Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 17/01/2020, 08:00
Tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/01/2020
Trước tình hình diễn biến ô nhiễm không khí toàn quốc có chiều hướng gia tăng tại một số địa phương trong thời gian vừa qua, gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải. Ngày 15/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 75/UBND-KTTC đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

​Tiếp tục bố trí nguồn lực, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường không khí, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch quản lý chất lượng không khí trên địa bàn và các nội dung đã được giao tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường không khí; tổ chức tập huấn, phổ biến thường xuyên các kiến thức về quản lý chất lượng không khí, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí cho cán bộ quản lý môi trường các ngành, các cấp và chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở phát sinh bụi, khí thải thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và xử lý trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường không khí đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện Đề án kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh của Chính phủ đã ban hành. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các chất gây ô nhiễm trong khí thải từ các phương tiện giao thông; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới; nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh. Xem xét, đề xuất các giải pháp xử lý đối với phương tiện giao thông hết hạn đăng kiểm. Chịu trách nhiệm về quản lý khí thải trong hoạt động giao thông, vận tải.

Sở Công Thương tăng cường chỉ đạo công tác quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại, đặt biệt trong công tác lập và phê duyệt quy hoạch; tăng cường kiểm soát đối với các dự án, nhà máy phát thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như: Thép, hóa chất và phân bón hóa học, chế biến và khai thác khoáng sản, ngành sử dụng nhiên liệu đốt than đá, …Tổ chức kiểm kê đánh giá nguồn phát sinh khí thải, xác định rõ các nguyên nhân để giảm thiểu ô nhiễm không khí trong Cụm công nghiệp.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hướng dẫn, kiểm soát các hoạt động xử lý phụ phẩm, sản phẩm thải sau thu hoạch đảm bảo được xử lý an toàn, đúng quy định. Bảo vệ, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn. Ngăn chặn có hiệu quả nạn phá rừng, cháy rừng. Ưu tiên thực hiện chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua các biện pháp chống mất rừng, suy thoái rừng và tạo sinh kế cho người dân.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thông báo, đăng tải các dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường không khí chính thống lên các phương tiện thông tin truyền thông hoặc thông tin dự báo khí tượng, thời tiết định kỳ; đặc biệt là các khu vực cảnh báo bị ô nhiễm không khí để người dân có giải pháp phòng, chống phù hợp, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm về kiểm soát môi trường lao động.

Ban Quản lý Khu kinh tế khuyến khích thu hút đầu tư đối với các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường không khí; hạn chế thu hút đầu tư các dự án sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, theo hướng phát thải carbon thấp, giảm phát thải khí nhà kính. Tổ chức kiểm kê đánh giá nguồn phát sinh khí thải, xác định rõ các nguyên nhân để giảm thiểu ô nhiễm không khí trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường không khí cho người dân và chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo các các phòng chuyên môn cấp huyện và UBND cấp cấp xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu hoạch; tổ chức thực hiện các biện pháp hạn chế phát sinh khí thải từ phương tiện giao thông và hoạt động xây dựng.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đẩy mạnh công tác truyền thông về tác hại của ô nhiễm môi trường không khí, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường không khí. Nêu gương các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường không khí; Sử dụng các nguồn dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường không khí chính thống do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện để cung cấp thông tin cho cộng đồng xã hội thông qua các phương tiện truyền thông.

Các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Chủ động thực hiện nâng cao năng lực, cải tiến đổi mới quy trình công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, ít chất thải và các-bon thấp, trang thiết bị xử lý khí thải đảm bảo không gây ô nhiễm không khí; thực hiện quan trắc, giám sát khí thải theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường không khí.

HN

Lượt người xem:  Views:   10
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.