Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 2, Ngày 08/07/2019, 10:00
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/07/2019 | An Nhiên
Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1437/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2019 – 2020” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, mục tiêu chung kế hoạch hướng đến nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ tỉnh Tây Ninh, nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống phát triển toàn diện; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kế hoạch đề ra với chỉ tiêu 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên và 70% tổng số thanh niên còn lại của tỉnh được tuyên truyền, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% các cơ sở giáo dục, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trong tỉnh xây dựng và thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa, đạo đức và lối sống lành mạnh trong trường học. 100% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

90% trở lên hộ gia đình được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hướng dẫn học tập cho con em trong gia đình. 70% thanh niên; 100% học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể. Hàng năm có khoảng 1.600 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng trong đó có ít nhất 800 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Bên cạnh đó, kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Đội, Hội; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Ngoài ra, kế hoạch còn đề ra một số nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2019 và năm 2020 như: tiếp tục duy trì, phát huy giáo dục truyền thống của nhà trường, gắn với chăm sóc di tích cách mạng của địa phương "Tìm về địa chỉ đỏ"; triển khai các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường, chú trọng nội dung hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo của Đoàn, Hội, Đội trong các cơ sở giáo dục; tiếp tục triển khai phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt; thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường quy định thống nhất việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường.

Thực hiện việc quy định và tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường. Thực hiện và duy trì toàn trường hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; việc tập thể dục giữa giờ cho học sinh phổ thông; các bài tập thể dục tại chỗ cho học sinh, sinh viên và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể; xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện hoạt động tổ chức trại hè thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; triển khai các chuyên mục, chương trình giáo dục lý trưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên các phương tiện truyền thông, báo chí. Rà soát việc bố trí, sử dụng sân chơi, bãi tập cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Trong công tác quy hoạch, ưu tiên diện tích đất trồng cây xanh sử dụng công cộng, để người dân tiếp cận và sử dụng cho các mục đích luyện tập thể dục thể thao, nghỉ ngơi và giải trí; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn chi thường xuyên sự nghiệp hàng năm theo phân cấp ngân sách Nhà nước của các sở, ban, ngành có liên quan đến kế hoạch; các nguồn thu của các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề; nguồn xã hội hóa giáo dục và các nguồn thu hợp pháp khác.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì thực hiện kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan; làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra; tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch trên toàn tỉnh và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định; phối hợp với Tỉnh đoàn thực hiện các nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho Đoàn viên, thanh niên, học sinh, thiếu niên và nhi đồng theo nội dung kế hoạch được duyệt và theo chương trình phối hợp hàng năm được hai đơn vị thống nhất xây dựng và thực hiện. Xây dựng kế hoạch thực Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2019 – 2020" trong ngành Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh, căn cứ thực trạng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thuộc phạm vi phụ trách, xây dựng Kế hoạch cụ thể, đưa vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hàng năm và tổ chức thực hiện. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ nhà giáo, báo cáo viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong các đơn vị, nhà trường.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trong tỉnh về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

An Nhiên

Lượt người xem:  Views:   24
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.