Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 14/04/2017, 12:00
Thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/04/2017
Ngày 12/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 910/UBND-NC về việc thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung pháp luật quy định tại Mục 2 Phần II của Đề án, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2016 và 2017 như: Bộ luật Dân sự; Bộ luật tố tụng Dân sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Căn cước công dân; Luật tiếp cận thông tin; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật báo chí; Luật Trẻ em; Luật an toàn thông tin mạng và các văn bản pháp luật khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân; thông tin về tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị tại sở, ngành, đoàn thể, địa phương mình. Chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các quyền dân sự, chính trị phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, tình hình của cơ quan, địa phương mình, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Trong đó tập trung vào các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, Cổng thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở); Biên soạn, in ấn và phát hành tờ gấp; Treo pano, áp phích, băng rôn tại các địa điểm công cộng; Tổ chức hội nghị giới thiệu, phổ biến pháp luật; Lồng ghép trong giải quyết thủ tục hành chính, cấp giấy tờ công dân.

Cùng với đó, tổ chức cung cấp thông tin, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị đảm bảo thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và đặc thù của địa phương. Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng.Chỉ đạo, tổ chức thực hiện phổ biến pháp luật và việc thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Thường xuyên cập nhật, kịp thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử các quy định pháp luật về quyền dân sự, chính trị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên, giáo viên,  tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng. UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân (có thể lồng ghép việc bồi dưỡng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của địa phương); Tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành hữu quan thực hiện nội dung 2.2 mục 2 phần II Kế hoạch thực hiện Đề án của Bộ Tư pháp năm 2017. Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, tổ chức bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho các trưởng ấp, tổ trưởng tổ dân phố, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng.

Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Đề án (việc kiểm tra có thể lồng ghép trong kiểm tra tình hình thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017) của sở, ngành, địa phương và báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2017 (báo cáo tình hình thực hiện Đề án có thể lồng ghép trong báo cáo về công tác tư pháp hoặc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) gửi về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 01 tháng 12 năm 2017 để tổng hợp.

                                                                                                        NC

Lượt người xem:  Views:   88
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469