Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 04/04/2017, 09:00
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo:Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/04/2017
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 771-KH/BDVTW, ngày 08/3/2017 của Ban Dân vận Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2017; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), Chương trình hành động số 34-CTr/TU, ngày 25/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới gắn với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và nghị quyết địa phương, đơn vị.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp về vị trí, vai trò công tác dân vận của Đảng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân về phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền về công tác dân vận và phong trào "Dân vận khéo"; kịp thời phản ánh các mô hình, điển hình "Dân vận khéo", những cách làm mới, hiệu quả cao. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp và Công văn số 921-CV/TU, ngày 28/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện phong trào "Dân vận khéo" tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề mới, khó khăn phức tạp ở cơ sở.

Tố Tuấn

Lượt người xem:  Views:   68
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469