Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 17/07/2019, 17:00
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/07/2019 | Thành Chung
Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1486/KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước; đánh giá đúng công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 đồng thời, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và hướng dẫn kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính nhà nước.

Thành phần Đoàn Kiểm tra là lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn. Các Phó Trưởng đoàn là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính. Thành viên Đoàn là đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc các Sở, ngành là đầu mối tham mưu trực tiếp công tác CCHC và kiểm soát TTHC được thành lập theo quy định hoặc do Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn thống nhất cử tham gia theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các Sở, ngành: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính có trách nhiệm sau khi kết thúc đợt kiểm tra ban hành thông báo kết luận kiểm tra gửi Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đối với nội dung kiểm tra tại các cơ quan. Cử người tham gia đoàn kiểm tra theo đúng thành phần quy định (ít nhất phải đảm bảo 01 lãnh đạo Sở và 01 chuyên viên) và gửi danh sách về Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh để tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra.

Ngoài ra, để thực hiện tốt kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra và thông báo lịch kiểm tra chi tiết, cụ thể kèm theo. Đảm bảo kinh phí cho hoạt động của đoàn kiểm tra theo quy định. Kết thúc đợt kiểm tra tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân tỉnh đồng thời, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý đối với các sai phạm của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực kiểm tra theo thẩm quyền.

 Thành Chung

Lượt người xem:  Views:   32
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.