Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 10/01/2020, 15:00
Năm 2019: ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/01/2020
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh diễn ra vào chiều ngày 09/01/2020.

T1-TongketNganhNNPTNT-1.jpg

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị

Đồng chí Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Võ Đức Trong - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2019, tốc độ tăng trưởng của ngành được duy trì so với năm 2018. Chất lượng tăng trưởng dần được cải thiện. Giá trị sản xuất theo giá cố định 2010 đạt 26.018 tỷ đồng, tăng 0,4% (trong đó, nông nghiệp 25.306 tỷ đồng, tăng 0,5%; lâm nghiệp 282 tỷ đồng, bằng 88,7%; thuỷ sản 430 tỷ đồng, tăng 0,5%). Tỷ lệ che phủ rừng 16,3%, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 98,9% (đạt 100% so với kế hoạch). ​

T1-TongketNganhNNPTNT-2.jpg

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hòa Thành góp ý kiến

Tình hình sản xuất trồng trọt đang chuyển dịch theo tín hiệu thị trường và cơ cấu ngành nông nghiệp. Cơ cấu cây trồng tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét theo hướng tập trung, vùng sản xuất chuyên canh mì, rau củ quả, cây ăn trái tương đối ổn định gắn với thị trường và công nghiệp chế biến, vùng chuyên canh mía giảm mạnh. Cụ thể, giảm diện tích một số nhóm cây trồng như mía, cao su hiệu quả thấp chuyển đổi sang trồng mì, các loại cây ăn trái quy mô tập trung,... Ước tổng diện tích gieo trồng năm 2019 đạt 382.186 ha bằng 99,4% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất trồng trọt ước thực hiện 19.569 tỷ đồng, đạt 95,3% so kế hoạch. Giá trị sản phẩm bình quân thu được trên 1 ha đất trồng trọt năm 2019 ước đạt 94,5 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với năm 2018. Kết quả thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả thấp sang trồng rau quả, cây ăn trái phục vụ cho chế biến và xuất khẩu,...Trong năm 2019, tỉnh đã chuyển đổi 452 ha mía, lúa, cao su hiệu quả kinh tế thấp sang chuyển sang trồng các cây trồng có tiềm năng và giá trị cao như sầu riêng, nhãn, xoài, bưởi, chuối, mít... Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi trên 10.000 lượt ha cây trồng.

Cơ cấu chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại tập trung, đảm bảo an toàn sinh học. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.467 trang trại, gia trại (tăng 2,37% so với năm 2018). Công tác xây dựng cơ sở chăn nuôi VietGAHP cũng đạt được kết quả tích cực, đến nay đã có 58 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận VietGAHP. Giá trị sản xuất chăn nuôi ước thực hiện 3.929 tỷ đồng, đạt 98,6% so kế hoạch, tăng 7,4% so với năm 2018 (giá trị tăng thêm 270 tỷ đồng). Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp chiếm 15,5%. Trong năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi, với 1.914 hộ bị thiệt hại. Số heo chết và tiêu hủy 32.038 con với trọng lượng tiêu hủy 1.832 tấn.

Trong năm 2019, công tác bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên được các đơn vị thực hiện khá tốt, hạn chế tình trạng phá rừng, khai thác gỗ và lâm sản trái phép. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 95 vụ vi phạm quy định về về Luật Lâm nghiệp giảm 30 vụ so với năm 2018. Ước đến cuối năm kéo giảm khoảng 25% số vụ phạm quy định về về Luật Lâm nghiệp so với cùng kỳ.

Ước đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có thêm 6 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 42/80 xã, đạt 100% kế hoạch năm 2019, chiếm tỷ lệ 52,5% tổng số xã. Hòa Thành là đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (có 100% xã đạt chuẩn). Bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt được trên toàn tỉnh đạt 16,1 tiêu chí.

Đáng chú ý là các đề án, dự án, chính sách hỗ trợ sản xuất được xây dựng ban hành từng bước thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Liên kết sản xuất - tiêu thụ xúc tiến thương mại đạt được những kết quả tích cực. Một số nhà đầu tư sản xuất -  tiêu thụ nông sản, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm, đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Công tác phòng, chống cháy rừng được các đơn vị chủ rừng quan tâm thực hiện. Ngành thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuần tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng, kịp thời chấn chỉnh, hạn chế thấp nhất cháy rừng cũng như thiệt hại do cháy rừng gây ra. Về rừng trồng, đến nay đã trồng được 243 ha rừng vượt 3,4% so với kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong năm qua còn một số hạn chế. Cụ thể như, giá cả mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như mía, cao su xuống thấp, đặc biệt là giá mía thấp hơn giá thành sản xuất, cùng với tình hình dịch bệnh khảm lá trên khoai mì và dịch tả heo Châu Phi gây tác động lớn xấu tới tình hình sản xuất. Công tác chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông nghiệp còn chưa theo kịp xu hướng sản xuất; liên kết sản xuất gắn với chuỗi sản xuất - tiêu thụ của hộ sản xuất chuyển biến chậm, trong khi xu hướng thị trường đòi hỏi qui mô sản phẩm lớn, an toàn thực phẩm, chất lượng…​

T1-TongketNganhNNPTNT-3.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến cho rằng, năm 2020, có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện chỉ tiêu Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, cùng với mục tiêu tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Do đó, ngành Nông nghiệp Tây Ninh cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp với việc chuyển đổi các diện tích lúa, cao su, mía kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái. Tập trung phát triển đàn bò thịt, bò sữa, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại đồng thời tiếp tục kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu tinh bột mì, rau, củ, quả và cây ăn quả, chế biến thịt, sữa.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chính sách hỗ trợ, phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua việc tuyên truyền, tư vấn, thẩm định dự án hưởng thụ chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiếp cận chính sách để mạnh dạn đầu tư phát triển nông nghiệp đặc biệt là các mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại làm đầu tàu thúc đẩy phát triển nông nghiệp trong dân.

Ký kết hợp tác, phát triển nông nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến thương mại; tiếp tục xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, đăng ký thông tin vùng trồng hàng hóa nông sản phục vụ xuất khẩu. Tiếp tục hỗ trợ, tạo cầu nối liên kết, giới thiệu và đưa nông sản của tỉnh vào các hệ thống siêu thị lớn; kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia vào các dự án đầu tư nông nghiệp của tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách mạnh thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp, đơn giản hóa và minh bạch thủ tục, hỗ trợ việc khởi nghiệp doanh nghiệp ở địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường vai trò tổ chức đại diện nông dân để thực sự trở thành cầu nối nâng cao chuỗi liên kết - tiêu thụ giữa doanh nghiệp với hộ nông dân.​

T1-TongketNganhNNPTNT-4.jpg

Các cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

Dịp này, nhiều cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

HG

​ 

Lượt người xem:  Views:   29
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.