Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 15/05/2020, 15:00
Tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, lần thứ Ba – năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/05/2020
Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1008/KH-UBND về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, lần thứ Ba – năm 2021.

Theo đó, việc chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi tỉnh Tây Ninh, ở các lĩnh vực: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, lần thứ Ba - năm 2021.

Tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ, quy trình, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 và Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ. Đồng thời, phải đảm bảo Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức kịp thời, trang trọng, theo đúng quy định pháp luật.

Thời gian nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể  lần thứ Ba - năm 2021: Hết ngày 15/8/2020 (tính theo dấu bưu điện), Nơi nhận: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời gian triển khai công tác xét tặng, hoàn thiện hồ sơ tại Hội đồng cấp tỉnh: Từ ngày 16/8/2020 đến ngày 15/10/2020. Thời gian Hội đồng cấp tỉnh gửi Hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ: trước ngày 16/10/2020 (tính theo dấu bưu điện).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021; Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến Nghị định số 62/2014/NĐ- CP và Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 và Kế hoạch của UBND tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường xuyên đăng tải thông tin và kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thời gian 15 ngày làm việc sau khi Hội đồng cấp tỉnh họp.

Mai Anh

Lượt người xem:  Views:   5
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.