tiếp đó, dân tộc Việt Nam phải trải qua 30 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mục đích không gì khác là để bảo vệ những giá trị về quyền con người và quyền độc lập, tự do cho dân tộc.

Ngày nay, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đất nước ta tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó chính là sự kế thừa và phát triển những thành quả đã đạt được về thực hiện quyền con người ở Việt Nam trong điều kiện mới.

Đáng tiếc là, thời gian qua, các thế lực thù địch trong và ngoài nước liên tục dựng lên cái gọi là “thực trạng vi phạm quyền con người” ở Việt Nam.

Họ còn rêu rao, cổ xuý cho những quan điểm mơ hồ như “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “nhân quyền không biên giới”, “lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia” nhằm tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ, thậm chí kêu gào thay đổi chế độ ở Việt Nam.

Đó là những luận điệu không mới, thậm chí cũ rích, được nhai đi nhai lại nhưng không thể lừa bịp được ai. Thực tế là, nhân dân Việt Nam đã và đang được sống trong độc lập, tự do, dân chủ với tất cả quyền con người của mình.

Dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, luôn kiên định và giữ vững niềm tin vào thắng lợi tất yếu của con đường đi lên CNXH đã được Đảng và nhân dân ta lựa chọn.

Trong không khí hào hùng của mùa thu lịch sử, nhắc lại Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa để khẳng định rằng, vấn đề quyền con người, quyền dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, coi đó là một chân lý không gì có thể thay đổi được. Ai đó cũng như các thế lực thù địch của cách mạng Việt Nam muốn “chọc gậy bánh xe”, mưu toan xuyên tạc, thay đổi chân lý đó, nhất định sẽ thất bại, nhất định sẽ bị lịch sử lên án và đào thải.

Theo Báo Tây Ninh Online

18/08/2017 10:00 SAĐã ban hành
Bộ CHQS Tây Ninh: Tổng kết 3 năm thực hiện đề án đối ngoại quốc phòngBộ CHQS Tây Ninh: Tổng kết 3 năm thực hiện đề án đối ngoại quốc phòng
Qua 3 năm thực hiện đề án đối ngoại quốc phòng của Quân khu 7, chiều 16.8.2017 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh đã tổ chức tổng kết đề án.

Dự và chỉ đạo hội nghị có thiếu tướng Nguyễn Văn Nam- Phó Tư lệnh Quân khu 7; ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Từ năm  2014 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã làm công tác tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân trong lực lượng vũ trang tỉnh. Thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ để trao đổi tình hình an ninh biên giới, đúng tinh thần nội dung hợp tác giữa Bộ CHQS Tây Ninh với các Tiểu khu quân sự, các tỉnh thuộc quân đội Hoàng gia Campuchia.

Bộ CHQS Tây Ninh: Tổng kết 3 năm thực hiện đề án đối ngoại quốc phòng

Đại tá Nguyễn Văn Trứ - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Tây Ninh trao thưởng cho tập thể tiêu biểu trong công tác đối ngoại quốc phòng.

Trong 3 năm, có 149 đoàn /787 lượt cán bộ, chiến sĩ sang công tác và chúc mừng các ngày lễ, tết ở Campuchia. Các đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia cũng có 144 đoàn/1.300 lượt người sang làm việc, thăm hỏi, chúc mừng lễ, tết lực lượng vũ trang Tây Ninh, làm tăng cường thêm mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền và quân đội 2 bên.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh còn tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động cho bạn hơn 5,6 tỷ đồng; tổ chức tốt hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ với các Tiểu khu quân sự kết nghĩa giáp biên với Tây Ninh; ký kết quy chế kết nghĩa và bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh với 4 Tiểu khu quân sự  tỉnh Pray Veng; Svay Rieng, Tboung Khmun thuộc Bộ tư lệnh quân khu 2 và Tiểu khu quân sự tỉnh Oddar Meanchey thuộc Bộ Tư lệnh quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, 2 bên tuân thủ pháp luật và đường lối đối ngoại của 2 nước; tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 2 quốc gia; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng địa bàn của tỉnh mình để hoạt động phá hoại an ninh quốc gia làm ảnh hưởng đến tình đoàn kết gắn bó lâu đời của 2 dân tộc Việt Nam – Campuchia. ...

2 bên cũng đã có hơn 400 cuộc phối hợp tuần tra song phương bảo vệ cột mốc và phòng ngừa ngăn chặn các loại tội phạm trên tuyến biên giới; phối hợp tổ chức giáo dục quốc phòng-an ninh được 31 lớp cho gần 2.000 chủ hộ dân trên biên giới về Luật Biên giới quốc gia và hiệp ước giữa Việt Nam- Campuchia; thường xuyên giao lưu nghiệp vụ, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hỗ trợ kinh phí, vật chất và tinh thần; thường xuyên trao đổi thông tin để giữ vững an ninh trật tự phòng chống các loại tội phạm; phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên đất Campuchia; thường xuyên duy trì chế độ hội đàm, gặp gỡ trao đổi các thông tin về các tình hình diễn ra ở hai bên biên giới...

Theo Báo Tây Ninh Online

18/08/2017 10:00 SAĐã ban hành
Trao vốn hỗ trợ phụ nữ nghèoTrao vốn hỗ trợ phụ nữ nghèo
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Thành vừa phối hợp với Công ty Hùng Duy tổ chức trao vốn hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo lập nghiệp.

Trao vốn hỗ trợ phụ nữ nghèo

Chị Đào (thứ 2, bên phải) nhận xe bánh mì do Công ty Hùng Duy trao tặng.

Tại buổi lễ, đại diện công ty đã trao tặng cho chị Lê Thị Thu Đào- Chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Long Thới, xã Long Thành Trung 1 chiếc xe bánh mì trị giá 5 triệu đồng, cùng với 3 triệu đồng hỗ trợ chi phí mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ cho xe bánh mì. Tổng giá trị quà tặng là 8,5 triệu đồng.

Đây là một trong những trường hợp nhận được sự giúp đỡ từ chiến dịch từ thiện trao xe bánh mì, do Công ty Hùng Duy tài trợ, nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để các chị cố gắng vươn lên làm việc, cải thiện cuộc sống.

Chị Trần Kim Hường- Chủ tịch Hội LHPN xã Long Thành Trung cho biết, Hội sẽ theo dõi, giúp đỡ và tạo điều kiện để các gia đình được nhận xe bánh mì kinh doanh có hiệu quả, thu hút nhiều khách hàng, ổn định cuộc sống.

Theo Báo Tây Ninh Online

18/08/2017 10:00 SAĐã ban hành
Triển lãm tranh Tây Ninh trên đường phát triểnTriển lãm tranh Tây Ninh trên đường phát triển
Ngày 16.8, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Tây Ninh tổ chức lễ khai mạc triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật với chủ đề Tây Ninh trên đường phát triển.

Triển lãm tranh Tây Ninh trên đường phát triển

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm- Ảnh Lê Đức Hoảnh.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9.

Triển lãm đợt này trưng bày 33 tác phẩm mỹ thuật và 57 tác phẩm ảnh nghệ thuật của các tác giả trong tỉnh.

Trước đó, Hội đã phát động cuộc thi sáng tác tranh, ảnh nghệ thuật với nội dung nêu bật những chặng đường phát triển của Tây Ninh, tranh ảnh về xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao…

Triển lãm tranh Tây Ninh trên đường phát triển

 Đại biểu xem tranh tại triển lãm.

Triển lãm được tổ chức tại trụ sở Hội VHNT tỉnh (số 30, Trần Hưng Đạo, Phường II, TP. Tây Ninh) từ nay và kéo dài trong một tháng để chào đón khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

Theo Báo Tây Ninh Online

17/08/2017 9:00 SAĐã ban hành
Cơ cấu lại cây trồng: Một ha đất cho lợi nhuận 300 triệu đồng/nămCơ cấu lại cây trồng: Một ha đất cho lợi nhuận 300 triệu đồng/năm
Sở NN&PTNT Tây Ninh cho biết, hiện tỉnh đang tập trung cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng sản phẩm đặc trưng có thương hiệu riêng và xây dựng cánh đồng lớn của địa phương.

Trong quá trình thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt 4 đề án phát triển nông nghiệp, gồm: Đề án phát triển chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh theo hướng VietGAHP đến năm 2020; Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt giai đoạn 2016-2020; Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất lúa chất lượng cao đến năm 2020; Đề án sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Đến nay, ngành nông nghiệp đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các đề án trên.

Cơ cấu lại cây trồng: Một ha đất cho lợi nhuận 300 triệu đồng/năm
Mãng cầu- loại trái cây đang được tỉnh khuyến khích trồng theo tiêu chuẩn VietGAP.

UBND tỉnh, ngành nông nghiệp cũng đã tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc; tổ chức cho nông dân tham quan học tập mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Đài Loan và các địa phương trong nước.

Bên cạnh đó, một số địa phương như huyện Dương Minh Châu, Tân Biên đã chủ động phối hợp ngành chuyên môn tổ chức hội nghị về chuỗi giá trị và sản xuất nông nghiệp thực hành tốt (GAP).

Vừa qua, Sở NN&PTNT cũng đã tham mưu UBND tỉnh quy hoạch 14 vùng và 2 điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ với diện tích trên 5.000 ha; xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư vào vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; xây dựng chính sách hỗ trợ lãi suất phát triển thực hành nông nghiệp tốt, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và kế hoạch triển khai chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại nông nghiệp đến năm 2021.

Cơ cấu lại cây trồng: Một ha đất cho lợi nhuận 300 triệu đồng/năm

Nông dân trồng hoa màu theo kiểu truyền thống đầy may rủi, hiệu quả thấp.

Trong quá trình triển khai thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp, tỉnh đã bước đầu tổ chức cơ cấu lại cây trồng.

Trong đó, một số địa phương chuyển đổi dần nhiều diện tích trồng cao su, mía, mì.. sang các loại cây ăn trái có giá trị cao, phục vụ cho chế biến và xuất khẩu như: chuối (khoảng 385 ha), chanh dây (130 ha), cây có múi (250 ha).

Theo kết quả khảo sát ban đầu, các loại cây trồng này cho doanh thu từ 300 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận tăng 2-5 lần so với các sản phẩm cây truyền thống như mía, mì, cao su.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã thu hút một doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Lavifood) đầu tư xây dựng nhà máy chế biến rau củ quả, cây ăn trái với công suất 50.000 tấn sản phẩm/năm, có công nghệ và thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

Doanh nghiệp này bước đầu đã liên kết với nông dân ký thỏa thuận, hợp đồng sản xuất - tiêu thụ nông sản (chanh dây, khóm).

Trong thời gian tới, khi quá trình tổ chức cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng  nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững dần được triển khai đồng bộ, sâu rộng, quyết liệt thì hiệu quả sản xuất nông nghiệp sẽ ổn định và được nâng cao đáng kể so với trước đó.

Theo Báo Tây Ninh Online

17/08/2017 9:00 SAĐã ban hành
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựngUỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Ngày 16.8, trong khuôn khổ phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên chất vấn.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước và được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Đại biểu tham dự phiên chất vấn tại điểm cầu Tây Ninh.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có ông Huỳnh Thanh Phương- Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách đơn vị tỉnh Tây Ninh cùng các ĐBQH đơn vị tỉnh và lãnh đạo ban, ngành liên quan.

Nội dung chất vấn tập trung vào nhóm vấn đề: Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, giao thông đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị...

Tại phiên chất vấn đã có 17 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng về các vấn đề như: Giải pháp xử lý nước thải, rác thải; nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị; trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong quản lý đô thị; trách nhiệm và cam kết của Bộ trưởng trong việc xử lý các công trình xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm đất công; giải pháp chấn chỉnh tình trạng phát triển các khu đô thị mới không đúng quy định của pháp luật; quy hoạch phát triển hệ thống đô thị đồng bộ với quá trình xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu cũng chất vấn về trách nhiệm của Bộ trong phối hợp với các bộ, địa phương trong xây dựng các khu đô thị mới; giải pháp kiến trúc trong ngăn chặn hỏa hoạn đô thị; trách nhiệm, giải pháp xử lý các chung cư cũ, xuống cấp; quy hoạch khu dân cư vùng thường bị thiên tai; giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch để hạn chế tình trạng ngập lụt, ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn; giải pháp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội...

Kết luận phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị, thời gian tới, các cơ quan bộ, ngành trung ương và địa phương cần tiếp tục tham gia hoàn thiện hệ thống quy hoạch hệ thống phát triển đô thị, hoàn thiện văn bản pháp luật có liên quan; tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương rà soát điều chỉnh các quy hoạch cho phù hợp với thực tiễn…

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội cần tăng cường giám sát về việc thực hiện cam kết của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và quá trình triển khai công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch ở các địa phương…

Theo Báo Tây Ninh Online

17/08/2017 9:00 SAĐã ban hành
Tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn Tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn
 Cần đẩy nhanh tiến độ triển khai Ðề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp - tập trung xây dựng và phát triển mạnh các mô hình sản xuất có hiệu quả; tiếp tục củng cố, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất; nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn

Một tuyến kênh đang được thi công kiên cố hoá.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND tỉnh, bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, trong 6 tháng đầu năm nay, nền kinh tế của tỉnh vẫn còn một số hạn chế cần phải tập trung đánh giá, phân tích rõ hơn nguyên nhân để sớm có giải pháp khắc phục, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ hơn trong điều hành thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2017.

Trong đó, đáng chú ý là về lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá, công nghệ cao, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp còn chậm, chưa đồng bộ. Hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp còn thấp.

Kết quả khắc phục một số hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa cao, sự chuyển biến chưa bền vững; vẫn còn một số công trình, dự án đã đầu tư đưa vào hoạt động chưa được duy tu, sửa chữa kịp thời nên xuống cấp, hư hỏng...

Sự liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản vẫn chưa chặt chẽ, chưa ổn định. Hoạt động của kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp phát triển chưa vững chắc.

Bên cạnh đó, thu hút đầu tư trong và ngoài nước tuy có tăng về số dự án và số vốn đăng ký nhưng tỷ lệ dự án triển khai, đưa vào hoạt động và vốn thực hiện chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn so với đăng ký. Việc mời gọi đầu tư vào các khu kinh tế, cụm công nghiệp đang gặp nhiều khó khăn nên triển khai rất chậm. Sản xuất, chế biến và tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực của tỉnh (mía, mì, cao su) gặp nhiều khó khăn về thị trường và giá tiêu thụ.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề xuất một số giải pháp trọng tâm để thúc đẩy kinh tế phát triển hiệu quả hơn. Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai Ðề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp - tập trung xây dựng và phát triển mạnh các mô hình sản xuất có hiệu quả; tiếp tục củng cố, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất; nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Ðồng thời, tăng cường hiệu quả xây dựng và thực hiện các chính sách thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao gắn với phát triển du lịch, ưu tiên những dự án có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường.

Các ngành, địa phương cũng cần tăng cường rà soát, đánh giá lại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới để kịp thời có biện pháp chỉ đạo, khắc phục hạn chế. Trong đó, quan tâm đến các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư và nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo Báo Tây Ninh Online

17/08/2017 9:00 SAĐã ban hành
Chưa có thuốc đặc trị bệnh khảm lá cây mìChưa có thuốc đặc trị bệnh khảm lá cây mì
 Đó là vấn đề mà Ban Chỉ đạo phòng chống dịch khảm lá cây mì của tỉnh đã lưu ý trong cuộc họp với Ban chỉ đạo các huyện về tình hình phòng chống dịch bệnh vào hôm 15.8.

Chưa có thuốc đặc trị bệnh khảm lá cây mì

Quang cảnh cuộc họp.

Do không có thuốc đặc trị, nên cách dập dịch duy nhất đến thời điểm này là tiêu hủy cây mì bị bệnh.

Thời gian qua, có một số cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh tung tin bệnh khảm lá có thuốc điều trị. Đây là một thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch khảm lá cây mì của tỉnh đề nghị các địa phương cần phải tuyên truyền đến các chủ cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn hiểu rõ điều này và hợp tác cùng chống dịch. Nếu phát hiện cửa hàng nào tung tin thất thiệt sẽ phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Chiến cũng yêu cầu Sở NN&PTNT soạn thảo một tài liệu tuyên truyền mới cung cấp cho người dân hiểu rõ hơn tác hại của dịch bệnh, để người dân đồng tình hợp tác tiêu huỷ mì bị nhiễm bệnh khảm lá.

Tại buổi họp, Ban chỉ đạo của tỉnh cũng đã giao Sở Tài chính xem xét đến việc hỗ trợ chi phí tiêu hủy cây mì bị nhiễm bệnh khảm lá đối với diện tích có tỷ lệ nhiễm dưới 30% (trước đây chỉ hỗ trợ đối với diện tích nhiễm từ 30% trở lên).

Chưa có thuốc đặc trị bệnh khảm lá cây mì

Khảo sát củ của cây mì bị nhiễm bệnh.

Tính đến ngày 14.8, toàn tỉnh có trên 5.500 ha mì bị nhiễm bệnh. So với thời điểm công bố dịch, diện tích mì nhiễm bệnh đã tăng lên hơn 3 lần.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, diện tích mì bị nhiễm bệnh phải tiêu hủy vẫn còn thấp, chỉ mới đạt 10,5% so với diện tích nhiễm bệnh của toàn tỉnh. Trong đó, Tân Biên tiêu hủy được 41%, riêng Tân Châu và Châu Thành tỷ lệ tiêu hủy dưới 7%.

Về tình hình bệnh khảm lá cây mì phát sinh trong thời gian tới, Sở NN&PTNT nhận định, các huyện Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành có nguy cơ tiếp tục tăng nhiều diện tích nhiễm bệnh.

Nguyên nhân là do đây là 3 huyện có diện tích trồng mì lớn, tập trung và trồng giống mì bị nhiễm bệnh nặng (HLS 11, KM 419) nhiều; chưa hoàn thành công tác phun thuốc diệt trừ bọ phấn trắng mang mầm bệnh trên ruộng nhiễm; nhiều diện tích mì nhiễm bệnh chưa được hủy kịp thời theo quy định.

Tại huyện Dương Minh Châu cũng đã phát hiện 11,5ha mì bị nhiễm bệnh ở xã Suối Đá, có khả năng sẽ tăng diện tích nhiễm, do giống KM 419 chiếm tới 25%.

Theo Báo Tây Ninh Online

17/08/2017 9:00 SAĐã ban hành
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai chính sách trợ giúp xã hội và trợ giúp người dân di cư tại Tây NinhSở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai chính sách trợ giúp xã hội và trợ giúp người dân di cư tại Tây Ninh
Ngày 16/8/2017, tại Khách sạn Đông Phương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai chính sách trợ giúp xã hội và trợ giúp người dân di cư cho cán bộ làm công tác xã hội các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn có người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam sinh sống trên địa bàn.

​Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Toản, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, đồng chí Võ Thanh Thủy, Giám đốc Sở LĐTBXH.

trogiupxahoi.jpg

Đồng chí Nguyễn Ngọc Toản triển khai chính sách trợ giúp xã hội tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe triển khai những vấn đề cơ bản về Chính sách trợ giúp xã hội và tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, tổ chức triển khai Đề án 1748, tổ chức xây dựng mô hình trợ giúp người dân di cư từ thực tiễn tại địa phương.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc về triển khai quản lý trường hợp và thực hiện chính sách tại địa phương.

Về triển khai chính sách bảo trợ xã hội giai đoạn tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Toản nhấn mạnh cần phải tập trung vào các nhiệm vụ: chủ động, rà soát, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, nhất là các địa phương bị thiệt hại do bão, lũ, dịch bệnh,…; tiếp tục thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội; thực hiện tốt công tác người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phát triển nghề công tác xã hội thành một nghề nghiệp; tăng cường trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội;…

Theo chương trình làm việc, ngày 17/8/2017, đoàn công tác của Cục Bảo trợ xã hội sẽ đi thực tế tại xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành.

                                                           KGVX

16/08/2017 4:00 CHĐã ban hành
Uỷ ban Tư pháp Quốc hội: Khảo sát tình hình chấp hành pháp luật tại Tây NinhUỷ ban Tư pháp Quốc hội: Khảo sát tình hình chấp hành pháp luật tại Tây Ninh
Đoàn khảo sát đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong vấn đề triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, chống vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước một cách toàn diện.

Khảo sát tình hình chấp hành pháp luật tại Tây Ninh

Ông Nguyễn Văn Luật- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 15.8, đoàn khảo sát của Uỷ ban Tư pháp Quốc hội do ông Nguyễn Văn Luật- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban làm trưởng đoàn cùng đại diện Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an… đến làm việc tại Tây Ninh. Đoàn đã khảo sát tình hình chấp hành pháp luật trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng, chống tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…

Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang- Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thị Điệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến; ông Huỳnh Thanh Phương- Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp, Đoàn Luật sư, Uỷ ban MTTQVN tỉnh.

Báo cáo với đoàn khảo sát của Uỷ ban Tư pháp Quốc hội, Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, công tác điều tra, xử lý tội phạm về kinh tế đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu… còn gặp nhiều khó khăn, do có công văn của Toà án nhân dân tối cao cho rằng pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu được Luật Thương mại xác định là mặt hàng kinh doanh có điều kiện nên không truy cứu trách nhiệm hình sự; công tác lập hồ sơ đưa đi cai nghiện đối với các đối tượng nghiện ma tuý còn chồng chéo do vướng các quy định, dẫn đến việc các đối tượng nghiện có hành vi càn quấy, quậy phá gây rối trật tự công cộng, đây thực sự là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tội phạm.

Theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, người chủ hoặc người có trách nhiệm quản lý nhà hàng, cơ sở cho thuê lưu trú, CLB, các phương tiện giao thông và các nơi khác để cho người khác lợi dụng sử dụng ma tuý trong khu vực, phương tiện mình quản lý chỉ bị phạt hành chính; hình thức phạt bổ sung không đủ sức răn đe.

Đối với những vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, dù đã tăng mức xử phạt nhưng so với tình hình thực tế hiện nay, các biện pháp chế tài còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng, địa phương rất khó khăn trong việc xử lý vi phạm.

Ông Lê Văn Lành- Viện trưởng Viện KSND tỉnh nêu lên những khó khăn, vướng mắc của ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ: Một số quy định của pháp luật chưa được hướng dẫn cụ thể, kịp thời, nên còn có nhận thức khác nhau giữa các cơ quan tư pháp; việc áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội chậm được hướng dẫn thực hiện, gây khó khăn trong nhận thức và áp dụng.

Bên cạnh đó, tình hình lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua các hợp đồng góp hụi đang diễn biến phức tạp, giá trị chiếm đoạt ngày càng cao, nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa thống nhất quan điểm trong việc xác định hành vi, số tiền chiếm đoạt, trách nhiệm dân sự…

Công tác nhân sự quy định chồng chéo khiến cho vấn đề thực hiện nhiệm vụ ngày càng khó khăn được Chánh án TAND tỉnh Bùi Đức Xuân nêu: thực hiện theo chỉ tiêu trên giao, toà án hai cấp của tỉnh được phân bổ 294 biên chế, hiện còn thiếu 12 biên chế.

Trong khi đó, TAND tối cao lại có kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của ngành từ nay đến năm 2021, theo kế hoạch ngành toà án tỉnh phải tinh giản 10% (khoảng 29 người). Trong tình cảnh “thiếu trước hụt sau” về con người do phải giảm bớt số lượng thẩm phán thụ lý khiến cho việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành toà án ngày càng khó khăn, vất vả hơn.

Một vấn đề nữa là toà tỉnh phải “biệt phái” cán bộ thẩm phán để nghiên cứu hồ sơ phụ Toà án cấp cao cũng được đặt ra để chỉ rõ những bất cập hiện nay của ngành mình.

Ông Lê Văn Tiễn- Cục trưởng Cục Thi hành án tỉnh cho biết, lượng án phải thực hiện rất lớn nhưng nhân sự không đủ để đáp ứng yêu cầu công việc. Nhiều vụ án phức tạp, có trường hợp nhiều đương sự lợi dụng quyền khiếu kiện nhằm kéo dài việc thi hành án. Về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của cơ quan THADS hiện rất cũ kỹ, nhiều nơi không có phòng tiếp công dân, kho bảo quản vật chứng…

Trong một ngày làm việc, đoàn khảo sát còn nghe nhiều ý kiến của đại diện Đoàn Luật sư tỉnh, Sở Tư pháp, Uỷ ban MTTQVN tỉnh về các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan tư pháp với các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Văn Luật chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan chức năng Tây Ninh trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đoàn khảo sát ghi nhận kiến nghị của các cơ quan để chuyển đến Trung ương, Quốc hội nhằm có những giải pháp tháo gỡ khó khăn để địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đoàn khảo sát đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong vấn đề triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, chống vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước một cách toàn diện.

Công tác phòng, chống tham nhũng được đoàn khảo sát ghi nhận đã đạt nhiều kết quả tích cực. Riêng công tác thi hành án dân sự còn nhiều khó khăn do tồn tại nhiều vấn đề từ những năm trước, tuy nhiên, đoàn tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh tập trung vào những mặt hạn chế, có những giải pháp để xử lý rốt ráo, hy vọng công tác thi hành án sẽ đạt được những kết quả khả quan.

Theo Báo Tây Ninh Online

16/08/2017 11:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh chỉ đạo phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh UBND tỉnh chỉ đạo phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Để phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngày 11/8/2017 đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành công văn về việc phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công.

Theo đó, UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh và UBND các huyện thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Kết luận số 96-KL/TW ngày 07/4/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, giai đoạn 2015-2020; các đơn vị chưa ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh cần khẩn trương sớm ban hành các kế hoạch liên quan của từng ngành.

 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, trong đó tập trung vào những địa bàn có nhiều doanh nghiệp, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, những nội dung dễ phát sinh tranh chấp lao động như tiền lương, làm thêm giờ, phúc lợi, ăn ca, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động, việc làm và bảo hiểm xã hội cho người lao động và người sử dụng lao động; đổi mới phương thức, nội dung để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động.

Các sở ngành có liên quan cần thực hiện tốt việc đối thoại với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để tuyên truyền chính sách pháp luật và giải quyết kịp thời những kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động; tổ chức đối thoại với người lao động trong các khu chế xuất, tập trung vào các doanh nghiệp có quy mô lao động lớn, để giải quyết kịp thời các nguyện vọng của người lao động; tiếp tục thực hiện công văn số 557/UBND-KTN ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; tập trung đẩy mạnh việc triển khai chương trình phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; theo dõi kịp thời khi đình công xảy ra cần sớm tìm hiểu nguyên nhân, chủ động hỗ trợ các bên thương lượng, giải quyết tranh chấp, sớm ổn định tình hình tranh chấp lao động, đình công trên địa bàn về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh còn giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo định kỳ.

KGVX

16/08/2017 10:00 SAĐã ban hành
Thành phố Tây Ninh: Chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu sốThành phố Tây Ninh: Chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số
Xác định công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chính sách dân tộc, những năm qua, các cấp uỷ đảng của Thành uỷ thành phố Tây Ninh luôn thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục để kết nạp những quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số vào Ðảng.

Chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

Anh Cao Văn Thương- công chức Tư pháp UBND phường Ninh Thạnh hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Những gương đảng viên tiêu biểu

Chúng tôi gặp đảng viên trẻ Lâm Thị Ngân- Bí thư Chi đoàn Sắc tộc của tộc người Tà Mun khi cô đang làm việc tại trụ sở UBND phường Ninh Thạnh. Bắt chuyện, Ngân cho biết, cô năm nay bước sang tuổi 20, là con gái già làng Lâm Văn Rol.

Từ khi còn đi học, Ngân đã được nhà trường, địa phương quan tâm, tạo điều kiện để rèn luyện và phát triển. Ngân được các đoàn viên, thanh niên trong làng tin tưởng bầu làm Bí thư Chi đoàn Sắc tộc của tộc người Tà Mun. Hằng tuần, hằng tháng, Ngân tập hợp các thanh niên trong làng tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ để tăng cường sự đoàn kết, kết nối các thành viên trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý- Bí thư Ðảng uỷ phường Ninh Thạnh nhận xét: “Với cương vị Bí thư Chi đoàn, Ngân đã hoàn thành rất tốt trách nhiệm, luôn nỗ lực tạo sân chơi bổ ích cho các bạn đoàn viên, thanh niên trong tộc của mình, qua đó, tạo sự đoàn kết lẫn nhau...”.

Còn với đảng viên Thị Safi- người dân tộc Chăm, được kết nạp vào Ðảng là một vinh dự, nên chị luôn phấn đấu hoàn thành trách nhiệm của mình với công việc, với cộng đồng. Hiện chị đang công tác tại phường 1, thành phố Tây Ninh. Thị Safi được kết nạp Ðảng từ năm 2010 sau quá trình nỗ lực không ngừng, dưới sự động viên của gia đình và các cấp uỷ Ðảng nơi chị đang công tác. Vào Ðảng còn là niềm hạnh phúc và tự hào, vì trong gia đình, cha, chị và em gái của chị đều vinh dự đứng vào hàng ngũ của Ðảng.

Ðó là những ví dụ điển hình trong công tác tạo nguồn, tạo điều kiện để quần chúng phấn đấu vào Ðảng của các cấp uỷ đảng thành phố Tây Ninh, đặc biệt đối với quần chúng là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tạo điều kiện để phấn đấu

Theo ông Nguyễn Văn Tới- Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ thành phố Tây Ninh, thời gian qua, công tác kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn như: Thành phố không có đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác dân tộc, các hoạt động chủ yếu là kiêm nhiệm nên hiệu quả không cao; trình độ hiểu biết về phong tục tập quán của các dân tộc, tiếng dân tộc của cán bộ còn hạn chế; cuộc sống một số hộ dân người dân tộc thiểu số còn bấp bênh, công việc chưa ổn định... Từ đó, đồng bào dân tộc thiểu số có phần hạn chế khi tham gia các hoạt động của địa phương.

Ðể khắc phục những hạn chế này, thành phố Tây Ninh đã tổ chức toạ đàm chuyên đề để thảo luận và đề ra nhiều giải pháp, chú trọng đến giải pháp vận động, tạo điều kiện cho quần chúng tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống.

Như Ðảng uỷ phường Ninh Thạnh, sau khi đến trực tiếp trao đổi với già làng, tìm hiểu gia đình, đã tạo nhiều điều kiện hơn để em Lâm Thị Ngân có môi trường rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên, sau đó, Ngân là Bí thư Chi đoàn Sắc tộc của tộc người Tà Mun.

Ông Nguyễn Văn Tới cho biết, nhờ thực hiện công tác tạo nguồn thường xuyên, chỉ trong năm 2016, các địa phương đã kết nạp được 5 đảng viên người dân tộc thiểu số, trong khi suốt nhiệm kỳ 2010 - 2015, cả Thành phố chỉ kết nạp được 1 đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, già làng Lâm Văn Rol mong muốn Ðảng và Nhà nước quan tâm hơn đối với thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số, để các em có điều kiện phấn đấu vào Ðảng, được cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

Theo thống kê của Thành uỷ TP. Tây Ninh, hiện Thành phố có 9 dân tộc thiểu số với 643 hộ, hơn 2.900 nhân khẩu- chiếm 2,27% dân số toàn Thành phố, trong đó có 23 người dân tộc thiểu số là đảng viên.

Nhiều đảng viên người dân tộc thiểu số đã và đang giữ những chức vụ quan trọng như Phó Bí thư Ðảng uỷ phường Ninh Thạnh Nguyễn Công Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Ðảng uỷ phường 2 Ahalima…; nhiều người khác là doanh nhân, giáo viên, công chức.

Theo Báo Tây Ninh Online

16/08/2017 9:00 SAĐã ban hành
Tổ chức thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóaTổ chức thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
Ngày 10/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2115/UBND-KGVX thực hiện Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa.

​Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị tại địa phương thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị, địa phương.

Với mục đích tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh, tạo thuận lợi cho quản lý chất lượng và an toàn của hàng hóa, chống gian lận thương mại, hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 14/04/2017 Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. Nghị định này thay thế Nghị định 89/2006/NĐ-CP trước đó về nhã hàng hóa và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2017.

Nghị định 43 có nhiều điểm mới tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi, giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp như: Miễn ghi nhãn phụ đối với hàng hóa là linh kiện nhập khẩu trong dịch vụ sửa chữa, bảo hành, không nhằm mục đích mua bán; Miễn ghi nhãn phụ đối với hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất nội bộ, không nhằm mục đích mua bán; Hàng hóa xuất khẩu không xuất khẩu được quay trở lại lưu thông trong nước cho phép gắn nhãn phụ, không phải làm lại toàn bộ nhãn hàng hóa; Cho phép doanh nghiệp tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa và các Hiệp định Việt Nam tham gia…

Nghị định 43 có những quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống hàng lậu, hàng giả như: Quy định việc ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng đối với hàng hóa sang chia, sang chiết tránh gian lận về thời hạn sử dụng của hàng hóa; hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa; nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc….


ĐN


15/08/2017 4:00 CHĐã ban hành
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2017-2018Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2017-2018
Qua năm học 2016-2017, kết quả bồi dưỡng thường xuyên nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương năm học 2016 – 2017 với việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho ngành học Mầm non là 4 chuyên đề cho 778 lượt cán bộ, giáo viên. Bậc tiểu học: 2 chuyên đề cho 579 lượt cán bộ, giáo viên; Bậc THCS và THPT là 11 chuyên đề cho 3.414 lượt cán bộ, giáo viên; Ngành học GDTX là 02 chuyên đề cho 200 lượt cán bộ, giáo viên. 100% đơn vị có triển khai việc bồi dưỡng thường xuyên theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, việc quản lý hồ sơ bồi dưỡng đã đi vào nền nếp và công tác lưu trữ khoa học hơn năm học trước.

BDTX.jpg

Quang cảnh buổi bồi dưỡng thường xuyên cho các cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2016-2017.

Đa số giáo viên đã lựa chọn các modul thiết thực, phù hợp với qui chế chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, phương pháp dạy học tiên tiến, ứng xử sư phạm, ứng dụng công nghệ thông tin... Tuy nhiên, vẫn còn một số giáo viên chưa thực sự quan tâm và chưa thấy hết tầm quan trọng của bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức tự học là hình thức tiên tiến, là việc cần thiết để tránh tụt hậu và từng bước.

Năm học 2017-2018, Ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh tiếp tục thực hiện bồi dưỡng xuyên cho cán bộ quản lý và các giáo viên nhằm cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục  và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục tỉnh nhà, yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo.

Đối tượng để bồi dưỡng thường xuyên là toàn bộ cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm mon, phổ thông và giáo viên thường xuyên; toàn bộ giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Năm học 2017-2018, thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên ngành học mầm non ở  06 nội dung; tiểu học thực hiện 05 nội dung bồi dưỡng, trung học cơ sở trung học phổ thông thực hiện 14 nội dung bồi dưỡng; giáo dục thường xuyên – chuyên nghiệp thực hiện 05 nội dung.

Tổng kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng năm học 2017-2018 là 927.970.500 đồng (Chín trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi nghìn, năm trăm đồng), trong đó (năm 2017 là 667.625.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi bảy triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng); năm 2018 là 260.345.500 đồng (Hai trăm sáu mươi triệu, ba trăm bốn mươi lăm nghìn, năm trăm đồng).

KGVX

15/08/2017 3:00 CHĐã ban hành
Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Tây NinhThực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn số 1378/SGD&ĐT- VP về việc hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện mức thu  bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

​Theo đó, mức đóng 1 tháng là 40.950 đồng; 1 năm (12 tháng) là 491.400 đồng; mức đóng 15 tháng là 614.250 đồng đối với học sinh vào lớp 1 và thẻ có giá trị từ 01/10/2017 đến 31/12/2018; mức đóng 16 tháng là 655.200 đồng đối với học sinh lần đầu mới tham gia và thẻ có giá trị từ 01/9/2017 đến 31/12/2018.

Riêng đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân sĩ quan quân đội, công an không phải tham gia BHYT nhưng nhà trường phải lập danh sách theo dõi và gửi bảo hiểm xã hội huyện, thành phố.

Ngay sau khi học sinh tựu trường, các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, các trường và đơn vị trực thuộc phối hợp với bảo hiểm xã hội tổ chức tuyên truyền cho học sinh, sinh viên trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh trong đại hội cha mẹ học sinh đầu năm học. Các đơn vị, trường học tạo điều kiện tốt nhất để thường xuyên tuyên truyền về các quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2014. Hàng tháng báo cáo vào ngày 15 và 30, phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố nắm tiến độ thu từ bảo hiểm xã hội huyện, thành phố để kịp thời phối hợp, chỉ đạo trong việc tuyên truyền học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểu y tế nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc báo cáo tiến độ thu, nộp bảo hiểm y tế của đơn vị cho Sở Giáo dục và Đào tạo định kỳ vào ngày 30 của tháng 8, 9, 10, 11 và 12/2016 qua địa chỉ phonggdtrh.sotayninh@moet.edu.vn

KGVX

15/08/2017 3:00 CHĐã ban hành
Tây Ninh: Đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các nhà máy cấp nước tại các đô thịTây Ninh: Đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các nhà máy cấp nước tại các đô thị
Thời gian qua công tác phát triển cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được các cấp, các ngành quan tâm và xác định hệ thống cấp nước đô thị là hạng mục công trình được ưu tiên đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư (giao thông, cấp thoát nước, cấp điện), hệ thống cấp nước trong các đô thị cơ bản đã được hình thành và đã phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt dân cư và sản xuất. Từ đó, góp phần cho việc mở rộng hệ thống mạng lưới cấp nước từ nhiều nguồn lực khác nhau, nâng tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước.

​Trên địa bàn tỉnh hiện nay có một đơn vị cấp nước là Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, về quy mô đến 31/12/2016 có 01 nhà máy nước Tây Ninh và 05 Trạm cấp nước cho khu vực đô thị (Trạm cấp nước Gò Dầu, Trạm cấp nước Trảng Bàng, Trạm cấp nước Bến Cầu, Trạm cấp nước Hòa Thành, Trạm cấp nước Châu Thành).

capnuoc.jpg

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh (ảnh nguồn Báo Tây Ninh Online).

Nhà máy nước Tây Ninh với công suất thiết kế 18.000 m3/ngđ (ngày đêm), sử dụng nguồn nước mặt cấp nước cho nội thị thành phố Tây Ninh, một phần huyện Hòa Thành, huyện Châu Thành và huyện Dương Minh Châu. Trạm cấp nước Gò Dầu công suất thiết kế 2.500m3/ngđ, sử dụng nguồn nước ngầm cấp nước cho thị trấn Gò Dầu. Trạm cấp nước Trảng Bàng có 2 trạm xử lý tổng công suất thiết kế 2.400 m3/ngđ, sử dụng nguồn nước ngầm cấp nước cho thị trấn Trảng Bàng. Trạm cấp nước Bến Cầu công suất thiết kế 2.500 m3/ngđ, sử dụng nguồn nước ngầm cấp nước cho thị trấn Bến Cầu, Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và một số khu vực lân cận.

Trạm cấp nước Hòa Thành (Trạm dự phòng chưa vận hành) với công suất thiết kế 2.000 m3/ngđ, sử dụng nguồn nước ngầm cấp nước cho thị trấn Hòa Thành và các xã Long Thành Trung, Long Thành Bắc, Hiệp Tân. Trạm cấp nước Châu Thành (Trạm dự phòng) với công suất thiết kế 1.000 m3/ngđ, sử dụng nguồn nước ngầm cấp nước cho thị trấn Châu Thành và các xã Thanh Điền, Thái Bình, Trí Bình.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 05 khu công nghiệp (KCN Trảng Bàng, Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung 3, KCN Thành Thành Công, KCN Phước Đông, KCN Chà Là, KCN Tân Hội, KCN Bến Kéo)  đang hoạt động, có 06 công trình cấp nước với tổng công suất 38.000 m3/ngđ, trong 06 công trình có 01 công trình do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh quản lý khai thác (tại KCN Trảng Bàng), 05 công trình do các chủ đầu tư hạ tầng của các khu công nghiệp xây dựng và quản lý khai thác và 02 khu công nghiệp đang hoạt động, đều đầu tư trạm cấp nước.

Ngoài nhu cầu dùng nước tại các đô thị, nông thôn và các khu, cụm công nghiệp tập trung, trên địa bàn tỉnh còn có một số nhu cầu dùng nước khác đó là các đơn vị thương mại-dịch vụ, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nằm ở thành phố và các huyện trong tỉnh nơi chưa có hệ thống cấp nước tập trung đưa tới hoặc đã có nhưng các đơn vị này vẫn sử dụng nguồn nước ngầm bằng các giếng khoan cục bộ. Với các lĩnh vực hoạt động sản xuất như chế biến mì, cao su,…hàng ngày tiêu thụ một lượng nước tương đối lớn. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có khoảng 288 doanh nghiệp thương mại-dịch vụ và cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hiện tại nguồn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của các đơn vị này là nguồn nước ngầm khai thác cục bộ bằng các giếng khoan công nghiệp cục bộ thông qua hệ thống mạng lưới từ các nhà máy tập trung, với tổng lưu lượng khai thác 99.000-100.000 m3/ngày bằng 885 giếng khoan.

Về tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch bình quân (tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch) năm 2014 là 31,39%, năm 2015 là 35,41%, năm 2016 là 36,25%. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch tại các đô thị năm 2015 là 22,25%, năm 2016 là 20,03%.

Mặc dù, hệ thống cấp nước trong các đô thị cơ bản đã được hình thành và đã phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt dân cư và sản xuất, tuy nhiên, đầu tư cho công trình cấp nước đô thị đòi hỏi nguồn vốn lớn, chủ yếu từ các chương trình mục tiêu quốc gia của chính phủ, các nguồn vốn ODA, việc thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển cấp nước đô thị còn hạn chế, đến nay một số thị trấn chưa được đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung (như thị trấn Dương Minh Châu, thị trấn Tân Châu, thị trấn Tân Biên). Vì vậy, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn để cải thiện công tác cấp nước sạch đô thị. Bên cạnh đó, nguồn vốn phát triển sản xuất của các doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn còn hạn chế, ảnh hưởng nhất định đến việc đầu tư mở rộng mạng phân phối, nâng cấp và hiện đại hóa ngành cấp nước. Thiết bị và mạng lưới đường ống cấp nước chưa đầu tư, cải tạo, hiện đại hóa kịp thời, khai thác chưa hiệu quả, tỷ lệ thất thoát nước cao. Các đơn vị cấp nước chưa xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch. Việc lập, trình kế hoạch cấp nước an toàn chưa được thực hiện.

Ngoài ra tình hình biến đổi khí hậu ảnh hưởng chất lượng nguồn nước, ý thức của người dân trong việc sử dụng nước sạch còn hạn chế.

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước, cung cấp nước ổn định, bảo đảm chất lượng, dịch vụ tốt và kinh tế. Khuyến khích người sử dụng nước hợp lý, hợp vệ sinh có kiểm nghiệm, tiết kiệm, an toàn và áp dụng công nghệ tái sử dụng nước cho các mục đích khác như rửa đường, tưới cây. Ngày 01/8/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2006/KH-UBND phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu cấp nước sạch đô thị theo Nghị quyết số 04-NQ/ĐH ngày 16/10/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030; đề ra các giải pháp sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên nước; phát triển hệ thống cấp nước đô thị một cách bền vững và ổn định, nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm thiểu thất thoát, thất thu nước sạch. Phát triển hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh bền vững gắn với biến đổi khí hậu. Tuyên truyền khuyến khích người dân sử dụng nước sạch an toàn, tiết kiệm. Kêu gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án cấp nước trong đó ưu tiên ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào việc xử lý nước với chi phí đầu ra thấp; tạo điều kiện huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch đô thị theo Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 23/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt”.

Kế hoạch triển khai qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 2017-2020 ưu tiên kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước tại các đô thị chưa có hệ thống cấp nước thuộc các huyện: Dương Minh Châu, Tân Châu, Tân Biên. Cụ thể, xây dựng nhà máy nước Dương Minh Châu với công suất 5.000 m3/ngđ, xây dựng nhà máy nước Tân Châu với công suất 5.000 m3/ngđ; xây dựng nhà máy nước Tân Biên với công suất 2.000 m3/ngđ; Nâng cấp, xây dựng mới tại các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh (thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng, cửa khẩu Xa Mát), cụ thể, xây dựng nhà máy nước Trảng Bàng với công suất 30.000 m3/ngđ, xây dựng nhà máy nước Bàu Năng với công suất 30.000 m3/ngđ; xây dựng nhà máy nước Xa Mát với công suất 5.000 m3/ngđ; Mở rộng mạng lưới cấp nước các đô thị (thành phố Tây Ninh, Trảng Bàng, Hòa Thành, Gò Dầu) đảm bảo tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch. Giai đoạn 20121-2030, tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà máy cấp nước theo quy hoạch cấp nước vùng được duyệt; mở rộng mạng lưới cấp nước theo quy hoạch để đảm bảo tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch và nhu cầu sử dụng nước sạch toàn tỉnh.

Nguồn vốn thực hiện từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, vốn tài trợ nước ngoài (ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác) và nguồn vốn ngân sách dùng để đền bù giải phóng mặt bằng (nếu có). Kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP và phần góp vốn từ ngân sách (nếu có).

Kế hoạch tập trung vào các giải pháp như hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, trong đó đơn vị cấp nước lập kế hoạch cấp nước an toàn của hệ thống cấp nước do mình quản lý, các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực cấp nước như: Chuyến sách khuyến khích đầu tư, ưu đãi đầu tư phát triển nhà máy cấp nước; thủ tục đấu nối…; chính sách về cơ chế bù giá nước…; Rà soát thủ tục cải cách hành chính trong lĩnh vực kêu gọi đầu tư, quy hoạch quản lý đất đai, quản lý xây dựng nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các nhà máy cấp nước theo quy hoạch được duyệt. Thực hiện tốt các quy định về công khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tạo sự bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển các nhà máy cấp nước.

Quy hoạch đầu tư phát triển và quản lý vận hành hệ thống cấp nước, trong đó, tập trung nguồn lực và kêu gọi đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước; đầu tư phát triển mạng lưới mở rộng vùng phục vụ cấp nước sạch phù hợp với quy hoạch. Khuyến khích, tạo điều kiện các tổ chức, cá nhân chủ động nghiên cứu, đăng ký làm chủ đầu tư các dự án đầu tư phát triển cấp nước đô thị kết hợp với cấp nước cho khu dân cư nông thôn và khu công nghiệp. Tăng cường năng lực quản lý, quản lý gắn liền với tuyên truyền vận động giáo dục cho cộng đồng. Nâng cao vai trò trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố trong công tác phát triển mạng lưới cấp nước, người dân được tiếp cận sử dụng nước sạch và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước trên địa bàn đảm bảo.

Quản lý, sử dụng nguồn nước thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó, khoanh vùng bảo vệ nguồn nước ngọt trên sông Sài Gòn, sông Tha La, Hồ Dầu Tiếng, hệ thống kênh Tây, kênh Tân Hưng; khoanh vùng các lưu vực dọc theo sông cần bảo vệ để tránh ô nhiễm nguồn nước ngọt và nước ngầm; Quản lý khai thác nước ngầm, đánh giá trữ lượng và vấn đề khai thác và các giếng khoan mới, quy trình đào giếng, kiểm soát theo dõi giếng đang khai thác; Kiện toàn hệ thống các trung tâm, các trạm bảo vệ thực vật đảm bảo khả năng kiểm soát đầu vào và đầu ra trong hoạt động sử dụng phân bón và các hóa chất bảo vệ thực vật khác; tổ chức mạng lưới quan trắc chất lượng nước trên các con sông chính, có nhiệm vụ thường xuyên khảo sát, lấy mẫu thí nghiệm đánh giá chất lượng nước tại các vị trí đặc trưng có thể mô phỏng được toàn cảnh hệ thống sông, kênh rạch về chất lượng, các diễn biến về lưu lượng và các yếu tố ảnh hưởng; hệ thống quan trắc có thể kết hợp với các hệ thống quan trắc không khí, ảnh hưởng biến đổi khí hậu…đa mục tiêu trong hệ thống kiểm soát môi trường toàn tỉnh; hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải tuân thủ quy hoạch tài nguyên nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu làm suy giảm chức năng nguồn nước gây sụt, lún đất, ô nhiễm, nhiễm mặn nguồn nước phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

Công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch, trong đó tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình quốc gia chống thoát, thất thu nước sạch như đầu tư mở rộng, cải tạo các tuyến ống cũ, rò rỉ và các trang thiết bị quản lý hệ thống cấp nước thông minh nhằm kiểm soát số liệu, đảm bảo áp lực làm việc thích hợp cho mạng lưới, giảm thiểu các sự cố xì, vỡ ống, giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch; khuyến khích sử dụng vật tư, thiết bị có chất lượng cao được sản xuất trong nước khi đầu tư xây dựng và cải tạo công trình cấp nước; trong quá trình lập dự án, thiết kế đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước, các đơn vị thiết kế phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, phân vùng tách mạng, thiết kế lắp đặt van khóa, thiết bị đồng bộ,…để đảm bảo trong việc kiểm soát, giảm thất thoát và cấp nước an toàn khi đưa vào nhà máy vào vận hành, quản lý.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức phổ biến, giáo dục, hướng dẫn nhân dân bảo vệ cộng trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấp nước; tổ chức hội thảo chuyên đề về nước sạch, lợi ích việc sử dụng nước sạch, vệ sinh an toàn và chất lượng cuộc sống; tuyên truyền, phổ biến vận động người dân sử dụng nước sạch đảm bảo sức khỏe, tiết kiệm hiệu quả.

Kiểm tra, giảm sát hoạt động cấp nước, kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các quy định về đảm bảo cấp nước an toàn theo quy định của pháp luật; kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai nội dung kế hoạch cấp nước an toàn của các đơn vị cấp nước.

Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị cấp nước, sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thực hiện các công việc có liên quan.

MN

15/08/2017 3:00 CHĐã ban hành
Tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2017 Tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2017
Sáng 14.8, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND Thành phố Tây Ninh tổ chức tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2017 cho đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của Thành phố.

Tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2017

Ông Nguyễn Văn Quá- Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Tây Ninh triển khai văn bản chỉ đạo về công tác rà soát hộ nghèo.

Tham dự tập huấn còn có lãnh đạo UBND, UB.MTTQVN, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi các phường/ xã; công chức phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội phường/ xã; trưởng ban quản lý ấp, khu phố và các điều tra viên.

Ông Nguyễn Văn Quá- Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH đã triển khai những nội dung chính trong Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thông tư 17 năm 2016 của Bộ LĐTB&XH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch 1411, ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh định kỳ năm 2017.

Sau đó, các đại biểu và điều tra viên được tập huấn, hướng dẫn phương pháp điều tra, thu thập thông tin và điền vào biểu mẫu tổng hợp số liệu theo quy định.

Được biết, đối tượng rà soát là hộ gia đình có khả năng nghèo, cận nghèo, có mức sống trung bình và hộ gia đình có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Theo kế hoạch, thời gian các phường, xã hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo chính thức kết quả về UBND Thành phố là trước ngày 30.10.2017.

Theo Báo Tây Ninh Online

15/08/2017 11:00 SAĐã ban hành
Triển khai dự án cánh đồng lớn trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAPTriển khai dự án cánh đồng lớn trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP
 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh vừa triển khai dự án cánh đồng lớn trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tại ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, do ông Nguyễn Văn Tĩnh làm chủ đầu tư.

Ông Tĩnh cho biết, dự án có diện tích 43ha, trồng 13.000 gốc bưởi da xanh, với tổng mức đầu tư hơn 39 tỷ đồng.

Dự án áp dụng những tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất, an toàn thực phẩm, các biện pháp bảo đảm không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch, truy tìm nguồn gốc sản phẩm. Dự kiến năng suất đạt 14 tấn/ha.

Triển khai dự án cánh đồng lớn trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP
Vườn bưởi sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên.

Hiện nay, phần lớn thị trường tiêu thụ của bưởi da xanh ở trong nước. Đối với thị trường xuất khẩu, sản phẩm bưởi da xanh được xuất sang Trung Quốc là chính, nhưng chủ yếu qua đường tiểu ngạch, một hình thức buôn bán tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong khi đó, việc mở rộng thị trường tại khu vực các nước châu Âu, Mỹ còn gặp nhiều khó khăn, do vận chuyển xa và yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm tương đối khắt khe.

Do đó, dự án trồng bưởi da xanh với tiêu chí sản phẩm làm ra phải đạt chuẩn VietGAP, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và đầu ra có lợi cho nông dân, bảo đảm vấn đề giá cả, tiếp cận với khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

Ông Tĩnh tin tưởng rằng, sản phẩm từ dự án sẽ đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu tại những thị trường lớn, đem lại hiệu quả cao.

Triển khai dự án cánh đồng lớn trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP

Chăm sóc bưởi bằng cơ giới hoá.

Thời gian thực hiện dự án là 7 năm, dự kiến lợi nhuận  bình quân đạt 178 triệu đồng/ha. Đây là mô hình mẫu của tỉnh để khuyến khích người dân sản xuất tập trung, hình thành vùng chuyên canh bưởi da xanh có chứng nhận VietGAP, nhằm cung cấp sản phẩm an toàn, đạt tiêu chuẩn cho thị trường nông sản.

Đồng thời, đây còn là tiền đề để phát triển vùng nguyên liệu, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Theo định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh, dự kiến đến năm 2020, bưởi da xanh sẽ là một trong những cây ăn trái chủ lực của Tây Ninh, với diện tích đạt 1.500 ha.

Theo Báo Tây Ninh Online

15/08/2017 11:00 SAĐã ban hành
Thành phố Tây Ninh: Nhiều hoạt động thiết thực trong công tác dân vận năm 2017 Thành phố Tây Ninh: Nhiều hoạt động thiết thực trong công tác dân vận năm 2017
Hôm 14.8, Ban chỉ đạo công tác vận động quần chúng thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác liên ngành vận động quần chúng năm 2017.

Thành phố Tây Ninh: Nhiều hoạt động thiết thực trong công tác dân vận năm 2017

Ông Nguyễn Hồng Quang- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tây Ninh trao thưởng cho các cá nhân.

Trong đợt làm công tác dân vận năm nay, Ban chỉ đạo các cấp của Thành phố Tây Ninh đã làm tốt công tác tham mưu, điều hành. Các hoạt động được đề ra sát với nhiệm vụ chính trị cũng như tình hình thực tế của địa phương, được đông đảo quần chúng đồng tình ủng hộ.

Trong thời gian 10 ngày (16-25.7), khắp các phường, xã của Thành phố đều sôi nổi các hoạt động làm công tác dân vận, thu hút hơn 8.000 người tham gia gồm lực lượng vũ trang tỉnh, thành phố cùng cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực được thực hiện trong thời gian diễn ra công tác dân vận, như nâng cấp, sửa chữa hơn 6.300 mét đường giao thông nông thôn; đặt 1.548 mét cống thoát nước; lắp đèn chiếu sáng, trồng hoa kiểng, vệ sinh đường phố...  

Bên cạnh đó, Thành phố và các phường, xã cũng trao tặng hơn 2.200 phần quà cho gia đình chính sách; xây tặng 18 căn nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, mái ấm tình thương; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.200 lượt người; vận động hiến hơn 131 đơn vị máu... Tổng trị giá các công trình, phần việc hơn 1,5 tỷ đồng.

Dịp này, UBND Thành phố khen thưởng cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong tham gia phối hợp làm công tác vận động quần chúng năm 2017.

Theo Báo Tây Ninh Online

15/08/2017 9:00 SAĐã ban hành
Nhiều đổi mới trong thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây NinhNhiều đổi mới trong thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đánh giá: qua 13 năm triển khai thực hiện, Luật Thi đua, khen thưởng (TĐKT) là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về TĐKT và triển khai, phát động các phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng ở các cấp, các ngành.

Ngay sau khi Luật TĐKT được ban hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện; chỉ đạo nâng cao nhận thức của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác TĐKT, tạo sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp, của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Theo tinh thần đổi mới, những năm qua tỉnh Tây Ninh đã tổ chức được 172 Khối Thi đua và đang hoạt động hiệu quả, trong đó có 17 Khối do UBND tỉnh tổ chức, 85 khối do UBND các huyện, thành phố tổ chức và 70 Khối Thi đua do các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức hội, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tổ chức. Hoạt động các Khối Thi đua đã từng bước đi vào nền nếp và ngày càng có tác dụng tích cực, hiệu quả hơn.

Trên cơ sở tổ chức các Cụm, Khối Thi đua, UBND tỉnh Tây Ninh quy định tỷ lệ xét tặng danh hiệu các Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tương ứng với thứ hạng của đơn vị, địa phương đạt được trong Cụm, Khối; kích thích sự phấn đấu và tương ứng thành tích của đơn vị, địa phương.

Các khối thi đua, sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố thông qua hội nghị chuyên đề, giao ban, giao lưu trao đổi nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao nhận thức và cập nhật thông tin mới về TĐKT; đặc biệt huyện Dương Minh Châu tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật TĐKT cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trong huyện.

Trong những năm qua Tây Ninh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; trong từng thời gian và điều kiện cụ thể, tỉnh đã phát động thi đua thường xuyên, các đợt thi đua ngắn ngày, thi đua theo chuyên đề như: thi đua thực hiện 03 Chương trình đột phá (nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển kết cấu hạ tầng và cải cách hành chính), "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới", thi đua lập thành tích chào mừng 180 năm Tây Ninh hình thành và phát triển…. Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh phối hợp Lãnh đạo các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh thống nhất nội dung, giải pháp, hình thức thi đua, đối tượng khen thưởng, triển khai sâu rộng trong tổ chức hội, đoàn thể, các ngành liên quan từ tỉnh đến cơ sở.

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều nhân tố mới xứng đáng được biểu dương, khen thưởng. Việc khen thưởng kịp thời cũng góp phần cổ vũ, động viên các phong trào thi đua của tỉnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong thời gian qua, tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, chiến sĩ, người lao động trực tiếp, công chức, viên chức không làm công tác quản lý đạt trên 67% tổng số cá nhân được khen thưởng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của tỉnh, qua 13 năm thực hiện Luật TĐKT, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những bất cập như: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng của Nhà nước nhiều lần sửa đổi nhưng cũng chưa được hoàn thiện, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TĐKT; phong trào thi đua yêu nước phát triển chưa đồng đều, tại một số địa phương, đơn vị còn mang tính hình thức, hành chính hoá; công tác xây dựng điển hình tiên tiến, tuyên truyền nhân rộng điển hình chưa đáp ứng tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; hiện nay cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại ở các xã, phường, thị trấn rất khó khăn, không có biên chế và chế độ đãi ngộ.

Nguyên nhân của những bất cập trên là do: một số nơi, Cấp ủy, Chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác TĐKT trong giai đoạn hiện nay, coi nhẹ chỉ đạo thi đua, nặng về khen thưởng; chưa tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc phong trào thi đua cũng như sơ kết đánh giá phong trào nghiêm túc; chưa có trường đào tạo cán bộ về TĐKT, nên việc kiện toàn tổ chức đi đôi với việc bố trí, phân công cán bộ và xây dựng chức danh, tiêu chuẩn cán bộ còn gặp nhiều lúng túng; thi đua là toàn dân, toàn diện, Luật TĐKT có đối tượng điều chỉnh khá rộng, nhưng tiêu chuẩn khen thưởng cho từng đối tượng còn mang tính khái quát, chưa cụ thể hóa, chủ yếu tập trung trong cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, vì vậy trong thực hiện còn nhiều vướng mắc; đặc biệt chưa quy định rõ việc khen thưởng trong cơ quan của Đảng, cơ quan dân cử, cơ quan tư pháp, cơ quan lập pháp, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, khu vực kinh tế ngoài Nhà nước; việc tổ chức xét, trao danh hiệu, giải thưởng của các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các Hiệp hội chưa đảm bảo theo quy định của Luật TĐKT.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, tỉnh Tây Ninh đề nghị cấp Trung ương quan tâm sửa đổi Luật TĐKT theo hướng bảo đảm thi hành lâu dài, tránh việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung. Theo đó, Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật cũng cần hệ thống tinh gọn, bao quát hết các đối tượng, tiêu chuẩn tiêu chí cụ thể; tiến hành luật hóa các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng TĐKT Trung ương có nội dung liên quan đến phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

Các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các Hiệp hội khi ban hành thông tư, các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác TĐKT trong nội bộ ngành, cần thống nhất với quy định của Luật TĐKT, các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Thái Thành

14/08/2017 3:00 CHĐã ban hành
Từ ngày 16 đến 18.8.2017: Khám, cấp thuốc miễn phí cho người khuyết tật vận độngTừ ngày 16 đến 18.8.2017: Khám, cấp thuốc miễn phí cho người khuyết tật vận động
Những người khuyết tật vận động khi đến khám bệnh sẽ được cấp thuốc miễn phí. Ðối với những người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đến khám bệnh còn được ngân sách tỉnh hỗ trợ tiền ăn và xăng xe đi lại (100.000 đồng/người).

Theo thông báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong thời gian nói trên, Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh (Trung tâm CH&PHCN) cùng với Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam sẽ tổ chức các đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho tất cả những người khuyết tật vận động ảnh hưởng đến việc đi lại, học tập, lao động, sản xuất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Những người khuyết tật vận động khi đến khám bệnh sẽ được cấp thuốc miễn phí. Ðối với những người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đến khám bệnh còn được ngân sách tỉnh hỗ trợ tiền ăn và xăng xe đi lại (100.000 đồng/người).

Nếu bệnh nhân cần được trang bị chân giả, dụng cụ chỉnh hình, Trung tâm CH&PHCN sẽ có kế hoạch hỗ trợ chi phí đến Trung tâm tại TP.Hồ Chí Minh để được điều trị miễn phí hoàn toàn (dành cho những người bị dị tật bẩm sinh như tay, chân khoèo; tật thừa ngón, dính ngón tay, chân; tật vẹo cổ; chân vòng kiềng chữ O, chữ X…) hoặc tổ chức đo và cấp miễn phí hoàn toàn chân giả, giày nẹp chỉnh hình tại tỉnh (dành cho những người bị cụt chân, di chứng sốt bại liệt, bại não… thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn- có xác nhận của chính quyền địa phương).

Người khuyết tật vận động có thể đến khám bệnh tại một trong các địa điểm và thời gian cụ thể như sau:

Ngày 16.8.2017:

- Từ 8 đến 11 giờ 30 phút, đoàn khám bệnh tại 2 điểm: Trạm Y tế thị trấn Trảng Bàng (huyện Trảng Bàng) và hội trường UBND huyện Gò Dầu.

- Từ 14 đến 16 giờ 30 phút, đoàn khám bệnh tại 2 điểm: Trạm Y tế thị trấn Bến Cầu và Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Học tập cộng đồng xã Long Khánh (huyện Bến Cầu).

Ngày 17.8.2017:

- Từ 8 đến 11 giờ 30 phút, đoàn khám bệnh tại 2 điểm: Trạm Y tế xã An Cơ và Trạm Y tế thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành).

- Từ 14 đến 16 giờ 30 phút, đoàn khám tại 2 điểm: Trạm Y tế phường Hiệp Ninh (TP. Tây Ninh) và Trạm Y tế thị trấn Hoà Thành (huyện Hoà Thành).

Ngày 18.8.2017:

- Từ 8 đến 11 giờ 30 phút, đoàn khám bệnh tại 2 điểm: Trạm Y tế xã Tân Phú và Trạm Y tế xã Tân Ðông (huyện Tân Châu).

- Từ 14 đến 16 giờ 30 phút, đoàn khám bệnh tại 2 điểm: Trạm Y tế xã Tân Phong và Trạm Y tế xã Tân Bình (huyện Tân Biên).

Theo Báo Tây Ninh Online

14/08/2017 12:00 CHĐã ban hành
Triển khai thực hiện các nội dung để đạt tỷ lệ đô thị hóa cần phải thực chất, kiên quyết không chạy theo chỉ tiêu, thành tíchTriển khai thực hiện các nội dung để đạt tỷ lệ đô thị hóa cần phải thực chất, kiên quyết không chạy theo chỉ tiêu, thành tích
Đó là chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ để phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa theo các chỉ tiêu đã xác định

Theo đánh giá của Sở Xây dựng về thực trạng chỉ tiêu đô thị hóa, tỷ lệ đô thị hóa các năm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không đạt theo định hướng tỷ lệ đô thị hóa đã đề ra theo quy hoạch vùng Thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh đề ra (năm 2015 tỷ lệ đô thị hóa là 19,85%, năm 2016 tỷ lệ đô thị hóa là 19,58%).

Cụ thể, chỉ đạt 51,53% so với tỷ lệ đô thị hóa năm 2015 đã đề ra trong Chương trình phát triển đô thị quốc gia (theo quyết định số 659/QĐ-UBND tỷ lệ đô thị hóa năm 2015 là 38%). Chỉ đạt 59,33% so với tỷ lệ đô thị hóa năm 2015 đã đề ra  trong  Quy hoạch vùng Thành phố Hồ Chí Minh (theo Quyết định 589/QĐ-TTG tỷ lệ đô thị hóa năm 2015 là 33%).

Qua phân tích của Sở Xây dựng cho thấy, dân số đô thị của tỉnh Tây Ninh hiện nay chủ yếu tập trung đông nhất tại thành phố Tây Ninh (dân số đô thị gồm 7 phường). Theo thống kê của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Công an tỉnh, tổng số dân toàn tỉnh năm 2016 là 1.380.298 người. Trong đó dân số đô thị là 270.228 người, dân số nông thôn 1.110.070 người.  Qua số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ đô thị hóa tỉnh Tây Ninh năm 2016 đạt 19,58 %  là phù hợp với tình hình thực tế của các đô thị hiện nay trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay gồm 9 đô thị (thành phố Tây Ninh là đô thị loại III; thị trấn Trảng Bàng, thị trấn Hòa Thành là đô thị loại IV và 6 thị trấn còn lại là đô thị loại V).

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, tốc đô thị hóa tại các đô thị (gồm các thị trấn Bến Cầu, thị trấn Dương Minh Châu và thị trấn Tân Châu) chậm so với kế hoạch, tốc độ đầu tư xây dựng và phát triển đô thị chậm. Do không có nguồn lực và không kêu gọi đầu tư; đồng thời do sức hút lao động tại các đô thị này không cao, thậm chí còn bị các đô thị khác hút lao động đi, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp thấp so với các đô thị khác. Bên cạnh đó, huyện Trảng Bàng và huyện Hòa Thành chưa được Chính phủ công nhận là thị xã; các đô thị mới dự kiến thành lập như: Đô thị cửa khẩu Mộc Bài, Chàng Riệc, Kà Tum và đô thị Phước Đông-Bời Lời chưa được đạt tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận đô thị loại V. Do đó, tỷ lệ dân số đô thị còn thấp dẫn đến tỷ lệ đô thị hóa trên phạm vi toàn tỉnh thấp hơn so với định hướng của tỉnh.

Theo dự báo của Sở Xây dựng, năm 2020 tổng số dân toàn tỉnh là 1.547.506 người, trong đó, đô thị 743 người, nông thôn 804 người. Chỉ tiêu đô thị hóa của tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 đạt 48,01%.

Để đạt tỷ lệ đô thị hóa cơ bản phù hợp theo Nghị quyết số 04-NQ/ĐH ngày 16/10/2005 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, trong đó, năm 2017: Lập Đề án thành lập thị xã Trảng Bàng và thị xã Hòa Thành; năm 2018, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập thị xã Trảng Bàng và thị xã Hòa Thành, trình Bộ Xây dựng thẩm định và công nhận thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu là đô thị loại IV; năm 2019, tổ chức công nhận đô thị loại V cho các đô thị cửa khẩu: Mộc Bài, Chàng Riệc và đô thị mới Phước Đông-Bời Lời; năm 2020, tổ chức công nhận đô thị loại V cho các đô thị cửa khẩu Xa Mát và Kà Tum.

Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND tỉnh phê duyệt chủ trương lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị đối với các đô thị cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc, Kà Tum và đô thị mới Phước Đông-Bời Lời.

Qua xem xét phân tích, đánh giá và đề xuất của Sở Xây dựng về thực trạng tỷ lệ đô thị hóa và dự báo tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tại Công văn 2010/UBND-KTN ngày 01/8/2017 về thực hiện các nhiệm vụ để phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa theo các chỉ tiêu đã xác định, lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất với nội dung đề xuất, kiến nghị của Sở Xây dựng đồng thời giao cho các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Trong đó, các sở, ban ngành, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ phát triển đô thị được phân công tại Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Tây ninh.

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ thẩm định, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết thành lập thị xã Trảng Bàng, thị xã Hòa Thành.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh tổ chức lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị đối với đô thị mới Mộc Bài trong đó lồng ghép chương trình phát triển đô thị và đề xuất các dự án khu đô thị mới trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở kêu gọi nhà đầu tư theo quy định.

UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình kế hoạch đầu tư và phát triển, hiện đại hóa hệ thống đô thị, hạ tầng kỹ thuật, cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt của nhân dân và thúc đẩy quá trình đô thị hóa đồng bộ tại đô thị và nông thôn với mục tiêu phát triển đô thị bền vững ứng phó được với các thách thức rủi ro từ biến đổi khí hậu. UBND huyện Trảng Bàng, huyện Hòa Thành triển khai tổ chức Đề án thành lập thị xã Trảng Bàng, thị xã Hòa Thành. UBND các huyện Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu và Dương Minh Châu tổ chức lập chương trình phát triển đô thị cho các thị trấn. UBND huyện Tân Biên, huyện Tân Châu tổ chức lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị đối với đô thị cửa khẩu Xa Mát, cửa khẩu Chàng Riệc, cửa khẩu Kà Tum, trong đó lồng gép chương trình phát triển đô thị và đề xuất danh mục các dự án khu đô thị mới trình UBND tỉnh ban hành, làm cơ sở kêu gọi nhà đầu tư theo quy định.

Cùng với đó, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức trình độ người dân trong việc thực hiện các quy định về đô thị, trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG triển khai lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thi Khu đô thị-dịch vụ Phước Đông Bời Lời, đồng thời triển khai Chương trình phát triển khu đô thị A lồng ghép trong hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị; làm cơ sở kêu gọi đầu tư và xây dựng khu A đạt tiêu chí đô thị trong năm 2019.

UBND tỉnh cũng lưu ý việc triển khai thực hiện các nội dung để đạt tỷ lệ đô thị hóa cơ bản phù hợp với các chỉ tiêu, kế hoạch đã đặt ra là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện cần phải thực chất, kiên quyết không chạy theo chỉ tiêu, thành tích; các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị được đầu tư phải đảm bảo chất lượng, ứng phó tốt với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Nghị quyết số 04-NQ/ĐH ngày 16/10/2005 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó định hướng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Tây Ninh theo các giai đoạn như sau:

-Giai đoạn đến năm 2015: Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh phấn đấu đạt 33%

-Giai đoạn 2016-2020: Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh phấn đấu đạt 48%

-Giai đoạn 2021-2025: Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh phấn đấu đạt 52%

-Giai đoạn 2026-2030: Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh phấn đấu đạt 57%

MN

14/08/2017 11:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 87/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/4/2010​ (hiệu lực đến ngày 26/04/2017).
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email: toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.
Địa chỉ: 006 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3828888