Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 31/10/2017, 15:00
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo: Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/10/2017 | Tố Tuấn
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

​Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây dư luận bức xúc. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác này vẫn còn những hạn chế nhất định, như: tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có vụ việc còn chậm; khiếu nại đông người, vượt cấp vẫn còn xảy ra; có nơi chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, ngại tiếp xúc, đối thoại với người dân…

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo kết luận của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011; Quyết định số 2910-QĐ/TU, ngày 16/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đưa công tác này trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, bảo đảm tốt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, phát huy hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, ổn định an ninh trật tự ở địa phương.

Thực hiện tốt công tác hòa giải, vận động, thuyết phục nhằm giảm thiểu tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn, cấp uỷ, chính quyền, nhất là người đứng đầu phát huy vai trò, trách nhiệm chỉ đạo làm rõ nội dung, nguyên nhân, xem xét toàn diện các khía cạnh pháp lý và thực tiễn, tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết thấu tình, đạt lý, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Tăng cường công tác giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các văn bản quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng giám sát việc giải quyết những vụ việc nổi cộm, phức tạp, những lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo; qua đó, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót và kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục, xử lý vi phạm.

Tố Tuấn

Lượt người xem:  Views:   106
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: Số 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/10/2018 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý:  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822233