Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 05/05/2017, 17:00
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/05/2017
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Với mục đích, giúp cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên nhận thức được vị trí, vai trò của công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển rừng bền vững. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về lâm nghiệp, tăng cường trách nhiệm, năng lực hoạt động của lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách đủ mạnh, cùng với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng và các địa phương để thực hiện có hiệu quả việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng; gắn mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng với hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, việc làm cho người dân các vùng có rừng. Triển khai thực hiện các kế hoạch, dự án, nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng, chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả, hạn chế tối đa các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

 Rà soát, đánh giá các dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, nhất là đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; có cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án khai thác khoáng sản, xây dựng khu công nghiệp, dịch vụ du lịch… Kiên quyết đình chỉ, thu hồi đất đối với các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm, có nguy cơ thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân vùng dự án.

Đẩy mạnh công tác trồng rừng mới, trồng cây phân tán, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh, phục hồi, bổ sung rừng, nâng cao giá trị đa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản, khả năng phòng hộ và các giá trị khác của rừng; thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng tự nhiên, không khai thác gỗ rừng tự nhiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường đối với rừng sản xuất. Bố trí kịp thời, đầy đủ vốn theo kế hoạch hằng năm cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. Đảm bảo biên chế, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, nâng cao thu nhập cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được giao quản lý, bảo vệ rừng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; bổ sung kịp thời các nội dung về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng  vào kế hoạch, nội dung công tác hằng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tăng cường chỉ đạo thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quán triệt và tổ chức thực hiện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí trong việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm. Triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng" và phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác" hằng năm.

Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nhất là các nội dung về quy hoạch, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tố Tuấn

Lượt người xem:  Views:   124
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469