Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 04/04/2017, 09:00
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo: Tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/04/2017
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 15/9/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động đối ngoại nhân dân; nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt, quản lý các dự án sử dụng viện trợ nước ngoài; phát huy cơ chế phối hợp liên ngành, các cơ quan liên quan trong thẩm định các dự án bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp thống nhất trong hoạt động đối ngoại nhân dân; thường xuyên rà soát, bổ sung nội dung các bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa tổ chức mình với các tỉnh bạn thuộc Vương quốc Campuchia có cùng đường biên giới phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục đổi mới, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của các hoạt động đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và Nhân dân về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Tố Tuấn

Lượt người xem:  Views:   58
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469