Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 20/03/2017, 11:00
Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016
20/03/2017
Ngày 17/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của 17 sở, ban, ngành tỉnh (không bao gồm Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh) và 09 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan hành chính được xác định ở 02 nội dung trong tổ chức thực hiện gồm: Công tác chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính hàng năm, bao gồm các nội dung: Xây dựng và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính; thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính; công tác tuyên truyền cải cách hành chính; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, bao gồm các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện nguyên tắc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Trước đó, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ thành lập Tổ thẩm định để tiến hành thẩm định, phúc tra thực tế kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2016.

Theo quyết định công bố, cấp tỉnh có 09 đơn vị đạt mức độ hoàn thành nhiệm vụ CCHC "Tốt" (theo thứ tự gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo); 06 đơn vị xếp hạng "Khá" và 02 đơn vị xếp hạng "Trung bình". Cấp huyện có 07 đơn vị xếp hạng "Khá" và 02 đơn vị xếp hạng "Trung bình".

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai quyết định theo quy định.

          NC

Lượt người xem:   1
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 87/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/4/2010​ (hiệu lực đến ngày 26/04/2017).
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email: toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.
Địa chỉ: 006 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 066.3828888