Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTatCaResults

 

 

Thành phố tổng kết công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 201627734430/03/2017 3:57:24 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinTuyenTruyen/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn30/03/2017 3:57:24 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
IMG_645628615930/03/2017 3:54:18 SASTS_ListItem_851https://tayninh.gov.vn/PublishingImages/Lists/ThongTinTuyenTruyen/TatCa0https://tayninh.gov.vn30/03/2017 3:54:18 SAFalsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
IMG_6456_Key_3003201710530227792630/03/2017 3:53:31 SASTS_ListItem_851https://tayninh.gov.vn/PublishingImages/2017-030https://tayninh.gov.vn30/03/2017 3:53:31 SAFalsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Kiểm tra và tổ chức phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Hòa Thành27737430/03/2017 3:44:25 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn30/03/2017 3:44:25 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
phuctra_28616530/03/2017 3:41:55 SASTS_ListItem_851https://tayninh.gov.vn/PublishingImages/Lists/TinTuc/TatCa0https://tayninh.gov.vn30/03/2017 3:41:55 SAFalsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
UBND tỉnh Tây Ninh thông báo các ngày nghỉ lễ năm 201727737330/03/2017 2:52:35 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn30/03/2017 2:52:35 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
le_28616430/03/2017 2:48:43 SASTS_ListItem_851https://tayninh.gov.vn/PublishingImages/Lists/TinTuc/TatCa0https://tayninh.gov.vn30/03/2017 2:48:43 SAFalsejpg00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Cảnh giác tội phạm trộm cắp tài sản27734330/03/2017 1:39:45 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinTuyenTruyen/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn30/03/2017 1:39:45 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam27737230/03/2017 1:29:36 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn30/03/2017 1:29:36 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Kế hoạch hành động Phòng chống cúm A(H7N9) tại tỉnh Tây Ninh27737130/03/2017 1:27:51 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn30/03/2017 1:27:51 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 Tin tức sự kiện

 

 

Kiểm tra và tổ chức phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Hòa Thành27737430/03/2017 3:44:25 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn30/03/2017 3:44:25 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
UBND tỉnh Tây Ninh thông báo các ngày nghỉ lễ năm 201727737330/03/2017 2:52:35 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn30/03/2017 2:52:35 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam27737230/03/2017 1:29:36 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn30/03/2017 1:29:36 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Kế hoạch hành động Phòng chống cúm A(H7N9) tại tỉnh Tây Ninh27737130/03/2017 1:27:51 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn30/03/2017 1:27:51 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Từ năm 2014 đến năm 2016: Tây Ninh không xảy ra vụ ngộ độc do rượu, bia27737030/03/2017 1:26:49 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn30/03/2017 1:26:49 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Năm 2017 MobiFone hỗ trợ Tây Ninh 15 căn nhà cho hộ nghèo27736930/03/2017 1:10:55 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn30/03/2017 1:10:55 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh thăm chiến sĩ mới nhập ngũ27736828/03/2017 7:44:01 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn28/03/2017 7:44:01 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Hiệu quả mô hình trồng rau thuỷ canh hồi lưu27736728/03/2017 7:40:55 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn28/03/2017 7:40:55 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Công bố chính thức logo Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII27736628/03/2017 7:39:12 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn28/03/2017 7:39:12 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng lấy ý kiến dư luận xã hội đối với tập thể và cá nhân đề nghị Trung ương khen thưởng 27736528/03/2017 4:09:49 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn28/03/2017 4:09:49 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Từ ngày 17/6/2017, Tây Ninh chuyển đổi mã vùng27736430/03/2017 1:07:04 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn30/03/2017 1:07:04 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh Tây Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 227736328/03/2017 3:37:15 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn28/03/2017 3:37:15 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Thành lập Nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021 về Phát triển du lịch27736228/03/2017 3:36:05 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn28/03/2017 3:36:05 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bảo đảm An toàn thực phẩm năm 201727736128/03/2017 3:32:58 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn28/03/2017 3:32:58 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh27736028/03/2017 3:28:58 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn28/03/2017 3:28:58 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 87/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/4/2010​ (hiệu lực đến ngày 26/04/2017).
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email: toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.
Địa chỉ: 006 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 066.3828888