Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 11/08/2017, 09:00
UBND tỉnh Tây Ninh: Ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng và tương đương lên chuyên viên và tương đương theo nguyên tắc cạnh tranh năm 2017.
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/08/2017 | NC
Ngày 10/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 1844/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng và tương đương lên chuyên viên và tương đương theo nguyên tắc cạnh tranh năm 2017.

Đối tượng dự thi là Viên chức xếp lương nhân viên, cán sự; viên chức xếp lương cao đẳng (A0) đang làm việc tại bộ phận hành chính, quản trị, tổng hợp, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện.

Viên chức dự thi thăng hạng viên chức hành chính khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

- Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu, có vị trí việc làm tương ứng với chức danh dự thi.

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 (ba) năm liên tục gần nhất (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức); có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với chức danh cao hơn chức danh hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

- Đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh dự thi tương ứng với ngạch chuyên viên (dự thi lên ngạch chuyên viên) theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian xếp lương ở chức danh tương ứng dự thi từ nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng lên chuyên viên: Có thời gian xếp lương cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 03 năm (36 tháng), trong đó có 01 (một) năm gần nhất xếp lương cán sự (mã số 01.004) tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp đang xếp lương nhân viên hoặc tương đương thì thời gian xếp lương nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm (60 tháng), trong đó có 01 (một) năm gần nhất xếp lương nhân viên tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian xếp lương ở chức danh tương ứng dự thi từ kế toán trung cấp (06.032) lên kế toán viên (06.031): Có thời gian xếp lương ở ngạch kế toán trung cấp tối thiểu là 03 năm (36 tháng) tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

    * Về hồ sơ dự thi

- Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

- Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức;

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Bản sao các quyết định (bổ nhiệm vào ngạch lần đầu, nâng bậc lương lần cuối).

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi viên chức được bỏ vào một bìa đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).

* Thời gian, địa điểm phát hành, nhận hồ sơ và tổ chức kỳ thi

- Phát hành và nhận hồ sơ: 20 ngày kể từ ngày 14/8/2017 đến hết ngày 04/9/2017, các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ tại Phòng Công chức, viên chức - Sở Nội vụ (Số 008, Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh);

- Thời gian ôn thi tập trung: dự kiến 03 ngày trong tháng 9/2017;

- Thời gian thi: dự kiến 1,5 ngày trong tháng 9/2017;

- Địa điểm ôn tập và tổ chức kỳ thi: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

- Lệ phí thi: 700.000VNĐ/hồ sơ (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức ).

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch này.

Xem chi tiết Quyết định tại đây!1844.rar

NC

Lượt người xem:  Views:   219
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469