Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 29/03/2017, 16:00
Công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/03/2017
Ngày 28/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND về việc công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 700/QĐ-UBND cho thấy trong tổng số 1648 TTHC đang thực hiện trên địa bàn tỉnh thì có 636 TTHC được văn bản pháp luật quy định việc tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính và có 1012 TTHC được quy định không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính. Trong  636 TTHC được pháp luật quy định thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính thì hiện tại có 87 TTHC đã được cơ quan hành chính các cấp thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính (chủ yếu là các TTHC thực hiện ở cấp tỉnh). Còn lại 549 TTHC mặc dù theo quy định của pháp luật có quy định thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính nhưng trên thực tế cơ quan hành chính các cấp vẫn chưa tiếp nhận cũng như xử lý qua dịch vụ bưu chính công ích mà thực hiện bằng cách giao nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh  Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai nội dung, quy trình các TTHC được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, công bố danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích đủ điều kiện thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích; công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh danh mục TTHC tiếp nhận, trả kết quả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Giao cơ quan hành chính các cấp chủ động phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, tiến hành xây dựng quy chế phối hợp để triển khai thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích đối với danh mục TTHC được công bố tại quyết định này. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, cá nhân, tổ chức và chỉ đạo công chức, viên chức tại Bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" hướng dẫn cách thức, quy trình và quyền lựa chọn việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.

Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, niêm yết công khai danh mục TTHC công bố kèm theo quyết định này tại cơ quan, đơn vị.

TC

Lượt người xem:  Views:   94
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469