Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTatCaResults

 

 

Tây Ninh tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam37183114/04/2017 6:36:53 SASTS_ListItem_10030https://tayninh.gov.vn/Lists/TongHopTinNoiBat/AllItems.aspx0https://tayninh.gov.vn14/04/2017 6:36:53 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban báo chí Quí I/201737183214/04/2017 6:36:53 SASTS_ListItem_10030https://tayninh.gov.vn/Lists/TongHopTinNoiBat/AllItems.aspx0https://tayninh.gov.vn14/04/2017 6:36:53 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thăm, chúc Tết nhân dân tỉnh Kampong Cham37183314/04/2017 6:36:53 SASTS_ListItem_10030https://tayninh.gov.vn/Lists/TongHopTinNoiBat/AllItems.aspx0https://tayninh.gov.vn14/04/2017 6:36:53 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chúc Tết cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Tboung Khmum và Prey Veng37183414/04/2017 6:36:53 SASTS_ListItem_10030https://tayninh.gov.vn/Lists/TongHopTinNoiBat/AllItems.aspx0https://tayninh.gov.vn14/04/2017 6:36:53 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Tây Ninh: Thăm, chúc Tết lực lượng quân đội tỉnh Prey Veng37183514/04/2017 6:36:53 SASTS_ListItem_10030https://tayninh.gov.vn/Lists/TongHopTinNoiBat/AllItems.aspx0https://tayninh.gov.vn14/04/2017 6:36:53 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng quý I năm 201737183614/04/2017 6:36:53 SASTS_ListItem_10030https://tayninh.gov.vn/Lists/TongHopTinNoiBat/AllItems.aspx0https://tayninh.gov.vn14/04/2017 6:36:53 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh37183714/04/2017 6:36:53 SASTS_ListItem_10030https://tayninh.gov.vn/Lists/TongHopTinNoiBat/AllItems.aspx0https://tayninh.gov.vn14/04/2017 6:36:53 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
UBND tỉnh thông qua chỉ tiêu biên chế công chức năm 201737183814/04/2017 6:36:53 SASTS_ListItem_10030https://tayninh.gov.vn/Lists/TongHopTinNoiBat/AllItems.aspx0https://tayninh.gov.vn14/04/2017 6:36:53 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ chào xã giao lãnh đạo tỉnh Tây Ninh37183914/04/2017 6:36:53 SASTS_ListItem_10030https://tayninh.gov.vn/Lists/TongHopTinNoiBat/AllItems.aspx0https://tayninh.gov.vn14/04/2017 6:36:53 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Lễ mít tinh – diễu hành kỷ niệm “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 37184014/04/2017 6:36:53 SASTS_ListItem_10030https://tayninh.gov.vn/Lists/TongHopTinNoiBat/AllItems.aspx0https://tayninh.gov.vn14/04/2017 6:36:53 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 Tin tức sự kiện

 

 

Thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 201737194514/04/2017 4:23:01 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn14/04/2017 4:23:01 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-202136850713/04/2017 3:23:13 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn13/04/2017 3:23:13 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Ông Trump tiếp tục sử dụng trực thăng cá nhân?36850313/04/2017 2:32:19 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn13/04/2017 2:32:19 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Tân Biên: Khai hội kỳ yên đền thờ quan lớn Trà Vong năm 201736850113/04/2017 2:29:14 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn13/04/2017 2:29:14 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Trao tặng xe lăn, xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo36849913/04/2017 2:26:59 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn13/04/2017 2:26:59 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Giao ban trực tuyến công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 201736849713/04/2017 2:25:12 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn13/04/2017 2:25:12 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống Lao năm 201736849213/04/2017 1:09:28 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn13/04/2017 1:09:28 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Tây Ninh tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam36598112/04/2017 9:35:00 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn12/04/2017 9:35:00 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
BĐBP Tây Ninh - Long An - Bình Phước ký kết kế hoạch hiệp đồng bảo vệ biên giới và địa bàn tiếp giáp năm 201736597612/04/2017 8:36:03 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn12/04/2017 8:36:03 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thăm, chúc Tết nhân dân tỉnh Kampong Cham36597212/04/2017 8:31:15 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn12/04/2017 8:31:15 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban báo chí Quí I/201736596912/04/2017 8:25:18 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn12/04/2017 8:25:18 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Tây Ninh tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 36596612/04/2017 8:20:16 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn12/04/2017 8:20:16 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2016 36597012/04/2017 8:28:06 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn12/04/2017 8:28:06 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh: Giám sát việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy tại Sở Nội vụ36596012/04/2017 7:53:45 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn12/04/2017 7:53:45 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
Nhiều nét mới trong công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội36349611/04/2017 9:01:20 SASTS_ListItem_10010https://tayninh.gov.vn/Lists/TinTuc/TongQuat.aspx0https://tayninh.gov.vn11/04/2017 9:01:20 SAFalse00~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Phụ trách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.