Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Kinh tế
Thứ 3, Ngày 16/07/2019, 18:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU của Tỉnh ủy Tây Ninh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/07/2019
Ngày 12/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1483/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 10/5/2019 của Tỉnh ủy Tây Ninh về quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch triển khai thực hiện nhằm mục tiêu đẩy mạnh liên kết phát triển kinh tế với các vùng, các tỉnh có biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường, thiên tai, hạn hán gắn với bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

Nội dung chủ yếu thực hiện công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến bảo vệ môi trường, biển, đảo; kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo; Tuyên truyền giáo dục pháp luật về biển, hải đảo như: Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở biển Đông… đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tăng cường nắm bắt tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp Nhân dân, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động biểu tình, tạo điểm nóng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn; Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của pháp luật trong nước, các nước trong khu vực Biển Đông và Quốc tế về biển, đảo; các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, kênh thông tin, các phương tiện truyền thông để thông tin kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biển, đến mọi tầng lớp Nhân dân; nâng cao chất lượng nội dung giáo dục về biển đảo trong nhà trường, phù hợp với từng cấp học; tạo ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới biển, hải đảo, nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Nội dung cụ thể thực hiện quán triệt nội dung Chiến lược phát triển kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và thông tin về biển, đảo trong đội ngũ cán bộ, công chức, cộng đồng dân cư về tầm quan trọng, vị trí chiến lược của biển và hải đảo, vai trò của ngành tài nguyên và môi trường trong thực hiện chức năng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; nâng cao hiểu biết pháp luật về Luật Biển Việt Nam và Luật pháp Quốc tế về Biển; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về biển, về sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển thông qua các chiến dịch tuyên truyền cao điểm, nhân các sự kiện về môi trường, biển và đại dương như: Ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6), Ngày Đại dương thế giới (ngày 08 tháng 6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6).

Song song đó, tỉnh tổ chức tập huấn, hội thảo cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng đối với các cấp chính quyền, các ngành, các đoàn thể về nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển; Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển và hải đảo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; Xây dựng chương trình Kế hoạch hành động, biện pháp cụ thể tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. Biên soạn, xuất bản, phát hành các xuất bản phẩm nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền về biển đảo Việt Nam.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch; Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

HN

Lượt người xem:  Views:   6
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.