Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 30/06/2020, 13:00
Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung của Nghị định số 98/2014/NĐ-CP
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/06/2020
Theo Công văn số 2582/BNV-TH ngày 24/5/2020 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP và tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 1365/UBND-NCPC ngày 29/06/2020 yêu cầu các Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

Tiếp tục, triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

Nhóm giải pháp liên quan đến công tác quản lý nhà nước, ngoài việc tiếp tục hoàn thiện và đồng bộ pháp luật liên quan đến quy định việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp; Xây dựng Kế hoạch hướng dẫn thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp mang tính chiến lược dài hạn để hướng dẫn thực hiện thống nhất, đồng bộ và tập trung nguồn lực thực hiện; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, phổ biến, diễn đàn, đối thoại về chủ đề thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để định hướng, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tự giác thành lập;

Nhóm giải pháp về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tăng cường công tác phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn phần tử xấu lợi dụng thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp để vu cáo, xuyên tạc, tập hợp người lao động phản đối quy định pháp luật và không thực hiện nghiêm nghĩa vụ công dân; Phát động phong trào doanh nghiệp chung tay tháo gỡ khó khăn và phát triển kinh tế - xã hội, thành lập tổ chức nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; Nghiên cứu, hướng dẫn và khuyến khích chủ doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế là đảng viên, tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời nghiên cứu, đề xuất mô hình một số doanh nghiệp lớn có đông người lao động cần bố trí cán bộ đoàn thể cấp trên cơ sở xuống hoạt động chuyên trách tại doanh nghiệp,…

Nhóm giải pháp về kinh tế, văn hóa - xã hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong quá trình thực hiện việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp cần chú ý: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể ngay chính trong doanh nghiệp; đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đủ sức hấp dẫn để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia và phát huy vai trò, trách nhiệm nòng cốt đảng viên, đoàn viên trong doanh nghiệp; Bảo đảm sự công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có cơ chế động viên, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tổ chức các hoạt động sinh hoạt của tổ chức Đảng, đoàn thể;

Nhóm giải pháp về đối ngoại chủ động thực hiện công tác tuyên truyền đối ngoại, bao gồm tuyên truyền cho chủ doanh nghiệp là người nước ngoài vào Việt Nam thành lập doanh nghiệp sử dụng nhân công lao động cả trong nước và người nước ngoài biết và hiểu đúng vị trí, vai trò của việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể nhằm mục đích bảo đảm hoạt động ổn định của doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; Thực hiện nội dung Việt Nam đã gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức; Công ước số 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế về quyền tự do hiệp hội theo lộ trình và Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và các văn bản liên quan khác.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan việc triển khai, thực hiện các nội dung của Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật.

DM

Lượt người xem:  Views:   8
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.