Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 07/04/2017, 09:00
Kế hoạch thực hiện Chương trình “Giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng”
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/04/2017
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Sở Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng” của “Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh” giai đoạn 2017 – 2020.

Kế hoạch này được thực hiện nhằm bồi dưỡng tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào về truyền thống Tây Ninh trung dũng, kiên cường, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc. Nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước trong công cuộc xây dựng đổi mới của đất nước; phát huy ý chí tự lực, tự cường, ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao nhận thức pháp luật, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa lành mạnh, rèn luyện tăng cường thể lực cho thanh niên.

Nội dung thực hiện gồm: Tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Tây Ninh” do cơ sở Đoàn các cấp phối hợp thực hiện (Chỉ tiêu đặt ra hàng năm là tổ chức được 15 Chương trình); Giáo dục truyền thống, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đời sống, học tập, lao động của thanh niên (chỉ tiêu đặt ra trong giai đoạn 2017 – 2020 là 90 % trở lên thanh niên (thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh) được giáo dục truyền thống, học các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đời sống, học tập, lao động của mình).

Tuyên truyền, giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thanh niên công nhân (chỉ tiêu 60% trở lên thanh niên công nhân được tuyên truyền, học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh); tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho thanh niên đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự; huấn luyện cho thanh niên trong lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên theo quy định của Bộ Quốc phòng; bồi dưỡng chương trình giáo dục kiến thức An ninh - quốc phòng cho học sinh, sinh viên các trường THPT, dạy nghề, Cao đẳng sư phạm  (chỉ tiêu đặt ra trong giai đoạn 2017 – 2020 là 100% thanh niên đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự được tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, các văn bản hướng dẫn thi hành; 100% thanh niên trong lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên được tham gia huấn luyện theo quy định của Bộ Quốc phòng; 100% học sinh, sinh viên các trường THPT, dạy nghề, Cao đẳng sư phạm được bồi dưỡng chương trình giáo dục kiến thức An ninh - quốc phòng).

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp thanh thiếu niên trên địa bàn (Chỉ tiêu đặt ra trong giai đoạn 2017 – 2020 là 90% cán bộ Đoàn, Hội, thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân ở các khu, cụm công nghiệp, khu nhà trọ được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các văn bản pháp luật gắn liền với thanh niên và được giáo dục ý thức chấp hành pháp luật).

Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; ma túy; giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường; nghĩa vụ quân sự… cho thanh thiếu niên trên địa bàn (Chỉ tiêu đặt ra trong giai đoạn 2017 – 2020 là 60% trở lên thanh thiếu niên trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; ma túy; giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường; nghĩa vụ quân sự…).

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin mạng cho thanh niên là cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên (Chỉ tiêu đặt ra trong giai đoạn 2017 – 2020 là 80%trở lên cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin mạng).

Để thực hiện các nội dung trên, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời,  gửi báo cáo 6 tháng và báo cáo năm để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ theo quy định.

Hoàng Mai

Lượt người xem:  Views:   40
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469