Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 21/02/2017, 15:00
Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/02/2017
Ngày 20/02/1017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 365/UBND-NC về việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Rà soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý và thuộc thẩm quyền giải quyết theo kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2017 đã được UBND tỉnh quyết định phê duyệt. Các TTHC đưa vào rà soát phải cắt giảm hoặc kiến nghị cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC.  

Tham mưu công bố và thực hiện niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công khai trên trang thông tin điện tử của từng cơ quan, đơn vị (nếu có). Tháo gỡ ngay những bản niêm yết TTHC đã cũ, bị bãi bỏ, hủy bỏ hoặc hết hiệu lực thi hành. Đồng thời, niêm yết số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014.

Tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo đúng quyết định đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai. Xây dựng kế hoạch và tiếp tục thực hiện việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Nghiêm cấm cơ quan thực hiện TTHC, cán bộ, công chức, viên chức tự đặt ra thủ tục, hồ sơ, giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ đã công bố, công khai; đảm bảo chỉ nhận đúng, nhận đủ thành phần, số lượng hồ sơ. Đối với trường hợp giải quyết TTHC trễ hẹn, cơ quan giải quyết hồ sơ trễ hẹn nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức bằng văn bản.

Thực hiện đối thoại định kỳ với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền.

Giải quyết kịp thời, triệt để các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, TTHC của người dân và doanh nghiệp; kịp thời khen thưởng những cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích hoặc sáng kiến trong công tác cải cách TTHC; xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC.

Hằng năm các cơ quan, đơn vị phải thực hiện kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó chú trọng tập trung kiểm tra việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Thường xuyên kiện toàn tổ kiểm soát TTHC và có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tổ kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh. Sở Tài chính cân đối ngân sách bố trí đủ kinh phí hoạt động cho cơ quan hành chính các cấp đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách và kiểm soát TTHC theo đúng quy định. Sở Tư pháp kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện có hiệu quả việc thẩm định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông quản  lý và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh bố trí nguồn lực, dành thời lượng phù hợp để thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về tình hình, kết quả công tác cải cách và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh; chú ý nêu gương những cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức có sáng kiến cải cách TTHC, tận tâm, tận tụy trong phục vụ Nhân dân.

                    NC

Lượt người xem:  Views:   38
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469