Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 03/01/2020, 09:00
Tây Ninh lấy ý kiến xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/01/2020
Sáng ngày 03/01/2020, Hội đồng Quy hoạch tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trịnh Ngọc Phương - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị.

T1-layykienxaydungnhiemvulapquyhoach-1.jpg

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hai thành viên ban soạn thảo Luật Quy hoạch 2017 là GS.TS-KTS Trần Trọng Hanh hiện là Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam và ông Vũ Quang Cát - nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Từ khi Luật Quy hoạch năm 2017 có hiệu lực và mới đây là Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch có tác động rất lớn đến công tác quy hoạch của tỉnh.

T1-layykienxaydungnhiemvulapquyhoach-2.jpg 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất những nội dung cần được tích hợp vào quy hoạch tỉnh, cũng như chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện quy hoạch thời gian qua, chia sẻ kinh nghiệm trong thực thi chính sách, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hết tiềm năng, lợi thế của tỉnh, để tương lai không xa, tỉnh Tây Ninh vươn lên phát triển kinh tế ngang bằng với các tỉnh, thành trong vùng. Ý kiến của các chuyên gia đầu ngành sẽ giúp Tây Ninh có những định hướng phát triển trong thời gian tới, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hình thành ý tưởng phát triển mới cho Tây Ninh trong dài hạn.

T1-layykienxaydungnhiemvulapquyhoach-3.jpg 

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển phát biểu tại hội nghị

Theo đơn vị tư vấn là Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch tỉnh là một bước để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bổ dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đồng thời, quy hoạch tỉnh được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở tích hợp các nội dung, đề xuất định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và các huyện, thị xã, thành phố có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có tính tới yếu tố liên vùng và hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, cần thiết các tỉnh, thành phố phải triển khai thực hiện việc lập mới quy hoạch tỉnh.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2044/QĐ-TTg ngày 09/11/2010. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, tỉnh Tây Ninh đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân, giai đoạn 2015-2020 ước đạt khoảng 7,75%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần các ngành dịch vụ, công nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Song đến nay, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tây Ninh đã gần hết thời gian thực hiện (đến năm 2020). Để Tây Ninh tiếp tục khai thác hiệu quả hơn nữa vị trí địa lý kinh tế-chính trị và phát huy vai trò, vị trí của tỉnh trong vùng Đông Nam bộ, cửa ngõ giao thương quốc tế với Campuchia và các nước ASEAN, việc quy hoạch định hướng phát triển mới cho Tây Ninh trong thời gian tới là cần thiết, đồng thời làm cơ sở cho việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ tới.

Do vậy quy hoạch lần này có hướng tiếp cận mới, có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy lợi thế của tỉnh, làm căn cứ cho việc tổ chức không gian lãnh thổ, xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm của tỉnh phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước.

T1-layykienxaydungnhiemvulapquyhoach-4.jpg 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trịnh Ngọc Phương trình bày tổng hợp ý kiến góp ý

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trịnh Ngọc Phương cho biết, hiện nay cả nước mới có tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt quy hoạch tỉnh. Tây Ninh cũng như các tỉnh khác đang khẩn trương thực hiện công tác quy hoạch theo Luật Quy hoạch và Nghị định 37 của Chính phủ. Qua tổng hợp ý kiến đóng góp của các ngành phần lớn đều đồng ý với nội dung của đơn vị tư vấn, có một số ý kiến góp ý chi tiết cũng đã được nêu ra tại hội nghị để đơn vị tư vấn tiếp thu.

Đồng chí cũng đề nghị hội nghị làm rõ hơn về quan điểm, yêu cầu, mục tiêu, cách tiếp cận, phương pháp, cách tham vấn, dự báo mang tính cơ sở giúp đơn vị tư vấn nắm rõ vấn đề. Bên cạnh đó, đề cập đến một số định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, cung cấp thêm thông tin cho đơn vị tư vấn.

T1-layykienxaydungnhiemvulapquyhoach-5.jpg 

GS.TS-KTS Trần Trọng Hanh phản biện đối với trình bày của đơn vị tư vấn

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS-KTS Trần Trọng Hanh- Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng, đơn vị tư vấn cần rà soát tổng thể kết quả thực hiện quy hoạch kinh tế-xã hội, cũng như quy hoạch các lĩnh vực chuyên ngành của thời kỳ trước để kế thừa những ưu điểm, nhận rõ những hạn chế để điều chỉnh, từ đó xây dựng quy hoạch mới phù hợp hơn. Quá trình thực hiện quy hoạch cần đảm bảo tính khoa học, phương pháp luận, thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, sự cần thiết lập quy hoạch, cần viết gọn lại, rõ nét hơn…làm rõ các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực khó khăn thách thức. Việc dự báo rất quan trọng để xác định được mục tiêu, tốc độ tăng trưởng kinh tế cho thời gian tới. Hiện, Tây Ninh đã đạt tốc độ tăng trưởng trên mức trung bình, vậy cần tính toán hướng phát triển sắp tới thế nào, bởi việc xác định tốc độ tăng trưởng sẽ giúp xác định được quy mô kinh tế. Nhiệm vụ thực hiện quy hoạch tỉnh phải bao trùm, trả lời được những vấn đề trên.

T1-layykienxaydungnhiemvulapquyhoach-6.jpg 

Ông Vũ Quang Cát - nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch phát biểu tại hội nghị

Đồng tình với quan điểm của GS.TS-KTS Trần Trọng Hanh, ông Vũ Quang Cát - nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, nhấn mạnh thêm, thời điểm lập quy hoạch trùng với thời điểm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, do đó việc đưa ra định hướng phát triển cho địa phương trong 5 năm tới là rất quan trọng; phải làm rõ quy hoạch lần này cần giải quyết vấn đề trọng tâm gì…

Các chuyên gia phản biện nội dung mà đơn vị tư vấn trình này, cho rằng, chưa rõ ưu tiên phát triển của địa phương là gì. Việc này sẽ dẫn đến khó định hướng quá trình phát triển xuyên suốt từ tỉnh đến huyện. Chuyên gia cũng nhấn mạnh, điều quan trọng là từ tỉnh đến huyện phải cùng có một tầm nhìn, một ưu tiên phát triển để cùng thống nhất về tư tưởng và hành động. Nhiệm vụ lập quy hoạch nên nêu ngắn gọn, đơn giản không đi vào chi tiết, tập trung vào chiến lược, xác định ngành quan trọng để làm quy hoạch sâu.

T1-layykienxaydungnhiemvulapquyhoach-7.jpg 

Đồng chí Đỗ Ngọc Hòa - Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đỗ Ngọc Hòa - Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam, Bộ Xây dựng cho rằng quy hoạch tổng thể của quốc gia chưa có nên công tác lập quy hoạch của tỉnh gặp khó, nhưng nếu không bắt tay vào làm sẽ không kịp. Ông cũng góp ý về cấu trúc và các nội dung chính, nguyên tắc, mục tiêu lập quy hoạch, những vấn đề cần giải quyết trong qua trình lập quy hoạch.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng ghi nhận 04 phát biểu phản biện, 27 lượt ý kiến đóng góp về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là những ý kiến quan trọng, thiết thực để đơn vị tư vấn và tỉnh tiếp thu cân nhắc trong việc đề ra những định hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng chí mong rằng các chuyên gia sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh, trong thời gian tiếp theo khi tỉnh chính thức bắt tay vào lập quy hoạch. Đây là nền tảng động lực quan trọng để Tây Ninh tiếp tục bức phá vươn lên thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội những năm tiếp theo.

Đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ quy hoạch theo “5Đ”, gồm: đường (quy hoạch hạ tầng giao thông đảm bảo kết nối vùng, khu vực); đất (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phát triển lại các khu, cụm công nghiệp của tỉnh); điện (quy hoạch đủ điện cho sản xuất, với tiềm năng điện mặt trời); đô thị (đảm bảo nhu cầu phát triển khu đô thị) và đào tạo (để phát triển nguồn nhân lực). Với tính chất khẩn trương, đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn và Sở Kế hoạch và Đầu tư, hoàn chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch của tỉnh, để trình về Trung ương theo quy định trước tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Hoàng Giang






Lượt người xem:  Views:   30
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.