Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 25/01/2017, 11:00
Những định hướng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/01/2017
Nhằm định hướng và đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước trong thời gian tới, đồng thời góp phần nâng cao năng lực trong hoạt động quản lý, điều hành, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 -2020, với một số nội dung chính như sau:

Từ năm 2011 đến nay, việc ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần rất lớn trong công tác cải cách hành chính tại Tây Ninh như: 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện được triển khai phần mềm văn phòng điện tử tạo cơ sở dữ liệu điện tử, giúp việc điều hành nội bộ được tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn tài liệu; Hệ thống phần mềm họp không giấy; triển khai thực hiện chữ ký số; 1.713 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong đó mức độ 2 được 1.533 thủ tục, mức độ 3 được 43 thủ tục, mức độ 4 được 137 thủ tục nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, là giảm áp lực công việc giấy tờ cho các cơ quan quản lý nha nước; Hệ thống phần mềm quản lý hộ tịch được triển khai ứng dụng tại 100% UBND cấp huyện, cấp xã; Hệ thống phần mềm giải quyết khiếu nại tố cáo (phần mềm tiếp dân)…Đây là một phần nhỏ trong thành tựu mà tỉnh phấn đấu đạt được trong những năm qua.

Trên cơ sở đánh giá những mặt đạt được nên trên, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong giai đoạn 2016 -2020 với một số mục tiêu cơ bản sau: 100% văn bản (trừ văn bản mật) trình UBND tỉnh dưới dạng điện tử; 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã dưới dạng điện tử được trao đổi trên môi trường mạng; 100% văn bản điện tử theo quy định được chứng thực chữ ký số khi trao đổi giữa các cơ quan nhà nước cấp tỉnh; Cung cấp đầy đủ thông tin trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước; 30% hồ sơ thủ tục hành chính phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp được cung cấp mức độ 4 (tức là cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ và thực hiện thanh toán trực tuyến. Việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng).

Bên cạnh đó, tỉnh đang xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cấp theo Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tại tỉnh, bảo đảm an toàn an ninh thông tin; xây dựng hệ thống thông tin là đầu mối kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

                                                                                                  KGVX

Lượt người xem:  Views:   32
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469