Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 25/12/2019, 16:00
Kiện toàn Đoàn thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới, điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/12/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 Kiện toàn Đoàn thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới, điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020

Nhiệm vụ của Đoàn thẩm định: Thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí; điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của từng xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 theo đúng các Quyết định số: 2540/QĐ-TTg, 1980/QĐ-TTg, 69/QĐ-BNN-VPĐP và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Riêng năm 2016, việc thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện theo Điều 2 Quyết định số 2540/QĐ-TTg và nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phân công tại các Quyết định số: 1679/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; 1960/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh.

Thành viên Đoàn Thẩm định thuộc các Sở, Ngành tỉnh có trách nhiệm thẩm định, đánh giá và xác nhận bằng văn bản: Mức độ đạt tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới do ngành phụ trách, quản lý cho từng xã của từng huyện, thị xã, thành phố.

Thư ký Đoàn thẩm định có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của UBND các huyện, thị xã, thành phố. Lập Biên bản làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố sau khi Đoàn Thẩm định họp thẩm định hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới cho từng xã của từng huyện, thị xã, thành phố (trên cơ sở văn bản đánh giá, xác nhận của các Sở, Ngành tỉnh theo Điểm b, Khoản 1, Điều 2).

Cơ quan thường trực Đoàn thẩm định đặt tại Sở Nông nghiệp và PTNT. Đoàn thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Đoàn Thẩm định sử dụng từ nguồn kinh phí ngân sách cấp theo dự toán hàng năm của Sở Nông nghiệp và PTNT được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới, điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 và Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh về việc thay đổi thành viên Đoàn thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới, điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

PM

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.