Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 16/01/2017, 11:00
Kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2016.
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/01/2017
Thực hiện Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh ban hành bảng đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chấm điểm, đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại 19/19 sở, ngành và 09/09 UBND huyện, thành phố và trình UBND tỉnh thông qua kết quả.

Việc đánh giá dựa trên các tiêu chí chấm điểm do UBND tỉnh quy định. Kết quả đối với 19 đơn vị cấp tỉnh, có 11 đơn vị đạt loại tốt, 06 đơn vị loại khá và 02 đơn vị loại trung bình; Đối với UBND cấp huyện, có 02 đơn vị xếp loại khá, 06 đơn vị xếp loại trung bình và 01 đơn vị xếp loại yếu.

Kết quả đánh giá thể hiện mức độ ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính, quyết tâm ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua kết quả trên cho thấy các cơ quan nhà nước trong tỉnh còn một số điểm hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin như Hệ thống quản lý văn bản đã được sử dụng đồng bộ tại các cơ quan nhà nước trong tỉnh. Tuy nhiên, một số đơn vị chưa thực hiện thao tác xử lý văn bản theo đúng theo quy trình được quy định tại Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Chữ ký số được ứng dụng hầu hết các đơn vị cấp tỉnh, tuy nhiên tại các đơn vị cấp huyện còn nhiều đơn vị chưa sử dụng. Bên cạnh đó, Một số đơn vị chưa quan tâm trả lời đúng hạn các câu hỏi trên Hệ thống thông tin hỏi đáp trực tuyến và Cổng thông tin điện tử tại một số đơn vị chưa đảm bảo cung cấp đầy đủ các chuyên mục theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

Từ những hạn chế trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan, đơn vị nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh.

          P.CNTT

Lượt người xem:  Views:   38
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469