Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin Tức Sự Kiện

 
Thông tin điều hànhhidden
 
Đó là nội dung của Công văn số 1789/UBND-KTTC ngày 21/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-BCĐ389 ngày 23/7/2019 của BCĐ 389 quốc gia về việc tăng cường phòng, ...
 
Ngày 21/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 1793/UBND-TTHCC tổ chức khảo sát đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, ...
 
Sau 03 năm thực hiện Bộ chỉ số phòng chống tham nhũng (PCTN) và đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ, về cơ bản Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trực ...
 
Ngày 15/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1770/QĐ-UBND củng cố, kiện toàn Khối Thi đua do các đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo dõi, hướng dẫn.
 
Ngày 19/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 32/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền ...
 
Ngày 16/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1784/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Ủy ban ...
 
Ngày 16/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1778/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Tây Ninh, gồm các ...
 
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 Thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 tại UBND tỉnh, bao gồm các đồng chí có ...
 
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, ngày 19/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ...
 
Nhằm tăng cường công tác quản lý cây xanh đô thị đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão. Ngày 15/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 1764/UBND-KTTC đề nghị Chủ tịch UBND ...
 
 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.