Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 18/04/2017, 10:00
Năm 2016 Tây Ninh có 95 trường hợp tinh giản biên chế
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/04/2017
Kết quả trong năm 2016, Bộ Nội vụ đã thẩm tra phê duyệt đối tượng danh sách và tỉnh đã thực hiện cho 95 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ và hưởng chế độ, chính sách.

​Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Tây Ninh đã hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp của tỉnh trình Bộ Nội vụ và được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2017/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 về danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Tây Ninh. Sau khi được Bộ Nội vụ phê duyệt, Sở Nội vụ đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng hoàn chỉnh đề án trình UBND tỉnh phê duyệt, tính đến cuối năm 2016, có 23/29 cơ quan hành chính thuộc tỉnh đã hoàn chỉnh xong Đề án vị trí việc làm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (14 cơ quan cấp tỉnh và 09 huyện, thành phố).

CCTT.JPG

Công chức xã Thạnh Tân (TP Tây Ninh) giải quyết công việc cho người dân.

Cùng với việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm, Sở Nội vụ cũng tích cực tham mưu UBND tỉnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Để triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện và Đề án tinh giản biên chế Tây Ninh giai đoạn 2015 - 2021. Kết quả trong năm 2016, Bộ Nội vụ đã thẩm tra phê duyệt đối tượng danh sách và tỉnh đã thực hiện cho 95 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ và hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Khối Hành chính 47; khối Đảng, đoàn thể: 14; khối sự nghiệp: 31; các tổ chức Hội 02; Doanh nghiệp nhà nước 01).

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, công tác quản lý biên chế được thực hiện theo quy định của pháp luật, trên tinh thần giữ ổn định biên chế và từng bước thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị được tiến hành rà soát đảm bảo cơ cấu ngạch, chức danh phù hợp; các vị trí đều có nhân lực đảm nhiệm và sau khi được phê duyệt đã bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức tại các vị trí việc làm phù hợp với trình độ được đào tạo.

                                                Doãn Phượng

Lượt người xem:  Views:   76
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469