Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 03/12/2019, 18:00
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục hạn chế trong công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/12/2019
Thời gian qua, công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh bước đầu được Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện và có chuyển biến tích cực như: chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản ngày càng được nâng cao; việc quản lý văn bản đi, văn bản đến, quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định; các cơ quan hành chính các cấp đã triển khai thực hiện hiệu quả phần mềm quản lý văn bản (egov) trong công tác văn thư, đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong cách quản lý văn bản.

VTTL_0212.jpg

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Nội vụ về kết quả kiểm tra công tác văn thư lưu trữ tại một số cơ quan, địa phương trong tỉnh thì việc thực hiện công tác văn thư lưu trữ vẫn còn một số hạn chế như: một số cơ quan, đơn vị bố trí người làm công tác văn thư kiêm nhiệm, không được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ; hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị chưa được chỉnh lý, còn tích đống, bó gói. Nguyên nhân chính là do Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm, coi trọng công tác văn thư lưu trữ, đặc biệt là chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của việc lập hồ sơ công việc nên không kiên quyết chỉ đạo công chức chuyên môn lập hồ sơ trong quá trình giải quyết công việc.

Nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác văn thư lưu trữ tại các cơ quan, địa phương trong tỉnh. Ngày 03/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 2695/UBND-NCPC yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố bố trí nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh theo quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ. Đối với UBND cấp huyện, chủ động bố trí 01 công chức chuyên trách thuộc Phòng Nội vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ và quản lý kho lưu trữ huyện.

Thực hiện việc quản lý văn bản đi, văn bản đến theo đúng quy định: mở sổ quản lý văn bản đi theo đúng số lượng, đúng thành phần; sổ quản lý văn bản đi phải đăng ký thống nhất tại văn thư cơ quan, phòng chuyên môn không mở sổ riêng; mẫu dấu Công văn đến theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV; văn bản đến (bản chính) sau khi được lãnh đạo phê duyệt không lưu tại văn thư mà phải chuyển cho phòng/bộ phận chuyên môn giải quyết công việc để lưu trong hồ sơ công việc;

Thể thức văn bản thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, tránh tình trạng thừa về thể thức văn bản.

Đối với Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, nhất là kiểm tra, hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; Hàng năm tổ chức lớp bồi dưỡng công tác văn thư lưu trữ để trang bị các kiến thức cần thiết trong công tác văn thư lưu trữ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Xây dựng Đề án "Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ năm 1975-2016" trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương nâng cấp, bổ sung một số tính năng của phần mềm Egov theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức, nhất là tính năng lập hồ sơ công việc để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện lập hồ sơ điện tử theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Nhã Linh​

Lượt người xem:  Views:   37
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.