Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 5, Ngày 28/09/2017, 10:00
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/09/2017 | Tố Tuấn
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; Công văn số 625-CV/TU, ngày 17/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 2910-QĐ/TU, ngày 16/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 403, ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hằng năm, kịp thời đóng góp ý kiến kế hoạch giám sát, phản biện, chương trình phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trên tinh thần phối hợp, bình đẳng, tôn trọng và tạo điều kiện để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng và giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, các cấp chính quyền phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thống nhất việc thực hiện những nội dung liên quan trong giám sát, phản biện xã hội phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lãnh đạo Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc chủ trì hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn những vấn đề mà nhân dân quan tâm, bức xúc để xây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung, hình thức, thời gian, chủ thể tiến hành, đối tượng được giám sát, phản biện và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức mình; thường xuyên mở các lớp tập huấn về phương pháp tiến hành, chương trình, nội dung thực hiện trong hệ thống ngành, giới của từng tổ chức đến cơ sở, chi hội, tổ hội.

Tố Tuấn

Lượt người xem:  Views:   100
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469