Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 04/04/2017, 15:00
Năm 2016: Công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt nhiều kết quả
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/04/2017
Nhìn chung, tính từ đầu năm 2016 đến nay, việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, các cơ quan, đơn vị đã có sự quan tâm trong chỉ đạo, điều hành và phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của tỉnh để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác kiểm soát TTHC năm 2016 theo các kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và hướng dẫn của Cục kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh với vai trò nhiệm vụ của mình các cơ quan, đơn vị đã chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp trong việc xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện cho năm 2016, đảm bảo chất lượng, yêu cầu và mục tiêu đề ra.

Năm 2016, UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, thời gian, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Cục Kiểm soát TTHC- Văn phòng Chính phủ. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định công bố, công khai, cập nhật sự thay đổi của TTHC theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC gồm 6 sở, ngành: Tư Pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Y tế với tổng số 1.732 TTHC, trong đó, số TTHC mới công bố: 862 TTHC, bãi bỏ: 870 TTHC. Các TTHC sau khi công bố đều được niêm yết tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC.

Cùng với đó, Tây Ninh đã địa phương hóa được 783 TTHC, trong đó, số TTHC đã được Cục Kiểm soát TTHC- Văn phòng Chính phủ chấp nhận và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC là 717 thủ tục, bao gồm các ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầ tư; số TTHC đã được hoàn thành việc địa phương hóa nhưng chưa được công khai là 66 TTHC. Đồng thời, tỉnh cũng đã đề nghị và được Cục Kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ đồng ý hủy bỏ việc công khai đối với 257 TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Hiện tại, tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục thực hiện việc địa phương hóa các TTHC khi các Bộ, ngành Trung ương cập nhật các TTHC trên Hệ thống quản trị TTHC.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, kênh "Hỏi đáp trực tuyến" tại địa chỉ trang Web:ww.tayninh.gov.vn đã trở nên quen thuộc cho mọi đối tượng, cá nhân, tổ chức khi gặp các vấn đề khó khăn, vướng mắc về chính sách, quy định hành chính, TTHC...trong tất cả các lĩnh vực. Nhiều vấn đề, các quy định, chính sách, TTHC cũng được các cá nhân, tổ chức hỏi và được các cơ quan có thẩm quyền trả lời trực tiếp công khai, đầy đủ chất lượng tại đây.

Về kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đối với nhóm TTHC an toàn vệ sinh lao động và lao động tiền lương, thông qua việc rà soát đã kiến nghị sửa đổi một số nội dung đề nghị quy định rõ trình tự thực hiện, thời gian giải quyết, mẫu hóa văn bản thông báo làm thêm giờ của doanh nghiệp. Việc rà soát nhóm TTHC này khi thực hiện sẽ tiết kiệm được 389.304 đồng/năm và 1.569.490 đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC là 30,77% và 35,71%.

Đối với nhóm TTHC quy định liên quan đến hoạt động của cơ sở in. Nội dung rà soát và kiến nghị tập trung vào việc sửa đổi và cắt giảm một số thành phần hồ sơ như đề nghị bãi bỏ bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận thành bảng cam kết...rút ngắn thời gian giải quyết. Việc rà soát nhóm TTHC tiết kiệm được nhiều chi phí cho cá nhân, tổ chức, tỷ lệ cắt giảm hi phí tuân thủ nhóm TTHC này là trên 50%.

Đối với nhóm TTHC liên quan đến nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân thông qua việc rà soát đã kiến nghị sửa đổi một số nội dung đề nghị rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, Việc rà soát nhóm TTHC tiết kiệm được 1.515.360 đồng/năm và 1.905.024 đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC là 23,7% và 7,81%.

Đối với nhóm TTHC liên quan đến lĩnh vực chứng thực, thông qua việc rà soát đã kiến nghị sửa đổi một số quy định đề nghị rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, mẫu hóa bản dự thảo hợp đồng, giao dịch..., Việc rà soát nhóm TTHC tiết kiệm được 4.809.840 đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC là 53,26%.

Đối với nhóm TTHC liên quan đến đăng ký hành nghề quản lý thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (đối với doanh nghiệp tư nhân), thông qua việc rà soát đã kiến nghị sửa đổi một số nội dung đề nghị rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định... Việc rà soát nhóm TTHC tiết kiệm được 1.558.656 đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC là 28,57%.

Đối với nhóm TTHC liên quan đến xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu và nhóm TTHC cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, thông qua việc rà soát đã kiến nghị giảm thành phần hồ sơ so với quy định... Việc rà soát nhóm TTHC sẽ  tiết kiệm được 36.998.800 đồng/năm và 694.133 đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC là 17,71% và 6,1%.

Đối với nhóm TTHC liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược, thông qua việc rà soát đã kiến nghị sửa đổi một số nội dung đề nghị rút ngắn thời gian giải quyết, sửa đổi thành phần hồ sơ từ bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn thành bản sao các văn bằng chuyên môn... Việc rà soát nhóm TTHC khi thực thi sẽ tiết kiếm được 417.340.988 đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC là 17,81%.

Đối với nhóm TTHC liên quan đến cấp lại Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng và thủ tục đổi Giấy phép lái xe, thông qua việc rà soát đã kiến nghị sửa đổi một số nội dung đề nghị cắt giảm thành phần hồ sơ, sửa đổi yêu cầu điều kiện... Việc rà soát nhóm TTHC khi thực thi sẽ tiết kiệm được 17.539.776 đồng/năm và 160.357.824 đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC là 40,05% và 65,69%.

Đối với TTHC liên quan đến kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị, thông qua việc rà soát đã kiến nghị giảm thời gian soạn thảo thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng từ không quá 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra thực tế tại công trình xuống 24 giờ (03 ngày)"... Việc rà soát nhóm TTHC khi thực thi sẽ tiết kiệm được 190.827.120 đồng/năm và 4.502.784 đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC là 33,06% và 37,84%.

Đối với nhóm TTHC liên quan đến ghi sổ vào hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài, thông qua việc rà soát đã kiến nghị sửa đổi một số nội dung đề nghị rút ngắn thời gian giải quyết, sửa đổi thành phần hồ sơ... Việc rà soát nhóm TTHC khi được thực thi sẽ tiết kiệm được 9.283.232 đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC là 22,35%.

ĐN

Lượt người xem:  Views:   75
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469