Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 5, Ngày 02/07/2020, 17:00
Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/07/2020
Trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng cực đoan, diễn biến phức tạp, khó lường, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. Ngày 01/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 1411/UBND-KTTC yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

Rà soát, kiện toàn cơ quan chỉ huy, tham mưu về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ thành viên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao năng lực cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Bổ sung phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó: Xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025; phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; phương án ứng phó vỡ đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh; thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo Quyết định số  08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, lồng ghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, lồng ghép các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công; ưu tiên bố trí nguồn lực (kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự phòng ngân sách địa phương,…) để đầu tư, sửa chữa khẩn cấp công trình phòng chống thiên tai, đặc biệt hồ chứa nước, công trình thủy lợi, kênh tiêu trục chính,...; đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác tham mưu, chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tổ chức diễn tập, tập huấn, tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng phó thiên tai, kịp thời phản ánh công tác chỉ đạo và những gương tốt trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

HN

Lượt người xem:  Views:   3
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.