Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 11/08/2017, 10:00
UBND tỉnh chỉ đạo: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/08/2017 | Vũ Anh
Trong thời gian vừa qua, việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh (Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016) của một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm. Khi tham dự các cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, nhất là các cuộc họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với địa phương, một số đại biểu của cơ quan, đơn vị dự họp không đúng thành phần, không bảo đảm thời gian (đi trễ về sớm); chưa nghiên cứu kỹ tài liệu để tham gia ý kiến; cùng một vấn đề, nội dung nhưng lãnh đạo cơ quan, đơn vị không nhất quán; tài liệu phục vụ họp không bảo đảm tiến độ và chất lượng yêu cầu; có nội dung trình, tham mưu không do thủ trưởng đơn vị ký; chưa thực hiện nghiêm chế độ hội họp, chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngày 10/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân ký ban hành văn bản số 2113/UBND-TH đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh, sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ, đúng giờ các cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.

Khi được mời dự họp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cử cán bộ tham dự đúng thành phần được mời, hạn chế cử người dự họp thay, tham dự suốt thời gian họp, không tự ý vắng mặt. Trường hợp yêu cầu công việc đột xuất không thể tham dự hoặc không tham dự đầy đủ nội dung chương trình, phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Khi tham dự các cuộc họp, đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố phải nghiên cứu kỹ tài liệu, chủ động chuẩn bị các nội dung để đóng góp ý kiến về các vấn đề được thảo luận tại cuộc họp nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc tham gia giải quyết các công việc của UBND tỉnh. Hạn chế nghe điện thoại di động trong lúc họp, điện thoại di động để chế độ rung hoặc tắt máy trong lúc họp và hạn chế trao đổi việc riêng nhằm tập trung thảo luận tại cuộc họp.

    Vũ Anh

Lượt người xem:  Views:   215
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469