Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin Tức Sự Kiện

 
Tin Tức Sự Kiện - Kinh tế
 
Ngày 06/02/2018, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có ông Lê Binh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Cơ quan Đại diện Phía Nam (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam), ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông La Hữu Nghị - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các Thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh, đại diện các Hợp tác xã, Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
 
Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến- Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh chủ trì hội nghị. 
 
Ngày 30/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định Công bố danh sách 02 thương nhân được thực hiện hoạt động mua, bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ (Vạc Sa, Phước Tân) có đầy đủ lực lượng chuyên ngành quản lý thuộc tỉnh Tây Ninh năm 2018, cụ thể như sau:  
 
Tính đến ngày 23/01/2018, trên địa bàn huyện Trảng Bàng xuất hiện dịch bệnh khảm lá cây khoai mì ở xã Đôn Thuận, với diện tích khoảng 09 ha. Mức độ nhiễm là trên 70%. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tiếp tục khảo sát ở các xã còn lại. 
 
Năm 2017, tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án FDI, với số vốn đăng ký đầu tư 746,34 triệu USD, tăng 13% về số dự án và tăng 173% về số vốn đăng ký so với năm 2016 (trong đó: ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế 03 dự án, với số vốn đầu tư 2,95 triệu USD; trong khu công nghiệp, khu kinh tế 24 dự án, với vốn đầu tư 743,388 triệu USD). Bên cạnh việc cấp mới, có 29 lượt dự án tăng vốn đầu tư, với số vốn tăng 270,348 triệu USD. 
 
Năm 2018, tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký ban hành Chỉ thị về việc thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc- Ngày truyền thống thi đua yêu nước 11/6/1948-11/6/2018. 
 
Tính đến ngày 18/01/2018, trên địa bàn huyện Bến Cầu xuất hiện dịch bệnh khảm lá cây khoai mì ở xã Tiên Thuận và xã Long Giang, với diện tích khoảng 14 ha. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tiếp tục khảo sát ở các xã còn lại. 
 
Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Dự báo nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, trong đó việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp có chuyển biến tích cực, đã chuẩn bị được những tiền đề cho ngành du lịch tăng trưởng đột phá. 
 
“Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, cần tập trung triển khai đồng bộ, thực hiện hiệu quả 10 giải pháp chủ yếu ngay từ đầu năm”- đây là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đặt ra với lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2018, được tổ chức vào chiều 5.1.2018, tại hội trường UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ. 
 
 
 

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, sau 5 năm thi hành, Luật XLVPHC đã khẳng định vai trò trong đời sống kinh tế, chính trị, pháp lý của đất nước; là một trong những đạo luật được áp dụng nhiều nhất trong thực tiễn đời sống thông qua số lượng việc XLVPHC rất lớn. Ngoài Luật XLVPHC, đã có cả hệ thống pháp luật đồ sộ về XLVPHC được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật trong lĩnh vực này.

Trên cơ sở Luật, Nghị quyết Quốc hội ban hành, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành ban hành đầy đủ và kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn luật, rà soát, sửa đổi bổ sung các Nghị định, thông tư liên quan để hoàn thiện pháp luật về XLVPHC, tạo nên hệ thống chế tài đủ sức răn đe, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực chuyên ngành. Tính đến hết ngày 30/9/2017, Chính phủ đã ban hành tổng số 92 Nghị định (trong đó có 9 nghị định đã hết hiệu lực toàn bộ) và 67 thông tư liên tịch nhằm triển khai Luật XLVPHC hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết luật được chú trọng. Sau khi Luật được ban hành và có hiệu lực, hầu hết việc kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ được tổ chức thực hiện dưới hình thức lồng ghép với các chuyên đề theo dõi thi hành pháp luật về XLVPHC trong từng lĩnh vực cụ thể hoặc các cuộc thanh tra hành chính. Một số Bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra riêng về việc thi hành pháp luật về XLVPHC. Thông qua hoạt động kiểm tra, các Bộ đã nắm bắt, đánh giá thực trạng về tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực mình quản lý cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật về XLVPHC để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nhằm khắc phục hạn chế của công tác XLVPHC, góp phần xây dựng và hoàn thiện văn bản pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về XLVPHC...

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cũng nhìn nhận còn nhiều khó khăn, vướng mắc như việc xây dựng văn bản quy định chi tiết liên quan đến nhiều bộ ngành đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, cán bộ công chức thực hiện công tác XLVPHC là kiêm nhiệm… Đặc biệt, Luật XLVPHC còn nhiều bất cập như một số thuật ngữ quy định còn mang tính định tính, chưa rõ ràng nên việc áp dụng còn chưa thống nhất; việc quy định thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện VPHC bị giới hạn theo thẩm quyền phạt tiền làm phát sinh nhiều vụ việc vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của cơ quan cấp dưới bị dồn lên cấp trên giải quyết, không bảo đảm tính kịp thời. Một số quy định về các biện pháp xử lý hành chính cũng còn nhiều bất cập…

Phó Thủ tướng cơ bản đồng ý với Bộ Tư pháp về đánh giá tình hình và kết quả thi hành pháp luật về XLVPHC; về những bất cập, hạn chế và các giải pháp trước mắt nhằm khắc phục, nâng cao hiệu quả thi hành Luật XLVPHC.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp khẩn trương lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC, trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến và đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Từ các kết quả tổng kết thi hành Luật XLVPHC trong 5 năm qua và các năm tiếp theo, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm quốc tế; phân tích, đánh giá, làm rõ những bất cập, hạn chế cơ bản, có tính hệ thống của pháp luật về XLVPHC. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp cơ bản, lâu dài nhằm đổi mới, hoàn thiện pháp luật về XLVPHC bảo đảm phù hợp với tinh thần của Hiến pháp, thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế, đáp ứng nhu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế, phục vụ việc sửa đổi, bổ sung cơ bản, toàn diện đạo Luật nêu trên.

Tính từ năm 2014 tới giữa năm 2017, số vụ vi phạm hành chính đã phát hiện là 36.789.227 vụ việc, tổng số vụ đã xử phạt là 28.493.927 vụ việc.
Nhìn chung, các vụ việc vi phạm xảy ra cơ bản đã được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý của nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Tỷ lệ số vụ việc đã bị xử phạt so với số vụ việc đã bị phát hiện ngày càng tăng từ 66% vào năm 2014 lên 95% vào năm 2017. Đa số những đối tượng có hành vi vi phạm đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình, có ý thức chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt VPHC.
Về tình hình áp dụng biện pháp XLHC, tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính là 57.311 đối tượng, tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp XLHC là 53.164 đối tượng

Theo Chinhphu.Vn

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tangĐẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

​Trong những năm qua, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã triển khai việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc cưới, việc tang vẫn còn những hạn chế như: tổ chức lãng phí, vụ lợi; ăn uống linh đình, nhiều ngày, nhiều nơi, mời nhiều khách; để xảy ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm; dựng lán, nhà bạt, sử dụng loa đài gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Một số nơi vẫn còn tập quán lạc hậu như đưa đón dâu nhiều lần; đốt nhiều đồ mã, rắc rải vàng mã và tiền trên đường đưa tang, khóc thuê, để thi hài quá lâu, xây dựng lăng mộ phô trương. Nhiều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa gương mẫu trong thực hiện, còn dự tiệc cưới trong giờ hành chính.

Theo đó, để hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trong việc cưới, việc tang, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Đồng thời chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với điều kiện, đặc điểm, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, vùng, miền, dân tộc; xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm. Các gia đình Đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống. Khuyến khích các địa phương hỗ trợ kinh phí cho việc hỏa táng...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn những nghi thức phù hợp nhằm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đề xuất các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục; tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những mô hình tổ chức việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền, vận động nêu gương mô hình tốt, cách làm hay; phê phán những hành vi, biểu hiện tiêu cực, trái với thuần phong mỹ tục trong việc cưới, việc tang./.

Thái Thành

13/02/2018 1:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh chỉ đạo nghiêm cấm sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp tết Mậu Tuất 2018UBND tỉnh chỉ đạo nghiêm cấm sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp tết Mậu Tuất 2018
Thực hiện Công văn của Thanh tra Chính phủ chỉ đạo nghiêm cấm việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018. Ngày 09/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

​Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền không tổ chức tặng quà lãnh đạo. Cán bộ, công chức không sử dụng xe công đi lễ hội và không đi lễ hội trong giờ làm việc.

Nghiêm cấm việc sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để làm quà tặng không đúng quy định dưới mọi hình thức (trừ việc tặng quà theo quy định tại Quyết định số 205/2004/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách, chế độ đối với cán bộ cao cấp và việc tặng quà của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cho đối tượng chính sách, đối tượng là người có công cách mạng).

Các cơ quan, đơn vị chỉ được nhận quà tặng theo đúng quy định của pháp luật. Quà tặng phải được công khai, quản lý và sử dụng theo đúng quy định.

Đối với quà tặng không đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng thì đại diện cơ quan, đơn vị phải từ chối và giải thích rõ lý do với người tặng quà. Trong trường hợp không thể từ chối được, cơ quan, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức chỉ được nhận quà tặng theo đúng quy định của pháp luật và phải ký xác nhận; phải kê khai thu nhập trong trường hợp pháp luật có yêu cầu.

Cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải nộp lại quà tặng và báo cáo theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước theo dõi, nắm tình hình và báo cáo những trường hợp sử dụng tài sản công không đúng quy định, việc tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Giao Thanh tra tỉnh tổng hợp tình hình, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ trước ngày 21/02/2018.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này. Báo cáo của các địa phương, đơn vị gửi về UBND tỉnh trước ngày 21/02/2018 (qua Thanh tra tỉnh, Fax 0276 3812692; hoặc gửi qua mail theo địa chỉ thanhtratinh@tayninh.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ.

GH

13/02/2018 1:00 CHĐã ban hành
 Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao Mái ấm công đoàn tại Tân Châu Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao Mái ấm công đoàn tại Tân Châu
Ngày 11.02.2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức lễ bàn giao mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Hội huyện Tân Châu. Đến dự có bà Phan Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu.

g240.jpg

Bàn giao mái ấm công đoàn cho chị Thiên

Mái ấm công đoàn bàn giao cho chị Cao Thị Thiên, sinh năm 1976, ngụ ấp Hội An xã Tân Hội, huyện Tân Châu. Nhà có diện tích trên 60 mét vuông, tổng kinh phí xây dựng trên 60 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp và đồng nghiệp hỗ trợ thêm. Chị Thiện hiện là nhân viên của Trường mầm non Nước Trong, chồng chị đi làm mướn nuôi con ăn học. Với đồng lương ít ỏi của mình, nhiều năm qua vợ chồng chị vẫn chưa tạo dựng được mái ấm lành lặn.  

Tại buổi lễ, Liên đoàn lao động tỉnh, huyện Tân Châu và CĐCS Trường mầm non Nước Trong đã trao tặng cho gia đình chị Cao Thị Thiên nhiều phần quà gồm các vật dụng thiết yếu chúc mừng gia đình bước vào nhà mới.

                                                                                                                        Công Điều13/02/2018 1:00 CHĐã ban hành
Khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau dịp nghỉ TếtKhẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau dịp nghỉ Tết
Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2018 của Chính phủ là: Khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau dịp nghỉ Tết; không tổ chức du xuân, liên hoan lãng phí, ảnh hưởng đến công việc.

​Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt phương châm chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ năm 2018 là: "Kỷ cương - Liêm chính - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả"; đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Nghị quyết nêu rõ: Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau dịp nghỉ Tết; không tổ chức du xuân, liên hoan lãng phí, ảnh hưởng đến công việc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch, không để dư luận bất bình, bảo đảm an toàn cho du khách trong dịp Tết.

Bộ Công an tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ; kiềm chế tai nạn giao thông nghiêm trọng và ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tàng trữ mua bán, sử dụng pháo các loại trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng nắm chắc tình hình; tăng cường kiểm soát, triển khai kế hoạch bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh biên giới, biển, đảo.

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018./.

Thái Thành

13/02/2018 1:00 CHĐã ban hành
Triển khai thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc giaTriển khai thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia
Nhằm thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia. Ngày 07/02/2018, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo 389/TN) ban hành công văn đề nghị các cơ quan thành viên, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

​Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04/01/2018 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Công văn số 23/VPTT-TH ngày 24/01/2018 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Chế độ báo cáo: Nội dung, thể thức, chế độ báo cáo thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04/01/2018 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Thời hạn báo cáo: Báo cáo công tác hàng tháng, gửi chậm nhất vào ngày 18 hàng tháng; Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm gửi chậm nhất vào ngày 20 tháng 6 của năm báo cáo; Báo cáo tổng kết năm gửi chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo; Báo cáo thông tin quản lý địa bàn gửi chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hàng năm.

Tình hình, kết quả, số liệu thống kê báo cáo định kỳ thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 6 Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04/01/2018 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo vụ việc điều tra, xử lý vi phạm; báo cáo nhanh: thực hiện khi có yêu cầu và phát sinh vụ việc; thời hạn báo cáo theo qui định tại Điều 4, Điều 5 của Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04/01/2018 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Triển khai hệ thống báo cáo trực tuyến của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kể từ tháng 1/2018; Trang bị hệ thống máy tính, đường truyền mạng để đảm bảo hệ thống báo cáo trực tuyến hoạt động thông suốt.

Thường trực Ban Chỉ đạo 389/TN (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh) đôn đốc, kiểm tra các chế độ báo cáo của các đơn vị và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo đúng thời gian quy định.

GH

13/02/2018 1:00 CHĐã ban hành
Thực hiện tốt công tác phát hiện, nhân điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đuaThực hiện tốt công tác phát hiện, nhân điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện tốt cả 4 khâu phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, mang lại hiệu quả thiết thực.

​Đó là một trong những nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngay từ đầu năm, tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt, đồng loạt ra quân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2018 của từng bộ, ngành và địa phương. Tổ chức các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Các Bộ ngành, địa phương phải thường xuyên, coi trọng việc phát hiện kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, sáng tạo và có nhiều hình thức để biểu dương, động viên, nhân rộng. Thực hiện tốt cả 4 khâu phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, mang lại hiệu quả thiết thực; phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố, mô hình mới.

Thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác chuyên môn làm tiêu chí khen thưởng; thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ trong bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu, xuất sắc để khen thưởng, tránh khen thưởng tràn lan, vận dụng các quy định của pháp luật để khen thưởng; tạo sự chuyển biến tích cực trong khen thưởng cho các đơn vị cơ sở, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp như lấy ý kiến rộng rãi về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân để nắm bắt thông tin trước khi đề nghị khen thưởng; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những hồ sơ tồn đọng trong khen thưởng kháng chiến, phong tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, nghiên cứu, tham mưu đề xuất sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện, bảo đảm công tác thi đua khen thưởng thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng./.

Thái Thành

13/02/2018 1:00 CHĐã ban hành
Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng quà tết cho đồng bào dân tộc huyện Tân ChâuChủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng quà tết cho đồng bào dân tộc huyện Tân Châu
Chiều ngày 9.02.2018, ông Huỳnh Văn Quang – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh cùng đại diện một số sở ngành của tỉnh và huyện Tân Châu đã đến tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc nghèo của xã biên giới Tân Đông.

h668.jpg

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng quà cho đồng bào dân tộc xã Tân Đông.

Có 30 hộ đồng bào dân tộc nghèo của xã Tân Đông được nhận mỗi hộ 01 phần quà tết trị giá 500 ngàn đồng, quà gồm các nhu yếu phẩm và 200 ngàn đồng tiền mặt. Kinh phí quà tặng 15 triệu đồng do Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh hỗ trợ.

Cùng ngày, tại Đồn biên phòng Kà Tum xã Tân Đông cũng đã diễn ra chương trình "Xuân ấm biên cương" năm 2018. Trong chương trình, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Tây Ninh đã trao tặng 200 phần quà trị giá mỗi phần 500 ngàn đồng cho các hộ nghèo khu vực biên giới của huyện Tân Châu.

                                                                                                                                    Công Điều

13/02/2018 1:00 CHĐã ban hành
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo: Tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnhBan Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo: Tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2014.

DSC5335.JPG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân (bên trái) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Quang (ảnh minh hoạ)

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2014.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt và triển khai đến Chi bộ Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 04.01.2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; trong đó, Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng có nêu, để lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ tổ chức đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tạo điều kiện để Mặt trận thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp chuẩn bị chu đáo và tiến hành tổ chức đại hội đạt kết quả tốt.

Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư có nêu, việc chuẩn bị nhân sự Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp phải căn cứ tiêu chuẩn và thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn mới; cơ cấu thành phần bảo đảm để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện. Cấp uỷ các cấp phân công, giới thiệu đồng chí bí thư hoặc phó bí thư cấp uỷ tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp…

DSC5522.JPG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tặng cờ và bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao các cấp uỷ chỉ đạo các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức đại hội đúng theo quy định. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức đại hội; tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thời gian tiến hành Đại hội Mặt trận Tổ quốc ở cấp xã, phường, thị trấn hoàn thành trong quý I năm 2019; cấp huyện, thành phố hoàn thành trong tháng 5 năm 2019 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7 năm 2019.

Tố Tuấn

13/02/2018 12:00 CHĐã ban hành
Họp mặt sinh viên xuân Mậu Tuất 2018Họp mặt sinh viên xuân Mậu Tuất 2018
Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm Mậu Tuất 2018, chiều ngày 11/02/2018, tại Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi họp mặt giữa Lãnh đạo tỉnh với học sinh, sinh viên Tây Ninh đang học tập trong và ngoài tỉnh.

LDtinh.JPG

Lãnh đạo các sở, ngành tọa đàm với sinh viên

Dự buổi họp mặt có đồng chí Dương Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Huỳnh Thanh Phương – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Nhiếm – Phó Chủ tịch UB MTTW Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Lê Duy – Bí thư Tỉnh đoàn, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Về tham dự họp mặt năm nay có hơn 500 sinh viên, học sinh đến từ các học viện, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh.

Các bạn sinh viên đã được cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua, định hướng phát triển tỉnh ta trong thời gian tới và giới thiệu một số gương thanh niên, học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2017.

PCT Thang.JPG

Lãnh đạo các sở, ngành tọa đàm với sinh viên
Đặc biệt, các bạn sinh viên đã được giao lưu trực tiếp với lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Các câu hỏi của sinh viên xung quanh việc về làm việc tại các cơ quan Đảng, Đoàn thể và trong lĩnh vực giáo dục, lao động xã hội,... của tỉnh. Các bạn sinh viên cũng quan tâm về định hướng phát triển công nghệ thông tin, du lịch, .... của tỉnh nhà.
Khen thg.JPG
Đồng chí Dương Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu với các bạn sinh viên nhân buổi họp mặt, đồng chí Dương Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã xúc động về tình cảm quan tâm và nguyện vọng về công tác và phục vụ cho việc phát triển tỉnh nhà của các bạn sinh viên. Đồng chí cũng thông tin thêm về các lĩnh vực đột phá của tỉnh, những dự án sẽ thực hiện trong năm 2018, và nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh trong thời gian tới.

Tại buổi họp mặt, Tỉnh đoàn Tây Ninh cũng đã ra mắt Ban Liên lạc học sinh, sinh viên Tây Ninh do anh Nguyễn Tiến Tân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm Trưởng ban. Ban Liên lạc học sinh, sinh viên Tây Ninh có nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp các sinh viên là người Tây Ninh đang học tại các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện trên cả nước nhằm tạo môi trường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống; là cầu nối để trao đổi thông tin giữa các sinh viên với lãnh đạo tỉnh và cùng chung sức đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ghi nhận và động viên những thành tích, sự nỗ lực của các bạn học sinh, sinh viên tài năng, có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và tích cực tham gia phong trào Đoàn, Hội và phong trào sinh viên, học sinh năm học 2016 – 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng 65 bạn sinh đang học tập các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Sau buổi họp mặt, các bạn sinh viên tiếp tục tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức các gian hàng ẩm thực và giao lưu văn nghệ tại sân Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên tỉnh.   

                                                                                      KGVX
13/02/2018 12:00 CHĐã ban hành
Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày 08/02/2018, tại Hội trường Sở Y tế, Sở Y tế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng Ban Giám đốc Sở và cán bộ lãnh đạo các đơn vị y tế trực thuộc.

DungTK y te.JPG

Hình quang cảnh hội nghị

Trong năm 2017, ngành y tế Tây Ninh được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, các cấp trong tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành đã có nhiều cố gắng và đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai kịp thời và có hiệu quả, không để dịch xảy ra, một số bệnh có số mắc tăng cao so với năm 2016 như: Bệnh tay chân miệng (2.140 ca, gấp 3 lần so với năm 2016), bệnh sốt xuất huyết (1.883 ca, tăng 66% so với năm 2016), phát hiện 387 trường hợp dương tính HIV.

Trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm với 43 ca mắc, chiếm tỷ lệ 3,8/100.000 dân, nhỏ hơn chỉ tiêu được giao là 7/100.000 dân và không có trường hợp tử vong. Tỉnh đã tổ chức 5.362 lượt kiểm tra an toàn thực phẩm đối với 5.889 cơ sở được quản lý; Số cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh là 3.873 cơ sở, chiếm 72,23% ; Số cơ sở vi phạm là 1.489 cơ sở, với tổng số tiền phạt là 478.296.000 đồng.

Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 79,96%, so với năm 2016 tăng 176.383 thẻ (2016: 718.274 thẻ; 2017: 894.657 thẻ)  đạt 103,84% so với chỉ tiêu của Chính phủ giao.

Trong năm 2017, Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo thực hiện chi hỗ trợ cho 1.014 lượt người bệnh, tăng 59,24% so với năm 2016 (năm 2016 hỗ trợ 637 lượt) ; tổng số tiền hỗ trợ là 3, 3 tỷ đồng tăng 73,6% so với năm 2016 ( năm 2016 chi 1.9 tỷ đồng), phần lớn là bệnh nhân chạy thận nhân tạo, ung thư, ….

Phương hướng hoạt động năm 2018 của ngành là giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch bệnh, góp phần tăng tuổi thọ, nâng cao các chỉ số sức khỏe cơ bản của người dân. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

                                                                                       KGVX

12/02/2018 11:00 SAĐã ban hành
Tây Ninh triển khai các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnhTây Ninh triển khai các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh
Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xả hội (BHXH) đã được Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan ban hành cơ bản đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực thi chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, đáp ứng nguyện vọng của người lao động, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế. Theo lộ trình quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014,  nhiều quy định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018, trong đó có quy định về việc tham gia bảo hiểm bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

​Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các quy định có hiệu lực ngày 01/01/2018 của Luật Bảo hiểm xã hội. Ngày 06/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về BHXH, đặc biệt là việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; tham mưu thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện. Tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn, sớm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Tài chính bố trí kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện chuyển vào quỹ BHXH theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ.

Đồng thời, triển khai thực hiện các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 trong cơ quan, đơn vị.

GH

12/02/2018 11:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh chỉ đạo việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhUBND tỉnh chỉ đạo việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Qua kết quả thực hiện năm 2017, công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong tỉnh được các cấp, ngành thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt và đột xuất chưa xảy ra trùng lắp, chồng chéo. Tuy nhiên, việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg trong năm 2017 của các sở, huyện, thành phố chưa đầy đủ, kịp thời; có địa phương không báo cáo theo quy định dẫn đến khó khăn trong tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ theo đúng thời gian quy định. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị; các địa phương nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của việc chậm trễ hoặc không có báo cáo nêu trên.

​Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Ngày 08/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg và Công văn số 1534/UBND-KTTC, trong đó lưu ý các nội dung sau: Các cuộc thanh tra phải thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt; nội dung thanh tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao; phải tuân thủ chặt chẽ về quy trình, nội dung, thời gian; Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao nếu cần tiến hành thanh tra đột xuất doanh nghiệp khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải tham khảo các ngành, địa phương có liên quan để thống nhất kế hoạch thanh kiểm tra. Trong nội bộ từng sở, ngành phải thống nhất kế hoạch thanh tra, kiểm tra giữa các phòng ban chuyên môn và thanh tra chuyên ngành trực thuộc khi tiến hành thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, không để xảy ra chồng chéo, trùng lắp. Các đơn vị trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh Thanh tra tỉnh để phối hợp xử lý.

Các doanh nghiệp trong tỉnh khi có các cuộc thanh tra, kiểm tra nhiều lần trong năm thì phản ánh với Thanh tra tỉnh qua số điện thoại 02763.811.006 để xem xét, xử lý.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm kiểm tra khi có thông tin một doanh nghiệp bị thanh tra nhiều lần trong năm, báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định và kiến nghị UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra chồng chéo, trùng lắp trong thanh tra, kiểm tra.

GH

09/02/2018 11:00 SAĐã ban hành
Kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia: Tây Ninh giành 9 giảiKết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia: Tây Ninh giành 9 giải
Bộ Giáo dục - Đào tạo (Bộ GD-ĐT) đã công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2018. Kỳ thi năm nay, Tây Ninh giành được 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích ở các môn Vật lý, Hoá học, Tin học, Ngữ văn và Lịch sử.

​Thí sinh duy nhất đoạt giải Nhì (môn Lịch sử) là Nguyễn Lê Như Quỳnh, học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha với số điểm 15,75. Trong số 9 thí sinh đoạt giải, có một học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh ở huyện Tân Biên (giải Khuyến khích môn Lịch sử), số còn lại đều là học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

Tại kỳ thi học sinh giỏi lần này, Tây Ninh có 51 thí sinh. Kết quả cho thấy, 2 môn Toán và Tiếng Anh dù được đầu tư nhiều công sức nhưng không có được giải nào.

Trong phạm vi cả nước, kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lần này có sự thay đổi khi Hà Tĩnh vươn lên dẫn đầu toàn quốc, tiếp theo là Nghệ An, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh.

Theo BTNO

08/02/2018 2:00 CHĐã ban hành
Lãnh đạo các tỉnh Campuchia chúc Tết cổ truyền Việt Nam tại Tây NinhLãnh đạo các tỉnh Campuchia chúc Tết cổ truyền Việt Nam tại Tây Ninh
Ngày 7.2, đoàn công tác 4 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tbong Khmum và Kampong Cham (Vương quốc Campuchia) đến Tây Ninh dự họp mặt hữu nghị mừng xuân Mậu Tuất 2018 nhân dịp tết cổ truyền dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân phát biểu tại buổi họp mặt.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Huỳnh Văn Quang và các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đón tiếp các đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam- Phó Tư lệnh Quân khu 7 cũng đã đến dự buổi họp mặt.

Bà Mean Sam An- Chủ nhiệm Uỷ ban 8 Thượng viện Campuchia chúc tết, tặng hoa Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Trần Lưu Quang.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân nhấn mạnh, trải qua hơn nửa thập kỷ, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Campuchia đã đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và tỉnh Tây Ninh với các địa phương Campuchia nói riêng không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Ông mong muốn mối quan hệ này ngày càng phát triển bền chặt.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh kính chúc các vị khách quý cùng gia đình, các thành viên đoàn công tác năm mới an khang, thịnh vượng; chúc tình hữu nghị giữa hai nước đời đời bền vững.

Ngài Men Vi Bol- Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng tặng quà cho Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân.

Thay mặt đoàn 4 tỉnh giáp biên Việt Nam- Campuchia, ngài Men Vi Bol – Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng chúc mừng những thành tựu mới của tỉnh Tây Ninh trong năm qua, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp trong năm mới đến lãnh đạo và nhân dân Tây Ninh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, đại diện đoàn 4 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đã tặng hoa cùng những phần quà ý nghĩa như lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tây Ninh, chúc mối quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa các tỉnh giáp biên với Tây Ninh nói riêng tiếp tục hợp tác hiệu quả, bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.
Theo BTNO

08/02/2018 10:00 SAĐã ban hành
Thứ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc với Công an Tây NinhThứ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc với Công an Tây Ninh
Ngày 7.2.2018, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Tây Ninh.Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc với Công an Tây Ninh

Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi làm việc, đại tá Nguyễn Tri Phương- Giám đốc Công an tỉnh báo cáo với đoàn công tác về kết quả hoạt động trong năm 2017 và công tác đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các lễ hội đầu năm 2018 và chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ đón tết.

Năm 2017, lực lượng Công an tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Tội phạm được kéo giảm trên 20%; tỷ lệ điều tra, phá án đạt 88,9%; xử lý tin báo, tố giác tội phạm đạt 93,75%; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 530 trường hợp; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố, duy trì 23 mô hình hoạt động có hiệu quả...

Lãnh đạo tỉnh và Bộ Công an thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82.

Để đảm bảo an ninh trật tự nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu năm 2018, từ cách nay một tháng Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm; xây dựng các phương án, kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông đêm giao thừa, lễ khai mạc Hội xuân Núi Bà năm 2018.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành ghi nhận những kết quả mà Công an Tây Ninh đã đạt được, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh phải luôn ở thế chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng quà và gửi lời chúc năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Tây Ninh và gia đình.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành thăm hỏi sức khỏe đồng chí Phan Văn Điền.

Sau buổi làm việc tại Công an tỉnh, đoàn công tác Bộ Công an đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82; viếng tượng đài Bác Hồ, tượng đài cố Bộ trưởng Phạm Hùng; dâng hoa, thắp hương tại bia tưởng niệm Đoàn An ninh vũ trang miền Nam, thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên).

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đến nhà riêng thăm, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Điền (tức Mười Thương); thăm, tặng quà vợ chồng cụ Nguyễn Văn Giá, là thương binh, từng tham gia kháng chiến chống Pháp.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho gia đình cố Thiếu thướng Ngô Quang Nghĩa, nguyên Chánh văn phòng Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam.

Theo BTNO

08/02/2018 10:00 SAĐã ban hành
Văn phòng cấp uỷ tích cực tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2017 đã đề raVăn phòng cấp uỷ tích cực tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2017 đã đề ra
Ngày 5.2.2018, Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp uỷ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Tân -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

DSC_6574.JPG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân tặng cờ và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy cho biết, năm 2017, văn phòng cấp uỷ thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổng hợp thông tin giúp cấp uỷ mà trực tiếp là ban thường vụ, thường trực cấp uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ; tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực.

Tham mưu và phối hợp tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời, nhất là tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khoá XII) của Đảng, trong đó tiếp tục thực hiện tốt việc phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng bằng hình thức trực tuyến đến cơ sở và được cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đồng tình và đánh giá cao; đồng thời tham mưu cấp uỷ sơ kết, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và tham mưu xây dựng báo cáo chuyên đề bảo đảm theo quy định.

Các mặt công tác văn thư, lưu trữ, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công nghệ thông tin, tài chính, quản trị, tổ chức bộ máy… có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết năm đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công chức Văn phòng cấp uỷ đã đạt được trong năm 2017.

Về phương hướng thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu Văn phòng cấp uỷ phải tích cực, năng động hơn nữa trong công tác tham mưu, giúp việc cấp uỷ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh uỷ, của cấp uỷ năm 2018 đã đề ra. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng yêu cầu Thường trực cấp uỷ quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức bộ máy văn phòng cấp uỷ vững mạnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mang tính đặc thù theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệp thực tiễn. Đối với văn phòng cấp uỷ cần thực hiện tốt công tác thông tin phục vụ cấp uỷ kịp thời, chính xác; thực hiện tốt nhiệm vụ đầu mối giúp thường trực cấp uỷ xử lý công việc hằng ngày; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước…

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 cho Văn phòng Huyện uỷ Gò Dầu; Bằng khen cho Văn phòng Thành ủy Tây Ninh, Văn phòng Huyện ủy Tân Biên và Văn phòng Huyện ủy Dương Minh Châu.

Hội nghị cũng đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

TỐ TUẤN

07/02/2018 1:00 CHĐã ban hành
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Thực hiện Chỉ thị số 46/CT- BYT ngày 18/01/2018 của Bộ Y tế về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Sở Y tế vừa ban hành Công văn chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm; Củng cố đội cơ động chống dịch sẵn sàng triển khai nhiệm vụ; Chuẩn bị đầy đủ hoá chất, khử khuẩn, vật tư, trang thiết bị và nhân lực để để sẵn sàng hỗ trợ, triển khai các hoạt động chống dịch kịp thời.

​Kiểm tra chặt chẽ khách nhập cảnh từ các vùng đang có dịch, vùng có ổ dịch cũ để phát hiện, cách ly, xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dịch không để dịch lan vào cộng đồng. Phối hợp với cơ quan các đơn vị liên quan tại cửa khẩu kiểm tra, giám sát gia cầm, động vật, thực phẩm nhập khẩu và vận chuyển qua biên giới.

Phân công cán bộ, tổ chức trực dịch 24/24 giờ trong các ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán Mậu Tuất để theo dõi, nắm tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn và báo cáo tình hình dịch bệnh theo đúng quy định.

Tăng cường công tác bảo đảm về an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đồng thời phân công, bố trí cán bộ trực trong dịp tết để xử lý tình huống khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Các Bệnh viện tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc, sinh đẻ trong những ngày Tết không được từ chối hoặc để chậm trễ trong các trường hợp cấp cứu. Trường hợp người bệnh nhập viện không đúng tuyến, không đúng chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu, qua giai đoạn nguy hiểm mới được chuyển đi các cơ sở y tế phù hợp tuyến điều trị, tổ chức tốt việc vận chuyển người bệnh lên tuyến trên khi cần thiết, đặc biệt lưu ý và có kế hoạch chuẩn bị đối với các bệnh viêm phổi cấp, đột quỵ ở người già, các bệnh đường hô hấp ở trẻ em.

Quán triệt cán bộ y tế nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ người bệnh, đặc biệt chú ý phong cách giao tiếp, ứng xử ân cần hoà nhã, thực hiện đúng các quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

Đối với bệnh nhân điều trị nội trú trong bệnh viện trong dịp Tết, tổ chức chăm sóc, phục vụ chu đáo người bệnh còn nằm lại điều trị cả về vật chất và tinh thần; đặc biệt tổ chức thăm hỏi, chúc Tết những người thuộc diện chính sách và người nghèo.

Các cơ sở khám, chữa bệnh phải có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hoá chất, bố trí cơ số giường bệnh và các phương tiện cấp cứu hiện có để sẳn sàng đáp ứng khi dịch xãy ra và phải bảo đảm tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị và cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch bệnh, ngộ độc.

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS đôn đốc các cơ sở điều trị Methadone có kế hoạch dự trữ thuốc và phân lịch trực Tết tại các cơ sở điều trị để đảm bảo phục vụ bệnh nhân điều trị trong các ngày nghỉ Tết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở điều trị Methadone trong dịp Tết để đảm bảo chất lượng điều trị và việc quản lý, phân phát thuốc Methadone cho bệnh nhân được thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế. Quan tâm đến cán bộ, nhân viên làm việc trong những ngày Tết để động viên kịp thời những cán bộ này hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thanh tra Sở Y tế, Phòng Y tế phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn dược. Đặc biệt, chú trọng công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất chất lượng, thuốc không được phép lưu hành và các hành vi đầu cơ, tích trữ ảnh hưởng đến công tác bình ổn và quản lý giá thuốc dùng cho người.

Đặc biệt, Công văn yêu cầu cán bộ y tế không được lợi dụng dịp Tết để tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí; nghiêm cấm sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước để thưởng, biếu, cho các tổ chức, cá nhân không đúng với quy định của Nhà nước. Không được sử dụng xe ô tô công phục vụ việc riêng trong dịp Tết.

                                                                                       KGVX

07/02/2018 1:00 CHĐã ban hành
Công an Thành phố tặng 182 phần quà tết cho lực lượng bảo vệ dân phố, tuần tra nhân dân, công an xã có hoàn cảnh khó khănCông an Thành phố tặng 182 phần quà tết cho lực lượng bảo vệ dân phố, tuần tra nhân dân, công an xã có hoàn cảnh khó khăn
Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sắp đến, sáng ngày 4/2, Thượng tá Đặng Văn Duyên – Phó Trưởng Công an Thành phố đến thăm, chúc tết và trao tặng 72 phần quà tết cho lực lượng bảo vệ dân phố có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường của Thành phố.

IMG_3271.jpeg

Thượng tá Đặng Văn Duyên – Phó Trưởng Công an Thành phố (đứng giữa) tặng quà cho lực lượng bảo vệ dân phố

Tại mỗi nơi đến thăm, lãnh đạo Công an Thành phố thăm hỏi tình hình công tác và đời sống của lực lượng bảo vệ dân phố tại các đơn vị, ghi nhận những nỗ lực của lực lượng này trong công tác giữ gìn trật tự ở cơ sở. Đồng thời, trao tặng những phần quà cho các đồng chí bảo vệ dân phố có hoàn cảnh khó khăn với mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng gồm các nhu yếu phẩm dùng trong dịp Tết.

Qua đó, lãnh đạo Công an Thành phố động viên lực lượng bảo vệ dân phố các phường tiếp tục phát huy vai trò nồng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp với lực lượng công an ở địa phương thực hiện tốt công tác đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán 2018 sắp đến, để người dân vui xuân, đón tết vui tươi, an toàn.

Trước đó, lãnh đạo Công an Thành phố cũng đến thăm, chúc tết và trao tặng 110 phần quà tết cho lực lượng tuần tra nhân dân, công an xã có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã của Thành phố. Tổng kinh phí tặng quà đợt này là 91 triệu đồng, do Công an Thành phố vận động các mạnh thường quân và doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ./.

 Huy Hoàng

07/02/2018 1:00 CHĐã ban hành
Thành phố Tây Ninh: Tặng 70 phần quà tết cho chị em phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khănThành phố Tây Ninh: Tặng 70 phần quà tết cho chị em phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn
Nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 sắp đến, sáng ngày 4/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố phối hợp với Hội từ thiện Quê Hương Tây Ninh, tổ chức chương trình “Xuân sum vầy – Tết sẻ chia”, tặng quà cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

IMG_3255.jpg

Ông Thành Từ Dũ - Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy cùng đơn vị tài trợ tặng quà cho các chị

Đến dự chương trình có ông Trần Hữu Hậu – Bí thư Thành ủy, ông Thành Từ Dũ – Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy.

Tại đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và Hội từ thiện Quê Hương Tây Ninh trao tặng 70 phần quà cho chị em phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với mỗi phần quà trị giá 550 ngàn đồng gồm các nhu yếu phẩm dùng trong gia đình và bao lì xì 150 ngàn đồng. Ngoài ra, chương trình còn tặng 10 phần quà cho học sinh nữ nghèo, hiếu học với mỗi phần trị giá 400 ngàn đồng gồm cặp, nón, đồ dùng học tập...và bao lì xì 100 ngàn đồng.

Với những phần quà ý nghĩa này, nhằm chia sẻ một phần khó khăn với các chị em phụ nữ nghèo, giúp các chị có thêm điều kiện đón một cái Tết Nguyên Đán vui tươi, đầm ấm hơn. Tổng số tiền quà được trao tặng trong đợt này hơn 42 triệu đồng, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố vận động Hội từ thiện Quê Hương Tây Ninh tài trợ./.

Huy Hoàng

07/02/2018 1:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025.UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025.
Thực hiện Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025.

​Mục tiêu của Kế hoạch là đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với giai đoạn già hóa dân số góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản, Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Nâng cao sức khỏe của người cao tuổi trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của người cao tuổi. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của người cao tuổi với chất lượng ngày càng cao, chi phí và hình thức phù hợp (Tại các cơ sở y tế, tại nhà...). Đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn của người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung.

Kế hoạch được triển khai trong toàn tỉnh, tập trung ở các xã, phường, thị trấn có tỷ lệ người cao tuổi cao; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; người cao tuổi có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn.

Các hoạt động chủ yếu của Kế hoạch gồm: Tăng cường truyền thông giáo dục thay đổi hành vi nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Xây dựng, phát triển phong trào chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Củng cố, hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người cao tuổi. Xây dựng và phổ biến mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi. Thực hiện hệ thống chỉ báo thống kê về quản lý chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2017 – 2020 là 4.072 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương khoảng 12.254 triệu đồng, ngân sách địa phương khoảng 1.818 triệu đồng.

                                                                                       KGVX

07/02/2018 12:00 CHĐã ban hành
Huyện Châu Thành tổ chức gặp mặt dân tộc, tôn giáo năm nhân dịp mừng xuân mới 2018Huyện Châu Thành tổ chức gặp mặt dân tộc, tôn giáo năm nhân dịp mừng xuân mới 2018
Ngày 01.02.2018 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện  tổ chức họp mặt dân tộc, tôn giáo nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2018.

 Đến dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, BCH Quân sự huyện, lãnh đạo các cơ quan huyện, các Đồn Biện phòng đóng trên địa bàn huyện, cùng đông đủ chức sắc các tôn giáo trên địa bàn huyện và bà con thân nhân và kiều bào quê hương Châu Thành về quê vui xuân, đón Tết.

Trong buổi gặp mặt đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện  đã báo cáo với chức sắc các tôn giáo, bà con thân nhân và kiều bào, các già làng người dân tộc  về những kết quả to lớn của các dân tộc, các tôn giáo trong việc vận dộng tín đồ, giáo dân và người dân tộc tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó tạo niềm tin, niềm tự hào và sự đồng thuận trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, xây dựng khối đoàn kết toàn dân phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện Châu Thành về mọi mặt.

Trong đó, đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện , năm 2017 bà con đã hấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương phát động, đồng bào dân tộc thiểu số sống đoàn kết, gắn bó với cộng đồng người Kinh ở khu dân cư, đại bộ phận người dân cần cù lao động, tăng gia sản xuất, chăn nuôi, có cuộc sống tương đối ổn định; các hoạt động lễ hội văn hoá truyền thống được tổ chức trong không khí trang trọng, đoàn kết và phấn khởi, già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục thể hiện được vai trò nòng cốt, nêu gương sống tốt trong cộng đồng, tích cực tham gia và làm tròn trách nhiệm là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp và trong các tổ tự quản ở khu dân cư.

Các cấp Mặt trận trong huyện tiếp tục duy trì và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"  trong đồng bào dân tộc Khơmer như: "Đồng bào dân tộc Khmer tự phòng, tự quản về an ninh trật tự" tại xã Biên Giới, Hòa Thạnh,Thành Long, Ninh Điền; phong trào người dân tộc sản xuất giỏi, làm công tác xã hội tốt; phong trào toàn dân bảo vệ đường biên cột mốc và an ninh trật tự xóm, ấp  khu vực biên giới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới". Đồng thời, Mặt trận của huyện thường xuyên phối hợp thực hiện các chính sách xã hội cho người dân tộc, tạo điều kiện phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số như: xây tặng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo từ nguồn Quỹ "vì người nghèo" tỉnh theo Đề án 01 /ĐA-MTTQ-BTT, ngày 07/11/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh để bà con có thêm điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo. Đối với các tôn giáo trên địa bàn huyện hoạt động ổn định, tích cực cùng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương, phấn đấu thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, nổi bật trong phong trào này là các tôn giáo vận động chức sắc, tín đồ, giáo dân tham gia đóng góp làm đường giao thông nông thôn, xóa nhà ở tạm, giữ gìn môi trường sạch đẹp, bài trừ mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội; tham gia thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu do Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì phát động với mô hình điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Ban hành giáo giáo xứ Phú Ninh, Vinh Sơn và  khu phố I thị trấn Châu Thành. Trong các phong trào nói trên, có nhiều chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo là thành viên ban vận động đã thể hiện được vai trò nồng cốt nêu gương để quần chúng tín đồ, giáo dân hưởng ứng tham gia. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả tốt như: mô hình: "Phát huy vai trò của Ban Cai quản Họ đạo Cao đài Tòa thánh Tây Ninh bảo đảm trật tự an toàn giao thông"; mô hình vận động Họ đạo Cao đài tự quản về an ninh, trật tự, được triển khai tại 11 họ đạo Cao Đài; mô hình "Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đến bà con giáo dân thông qua các Giáo xứ" tại Thị trấn; mô hình xứ đạo an toàn về an ninh trật tự" tại Thị Trấn Châu Thành, xã Thái Bình, xã Thanh Điền; bên cạnh đó các tôn giáo  trên địa bàn huyện còn tích cực trong công tác từ thiện nhân đạo góp phần cùng với Đảng, chính quyền, Mặt trận chăm lo người nghèo, với niều hoạt động an sinh xã hội, cụ thể như: Ban trị sự Phật giáo huyện đã vận động được 2.420.250.000 đồng, làm công tác từ thiện: trong đó xây 09 căn nhà đại đoàn kết; hỗ trợ xe lăn; mỗ mắt, khám bệnh, tặng  quà cho hộ nghèo, người tàn tật và bếp ăn từ thiện; Các Họ đạo Cao Đài trong huyện đã vận động làm đường giao thông nông thôn trị giá gần 300 triệu đồng. Vận động được 1.524.000.000 đồng xây và sửa nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ quà, gạo cho hộ nghèo và cứu trợ lũ lụt; Công giáo huyện đã vận động hiến hơn 3.000m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, trị giá 800 triệu đồng, đóng góp hàng trăm triệu để lắp đặt Camera an ninh, khen thưởng 4.215 học sinh giỏi trị giá 1,060 triệu đồng, vận động được 2.741.900.000 đồng để xây nhà 07 căn nhà tình thương, tặng quà, tặng học bổng, chúc thọ, họp mặt… qua hoạt động nhiều cơ sở, chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo được biểu dương, khen thưởng và báo cáo điển hình tại các hội nghị sơ, tổng kết phong trào ở địa phương. Từ kết quả trên năm 2017 có 53/53 cơ sở được công nhận "Cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh".

Qua buổi họp mặt, đồng chí Trần văn Nhạn, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, thay mặt lãnh đạo huyện chúc chức sắc các tôn giáo, các vị già làng người dân tộc trên địa bàn huyện, bà con thân nhân và kiều bào quê hương Châu Thành năm mới an khang, hạnh phúc, đồng thời đồng chí Trần văn Nhạn cũng mong muốn năm 2018 các dân tộc, các tôn giáo, bà con kiều bào và thân nhân trong huyện năm 2018 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước phát động, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo, đạo đời, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện phương châm sống "tốt đời - đẹp đạo", "nước vinh - đạo sáng", đóng góp công sức vào sự nghiệp phát triển của huyện nhà.

                                                                                  NGUYÊN KHÔI

07/02/2018 12:00 CHĐã ban hành
Quà tết đối với người nghèo và học sinh biên giới Tân ChâuQuà tết đối với người nghèo và học sinh biên giới Tân Châu
Sáng ngày 03/02/2018, tại xã Tân Hòa huyện Tân Châu, Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh đã tổ chức buổi trao quà Tết cho hộ nghèo và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã Tân Hòa và Suối Ngô. Dự lễ có ông Lê Minh Thành – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Tiến Tân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn và các mạnh thường quân.

g119.jpg

Hình: Tặng quà cho các hộ nghèo.

Trong đợt này, 50 hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Hòa được nhận mỗi hộ 1 phần quà Tết trị giá 500 gồm gạo và các nhu yếu phẩm. Ngoài ra có 30 em học sinh nghèo hiếu học của 2 xã Tân Hòa và Suối Ngô được mỗi em 1 suất học bổng trị giá 500 ngàn đồng. Tổng kinh phí trao quà và học bổng lần này là 40 triệu đồng do ông Trần Minh Tâm – Giám đốc Quỹ hỗ trợ giáo dục nhân đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và mạnh thường quân Lê Trọng Cường ở huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh tài trợ. Cùng ngày, Đoàn từ thiện ở Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và Công đoàn Nhà máy xi măng Tây Ninh cũng đã đến xã Tân Hòa trao tặng 200 phần quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

                                                                                                            Công Điều

07/02/2018 12:00 CHĐã ban hành
Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây NinhKiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh
Thực hiện Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử của tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

​Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 743/TTr-VP ngày 05/02/2018, Quyết định Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trương Văn Hùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Phụ trách Văn phòng - Trưởng Ban Biên tập.

2. Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Phó Trưởng ban biên tập.

3. Ông Trần Văn Dững, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên.

4. Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ - Ủy viên.

5. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên.

6. Ông Dương Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên.

7. Bà Trần Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh - Ủy viên.

8. Ông Lê Trọng Hữu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên.

9. Ông Phạm Lưu Nhạn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên.

10. Ông Tạ Văn Đáo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên.

11. Bà Nguyễn Thị Kim Quyên, Phó cục trưởng Cục Thống kê Tây Ninh - Ủy viên.

* Mời tham gia Ban biên tập:

1. Ông Trịnh Văn Phước, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên.

2. Bà Huỳnh Thanh Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Tây Ninh - Ủy viên.

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các vấn đề liên quan đến Cổng thông tin của tỉnh, đảm bảo cung cấp thông tin phục vụ đáp ứng nhu cầu thông tin cho người đọc có nhu cầu về thông tin của tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử và cung cấp nội dung thông tin trên hệ thống của Chương trình KC.01.14 tỉnh Tây Ninh.

GH

07/02/2018 11:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh chỉ đạo báo cáo tình hình triển khai phần mềm văn phòng điện tử theo mô hình  đám mâyUBND tỉnh chỉ đạo báo cáo tình hình triển khai phần mềm văn phòng điện tử theo mô hình  đám mây
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống phần mềm văn phòng điện tử cho toàn tỉnh theo mô hình đám mây.

​Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt đến các đơn vị như sau:

Các đơn vị đã triển khai phần mềm văn phòng điện tử theo mô hình đám mây báo cáo tình hình sử dụng tại đơn vị mình, các khó khăn vướng mắc, các yêu cầu bổ sung thêm trong quá trình sử dụng phần mềm văn phòng điện tử về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 19/02/2018.

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai, ghi nhận thực tế ứng dụng phần mềm tại các đơn vị, đồng thời đánh giá cơ sở dữ liệu chung, tập trung góp phần hạn chế hao tốn tài nguyên để lưu trữ dữ liệu, giảm chi phí đầu tư hạ tầng thiết bị về UBND tỉnh thông qua Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 19/02/2018.

GH

07/02/2018 11:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường sử dụng công báo điện tử trên địa bàn tỉnhUBND tỉnh chỉ đạo tăng cường sử dụng công báo điện tử trên địa bàn tỉnh
Căn cứ công văn của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng công báo điện tử. Hiện nay tại tất cả các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được trang bị máy vi tính, mạng máy tính nội bộ (LAN) và đã được kết nối Internet.

​Nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị Quyết số 01/2017/NĐ-CP ngày 01/01/2018, đồng thời tiết kiệm ngân sách của nhà nước. Ngày 06/02/2018, UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố tăng cường sử dụng công báo điện tử cụ thể:

Thông báo rộng rãi đến cán bộ công chức, viên chức tại đơn vị mình truy cập vào trang Công báo điện tử của Chính phủ http://congbao.chinhphu.vn, trang công báo tỉnh https://congbao.tayninh.gov.vn hoặc vào trang https://tayninh.gov.vn mục "Công báo Chính phủ" ; "Công báo tỉnh" để xem, sử dụng công báo của Chính phủ và công báo tỉnh thường xuyên hoặc khi có công báo mới .

Lưu ý: UBND Cấp huyện, Thành phố phổ biến đến UBND cấp xã, phường, thị trấn.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và truyền hình Tây Ninh viết bài thông báo trang công báo của Chính phủ, công báo tỉnh cho người dân được biết và truy cập.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư Pháp, Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác khai thác sử dụng và lưu trữ cuốn công báo.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp trình Lãnh đạo xem xét, quyết định.

GH

07/02/2018 11:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh năm 2018.UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh năm 2018.
Thực hiện Quyết định số 4039/QĐ-BYT ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch Quốc gia về phát triển phục hồi chức năng giai đoạn 2014 - 2020, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh năm 2018.

​Mục tiêu chung của Kế hoạch là tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới cơ sở phục hồi chức năng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và nâng cao chất lượng dịch vụ phục hồi chức năng; tăng cường phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, can thiệp sớm và cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật về mọi mặt để người khuyết tật được hòa nhập và tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội, phát huy tối đa năng lực của người khuyết tật.

Đối tượng triển khai là tất cả người khuyết tật, không phân biệt nguyên nhân gây ra khuyết tật.

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch khoảng 8.129.135.000 đồng, trong đó kinh phí tài trợ của các tổ chức khoảng 7.513.205.0000 đồng, kinh phí Trung ương 200.000.000 đồng và kinh phí của tỉnh là 415.930.000.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định, đạt hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

                                                                                       KGVX

07/02/2018 11:00 SAĐã ban hành
Ông Nguyễn Minh Tân-Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy tặng quà các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Tây Ninh nhân dịp tết Nguyên đánÔng Nguyễn Minh Tân-Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy tặng quà các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Tây Ninh nhân dịp tết Nguyên đán
Nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sắp đến, sáng ngày 02/02, tại Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Tây Ninh ở xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Tây Ninh đến tặng quà cho trẻ bị nhiễm chất độc da cam.

IMG_p9358.jpg

Ông Nguyễn Minh Tân-Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy trao quà cho các em

Đến dự và trao quà cho các nạn nhân có ông Nguyễn Minh Tân-Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, bà Võ Thị Đẹp, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Tây Ninh.

Đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe và tặng 60 phần quà cho các em bị nhiễm chất độc da cam được nuôi dạy tại trung tâm và các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, trong đó 400.000 đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 100.000 đồng. Tổng số tiền quà trị giá 30 triệu đồng.

Được biết, trong dịp tết Nguyên đán năm nay, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trao tặng hơn 4.000 suất quà cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, mỗi suất quà từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Toàn bộ kinh phí được trích từ nguồn Quỹ nạn nhân chất độc da cam và vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đóng góp trao tặng cho các em./.

 Phương Ngân

07/02/2018 11:00 SAĐã ban hành
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các lực lượng vũ trangLãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các lực lượng vũ trang
Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm Mậu Tuất 2018, sáng ngày 06/02/2018, Đoàn Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu đơn vị tỉnh Tây Ninh làm Trưởng đoàn thăm các đơn vị lực lượng vũ trang.

BCH QS tỉnh.JPG

Hình: Đoàn Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang.

Tham gia cùng Đoàn có đồng chí Phạm Văn Tân – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Huỳnh Văn Quang – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Đoàn đã đến thăm Sư đoàn Bộ binh 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

hinhDL5D.JPG

Hình: Lãnh đạo tỉnh chúc Tết tại các đơn vị.

Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn đã nghe Lãnh đạo đơn vị báo cáo tình hình công tác năm 2017, công tác sẵn sàng phục vụ Tết Nguyên đán và tình hình chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ của từng đơn vị. Đồng chí Trần Lưu Quang đã thay mặt Lãnh đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả năm 2017 của các đơn vị và trao tặng quà của tỉnh cho từng đơn vị. Đồng chí chúc các đơn vị và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết an toàn, mạnh khỏe, tiết kiệm và đảm bảo quân số sẵn sàng phục vụ.

                                                                                      KGVX

07/02/2018 10:00 SAĐã ban hành
Tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể tỉnh Tây Ninh năm 2017Tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể tỉnh Tây Ninh năm 2017
Ngày 06/02/2018, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có ông Lê Binh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Cơ quan Đại diện Phía Nam (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam), ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông La Hữu Nghị - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các Thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh, đại diện các Hợp tác xã, Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

KTTT44.JPG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào phát triển kinh tế tập thể năm 2017.

​Tính tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 108 Tổ Hợp tác đăng ký hoạt động, tăng 14 Tổ Hợp tác so với năm 2016, trong đó có 89 Tổ Hợp tác hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, thu hút 1450 thành viên, 19 Tổ Hợp tác lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thu hút 520 thành viên.

Năm 2017, có 22 Hợp tác xã thành lập mới, tăng gấp 3 lần so với kế hoạch, thu hút thêm 430 thành viên và 13,6 tỷ đồng vốn điều lệ. Toàn tỉnh có 109 Hợp tác xã với tổng vốn điều lệ là 184,35 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 60 Hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp, thu hút 1.340 thành viên với 15,48 tỷ đồng, bình quân lợi nhuận 850 triệu đồng, lãi bình quân 250 triệu đồng, thu nhập trung bình của người lao động đạt 3,5 triệu đồng/tháng. Các Hợp tác xã lĩnh vực công thương hoạt động hiệu quả.

14 Hợp tác xã giao thông vận tải có 74,352 tỷ đồng vốn điều lệ, thu hút 2.245 thành viên và trên 2.780 phương tiện vận tải đường bộ, 03 phà với tổng tài sản gần 110 tỷ đồng, thu nhập người lao động khoảng 5,5 triệu đồng/tháng. Các Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động khá ổn định, tổng vốn hoạt động gần 2.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay hơn 1.700 tỷ đồng.

Mặc dù còn nhiều Hợp tác xã gặp khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, nhưng đã có một số Hợp tác xã tổ chức liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm, ổn định đời sống, góp phần đẩy nhanh tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hợp tác xã sản xuất thương mại dịch vụ nông nghiệp Phước Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, dẫn đầu Cụm Thi đua Liên minh Hợp tác xã 6 tỉnh Miền Đông Nam bộ. Quỹ Tín dụng nhân dân Hòa Thành, Hợp tác xã Vận tải hành khách và hàng hóa đường bộ Tân Biên, Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Tiến - Suối Ngô, Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp - Dịch vụ thương mại Đại Phát dẫn đầu các Khối Thi đua do Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh tổ chức.

Trong năm 2018, UBND tỉnh đề ra chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể với tốc độ tăng trưởng hợp lý. Phấn đấu thành lập mới 01 Liên hiệp Hợp tác xã, 10 Hợp tác xã và 10 Tổ Hợp tác. Phấn đấu tăng thu nhập bình quân hàng năm của thành viên Hợp tác xã.

Khuyến khích phát triển các Hợp tác xã trong các lĩnh vực kinh tế tiềm năng của tỉnh như nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại; nâng cao chất lượng, hiệu quả cạnh tranh, khuyến khích phát triển hợp tác xã đa ngành nghề, cải thiện đời sống thành viên, chia sẻ lợi ích cộng đồng./.

Thái Thành

07/02/2018 10:00 SAĐã ban hành
Đề nghị sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chínhĐề nghị sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ Tư pháp khẩn trương lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến và đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ảnh minh họa
06/02/2018 11:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469