Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 04/10/2017, 09:00
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo: Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/10/2017 | Tố Tuấn
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017) và tuyên truyền APEC Việt Nam 2017.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017) với chủ đề: "Ý nghĩa lịch sử và sự tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga, của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay"; làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại nói chung và đối với phong trào cách mạng thế giới, cách mạng Việt Nam nói riêng; nhận thức đúng những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga. Qua đó giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân về Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) nói chung và Năm APEC Việt Nam 2017 nói riêng; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, Nhân dân; chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước, trong và sau sự kiện quan trọng Năm APEC Việt Nam 2017. Qua đó, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam, nhất là những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của đất nước; các chủ trương đường lối đối ngoại và các chính sách về kinh tế, ngoại giao, văn hóa, xã hội góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hình thức tuyên truyền lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội trong tháng 10, tháng 11/2017; bảo đảm việc tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Chú trọng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, kết hợp với hình thức tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan.

Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật,... gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và các phong trào thi đua yêu nước, sản xuất, kinh doanh của địa phương...

Tố Tuấn

Lượt người xem:  Views:   52
Chia sẻ:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822469