Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 05/07/2017, 16:00
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo: Tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/07/2017 | Tố Tuấn
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức gắn với việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và chiến lược cán bộ đến năm 2020.

​Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X), Kết luận Trung ương 9 (khoá X), Kết luận Trung ương 7 (khoá XI) về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020; Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 13/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Thực hiện tốt kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với tiêu chuẩn chức danh. Thường xuyên rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, giảm thiểu sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm để xác định biên chế cho phù hợp, quyết liệt tinh giản biên chế đến năm 2021 theo kế hoạch; thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đúng thực chất, lấy kết quả thực hiện tinh giản biên chế làm tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Rà soát lại trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức để có kế hoạch giải quyết chế độ, đào tạo lại hoặc điều động, chuyển đổi vị trí công tác cho phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ. Thực hiện tốt việc đổi mới công tác tuyển chọn, bố trí cán bộ và chế độ miễn nhiệm, từ chức, cho thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức kém phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ. Kiên quyết loại bỏ tình trạng tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ là người thân không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Từ năm 2020, yêu cầu bắt buộc thực hiện việc bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý không phải là người địa phương. Kiện toàn kịp thời cán bộ, công chức, viên chức đối với những đơn vị còn thiếu.

Nghiêm túc thực hiện quy định về quản lý biên chế, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với quản lý chặt chẽ về tổ chức bộ máy. Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút cán bộ trẻ, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi vào các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tố Tuấn

Lượt người xem:  Views:   289
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469