Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 06/12/2019, 22:00
Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021: Chất vấn các nội dung liên quan lĩnh vực nông nghiệp; văn hóa và phòng chống ma túy
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/12/2019
Sáng ngày 06/12, Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục chương trình làm việc với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Chủ trì phiên chất vấn là đồng chí Phan Thị Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

kyhop14-chatvan.jpg

Đồng chí Phan Thị Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên chất vấn

* Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Đức Trong mở đầu phiên chất vấn với vấn đề đặt ra là "Phân tích làm rõ nguyên nhân và giải pháp mang tính khả thi, kịp thời để tháo gỡ những khó khăn cho nông dân địa phương để người nông dân có cuộc sống, thu nhập ổn định hơn và việc thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao?".

kyhop14-chatvan1.jpg

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Đức Trong trả lời chất vấn

Phần trả lời của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ: Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thời gian qua sản xuất nông nghiệp có chuyển biến rõ nét. Chăn nuôi cũng có sự chuyển dịch mạnh chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, quy mô công nghiệp, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; giảm giá thành sản xuất tăng khả năng cạnh tranh; một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị phát triển ngày càng phổ biến như phát triển nhà kính trồng rau, dưa lưới, nhà lưới trồng hoa lan cắt cành, lan ngọc điểm; nhiều kỹ thuật tiên tiến được ứng dụng vào sản xuất như: kỹ thuật tưới mưa, tưới nhỏ giọt cho cây trồng; cơ giới hóa, tự động hóa, sinh học, vi sinh, công nghệ thông tin,.. đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh hàng hóa, đáp ứng yêu cầu thay đổi, đa dạng của thị trường.

Những năm qua, tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Các chương trình hỗ trợ sản xuất được kịp thời chuyển giao đến người sản xuất: chương trình phát triển nông nghiệp sạch ngày càng được chú trọng; Liên kết sản xuất - tiêu thụ, xúc tiến thương mại đạt được những kết quả tích cực, một số nhà đầu tư sản xuất -  tiêu thụ nông sản, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm; sản phẩm nông nghiệp đã được hệ thống siêu thị Coopmart, nhà máy chế biến rau quả Tanifood; giới thiệu một số sản phẩm vào Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam - Vietnam Airlines. Đặc biệt, một trong số giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp được tỉnh chú trọng và có thể khẳng định chưa có thời kỳ nào trong nhiều năm qua trong một giai đoạn ban hành đồng thời nhiều chính sách cho nông nghiệp nông thôn như hiện nay.

Tính từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã ban hành 10 chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên các lĩnh vực: nước sạch, hỗ trợ thực hiện dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra, hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng nhìn nhận "Tuy đạt được những kết quả trên, nhưng phát triển nông nghiệp những năm gần đây đang bộc lộ nhiều hạn chế, khó khăn". Cụ thể là, chuyển dịch cơ cấu lại sản phẩm sản xuất nông nghiệp trong tỉnh vẫn còn chậm chưa theo kịp xu hướng thị trường trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực làm ảnh hưởng khả năng cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu sự phát triển. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún; các mô hình sản xuất chậm nhân rộng; sản phẩm tiêu thụ khó khăn, giá nông sản giảm mạnh, bấp bênh. Một số cơ chế, chính sách dù có quan tâm nhưng xây dựng ban hành chậm nên chưa tạo được đột phát cho quá trình cơ cấu lại sản xuất.

Sau khi phân tích một số nguyên nhân chủ quan và khách quan, đồng chí đề cập đến một số giải pháp chủ yếu cần tập trung trong thời gian tới. Đó là, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Đề án cơ cấu lại nông nghiệp, các đề án, chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Trong đó tiếp tục tập trung cơ cấu lại sản phẩm theo hướng duy trì nâng cao hiệu quả sản phẩm truyền thống những nơi có lợi thế đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh; tập trung thúc đẩy chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang phát triển cây ăn trái, chăn nuôi ở những vùng đất thích hợp. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng; hạ tầng nội đồng; Có cơ chế phù hợp để tạo điều kiện các công ty nông nghiệp chuyển đổi sản xuất và thu hút nguồn lực đầu tư mạnh vào sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện các công ty nông nghiệp từng bước hình thành vùng nguyên liệu qui mô lớn, tập trung hướng tới xuất khẩu; đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các chính sách đã ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế trở thành là đòn bẫy thu hút các thành phần kinh tế đầu tư nông nghiệp; tạo cơ chế thông thoáng để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc hàng nông sản, truyền thông quảng bá thương hiệu, giới thiệu và đưa nông sản của tỉnh vào các hệ thống siêu thị lớn; kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia vào các dự án đầu tư nông nghiệp của tỉnh.

kyhop14-chatvan2.jpg 

Đại biểu Trần Hải Sơn chất vấn

kyhop14-chatvan3.jpg

Đại biểu Ngô Trần Ngọc Quốc chất vấn

kyhop14-chatvan4.jpg

Đại biểu Phạm Văn Đặng chất vấn

Các đại biểu tiếp tục nêu nhiều ý kiến đối với nội dung vừa được trả lời, băn khoăn về tính hiệu quả của các chính sách đã và đang được trình ban hành; khó khăn trong nghiệm thu dự án, cơ chế thanh quyết toán đối với các dự án thuộc chính sách ưu đãi đặc thù; trách nhiệm của ngành trong định hướng cây trồng cho nông dân, tỉnh đã có những mô hình ứng dụng công nghệ cao nào bền vững. Khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận và thụ hưởng chính sách.

Trả lời các vấn đề nêu trên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: mặc dù có chính sách được ban hành có độ trễ hoặc chậm nhưng khi đã ban hành đều được thực hiện quyết liệt trên từng lĩnh vực. Cách tiếp cận chính sách hiện nay khó khăn, hay việc nghiệm thu dự án thanh quyết toán phức tạp đều do phải tuân theo quy định của nhà nước. Về mô hình nông nghiệp công nghệ cao, theo đồng chí cần được hiểu rộng hơn, có ứng dụng kỹ thuật hiện đại. Hiện nay, Tây Ninh có diện tích trồng trọt sử dụng công nghệ tưới phun mưa trên 30.000ha, chăn nuôi trang trại lạnh 258 trang trại, 30 ha trồng cây ăn trái sử dụng nhà kính, nhà màng. Theo đồng chí, ngay khi Đề án cơ cấu lại nông nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt được ngành tập trung triển khai rất quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và khẳng định không có lãng phí chính sách. Địa phương luôn chăm lo cho nông dân bởi nông dân phát tài thì địa phương phát triển.

Phó Chủ tịch HĐND Phan Thị Điệp kết luận phần trả lời chất vấn của người đứng đầu ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá cao sự chủ động, tích cực của ngành nông nghiệp thời gian qua, đã tham mưu ban hành nhiều chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, góp phần khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tham gia đầu tư, sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong thời gian tới, Chủ tọa đề nghị đồng chí Giám đốc tiếp thu các ý kiến của đại biểu, khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp đã trình bày, đồng thời quan tâm tiếp tục rà soát các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp của tỉnh đã ban hành, để kịp thời đề xuất sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách. Có phương án khảo sát từng vùng địa phương, phân tích đặc điểm thổ nhưỡng thích hợp và không thích hợp với những loài cây trồng gì để phổ biến và định hướng cho người nông dân. Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ nông nghiệp đủ kinh nhiệm, chuyên môn để hỗ trợ cho người nông dân. Tăng cường ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật canh tác, công nghệ sau thu hoạch; xây dựng thương hiệu, bản quyền (chỉ dẫn địa lý) cho các nông sản chủ lực trên địa bàn; xây dựng hệ thống thông tin thị trường nông sản để cung cấp thông tin cho sản xuất và tiêu thụ; đồng thời nâng cao năng lực giám sát, dự báo, phòng trừ sâu, bệnh. Ngoài ra, chủ tọa đề nghị đồng chí tích cực giải quyết có kết quả những vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm.

* Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Trãi thực hiện phần chất vấn tại hội trường với nội dung "Năm 2019, tình hình người nghiện ma túy tiếp tục có diễn biến phức tạp, 95/95 xã, phường, thị trấn đều có tệ nạn ma túy, số người nghiện tăng so với năm 2018, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đề nghị phân tích rõ hơn về thực trạng trên, nguyên nhân và giải pháp kéo giảm người nghiện ma túy và công tác phòng chống ma túy trong thời gian tới trên địa bàn nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội".

kyhop14-chatvan5.jpg

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Trãi trả lời chất vấn

Trả lời vấn đề này, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh thông tin, tình hình người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có chiều hướng gia tăng theo từng năm. Cụ thể, năm 2017 có 4.083 người, năm 2018 là 4.340 nguời, đến tháng 11/2019 là 4.845 người (trong đó người nghiện là 1.831, người sử dụng trái phép chất ma túy là 3.014). Trung bình mỗi năm, số người sử dụng trái phép chất ma túy tăng khoảng từ 300 đến 400 người. Bên cạnh đó, độ tuổi người nghiện ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng trẻ hóa (từ 18 đến 30 tuổi chiếm 85% tổng số người nghiện), loại ma túy sử dụng phổ biến hiện nay là ma túy tổng hợp (ma túy đá, Ketamin...).

Khẳng định đây là cuộc chiến lâu dài, đòi hỏi sự quyết liệt trong thực hiện, riêng trong năm 2019, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh mở 2 đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh. Kết quả, trong năm 2019, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã bắt giữ 373 vụ, 1.221 đối tượng (trong đó khởi tố hình sự là 349 vụ, 430 đối tượng; xử phạt hành chính 24 vụ 791 đối tượng) tăng 85 vụ so với năm 2018 (chiếm tỷ lệ 77,2%). Tổng số lượng ma túy thu giữ là 47,5 kg ma túy các loại.

Với đặc điểm Tây Ninh tiếp giáp với 3 tỉnh của Campuchia với đường biên giới dài, nhiều đường mòn, lối mở nên dễ dàng cho bọn tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh Tây Ninh. Mặc dù các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan đã đấu tranh nhiều, bắt giữ số lượng lớn ma túy nhưng không thể ngăn chặn được nguồn cung cấp ma túy từ Campuchia. Thứ nữa, do hệ thống văn bản pháp luật còn chồng chéo, chế tài xử lý chưa nghiêm, không đủ tính răn đe. Công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc không hiệu quả. Công tác phối hợp quản lý giáo dục thanh thiếu niên giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội còn lỏng lẻo. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quyết liệt chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc làm tốt công tác quản người nghiện và quản lý sau cai tại địa phương. Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, để kéo giảm người nghiện và tội phạm ma túy, cần thực hiện song song hai biện pháp đấu tranh trấn áp và tổ chức cai nghiện (tại trung tâm cai nghiện và cộng đồng, gia đình).

Công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu UBND thực hiện các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, nhất là thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trong đợt tết. Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị có sự phối hợp của các sở, ngành tỉnh và cử tri trong thực hiện công tác này, vì thời gian qua, sự phối hợp chưa được thường xuyên, chưa mang lại hiệu quả tích cực. Giám đốc Công an tỉnh cũng công khai số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh tiếp nhận tin báo về tội phạm ma túy: 0693531555; 02763822557.

Ngoài ra, ngành sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao như: công nhân, tài xế lái xe, học sinh... làm cho các đối tượng này nhận thức rõ về hậu quả, tác hại của ma túy. Đồng thời, tăng cường vận động người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng và cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

Ngành sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, quản lý số đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy, số đối tượng có điều kiện, khả năng, biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy. Tập trung lập kế hoạch đấu tranh quyết liệt với các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; không để hình thành điểm nóng, phức tạp về ma túy. Chủ động phối hợp với các lực lượng đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh và các lực lượng chức năng của các tỉnh Campuchia giáp biên giới với tỉnh Tây Ninh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ Campuchia vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Chủ động thực hiện công tác kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh lưu trú, các cơ sở kinh doanh có điều kiện như: quán bar, karaoke... đê kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy xảy ra trong các cơ sở này, nhất là không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Chỉ đạo Công an cấp xã rà soát, lập danh sách, thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, chủ động lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy có các hành vi cầm đầu, gây rối an ninh trật tự, biểu hiện ngáo đá... đi cai nghiện bắt buộc; tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự cho công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở cai nghiện ma túy đóng trên địa bàn.

kyhop14-chatvan6.jpg 

Đại biểu Nguyễn Văn Hùng chất vấn

Sau phần trả lời của Giám đốc Công an tỉnh, có đại biểu chất vấn thêm về việc thực hiện biện pháp cai nghiện tại cộng đồng ngoài cơ sở cai nghiện Methadone; nguyên nhân cai nghiện không hiệu quả; Ngành công an có biện pháp nào quản lý người nghiện nhằm hạn chế không phát sinh tội phạm? Có hay không tình trạng nghiện ma túy trong học đường.

Giám đốc Công an tỉnh cho rằng để kéo giảm tình hình ma túy hiện nay, cần có sự chung tay của gia đình-các tổ chức đoàn thể xã hội, sự phối hợp giữa người nghiện và cơ quan chức năng, riêng ngành công an luôn nỗ lực thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

kyhop14-chatvan7.jpg

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Mai Thị Lệ giải trình

Liên quan đến các vấn đề đại biểu HĐND đặt ra đối với ngành công an, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Mai Thị Lệ giải trình thêm về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong học đường, không để ma túy len lỏi, xâm nhập vào học sinh.

kyhop14-chatvan8.jpg

Giám đốc Sở Y tế Hoa Công Hậu giải trình

Giám đốc Sở Y tế Hoa Công Hậu giải trình công tác thực hiện điều trị cai nghiện bằng Methadone, hiệu quả điều trị cũng như định hướng phương pháp điều trị; thông tin đến đại biểu, trong thời gian tới, ngành sẽ tăng thêm hai cơ sở điều trị cai nghiện bằng Methadone ở xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên và xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu đáp ứng nhu cầu của xã hội.

kyhop14-chatvan9.jpg 

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thành Tiễn giải trình

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thành Tiễn giải trình thêm về công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trong thời gian qua.

Kết luận nội dung chất vấn này, Chủ tọa chia sẻ các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các ngành, trong thời gian tới, đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế cần có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong việc khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua. Trong đó tập trung triển khai thực hiện đầy đủ, đúng lộ trình, thời gian những nhiệm vụ đề ra trong các kế hoạch liên quan đến công tác phòng, chống ma túy của tỉnh đã ban hành; Tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh để có giải pháp đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phòng chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác phòng, chống ma túy, đề nghị Công an tỉnh phối hợp với cơ quan có liên quan (như Cục Hải quan, Bộ đội biên phòng,...) tổ chức rà soát, triệt phá các điểm, tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh; kiểm tra kiểm soát biên giới chống buôn bán vận chuyển ma túy và các chất gây nghiện qua biên giới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhất là giáo dục từ các cấp học thường xuyên liên tục tạo tâm lý, nhận thức, thói quen trong mỗi người trong phòng chống ma túy. Đây là giải pháp căn cơ nhất trong công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá về kết quả, hiệu quả công tác cai nghiện tại cộng đồng, tìm nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của phương pháp cai nghiện để có giải pháp xử lý phù hợp. Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc vận động người nghiện, gia đình họ chủ động khai báo và đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp. Hướng dẫn kỹ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng cho từng đối tượng để có thể cai nghiện tốt.

Đối với đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện, cần tổ chức nhiều hơn hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất, tổ chức học nghề cho học viên nhằm giúp nâng cao giáo dục thể chất và giáo dục tinh thần để góp phần cai nghiện thành công, sau khi cai nghiện có thể tìm được việc làm, có thu nhập sẽ giúp họ hòa nhập cộng đồng tốt hơn.

Có giải pháp để chính quyền, đoàn thể các cấp, nhất là xã, phường, thị trấn cùng phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện; Có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp nhận, đào tạo nghề và tạo việc làm để người sau cai nghiện có cơ hội ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Qua đó, công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng mới phát huy hiệu quả và mang tính bền vững, lâu dài; từng bước đẩy lùi tệ nạn và tội phạm ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

* Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Hồng Thanh trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực văn hóa, "Việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở; bất cập giữa việc công nhận các danh hiệu văn hóa với vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại khu dân cư".

kyhop14-chatvan10.jpg

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Hồng Thanh trả lời chất vấn

Trả lời nội dung này, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Hồng Thanh cho biết, toàn tỉnh có 245 thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, trong đó có 81 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn, 149 nhà văn hóa ấp, liên ấp, 11 nhà văn hóa dân tộc.

Thời gian qua, các ngành, các cấp luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa các ngày lễ lớn, thành tựu của công cuộc đổi mới, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh đã góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng con người phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, xây đựng ý thức phòng, chổng văn hóa ngoại lai không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam. Các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cơ sở, quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, các loại hình dịch vụ văn hóa, bảo đảm phát triển lành mạnh, đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, hoạt động văn hóa, vãn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí của nhân dân.

Bên cạnh một số kết quả còn có những hạn chế. Nguyên nhân được chỉ ra là do các đơn vị, địa phương chưa thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thúc trong nhân dân về việc xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa cộng đồng dân cư tại địa phương; chưa quyết liệt trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Một bộ phận dân cư chưa có tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng môi trường văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư. Người được phân công làm nhiệm vụ phụ trách nhà văn hóa ấp không có chuyên môn sâu, thường xuyên thay đổi. Đa số nhà văn hóa ấp chưa xây dựng được đội ngũ cộng tác viên và người hoạt động nghiệp vụ không chuyên trách…

Các giải pháp được đưa ra là tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), Chương trình hành động số 41-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là của người đứng đầu trong thực hiện các chủ trương, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, nhất là ở nơi cư trú; Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh, con người có lối sống văn hóa, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, đánh giá gia đình văn hóa; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trong cộng đồng về trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư. Đồng thời, quyết liệt xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về văn hóa, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Thực hiện đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa đảm bảo đúng quy định pháp luật. Khen thưởng, nhân rộng điển hình tiêu biểu, các mô hình người tốt, việc tốt có nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa và phát triển văn hóa. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Đầu tư đồng bộ đối với thiết chế văn hóa thể thao cơ sở theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Không đầu tư xây dựng nhà văn hóa khi chưa chọn được vị trí đất ở trung tâm khu dân, bảo đảm nguồn ngân sách chi hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí duy trì, tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và nhà văn hóa ấp, nhà văn hóa liên ấp, nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Nghị quyết số 24/2018/HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh.

kyhop14-chatvan11.jpg

Đại biểu Lê Quang Tuấn chất vấn

Sau ý kiến chất vấn tiếp theo của 3 đại biểu với 7 vấn đề làm rõ thêm vấn đề chất vấn, Chủ tọa kết luận nội dung này đề nghị, trong thời gian tới, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và có những giải pháp cụ thể, thiết thực, tăng cường, kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng xây dựng công nhận đời sống văn hóa ở địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa ấp. Trong đó, tập trung kiểm tra toàn diện hoạt động Nhà văn hóa ấp, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã; Rà soát nắm thực trạng và nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, trang cấp trang thiết bị phục vụ hoạt động để có giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế, đặc biệt là đối với Nhà văn hóa ấp, Trung tâm hoạt động hiệu quả chưa cao, chấm dứt tình trạng xây dựng Nhà văn hóa ấp cho đủ tiêu chí nông thôn mới mà không tính đến hiệu quả sử dụng.

Đổi mới nội dung các lớp đào tạo, tập huấn về chuyên môn hoạt động và kỹ năng hoạt động của cán bộ Trung tâm, chủ nhiệm Nhà văn hóa; tổ chức trao đổi kinh nghiệm nhân rộng các điển hình hoạt động hiệu quả cho cán bộ làm nhiệm vụ tại các Trung tâm, Nhà văn hóa, đặc biệt là Ban Giám đốc Trung tâm, chủ nhiệm Nhà văn hóa. Phối hợp với các ngành địa phương, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cấp chế độ hỗ trợ cho cán bộ Trung tâm, Nhà văn hóa và kinh phí hoạt động cho các đơn vị này kịp thời. Tổ chức xét công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, ấp văn hóa cần đặc biệt chú ý đến vấn đề vệ sinh môi trường trong đó có vấn đề rác thải ở khu dân cư. Nghiên cứu điều chỉnh tiêu chí xét ấp văn hóa theo hướng khu dân cư sạch, đẹp là tiêu chí quan trọng, nhằm huy động cả cộng đồng trong giữ vệ sinh môi trường khu dân cư.

XV

Lượt người xem:  Views:   15
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.