Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 28/06/2017, 11:00
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/06/2017 | Tố Tuấn
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).

​Với mục đích, giúp cấp uỷ nâng cao nhận thức, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII). Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết sát với tình hình địa phương, đơn vị. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ các cấp, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết phải bảo đảm các quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn, được thảo luận và quyết định tại hội nghị phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị và có tính khả thi cao.

Nội dung học tập sẽ tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản, mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) bao gồm các Nghị quyết: Nghị quyết số 10, 11, 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Về đối tượng và phương thức học tập, quán triệt, đối với cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương (ở những nơi có điều kiện) được tổ chức học tập bằng hình thức trực tuyến qua đầu mối Ban Tuyên giáo Trung ương. Đối với cán bộ, đảng viên cơ sở, nơi có điều kiện thì tổ chức học tập các nghị quyết nêu trên thông qua kết nối trực tuyến với điểm cầu của Trung ương cho cán bộ, đảng viên ở cấp mình. Nơi không có điều kiện trực tuyến thì bí thư cấp uỷ sẽ tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết theo quy định.

Cán bộ, đảng viên tham gia lớp học tập, quán triệt nghị quyết do cấp uỷ đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng giao các cấp uỷ, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và sát với thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

Đối với cá nhân, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Tố Tuấn

Lượt người xem:  Views:   147
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469