Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 2, Ngày 09/10/2017, 11:00
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo: Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kê khai và kiểm soát việc kê khai, tài sản
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/10/2017 | Tố Tuấn
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.

Trong đó, văn bản có nêu trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Tuy nhiên, có lúc, có nơi việc thực hiện công tác này vẫn còn có mặt hạn chế, sai sót nhất định, do vậy chưa giúp cơ quan chức năng kiểm soát được những biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.

Để thực hiện có hiệu quả công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nêu cao tính trung thực, tự giác của cán bộ, đảng viên trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

Đề cao trách nhiệm, tính gương mẫu, văn hoá của người đứng đầuc cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; tiếp tục xác định công tác này là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên theo quy định, gắn với việc thực hiện tốt Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chính đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản…

Tố Tuấn

Lượt người xem:  Views:   168
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469