Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 31/10/2017, 14:00
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo: Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/10/2017 | Tố Tuấn
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X), đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng chi uỷ viên. Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ; thực hiện tốt việc đăng ký, cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng; quy định cụ thể trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công; trách nhiệm của chi uỷ, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và lựa chọn, nhân rộng những mô hình sinh hoạt chi bộ tốt.

Đẩy mạnh thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp (khu phố) hoặc trưởng ban công tác Mặt trận ấp (khu phố) ở những nơi có điều kiện.

Cấp uỷ đảng các cấp, nhất là cấp uỷ cấp trên trực tiếp của chi bộ phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tập trung phòng ngừa, chấn chỉnh và khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ. Phân công cấp uỷ viên, cán bộ của các cơ quan, tham mưu giúp việc cấp uỷ dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt các chi bộ trong đảng bộ mình. Quan tâm củng cố, hướng dẫn, giúp đỡ các chi bộ nông thôn, vùng biên giới, khó khăn, những chi bộ còn yếu kém, chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm; đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng; định hướng nội dung sinh hoạt phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xây dựng và cụ thể hoá tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm cơ sở để các chi bộ phấn đấu, cấp uỷ cấp trên kiểm tra, giám sát. Xác định rõ việc chấp hành chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ là tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên hằng năm.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu nghị quyết của đảng bộ đề ra, nhất là ở nông thôn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng ở khu dân cư, nơi có ít đảng viên, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; quan tâm phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp. Chỉ đạo chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan gặp gỡ, trao đổi với chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định.

Các cấp uỷ đảng phải có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, việc chấp hành chế độ sinh hoạt và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ viên, cán bộ khi được phân công dự, theo dõi, dự sinh hoạt chi bộ. Hằng năm, cấp uỷ huyện và tương đương phải kiểm tra, giám sát cấp uỷ cơ sở và một số chi bộ trực thuộc cấp uỷ cơ sở trong việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt chi bộ; đảng uỷ cơ sở phải kiểm tra, giám sát sinh hoạt tất cả chi bộ trực thuộc trước khi đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ hằng năm. Kịp thời phòng ngừa, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tố Tuấn

Lượt người xem:  Views:   83
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: Số 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/10/2018 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý:  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822233