Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 22/11/2017, 16:00
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo: Thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/11/2017 | Tố Tuấn
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó văn bản có nêu, ngày 06/12/2011, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Công văn số 198-CV/TU về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua thời gian thực hiện, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nội dung thiết thực, sát với điều kiện thực tế, chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế nhất định, như: chưa kết hợp nội dung chuẩn mực cần "xây" với cần "chống"; có nơi nội dung chuẩn mực đạo đức chưa cô đọng; việc cụ thể hóa nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; một số nội dung không còn phù hợp với tình hình hiện nay theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cần phải điều chỉnh, bổ sung...

Để thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Đảng và tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 101-QÐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung một số nội dung như, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; hết lòng vì nước, vì dân; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Trung thực, trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, nêu gương; chống tư tưởng thụ động, trông chờ, ỷ lại, cá nhân chủ nghĩa, cục bộ, bè phái. Cần, kiệm, liêm, chính; chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Hết lòng thương yêu, quý trọng, biết lắng nghe và tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân, sâu sát cơ sở; chống quan liêu, hách dịch, kiêu ngạo, vô cảm, bệnh hình thức, xa rời quần chúng. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nói đi đôi với làm, thẳng thắn, thành thật nhìn nhận và sửa chữa khuyết điểm; không nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo việc cụ thể hóa, điều chỉnh, bổ sung các chuẩn mực đạo đức phải bảo đảm kết hợp được nội dung cần "xây" với cần "chống", chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; sát hợp với từng đối tượng, ngành nghề, lứa tuổi, giới tính; ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đối với đảng viên, phải lồng ghép đưa vào nội dung kế hoạch phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện hằng tháng của cá nhân để thực hiện; cuối tháng, tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện vào "Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện" để chi bộ nhận xét kết quả rèn luyện; cuối năm, tổ chức bình xét kết quả rèn luyện, phấn đấu theo quy định.

Tố Tuấn

Lượt người xem:  Views:   140
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: Số 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/10/2018 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý:  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822233