Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 12/01/2017, 16:00
Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (đối với doanh nghiệp tư nhân) thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tây Ninh
12/01/2017
Ngày 29/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3358/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (đối với doanh nghiệp tư nhân) thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tây Ninh.

Thủ tục hành chính được UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa là thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (đối với doanh nghiệp tư nhân). Nội dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền đơn giản hóa là rút ngắn thời gian giải quyết đối với thủ tục này từ 10 ngày làm việc xuống còn 7 ngày làm việc.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan gửi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh cho các bộ, ngành Trung ương xem xét, quyết định sau khi được UBND tỉnh thông qua. Trình Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời công bố, công khai các thủ tục hành chính sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đơn giản hóa.

TC

Lượt người xem:   1
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 87/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/4/2010​ (hiệu lực đến ngày 26/04/2017).
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email: toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.
Địa chỉ: 006 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 066.3828888