Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 03/12/2019, 17:00
Quy định về phân cấp quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/12/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và chưa được xếp hạng trong Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ban quản lý các Khu di tích Cách mạng miền Nam tại Tây Ninh có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích sau: Di tích quốc gia đặc biệt: Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (bao gồm cả Căn cứ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Căn cứ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam). Di tích cấp quốc gia, gồm: Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Tây Ninh tại Bời Lời. Di tích Địa điểm Ban kiểm tra Trung ương Cục miền Nam thời kỳ 1969-1975. Di tích Căn cứ Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam. Di tích Địa điểm Căn cứ Đảng uỷ Dân Chính Đảng Trung ương Cục Miền Nam. Di tích Địa điểm chiến thắng Tua Hai. Di tích cấp tỉnh, gồm: Di tích Khu lưu niệm Trường Sĩ quan Lục quân 2. Di tích Căn cứ Ban Hoa vận Trung ương Cục miền Nam.

Công an tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích quốc gia: Di tích cấp quốc gia: Di tích căn cứ Ban An ninh miền. Di tích cấp tỉnh: Di tích Căn cứ Bàu Rong (Ban An ninh Tây Ninh).

Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích quốc gia: Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen.

UBND tỉnh giao giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý các di tích trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện, thành phố, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm phối hợp, quản lý tốt các di tích thuộc quyền quản lý theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/12/2019 và thay thế Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nội dung chi tiết xem tại đây. Tải về 50.qd.signed.pdf

TT

Lượt người xem:  Views:   20
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.