Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 17/07/2019, 18:00
Phổ biến, triển khai thi hành Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn liên quan
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/07/2019
Nhằm triển khai thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh kịp thời và hiệu quả, ngày 12/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1482/KH-UBND triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về Luật đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ làm công tác thủy sản. Theo đó xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai Luật; Xác định cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh đề ra 05 nội dung chính, cụ thể công tác tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Thủy sản tại cấp tỉnh và cấp huyện; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan; Rà soát, cập nhật, xây dựng, công bố và tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục hành chính; Rà soát, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết một số nội dung được giao trong Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;  Thực hiện một số nhiệm vụ theo thẩm quyền về thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản, quản lý cơ sở sản xuất giống, thức ăn thủy sản và sản xuất sản phẩm xử lý môi trường đủ điều kiện...

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện các quy định khu vực cấm, tạm cấm khai thác, nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy hoạch hoặc đề án, kế hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; định hướng phát triển nuôi đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, quản lý khai thác thủy sản nội địa trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn các địa phương triển khai tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tập huấn kiến thức về thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị có liên quan ưu tiên triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nghiên cứu xác định loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; loài thủy sản có giá trị kinh tế, khoa học; loài thủy sản bản địa; loài thủy sản đặc hữu trong vùng nước tự nhiên của tỉnh; nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ trong tái tạo nguồn lợi thủy sản, phục hồi môi trường sống của loài thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật và các văn bản pháp luật có liên quan. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục hành chính cấp huyện về thủy sản trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn kiến thức về thủy sản.

HN

Lượt người xem:  Views:   5
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.