Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 27/10/2017, 12:00
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân: Đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp làm việc trong công tác cán bộ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/10/2017 | Tố Tuấn
Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức sáng 26/10/2017.

DSC_6323.JPG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân phát biểu kết luận Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng như các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đồng thời, phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm trong công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm chỉ đạo, tập trung sắp xếp, điều chỉnh, bổ sung, bố trí cán bộ phù hợp với tình hình thực tế và thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có; thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt, cơ bản đáp ứng yêu cầu về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ.

Về phương hướng, công tác cán bộ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định đi đôi với phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác cán bộ. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, các văn bản hướng dẫn của Trung ương về cán bộ và công tác cán bộ.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, ngày càng đi vào chiều sâu; trong đó, coi trọng đổi mới hoạt động của Nhà nước và cải cách hành chính. Đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp làm việc; đẩy mạnh phân cấp gắn với kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ; đề cao kỷ cương, kỷ luật; minh bạch các thủ tục trong công tác cán bộ. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ, quản lý công chức, viên chức các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức thật sự trong sáng, gương mẫu, tinh thông. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là đảng viên và nhân dân tham gia giám sát cán bộ và công tác cán bộ; nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; nhanh chóng kết luận, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ sai phạm, tránh gây dư luận không tốt.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ triển khai, quán triệt Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

Tố Tuấn

Lượt người xem:  Views:   166
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: Số 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/10/2018 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý:  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822233