Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 10/03/2017, 16:00
Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Về thực hiện chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/03/2017
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp về chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, pháp luật về ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Về thu ngân sách, tiếp tục giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược của tỉnh, hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi về thuế; cải thiện môi trường kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp. Có cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong khâu xúc tiến thương mại. Quản lý chặt đối với hộ kinh doanh cá thể khi chuyển sang nộp thuế thu nhập cá nhân nhằm tránh thất thoát nguồn thu. Quản lý chặt chẽ quỹ đất công sẵn có, tập trung khai thác tốt các nguồn lực để tăng thu ngân sách nhà nước. Huy động vốn cho Quỹ phát triển đất tỉnh để cho vay thực hiện các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn.

Về chi ngân sách, chi đầu tư phát triển sẽ bố trí vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương, cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố kết hợp nhiều tính năng của dự án đầu tư như kết hợp giao thông với thuỷ lợi, bố trí dân cư, xây dựng nông thôn mới. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư như cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư cho các chương trình, dự án phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, có ý nghĩa trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh. Đa dạng hoá các hình thức đầu tư nhằm huy động mọi tiềm lực xã hội; trong đó tỉnh sẽ hỗ trợ phần vốn đối ứng hợp lý cho các hạng mục xây dựng, cho phép các doanh nghiệp ứng vốn thu công xây dựng công trình, đổi đất lấy công trình, đầu tư theo hình thức BOT, BT…Tập trung thực hiện có hiệu quả vốn vay cho đầu tư phát triển thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn; kiến quyết không sử dụng vốn vay cho các nội dung và dự án đầu tư có hiệu quả kinh tế - xã hội thấp hoặc không rõ ràng.

Về chi thường xuyên, sắp xếp lại bộ máy của các cơ quan hành chính, sự nghiệp của tỉnh, tinh gọn biên chế nhằm thực hiện quản lý ngân sách có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện khoán chi hành chính đối với các đơn vị hành chính nhà nước; đối với các lĩnh vực chi sự nghiệp thực hiện theo cơ chế tự chủ tài chính. Nâng cao hiệu quả chi ngân sách, từng bước triển khai quản lý chi ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Khu vực sự nghiệp công lập tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ công và có chính sách hỗ trọ phù hợp cho đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác lập ngân sách, chấp hành kiểm toán, quyết toán, giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước; trao quyền tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình đối với các đơn vị sử dụng ngân sách.

Tố Tuấn

Lượt người xem:  Views:   59
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469