Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 21/04/2017, 15:00
Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội quý II năm 2017
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/04/2017
Để hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm, trong quý II/2017 tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Quán triệt chủ đề hành động của năm 2017 theo sự chỉ đạo của Chính phủ: "Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững"; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và Chương trình hành động phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Tăng cường quản lý tài chính ngân sách, chính sách thuế. Tổ chức tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017; theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể: Tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ về môi trường đầu tư, quan tâm đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục mở rộng và thúc đẩy quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu. Thực hiện ký kết thoả thuận quốc tế với tỉnh Ehime – Nhật Bản. Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách người có công, giảm nghèo, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội. Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, nhất là các điểm, khu vui chơi giải trí. Thực hiện Kế hoạch kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017 và các hoạt động kỉ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh. Tổ chức thành công hội thảo du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2017; Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền lần thứ XI năm 2017.

Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên – môi trường, Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tây Ninh theo đúng quy định sau khi được Chính phủ phê duyệt. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thành phố (Châu Thành, Bến Cầu, thành phố Tây Ninh). Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, dự án nhiệm vụ về bảo vệ môi trường năm 2017; kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho từng tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản để nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2017 theo đúng lộ trình. Tăng cường đối thoại với cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tốt Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới. Tăng cường theo dõi sát tình hình biên giới, chủ động các biện pháp xử lý kịp thời các tình huống, diễn biến bất lợi liên quan chủ quyền quốc gia, an ninh quốc phòng. Bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm; triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ. Tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017. Theo dõi chặt chẽ tình hình phía Campuchia làm đường vành đai biên giới đoạn biên giới của tỉnh.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 3, Luật Phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

GH

Lượt người xem:  Views:   173
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469