Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 22/11/2017, 16:00
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo: Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/11/2017 | Tố Tuấn
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản chỉ đạo về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến chi bộ để cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn và nắm rõ mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành  Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Nhân dân biết, ủng hộ, tích cực tham gia nhằm phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Nắm chắc, đầy đủ những nội dung, hình thức công khai để Nhân dân biết, góp ý và giám sát; đồng thời, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và xem đây là nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện sâu rộng, thường xuyên, kiên trì, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; phát huy vai trò từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện, cầu thị lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân trong việc thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; tăng cường các biện pháp chống lợi dụng dân chủ để gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 403/2017, ngày 15/6/2017 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân đối với hoạt động của Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật liên quan đến đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri; đôn đốc các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính và đổi mới cách lấy ý kiến Nhân dân, có cơ chế thích hợp để Nhân dân hiến kế, bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên, cử tri và Nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để phản ánh, kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền.

Tố Tuấn

Lượt người xem:  Views:   120
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: Số 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/10/2018 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý:  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822233