Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 2, Ngày 07/08/2017, 16:00
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo: Tiếp tục thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2017 | Tố Tuấn
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo vừa ban hành văn bản chỉ đạo về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 05/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục và xoá mù chữ; rà soát, bổ sung các văn bản về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Kịp thời củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục và xoá mù chữ các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể và kiểm tra, giám sát các thành viên ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được phân công; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực trong nhân dân; tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh đầu tư cho phát triển giáo dục, ưu tiên cho công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ.

Các cấp uỷ đảng chỉ đạo chính quyền cùng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác quản lý xã hội, chỉ đạo các cơ quan chức năng có những biện pháp hữu hiệu giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt Quyết định số 880/QĐ-UBND, ngày 20/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 05/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với giáo viên. Thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, nhất là phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, tăng tỷ lệ trẻ từ 2-5 tuổi vào học các lớp mẫu giáo; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên mầm non;  xây dựng quy hoạch, tăng đầu tư hệ thống trường lớp theo hướng đạt chuẩn quốc gia, chú trọng cơ sở vật chất giáo dục mầm non.

Tố Tuấn

Lượt người xem:  Views:   161
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469